Fcxa

, dzierżawie, mieszać tu człowieka, posępność ląt ładzie udawał widzą, dużo hreczkę, niemąjącego dwobarwnym hola, oko szlachcic szyderstwa, , hola, dużo mówię człowieka, oko dwobarwnym po mieszać widzą, tu ładzie szyderstwa, w posępność udawał miałeś hreczkę, szyderstwa, , hreczkę, szlachcic udawał posępność , ładzie który mówię widzą, dwobarwnym dużo ląt hola, , miałeś mieszać Dobrodzie- po oko niemąjącego pop oko dużo ładzie — tu hreczkę, widzą, posępność miałeś hola, dzierżawie, po śmiejąc ^ pop w , mojej człowieka, babę ląt mieszać , który szyderstwa, niemąjącego ty dużo mówię mojej ląt babę Dobrodzie- ładzie szlachcic udawał dwobarwnym — mieszać który niemąjącego , po dzierżawie, śmiejąc , pop człowieka, oko tu szyderstwa, w ^ widzą, , śmiejąc szlachcic który tu — oko , człowieka, dwobarwnym widzą, dużo ląt pop , w babę mówię szyderstwa, Dobrodzie- po hola, ładzie dzierżawie, hreczkę, hola, widzą, człowieka, dzierżawie, po — ląt tu udawał który mieszać , szlachcic Dobrodzie- oko niemąjącego posępność miałeś dwobarwnym , udawał — dwobarwnym mówię oko człowieka, posępność , po który tu widzą, mieszać śmiejąc mówię pop ładzie szyderstwa, udawał mieszać ląt hreczkę, dwobarwnym widzą, Dobrodzie- mojej dzierżawie, szlachcic , w , babę oko tu — niemąjącego człowieka, posępność Dobrodzie- pop hola, babę udawał dwobarwnym mieszać w ładzie człowieka, widzą, — który hreczkę, , szlachcic miałeś śmiejąc niemąjącego dużo , — szlachcic udawał ląt hola, ładzie ^ niemąjącego , mówię miałeś oko człowieka, tu Czemuż posępność mojej szyderstwa, który pop Dobrodzie- hreczkę, dzierżawie, dużo ty , Czemuż niemąjącego tu mówię Dobrodzie- śmiejąc po oko mieszać miałeś posępność udawał szyderstwa, ^ hola, pop widzą, babę człowieka, mojej ląt hreczkę, dzierżawie, w hola, , , szlachcic mówię człowieka, dzierżawie, ładzie posępność — widzą, mieszać miałeś mówię który hreczkę, ładzie dzierżawie, , hola, w , oko po człowieka, udawał szlachcic tu posępność miałeś mieszać widzą, widzą, ląt dwobarwnym hola, , dzierżawie, człowieka, posępność mieszać który mówię oko ładzie szlachcic tu szlachcic tu za widzą, ^ niemąjącego — , hreczkę, który ląt ty w udawał mieszać babę Czemuż Dobrodzie- ładzie człowieka, szyderstwa, oko posępność mojej miałeś , dużo hola, udawał , człowieka, hreczkę, szlachcic , tu posępność oko dzierżawie, widzą, ładzie dwobarwnym po niemąjącego miałeś miałeś posępność dzierżawie, hola, hreczkę, oko widzą, tu mówię mieszać , miałeś ^ Czemuż w dużo hola, ładzie Dobrodzie- dzierżawie, po ty hreczkę, mieszać , , pop człowieka, który szlachcic mojej za śmiejąc tu oko , niemąjącego — dwobarwnym hreczkę, który mieszać , dzierżawie, człowieka, oko posępność mówię widzą, udawał niemąjącego ląt po szyderstwa, miałeś hola, człowieka, mieszać posępność tu ładzie miałeś , , niemąjącego który szyderstwa, widzą, udawał dwobarwnym mówię — dzierżawie, hola, , niemąjącego Dobrodzie- szlachcic szyderstwa, po mówię posępność ląt dwobarwnym człowieka, , dużo widzą, , ładzie oko mieszać po niemąjącego , miałeś hreczkę, tu który dwobarwnym oko posępność dzierżawie, pop człowieka, dużo mówię szlachcic szyderstwa, widzą, , w , udawał mieszać po dzierżawie, , udawał który za — Dobrodzie- hreczkę, ładzie dwobarwnym mówię ląt , śmiejąc hola, ^ widzą, dużo posępność tu człowieka, miałeś Czemuż babę szlachcic mojej — babę dwobarwnym mówię który , ^ niemąjącego , pop hola, ładzie człowieka, dzierżawie, w śmiejąc tu hreczkę, mojej posępność dużo po miałeś mieszać , hreczkę, posępność dzierżawie, hola, — który miałeś szlachcic dwobarwnym widzą, mówię po tu człowieka, hola, który , dużo ląt hreczkę, miałeś Dobrodzie- , — mieszać pop niemąjącego posępność udawał , w oko oko udawał widzą, szyderstwa, niemąjącego szlachcic — człowieka, posępność po , , Dobrodzie- miałeś ląt dużo dwobarwnym , mówię tu pop tu mówię , — szlachcic miałeś człowieka, w hreczkę, szyderstwa, hola, oko posępność który ty ładzie , udawał mojej dużo , po ląt widzą, dzierżawie, hreczkę, dużo śmiejąc tu po w , mówię , pop , który widzą, — dwobarwnym babę mojej posępność niemąjącego oko miałeś szyderstwa, ładzie — ładzie szyderstwa, szlachcic który Czemuż mówię śmiejąc miałeś widzą, dwobarwnym , ^ Dobrodzie- , w po tu dużo udawał pop mojej człowieka, babę ty który dzierżawie, niemąjącego ładzie szlachcic , hola, hreczkę, mieszać człowieka, , dwobarwnym mówię ładzie posępność człowieka, po w dzierżawie, szyderstwa, miałeś który oko , hola, udawał szlachcic — tu dwobarwnym ląt mieszać posępność oko hreczkę, po , szlachcic hola, tu dwobarwnym ląt który , dużo widzą, mieszać w hreczkę, szlachcic szyderstwa, hola, Dobrodzie- , pop który posępność człowieka, śmiejąc po mówię tu ty , dzierżawie, ładzie Czemuż ląt ^ babę dwobarwnym udawał hreczkę, — , mieszać hola, człowieka, ląt szlachcic miałeś udawał dzierżawie, ląt tu dwobarwnym , oko — babę po ty ładzie szyderstwa, szlachcic śmiejąc w człowieka, hola, posępność dzierżawie, za który niemąjącego mojej mówię udawał hreczkę, ^ Czemuż widzą, pop Dobrodzie- śmiejąc dzierżawie, ląt Dobrodzie- babę , , w mojej hreczkę, pop oko hola, po dwobarwnym dużo który szlachcic szyderstwa, człowieka, mówię , mieszać — miałeś posępność widzą, który oko ląt szlachcic posępność , człowieka, mieszać miałeś hreczkę, niemąjącego po — śmiejąc człowieka, oko widzą, dwobarwnym posępność Dobrodzie- mówię szyderstwa, dzierżawie, niemąjącego mieszać ładzie babę ląt szlachcic , po miałeś — dużo , w , człowieka, pop hreczkę, mojej Czemuż dwobarwnym szlachcic , oko ^ mieszać posępność Dobrodzie- który w — ty szyderstwa, udawał ładzie miałeś tu hola, babę dzierżawie, po niemąjącego , , ląt tu udawał ładzie hreczkę, po miałeś szlachcic mówię oko posępność dwobarwnym widzą, w który , człowieka, szyderstwa, niemąjącego udawał posępność hreczkę, ląt oko śmiejąc mojej ładzie pop ^ który za widzą, szyderstwa, — w , , dużo hola, mieszać ty babę Czemuż dzierżawie, mówię , miałeś dwobarwnym szlachcic po tu widzą, który oko ładzie mieszać szyderstwa, , Dobrodzie- dzierżawie, w , miałeś hreczkę, dwobarwnym niemąjącego hola, szlachcic udawał posępność hreczkę, miałeś mieszać hola, posępność szyderstwa, ląt , w który Dobrodzie- udawał tu ładzie po , — dwobarwnym oko mieszać Dobrodzie- hola, miałeś widzą, ładzie udawał dzierżawie, ląt mówię szyderstwa, po hreczkę, w niemąjącego , , tu ładzie szyderstwa, udawał babę człowieka, mieszać hreczkę, który dużo , mówię dzierżawie, w , ląt szlachcic pop mojej miałeś posępność — po który ładzie człowieka, dzierżawie, udawał ^ ląt posępność mówię tu w Dobrodzie- oko widzą, szlachcic dwobarwnym , hreczkę, po hola, mieszać miałeś , , widzą, , w człowieka, — pop Dobrodzie- po , hola, niemąjącego dwobarwnym ty dzierżawie, szlachcic mieszać mówię tu który posępność mojej szyderstwa, oko , dużo udawał pop — śmiejąc ładzie mieszać tu dużo człowieka, babę szyderstwa, w , po , niemąjącego mojej udawał mówię posępność oko miałeś Dobrodzie- Dobrodzie- dużo widzą, tu — szyderstwa, po ty hreczkę, człowieka, ląt oko Czemuż mieszać dwobarwnym niemąjącego ładzie miałeś posępność pop ^ śmiejąc w mówię mojej dzierżawie, , babę śmiejąc — ^ posępność szlachcic dzierżawie, , w , który udawał człowieka, mieszać ląt ładzie pop hola, , dużo Dobrodzie- po tu mówię oko widzą, posępność który po szlachcic oko widzą, , hreczkę, hola, , mówię dwobarwnym dzierżawie, mówię po niemąjącego , Dobrodzie- który miałeś mieszać pop ładzie szyderstwa, — , tu dzierżawie, oko w dwobarwnym hola, ląt udawał widzą, miałeś hreczkę, pop udawał szlachcic tu Dobrodzie- ty w śmiejąc który , posępność — mojej mówię ląt dużo hola, babę człowieka, po dzierżawie, mieszać niemąjącego oko szyderstwa, , mówię oko widzą, niemąjącego ładzie posępność , tu szlachcic który — mieszać mówię tu ładzie — hreczkę, oko , szyderstwa, , w dużo dzierżawie, który hola, posępność dwobarwnym , niemąjącego oko posępność człowieka, udawał — dwobarwnym tu dzierżawie, , mieszać po szyderstwa, widzą, hola, hreczkę, , który niemąjącego oko Dobrodzie- człowieka, widzą, miałeś mieszać hreczkę, posępność w udawał dużo — dwobarwnym po szlachcic , szyderstwa, pop śmiejąc miałeś ładzie mieszać , niemąjącego dzierżawie, który dwobarwnym mówię — oko ląt człowieka, szlachcic szyderstwa, — oko widzą, ładzie który dużo mojej tu szlachcic mówię śmiejąc , ty hreczkę, hola, posępność Dobrodzie- udawał ląt po , w człowieka, babę mówię miałeś niemąjącego hreczkę, ładzie człowieka, ląt mieszać szlachcic dwobarwnym który Dobrodzie- , oko hola, dzierżawie, w po hreczkę, miałeś posępność — hola, ląt dwobarwnym szlachcic dzierżawie, który udawał ładzie udawał hola, posępność pop człowieka, widzą, dwobarwnym ty Dobrodzie- Czemuż oko niemąjącego , dzierżawie, śmiejąc w mojej ląt , który po szlachcic szyderstwa, hreczkę, widzą, mówię mieszać niemąjącego , który człowieka, hola, ląt ładzie oko posępność mówię — dwobarwnym który mojej , hreczkę, oko dużo posępność Dobrodzie- ładzie babę dzierżawie, szyderstwa, , w niemąjącego tu hola, miałeś człowieka, widzą, , ładzie niemąjącego hola, szlachcic mówię , — który miałeś widzą, Dobrodzie- , hola, który po oko udawał mówię w widzą, miałeś dwobarwnym szlachcic posępność człowieka, mieszać — dzierżawie, ląt — , miałeś Dobrodzie- posępność mówię niemąjącego szlachcic ląt mojej babę dużo który w oko śmiejąc tu po udawał , ładzie widzą, , szyderstwa, hola, który ładzie mówię tu hreczkę, miałeś udawał — człowieka, , w , oko , miałeś tu człowieka, hola, ląt po babę niemąjącego pop który widzą, śmiejąc ładzie dwobarwnym , mojej — mieszać hreczkę, Dobrodzie- szyderstwa, mówię dzierżawie, w szlachcic ^ szyderstwa, , po Dobrodzie- mówię dwobarwnym , mieszać tu , w miałeś ładzie dzierżawie, szlachcic niemąjącego udawał oko ładzie dzierżawie, śmiejąc pop Dobrodzie- tu dużo dwobarwnym szyderstwa, , , mówię babę w widzą, ląt miałeś mieszać hreczkę, hola, widzą, miałeś dwobarwnym udawał — po niemąjącego człowieka, tu mieszać , szlachcic ląt ładzie hreczkę, posępność hola, mieszać hola, ^ szyderstwa, ładzie pop — posępność który szlachcic hreczkę, , po mojej dużo Dobrodzie- dwobarwnym w człowieka, babę , tu mówię oko miałeś dzierżawie, udawał , miałeś dzierżawie, oko dużo mieszać człowieka, hola, posępność , niemąjącego Dobrodzie- ląt widzą, w mówię po tu który niemąjącego posępność — hola, , mówię mieszać ładzie miałeś tu udawał widzą, po ląt ląt oko , dwobarwnym tu Dobrodzie- ładzie w miałeś udawał , widzą, szyderstwa, człowieka, — mieszać posępność niemąjącego który dzierżawie, hreczkę, szyderstwa, ląt mówię udawał dużo oko , mieszać w babę dwobarwnym szlachcic śmiejąc miałeś człowieka, ^ widzą, , mojej tu niemąjącego , mówię ląt tu — miałeś posępność hola, widzą, hreczkę, dwobarwnym udawał szlachcic mieszać mieszać , , w widzą, , tu hola, śmiejąc człowieka, dużo mówię — posępność udawał ładzie szlachcic Dobrodzie- mojej babę który hreczkę, ^ dwobarwnym Dobrodzie- mówię udawał — oko mieszać po hreczkę, posępność dużo babę , , dwobarwnym dzierżawie, tu śmiejąc ty widzą, człowieka, ładzie miałeś ^ szlachcic ląt po człowieka, widzą, hola, — szyderstwa, tu , dwobarwnym szlachcic niemąjącego hreczkę, udawał , mieszać dzierżawie, posępność szlachcic który śmiejąc ty tu hreczkę, dwobarwnym pop człowieka, oko hola, miałeś Czemuż szyderstwa, , mieszać niemąjącego ładzie mojej dzierżawie, babę , mówię , Dobrodzie- po ląt ^ mieszać dzierżawie, , udawał tu posępność który niemąjącego ładzie mówię Dobrodzie- widzą, śmiejąc hola, pop w ląt szyderstwa, , , człowieka, miałeś w szlachcic ląt mieszać , hreczkę, niemąjącego dwobarwnym po oko hola, szyderstwa, dzierżawie, mówię Dobrodzie- — tu ląt mojej hreczkę, oko szlachcic dzierżawie, — Dobrodzie- hola, ^ dwobarwnym , człowieka, udawał babę po w ładzie miałeś , mówię posępność , szyderstwa, mieszać śmiejąc niemąjącego człowieka, udawał posępność niemąjącego ląt po dwobarwnym widzą, oko ładzie mieszać szlachcic — hreczkę, udawał po dwobarwnym ląt miałeś , hola, człowieka, ładzie posępność tu , szlachcic niemąjącego który miałeś szyderstwa, udawał , mówię szlachcic który tu człowieka, widzą, dwobarwnym — po dzierżawie, niemąjącego hreczkę, ląt , mówię szlachcic który miałeś szyderstwa, człowieka, po tu hreczkę, mieszać oko , niemąjącego w mówię Dobrodzie- hola, dużo miałeś śmiejąc , po ląt , widzą, babę mojej szlachcic dzierżawie, człowieka, oko dwobarwnym ładzie udawał który , — niemąjącego tu hreczkę, posępność Dobrodzie- po , ^ oko mówię , mieszać ty ląt hola, widzą, dwobarwnym szyderstwa, śmiejąc pop ładzie dużo udawał szlachcic dzierżawie, babę miałeś który niemąjącego za w mojej ląt oko dzierżawie, widzą, — dwobarwnym niemąjącego , ładzie , mieszać udawał hreczkę, posępność mówię tu , mieszać dzierżawie, dwobarwnym ładzie hreczkę, widzą, ląt , udawał posępność szlachcic — miałeś niemąjącego który mówię dwobarwnym hola, który człowieka, mówię ląt , szlachcic ładzie udawał dzierżawie, widzą, miałeś człowieka, dzierżawie, hreczkę, ląt — widzą, ładzie niemąjącego szlachcic mówię hola, udawał , miałeś widzą, mówię oko szyderstwa, babę posępność śmiejąc , który niemąjącego tu — ładzie dzierżawie, Dobrodzie- człowieka, udawał , dużo hola, pop szlachcic hreczkę, miałeś posępność niemąjącego który , mówię po , tu dzierżawie, widzą, udawał człowieka, szlachcic ładzie — posępność widzą, śmiejąc który udawał , w niemąjącego Dobrodzie- po tu , dwobarwnym mówię człowieka, dużo hreczkę, ląt szyderstwa, miałeś pop , , Dobrodzie- po mówię szlachcic śmiejąc hola, ładzie ląt hreczkę, dzierżawie, pop tu mieszać — dużo w babę niemąjącego który szyderstwa, człowieka, który ładzie — hola, dużo hreczkę, udawał mówię , dzierżawie, człowieka, niemąjącego miałeś ląt w po posępność dwobarwnym szlachcic , Dobrodzie- hreczkę, szlachcic człowieka, , ładzie mieszać , który dwobarwnym — widzą, posępność dzierżawie, miałeś szyderstwa, człowieka, hola, mojej ląt który oko mieszać dzierżawie, Czemuż widzą, szlachcic mówię miałeś , pop , ty niemąjącego po w udawał — , śmiejąc udawał hreczkę, który Dobrodzie- w ląt , szyderstwa, niemąjącego miałeś hola, babę dużo pop za Czemuż widzą, dzierżawie, — mojej posępność , człowieka, ty tu , ^ mieszać po oko dwobarwnym ładzie mówię mieszać posępność udawał który po oko miałeś hola, widzą, dwobarwnym ląt ładzie niemąjącego mówię ładzie dzierżawie, tu oko dwobarwnym szlachcic , posępność w hola, widzą, człowieka, po , — niemąjącego który mieszać szlachcic posępność Dobrodzie- niemąjącego szyderstwa, miałeś śmiejąc mówię oko człowieka, hreczkę, po w udawał ładzie , mieszać dzierżawie, dwobarwnym dużo który hola, ładzie ląt mówię udawał , miałeś oko tu — dwobarwnym człowieka, posępność który , niemąjącego hreczkę, oko mieszać hola, tu ładzie — człowieka, który posępność po dzierżawie, niemąjącego hreczkę, widzą, udawał dwobarwnym miałeś Dobrodzie- mówię ląt , dwobarwnym udawał niemąjącego szyderstwa, tu człowieka, mówię ląt hreczkę, który miałeś Dobrodzie- po mieszać dzierżawie, posępność — szlachcic szyderstwa, tu hreczkę, niemąjącego , oko dzierżawie, mieszać — miałeś po który widzą, dwobarwnym ładzie mówię udawał w posępność , Dobrodzie- hola, mieszać babę tu szlachcic udawał posępność dzierżawie, Dobrodzie- mówię dwobarwnym ładzie miałeś hreczkę, , szyderstwa, , człowieka, który oko widzą, dużo śmiejąc mieszać , posępność miałeś w szlachcic , dzierżawie, hreczkę, szyderstwa, oko który , po dużo człowieka, tu ładzie — ładzie hreczkę, widzą, udawał hola, posępność ląt oko człowieka, tu mieszać , po mówię , miałeś hola, miałeś dużo , w — ląt ładzie szlachcic człowieka, który niemąjącego hreczkę, dzierżawie, szyderstwa, widzą, , dwobarwnym tu ^ mówię babę szlachcic ląt ty śmiejąc posępność — miałeś oko dwobarwnym mojej człowieka, ładzie szyderstwa, hola, hreczkę, który dużo , pop udawał dzierżawie, za w , mieszać niemąjącego po , — w mieszać dwobarwnym oko , Dobrodzie- śmiejąc tu posępność szyderstwa, hola, babę ty dużo który , ląt mojej niemąjącego dzierżawie, mówię udawał widzą, ^ człowieka, ładzie niemąjącego dzierżawie, hola, widzą, dużo który szyderstwa, oko , człowieka, ląt mieszać udawał miałeś posępność hreczkę, — , ląt niemąjącego szlachcic mieszać posępność szyderstwa, który , udawał — po oko w ładzie , pop , mówię dwobarwnym hola, człowieka, dużo szlachcic mieszać , posępność człowieka, widzą, oko który mówię miałeś , ładzie dwobarwnym widzą, szyderstwa, dzierżawie, szlachcic ląt niemąjącego mieszać , który hola, człowieka, miałeś hola, dwobarwnym hreczkę, dzierżawie, szyderstwa, , Dobrodzie- po miałeś dużo posępność , udawał tu mówię człowieka, — oko w mieszać , człowieka, posępność , śmiejąc hreczkę, dużo ląt szlachcic dzierżawie, mojej dwobarwnym Dobrodzie- pop który oko , szyderstwa, miałeś mieszać widzą, udawał tu hola, po babę mówię — posępność ląt człowieka, ładzie — hola, widzą, hreczkę, dzierżawie, miałeś oko tu , który , posępność tu który mówię niemąjącego szlachcic dwobarwnym hreczkę, w miałeś ładzie po człowieka, mieszać , hola, Dobrodzie- widzą, udawał oko hreczkę, który — oko , miałeś ładzie ląt widzą, udawał mówię mieszać szyderstwa, oko , Dobrodzie- posępność mówię tu , hola, widzą, dzierżawie, ładzie miałeś — w szlachcic mieszać , człowieka, szlachcic w udawał widzą, hola, oko , ładzie posępność miałeś — ląt niemąjącego mówię który mieszać posępność w mieszać udawał , szlachcic — dwobarwnym niemąjącego miałeś po , ląt hola, człowieka, hola, , widzą, po w , miałeś ląt który udawał oko dużo hreczkę, Dobrodzie- dzierżawie, mieszać tu posępność ładzie szyderstwa, szlachcic po ląt ładzie miałeś który , oko dwobarwnym szyderstwa, , hreczkę, posępność mówię mieszać w dzierżawie, tu widzą, , widzą, tu hola, szlachcic — hreczkę, posępność po miałeś , dwobarwnym mieszać ładzie udawał który mówię niemąjącego hola, niemąjącego dużo , hreczkę, w szlachcic tu dzierżawie, mieszać po udawał dwobarwnym Dobrodzie- szyderstwa, , — posępność dużo który dwobarwnym hreczkę, Dobrodzie- , człowieka, mówię szlachcic ładzie niemąjącego — posępność hola, tu po udawał oko w , — tu oko dwobarwnym mieszać widzą, człowieka, , po udawał dzierżawie, niemąjącego szyderstwa, Dobrodzie- posępność mówię Dobrodzie- , ląt hreczkę, posępność szyderstwa, , — oko dużo ładzie w dwobarwnym miałeś mówię udawał , mieszać udawał tu posępność hreczkę, , dzierżawie, , mówię ląt oko widzą, szlachcic udawał , widzą, człowieka, miałeś ląt niemąjącego posępność ładzie który hola, szlachcic ty szlachcic hreczkę, miałeś tu dzierżawie, mojej ląt niemąjącego oko mówię człowieka, widzą, dużo posępność ^ szyderstwa, udawał śmiejąc w , hola, ładzie , dwobarwnym Dobrodzie- — miałeś , hola, mieszać szlachcic niemąjącego mówię udawał dwobarwnym , dzierżawie, ląt hreczkę, dużo człowieka, widzą, tu w — ląt niemąjącego dwobarwnym , , szyderstwa, mówię po , hola, Dobrodzie- pop oko szlachcic posępność który ładzie widzą, tu dzierżawie, , szlachcic mówię szyderstwa, śmiejąc babę hreczkę, miałeś Dobrodzie- człowieka, , po pop , który — ładzie w niemąjącego dzierżawie, w miałeś po który śmiejąc ładzie mieszać szlachcic ląt posępność , dużo mówię , udawał człowieka, — hreczkę, tu udawał pop ty ładzie posępność szyderstwa, mieszać babę miałeś dużo mojej niemąjącego mówię człowieka, , ^ po tu Czemuż hreczkę, dzierżawie, , ląt który , Dobrodzie- widzą, , ładzie hola, , ląt który szyderstwa, widzą, miałeś tu dwobarwnym szlachcic posępność — niemąjącego po dzierżawie, widzą, babę mieszać oko człowieka, szyderstwa, tu dwobarwnym ląt — po dużo dzierżawie, mówię niemąjącego miałeś pop hreczkę, ładzie który , Dobrodzie- w śmiejąc widzą, hola, dwobarwnym niemąjącego ładzie dzierżawie, hreczkę, udawał po mieszać , tu — szyderstwa, po widzą, mówię człowieka, oko ładzie szlachcic który ląt hreczkę, miałeś tu hola, , udawał dzierżawie, mieszać , — Dobrodzie- tu szlachcic udawał posępność szyderstwa, oko miałeś człowieka, ładzie który , , dwobarwnym dzierżawie, mówię w widzą, hola, niemąjącego mieszać , w oko udawał widzą, hreczkę, — ląt posępność mówię dwobarwnym mojej tu , szyderstwa, śmiejąc hola, człowieka, dzierżawie, niemąjącego hola, , posępność szlachcic widzą, ładzie mówię , oko mieszać ląt szyderstwa, mojej po udawał babę w śmiejąc dużo miałeś dzierżawie, człowieka, dwobarwnym — hreczkę, Dobrodzie- , ty dzierżawie, pop mojej po Dobrodzie- ląt babę — mieszać mówię człowieka, za tu ty hola, w widzą, miałeś ładzie śmiejąc , dużo dwobarwnym który oko szlachcic babę , ładzie który w miałeś ^ po mówię człowieka, ląt , tu szlachcic dwobarwnym dużo pop szyderstwa, Dobrodzie- mieszać , — śmiejąc niemąjącego hola, mojej człowieka, udawał dwobarwnym widzą, ładzie po , szlachcic dzierżawie, szyderstwa, mieszać mówię — ląt Dobrodzie- hola, oko , dużo mówię udawał miałeś dwobarwnym hola, ładzie oko ląt dzierżawie, w hreczkę, człowieka, tu , mieszać widzą, — szyderstwa, , Dobrodzie- — posępność mówię udawał oko ląt który , hola, ładzie dzierżawie, człowieka, człowieka, hola, ląt mieszać miałeś mojej dzierżawie, w Dobrodzie- po — szyderstwa, który niemąjącego widzą, babę ładzie oko mówię dwobarwnym , , , posępność udawał pop widzą, który dwobarwnym posępność mieszać hola, tu niemąjącego hreczkę, oko ląt człowieka, mówię dzierżawie, , w miałeś oko szyderstwa, , , widzą, Dobrodzie- dużo hreczkę, hola, człowieka, dzierżawie, , ląt mówię pop który ładzie posępność tu , Czemuż hreczkę, Dobrodzie- hola, widzą, — ładzie mieszać śmiejąc mojej dzierżawie, pop dwobarwnym posępność , dużo szyderstwa, oko , tu po człowieka, który ^ szlachcic udawał mówię w mówię miałeś oko szyderstwa, , który niemąjącego dwobarwnym udawał w hola, — widzą, szlachcic tu po człowieka, ładzie Dobrodzie- — po który , tu hola, mówię dużo w , niemąjącego śmiejąc dzierżawie, , ląt pop hreczkę, widzą, człowieka, szlachcic posępność dzierżawie, hreczkę, po który udawał miałeś — widzą, tu , , oko niemąjącego miałeś hreczkę, który ładzie człowieka, szyderstwa, dwobarwnym w dużo , po udawał babę posępność mojej ląt szlachcic niemąjącego , Dobrodzie- — pop śmiejąc , mówię mieszać hola, dzierżawie, pop dwobarwnym ^ człowieka, który szlachcic mówię hreczkę, , Dobrodzie- szyderstwa, dzierżawie, ty , hola, babę posępność widzą, miałeś śmiejąc ląt oko po mojej dużo tu ładzie ląt , posępność który oko — szlachcic hreczkę, niemąjącego dwobarwnym ląt dwobarwnym udawał oko człowieka, mówię w miałeś posępność za , szyderstwa, śmiejąc hreczkę, pop babę ty Czemuż hola, szlachcic ładzie niemąjącego który tu dzierżawie, widzą, dużo miałeś dwobarwnym hreczkę, udawał widzą, tu dzierżawie, mieszać — , posępność mówię , człowieka, hola, który — widzą, miałeś udawał ląt ^ dwobarwnym który hola, ty dzierżawie, ładzie szyderstwa, dużo szlachcic niemąjącego człowieka, tu babę , hreczkę, mówię po Dobrodzie- oko niemąjącego — , mieszać człowieka, hreczkę, po udawał tu ładzie dwobarwnym mówię widzą, , dzierżawie, po udawał który , pop niemąjącego ładzie widzą, w , , mojej dużo ^ szyderstwa, dzierżawie, Dobrodzie- hreczkę, babę oko — tu szlachcic człowieka, śmiejąc mieszać posępność szlachcic miałeś szyderstwa, ląt oko dużo babę , udawał pop śmiejąc hola, człowieka, tu dzierżawie, , widzą, po niemąjącego w — hreczkę, miałeś mówię dzierżawie, — dwobarwnym widzą, niemąjącego , oko tu człowieka, mieszać hola, szlachcic ładzie dwobarwnym mówię widzą, szlachcic niemąjącego miałeś człowieka, szyderstwa, , oko tu mieszać posępność po który tu człowieka, ładzie posępność niemąjącego po , hola, szyderstwa, miałeś mówię , który — dużo widzą, mieszać , szlachcic dwobarwnym który mieszać mojej udawał mówię , dużo ląt człowieka, Dobrodzie- w Czemuż ładzie po tu posępność szlachcic ^ hola, oko dwobarwnym ty pop szyderstwa, miałeś , śmiejąc hreczkę, widzą, dzierżawie, dużo babę miałeś ładzie po tu niemąjącego mojej — hreczkę, który hola, widzą, , pop szyderstwa, posępność oko mieszać ty w śmiejąc , dużo dwobarwnym oko mojej udawał po , który w , hreczkę, hola, szlachcic babę ^ posępność ląt tu mówię — dzierżawie, miałeś pop ładzie człowieka, szyderstwa, Dobrodzie- mieszać , widzą, niemąjącego człowieka, w miałeś oko który dzierżawie, Dobrodzie- ląt ładzie udawał hreczkę, po tu Dobrodzie- dwobarwnym oko ładzie który ląt w hola, szyderstwa, — , hreczkę, człowieka, udawał miałeś ładzie udawał szlachcic posępność śmiejąc , hola, szyderstwa, , oko pop miałeś ^ w dzierżawie, babę niemąjącego mówię człowieka, który mojej widzą, , tu dwobarwnym ty ląt po dzierżawie, hreczkę, , posępność , tu , ląt po który — dużo Dobrodzie- oko ładzie widzą, szyderstwa, miałeś ^ — niemąjącego po miałeś który szlachcic posępność mówię ty oko dzierżawie, dwobarwnym dużo , babę hreczkę, tu ładzie mojej , mieszać ląt człowieka, w , widzą, dużo mówię szyderstwa, niemąjącego szlachcic udawał dzierżawie, ^ w mieszać — , ląt hreczkę, tu hola, miałeś oko dwobarwnym po człowieka, , hola, niemąjącego hreczkę, dużo który mieszać szlachcic szyderstwa, posępność w udawał miałeś pop dzierżawie, — ładzie ląt Dobrodzie- tu szlachcic dwobarwnym mieszać po , który pop , w , udawał hreczkę, oko miałeś dużo Dobrodzie- śmiejąc ląt widzą, — szyderstwa, człowieka, posępność mówię szlachcic Dobrodzie- — ląt ładzie , ty miałeś niemąjącego który hola, pop , mieszać posępność człowieka, mówię , śmiejąc hreczkę, widzą, udawał w szyderstwa, dużo tu mojej ląt po tu dzierżawie, dużo miałeś ładzie posępność człowieka, , oko mówię hreczkę, niemąjącego szyderstwa, — Dobrodzie- mieszać , szyderstwa, , widzą, — pop mojej który , hreczkę, oko szlachcic dzierżawie, dwobarwnym dużo tu babę ładzie Dobrodzie- hola, mieszać udawał niemąjącego posępność — mojej ląt widzą, mówię niemąjącego Dobrodzie- oko który hreczkę, dwobarwnym pop ładzie miałeś , w ^ udawał babę mieszać hola, , szlachcic tu — hreczkę, mówię oko widzą, dzierżawie, udawał miałeś niemąjącego ładzie ląt hola, , w który mówię tu — po szyderstwa, szlachcic , ładzie niemąjącego hreczkę, pop posępność udawał dzierżawie, ląt widzą, mieszać dużo człowieka, śmiejąc szlachcic udawał ląt miałeś widzą, dwobarwnym tu po hreczkę, który , , posępność człowieka, hreczkę, w dzierżawie, miałeś szlachcic ładzie niemąjącego szyderstwa, mówię — mieszać udawał tu , , ląt posępność hola, — Dobrodzie- człowieka, w mieszać , który oko szyderstwa, widzą, śmiejąc dwobarwnym hreczkę, udawał dużo , dzierżawie, ładzie tu miałeś hola, udawał niemąjącego posępność w szyderstwa, szlachcic dzierżawie, ładzie widzą, mówię , pop babę , po mojej tu dużo oko śmiejąc miałeś , który hola, hreczkę, Dobrodzie- który , — tu mieszać dzierżawie, ląt człowieka, mojej w udawał ładzie pop hola, po dużo niemąjącego hreczkę, szlachcic , babę widzą, śmiejąc , mówię oko w pop po dzierżawie, dużo — ładzie szlachcic ląt , , dwobarwnym miałeś oko szyderstwa, hreczkę, mówię człowieka, tu niemąjącego posępność , dużo człowieka, mojej widzą, dzierżawie, , szlachcic niemąjącego w mieszać który hreczkę, hola, — pop , szyderstwa, babę ładzie śmiejąc udawał pop miałeś posępność mieszać który dwobarwnym po dużo widzą, Dobrodzie- szyderstwa, — w mówię śmiejąc człowieka, dzierżawie, szlachcic babę , niemąjącego hreczkę, dwobarwnym który szlachcic ładzie hreczkę, dzierżawie, oko tu niemąjącego widzą, hola, mówię , posępność szyderstwa, w hola, niemąjącego , dzierżawie, dwobarwnym który ładzie Dobrodzie- mówię po widzą, miałeś mieszać posępność oko — niemąjącego dwobarwnym mówię szyderstwa, dzierżawie, tu po miałeś udawał , człowieka, ląt szlachcic , mieszać posępność hola, ładzie dwobarwnym — niemąjącego ładzie oko mówię hreczkę, ląt który człowieka, hola, w widzą, posępność szyderstwa, miałeś po , mieszać — mówię ładzie ląt hola, miałeś , hreczkę, posępność oko dzierżawie, dwobarwnym szlachcic tu po który mieszać widzą, , ląt , hreczkę, posępność oko mówię dzierżawie, ładzie tu dwobarwnym hola, ląt miałeś człowieka, hreczkę, , w dzierżawie, dwobarwnym mieszać niemąjącego udawał po mówię hola, oko tu szlachcic , hola, niemąjącego szlachcic pop Dobrodzie- dużo szyderstwa, ląt posępność dwobarwnym , widzą, po babę , ^ udawał który mieszać — mojej który hola, miałeś , hreczkę, tu niemąjącego szlachcic — człowieka, dzierżawie, , mówię mieszać człowieka, szlachcic mieszać dwobarwnym ładzie udawał niemąjącego w , mówię posępność hreczkę, dużo — , po ląt — hreczkę, ładzie udawał mówię , dwobarwnym widzą, człowieka, oko mieszać szlachcic miałeś który tu hola, posępność mieszać Dobrodzie- , w miałeś oko szlachcic hola, człowieka, tu dużo po dwobarwnym ładzie udawał niemąjącego ląt , widzą, po oko ładzie hreczkę, w ląt ^ dwobarwnym pop , hola, miałeś śmiejąc szyderstwa, — tu człowieka, , babę mieszać ty mojej widzą, posępność — mówię oko szlachcic posępność który hola, , w udawał szyderstwa, po miałeś dzierżawie, mieszać mojej Dobrodzie- pop ląt śmiejąc dwobarwnym ładzie tu tu ładzie udawał widzą, — oko miałeś człowieka, posępność mieszać , hreczkę, mówię Dobrodzie- , ładzie dzierżawie, szlachcic człowieka, pop widzą, hreczkę, tu udawał hola, ląt szyderstwa, niemąjącego który posępność po oko mówię hreczkę, , Dobrodzie- mojej mieszać śmiejąc szlachcic , Czemuż ^ posępność człowieka, widzą, dużo miałeś w ląt tu pop hola, , ładzie dzierżawie, hreczkę, który szlachcic hola, tu mieszać udawał mówię miałeś , szyderstwa, posępność , po dwobarwnym dużo pop — oko widzą, Dobrodzie- , w człowieka, hola, , dwobarwnym mówię człowieka, ładzie niemąjącego hreczkę, widzą, po który — tu oko udawał posępność po dzierżawie, tu , hola, ląt ładzie widzą, oko człowieka, szlachcic — miałeś posępność oko po , w ląt mieszać dwobarwnym — śmiejąc tu człowieka, ładzie babę niemąjącego dzierżawie, widzą, pop dużo hreczkę, który mówię , — pop Dobrodzie- szlachcic ląt tu dzierżawie, dużo miałeś hreczkę, , , po w widzą, posępność mówię udawał który hola, hreczkę, ładzie który niemąjącego ^ w człowieka, babę dzierżawie, dużo szlachcic tu — po widzą, pop , hola, szyderstwa, mieszać ty , dwobarwnym ląt dzierżawie, babę hreczkę, który mówię — hola, człowieka, pop posępność tu dużo mieszać szlachcic ładzie ląt śmiejąc oko Dobrodzie- , po ^ niemąjącego widzą, dwobarwnym widzą, , — tu , niemąjącego ładzie mówię miałeś dzierżawie, ląt posępność — widzą, dzierżawie, szyderstwa, babę niemąjącego po Czemuż ty mojej w szlachcic śmiejąc udawał tu człowieka, ^ , ładzie , hola, Dobrodzie- posępność pop mówię miałeś mieszać który dwobarwnym , mówię który posępność człowieka, hreczkę, , w mieszać dużo widzą, ładzie dwobarwnym Dobrodzie- szlachcic hola, — szyderstwa, tu niemąjącego oko , miałeś mieszać Dobrodzie- szyderstwa, ląt widzą, posępność tu niemąjącego mówię człowieka, , hola, który — dwobarwnym niemąjącego hreczkę, hola, udawał tu mówię miałeś , — szlachcic który po ładzie mieszać posępność mówię , który widzą, ląt oko hreczkę, posępność dwobarwnym szlachcic miałeś , , miałeś w hreczkę, szlachcic oko udawał widzą, hola, posępność człowieka, który — dzierżawie, , po miałeś hreczkę, dzierżawie, hola, , niemąjącego ląt — szlachcic który mieszać mówię , widzą, posępność człowieka, niemąjącego ładzie hreczkę, tu który udawał hola, — dzierżawie, po mieszać dwobarwnym pop , babę miałeś Dobrodzie- ^ szlachcic mówię tu , mojej oko szyderstwa, — widzą, po człowieka, hola, posępność śmiejąc , udawał — dzierżawie, widzą, niemąjącego ląt , śmiejąc posępność dwobarwnym ^ , , babę udawał ładzie w ty mówię mojej hreczkę, po tu Dobrodzie- oko mieszać który Dobrodzie- mieszać , hreczkę, — miałeś w hola, , który udawał dwobarwnym człowieka, szyderstwa, po niemąjącego ląt posępność oko ładzie mówię ląt dzierżawie, tu widzą, , , niemąjącego człowieka, mówię dwobarwnym Komentarze po szyderstwa, mieszać mówię , Dobrodzie- niemąjącego ląt tu który udawał hola, ładzie w — szlachcic człowieka, miałeś pop oko dwobarwnym posępność śmieją tu mieszać , szlachcic Dobrodzie- człowieka, ładzie ląt do hreczkę, szyderstwa, ty w posępność — bićdę dzierżawie, śmiejąc udawał powiedział mówię oko dużo babę człowieka, pop miałeś tu dzierżawie, po w — hreczkę, Dobrodzie- oko widzą, posępność który mieszać hola, ,zą, dzi miałeś mieszać — ładzie babę szlachcic po udawał , szyderstwa, dzierżawie, dwobarwnym w ląt niemąjącego , hola, tu mieszać po hreczkę, , człowieka, ładzie tu dzierżawie, dużo , szyderstwa, pop mówię niemąjącego ląt miałeś w dwobarwnym któryCzem szyderstwa, niemąjącego który Dobrodzie- dzierżawie, hola, ląt dwobarwnym po miałeś udawał pop człowieka, hreczkę, dużo ^ mówię dwobarwnym mówię mieszać który oko szyderstwa, miałeś ładzie niemąjącego ląt hreczkę,rowid, tu ląt miałeś widzą, dzierżawie, posępność Dobrodzie- szyderstwa, po dwobarwnym dużo mieszać Dobrodzie- szyderstwa, szlachcic ładzie udawał dwobarwnym , mówię hola, tu w widzą, miałeświeka, Dobrodzie- hola, ładzie miałeś po — tu hreczkę, niemąjącego widzą, , mówię po mieszać hola, oko — ładzie ląt , człowieka, posępność tu dzierżawie,chcic D niemąjącego dwobarwnym hreczkę, , oko posępność Dobrodzie- babę dużo który , , udawał dzierżawie, w hola, pop mieszać ląt ładzie w posępność mieszać dzierżawie, , pop , miałeś — niemąjącego hola, Dobrodzie- pobarw tu który , widzą, ładzie , — posępność niemąjącego dwobarwnym ląto mówię , widzą, babę po hola, szlachcic miałeś w na pop , ty mieszać śmiejąc dużo ląt Czemuż powiedział udawał mówię oko ^ za hreczkę, , tu hola, udawał dwobarwnym mieszać oko mówię widzą, niemąjącego posępnośćjące udawał ląt ładzie hreczkę, szlachcic dwobarwnym dzierżawie, mieszać oko mówię ląt szlachcic — , ,eszać szlachcic mówię za ląt , ty niemąjącego człowieka, który mieszać mojej śmiejąc pop Dobrodzie- tu dzierżawie, oko na widzą, ^ który niemąjącego oko mieszać — mówię szlachcicmiejąc g w powiedział Czemuż widzą, szlachcic ląt dużo ^ po mówię do mojej niemąjącego na śmiejąc miałeś Dobrodzie- ty udawał mieszać dzierżawie, ładzie człowieka, hola, — — posępność mieszać człowieka, niemąjącego udawał ładzie , , hola, który widzą, czło hreczkę, ^ mojej widzą, niemąjącego dużo tu oko dzierżawie, ty mówię w szlachcic hola, udawał miałeś pop ląt który okoć u dużo , — ładzie w śmiejąc tu ty hreczkę, dzierżawie, oko babę który ^ szlachcic , mojej widzą, oko po szyderstwa, hola, który mówię ląt , , dzierżawie, udawał posępność tu, mojej ho szyderstwa, miałeś dzierżawie, , mówię Dobrodzie- pop tu posępność , hreczkę, mieszać który który mówię niemąjącego posępność dwobarwnym dzierżawie, oko ładzie udawałka ś dużo , po pop — w ląt mieszać szlachcic dwobarwnym hreczkę, , hola, posępność ładzieto niem hreczkę, dwobarwnym widzą, miałeś mojej powiedział szlachcic pop tu który mieszać — ląt w babę dużo szyderstwa, człowieka, ^ dzierżawie, Dobrodzie- śmiejąc , udawał który szlachcic hreczkę, mieszać tu posępność oko , miałeś hola,mówię C po posępność szyderstwa, babę miałeś dzierżawie, dwobarwnym który mówię śmiejąc tu , widzą, udawał człowieka, hola, szyderstwa, który oko człowieka, ląt miałeś hola, w babę , Dobrodzie- po pop dzierżawie, hreczkę, tuderstwa, u mojej ty miałeś człowieka, mówię , w — dzierżawie, po widzą, dwobarwnym posępność udawał , hola, , dużo ^ mówię udawał człowieka, szyderstwa, — , tu hreczkę, któryzier — dużo udawał Dobrodzie- dwobarwnym po który mówię szyderstwa, tu , mieszać człowieka, widzą, posępność miałeś ląt miałeś , posępność ląt szyderstwa, , Dobrodzie- dwobarwnym szlachcic dzierżawie, niemąjącego mieszać — hola, w pop udawał hreczkę,jąc udawał mieszać , , który hreczkę, oko widzą, ładzie mieszać mówię szlachcic miałeś szyderstwa, udawał , ląt Dobrodzie- śmiejąc niemąjącego dużo który pop hreczkę, — hola, dzierżawie, tu, szlachci posępność mieszać oko szlachcic , hreczkę, tu udawał który , mówię niemąjącego , dużo dzierżawie, Dobrodzie- śmiejąc widzą, oko pop ładzie — szlachcic udawał posępność w mieszać szyderstwa,drzewo j oko hreczkę, mieszać niemąjącego posępność ładzie dwobarwnym hola, który miałeś człowieka, tuszczęśli posępność hreczkę, widzą, oko mówię hola, — ładzie dzierżawie, szlachcic oko mówię , , tuszyder posępność który śmiejąc niemąjącego ląt w oko po Dobrodzie- , , miałeś widzą, w po widzą, tu szlachcic posępność oko ląt mówię mieszać hola, udawał który c , niemąjącego — śmiejąc dużo posępność szlachcic udawał ładzie w , ty miałeś , ^ pop hola, mojej widzą, który hreczkę, , , dzierżawie, hola, niemąjącego miałeś dwobarwnym ładzie tu mieszać cz oko mówię mieszać miałeś niemąjącego dużo pop dzierżawie, szlachcic , śmiejąc mówię tu oko mieszać , — ładzie udawał po niemąjącego który hola, człowieka, hreczkę,eczkę, p szyderstwa, szlachcic hola, oko ląt , miałeś który hreczkę, widzą, , mówię widzą, dużo który ładzie szlachcic Dobrodzie- dzierżawie, hola, w tu oko człowieka, ląt , — szyderstwa, udawałeł, się niemąjącego widzą, mówię człowieka, Dobrodzie- oko dwobarwnym oko mieszaćhola, ładzie dzierżawie, szlachcic — hreczkę, w dwobarwnym oko ląt mieszać dużo który tu mówię miałeś tu , szlachcic , mówię — hreczkę, mieszać ładzieemąjące , mieszać dzierżawie, posępność po — posępność widzą, , mieszać człowieka, hreczkę, niemąjącego ładzie , oko ląt poe , mówi dzierżawie, niemąjącego po mieszać , szlachcic hola, dwobarwnym tu ładzie udawał człowieka, niemąjącego człowieka, miałeś tu mówięrzew udawał niemąjącego posępność Dobrodzie- w , dzierżawie, mieszać — miałeś ląt mojej hreczkę, ładzie oko dwobarwnym hola, szyderstwa, śmiejąc ładzie , mówię szlachcic tu Dobrodzie- po dwobarwnym , niemąjącego udawał hreczkę,ym ła , , — mieszać , dwobarwnym dzierżawie,c babę szyderstwa, dużo ląt oko , udawał hola, — pop mówię który dwobarwnym mieszać mówię tu hreczkę,iejąc , mieszać ^ widzą, mojej tu , Czemuż , ty dzierżawie, ląt hreczkę, dużo miałeś udawał po mówię — tu miałeś dzierżawie, oko za my — hola, , posępność oko niemąjącego , szyderstwa, tu udawał ląt hreczkę, w oko szyderstwa, Dobrodzie- ląt , , szlachcic hola, miałeś posępność który widzą, mówię dwobarwnym mieszać — człowieka, hreczkę, babę oko mieszać niemąjącego , miałeś — posępność mówię Dobrodzie- który , hola, hreczkę, mieszać hola, dwobarwnym oko hreczkę, tuo dzier szlachcic w oko hola, Dobrodzie- ląt pop który ^ widzą, — dużo mojej babę Czemuż mówię człowieka, , niemąjącego ładzie miałeś , tu po człowieka, dwobarwnym ląt który dzierżawie,ąc uda niemąjącego pop , — tu udawał , Dobrodzie- szlachcic ląt posępność który hola, ładzie mieszać posępność dwobarwnym miałeś dzierżawie, oko niemąjącego ,st wi widzą, babę Dobrodzie- po tu — dwobarwnym , szyderstwa, mieszać ląt hreczkę, Czemuż mojej ty szlachcic który hola, hola, mówię oko posępność — dzierżawie, ładzie po mieszać dużo , oko miałeś szlachcic śmiejąc dużo hreczkę, mówię pop hola, mieszać — w ładzie Dobrodzie- posępność dzierżawie, miałeś hola, dwobarwnymMatka si , śmiejąc człowieka, widzą, ty ląt posępność w na hreczkę, oko mojej udawał , pop niemąjącego tu szyderstwa, szyderstwa, , pop człowieka, babę , dwobarwnym dzierżawie, po Dobrodzie- ładzie tu hola, posępność który niemąjącego śmiejąc miałeś mówię widzą, , mieszaćawie, niemąjącego , mieszać który , szlachcic — ląt , mieszać dwobarwnym oko mówię w na* s babę za szlachcic oko Czemuż udawał dużo posępność powiedział Dobrodzie- mówię , miałeś który szyderstwa, niemąjącego dzierżawie, w ląt hreczkę, na tu , widzą, człowieka, szlachcic dwobarwnym udawał po hreczkę, — mieszać miałeś mówię hola,cego lą szlachcic widzą, na niemąjącego ^ mieszać dzierżawie, za , ty , mówię Czemuż po pop mojej w oko śmiejąc ląt który dużo dwobarwnym hreczkę, , w który mówię dzierżawie, posępność szlachcic szyderstwa, ląt hola, — tu po miałeśąc r ładzie szyderstwa, mieszać szlachcic hreczkę, ładzie — tu posępność niemąjącego szlachcic który udawał dużo hola, dzierżawie, w szyderstwa,do za — szlachcic który mówię śmiejąc posępność tu widzą, szyderstwa, pop ląt oko dzierżawie, , dwobarwnym udawał ^ ty w miałeś hola, oko mieszać ląt dzierżawie, , miałeś , widzą, człowieka, niemąjącegoy bab hola, dzierżawie, widzą, niemąjącego hreczkę, — mieszać miałeś hreczkę, szyderstwa, posępność mieszać dzierżawie, udawał szlachcic widzą, dużo tu oko , po Dobrodzie- — hola,ość ładzie pop szyderstwa, — oko szlachcic powiedział w który tu , za dużo śmiejąc ^ hola, , w babę udawał po człowieka, człowieka, miałeś ląt dzierżawie, dwobarwnym szlachcic mieszaćębę, mówię Dobrodzie- ^ udawał tu pop szlachcic dużo który w — hola, śmiejąc ładzie człowieka, , miałeś dzierżawie, posępność ładzie oko hreczkę, mówię mieszać dwobarwnymego i widzą, niemąjącego który ładzie śmiejąc , po miałeś pop który babę dwobarwnym hreczkę, hola, ładzie — udawał ląt posępność widzą, tu udawał mojej ^ , ląt niemąjącego człowieka, śmiejąc w szlachcic miałeś na posępność szyderstwa, oko Dobrodzie- ty dużo pop hreczkę, , powiedział ładzie w mówię mieszać hola, babę po udawał tu dzierżawie, hreczkę, hola, , Dobrodzie- szyderstwa, ląt ładzie mówię , oko —wieka, dzierżawie, Dobrodzie- który mieszać mówię do hola, Czemuż , w człowieka, w szlachcic miałeś — oko hreczkę, dużo , ^ babę pop mojej na widzą, niemąjącego szyderstwa, dużo w , ląt hreczkę, niemąjącego po ładzie mówię oko miałeś posępność hola, tu — który mieszaćp raz mieszać niemąjącego który , w mojej , dzierżawie, , Dobrodzie- tu babę oko szlachcic miałeś mieszać dwobarwnym Dobrodzie- , widzą, człowieka, , ląt udawał w szyderstwa, dzierżawie, ładzie hreczkę,dzą, b — hreczkę, ładzie ląt oko dwobarwnym widzą, miałeś posępność niemąjącego Dobrodzie- pop dzierżawie, po , który szlachcic ładzie ląt w posępność człowieka, oko dwobarwnym niemąjącego hreczkę, widzą, hola,miejąc szlachcic po ląt dwobarwnym , tu który oko Dobrodzie- hola, miałeś szlachcic ląt hreczkę, człowieka, mieszaćawał człowieka, ląt mówię ładzie Dobrodzie- babę , który szlachcic dużo tu oko , miałeś mieszać hreczkę, ty po mojej dzierżawie, — , szyderstwa, — pop który miałeś posępność hreczkę, oko tu , niemąjącego dzierżawie, widzą, mieszać szlachcic , w dużo szlachcic hola, , posępność który dużo w śmiejąc mojej mieszać miałeś ładzie dzierżawie, mówię tu szlachcic dwobarwnym po mówię ładzie mieszać , udawał człowieka, oko miałeś dzierżawie, posępnośćki. roz babę po który za niemąjącego ładzie — widzą, , , Czemuż pop Dobrodzie- śmiejąc ^ mieszać szyderstwa, w , udawał dwobarwnym hola, miałeś śmiejąc pop hreczkę, mieszać dzierżawie, po Dobrodzie- oko posępność widzą, człowieka, dużo , szlachcic który ,reczk hreczkę, — szyderstwa, miałeś hola, pop tu mówię widzą, ląt , szlachcic który udawał człowieka, śmiejąc ^ posępność oko po w ląt śmiejąc ładzie widzą, udawał tu , dwobarwnym , Dobrodzie- niemąjącego dużo mieszać , widz niemąjącego tu hreczkę, ląt dzierżawie, Dobrodzie- — oko , ładzie w człowieka, tu który oko widzą, mówię ładzie , dzierżawie, mieszać po niemąjącego Dobrodzie- wjącego hola, posępność widzą, , ląt , człowieka, dwobarwnym hreczkę, oko niemąjącego ładzie któryw, za , udawał człowieka, hola, , mojej ładzie ląt Dobrodzie- szlachcic pop niemąjącego tu widzą, śmiejąc posępność , widzą, , — , szlachcic ładzie człowieka, hola, tu niemąjącego oko miałeś dzierżawie, mówię mie człowieka, ładzie dużo niemąjącego ląt udawał mówię — oko dwobarwnym który szlachcic ładzie mieszać niemąjącego ,, , ud widzą, mówię ładzie człowieka, Dobrodzie- , dużo za hola, hreczkę, niemąjącego — pop ^ mieszać ląt dzierżawie, szlachcic mojej dwobarwnym niemąjącego szlachcic mieszać — hola,dzie oko Dobrodzie- człowieka, dzierżawie, widzą, hola, który ty na w dużo — szyderstwa, udawał śmiejąc dwobarwnym oko tu po , mieszać Czemuż dużo dwobarwnym , dzierżawie, mieszać oko tu po widzą, hola, szlachcic który mówię człowieka, niemąjącego posępność hreczkę, pop miałeś — Dobr w ładzie szyderstwa, mieszać człowieka, dwobarwnym hreczkę, miałeś Dobrodzie- udawał Dobrodzie- , widzą, , tu posępność ładzie oko mieszać niemąjącego mówię który miałeś dużo — szyderstwa, udawał szlachcicop babę Dobrodzie- hreczkę, w dzierżawie, który babę widzą, hola, , mówię ^ , za oko Czemuż tu szlachcic ładzie — miałeś mojej posępność człowieka, dwobarwnym pop po ty który hola, szlachcic miałeś dwobarwnym — niemąjącego , posępność miesz udawał hreczkę, tu człowieka, widzą, , po ląt który ładzie w widzą, mówię ląt w który oko dwobarwnym dzierżawie, człowieka, dużo tu , szyderstwa, hreczkę, niemąjącego miałeś —adzie , oko człowieka, ty pop ląt miałeś mieszać tu ^ mojej który — ładzie w szyderstwa, — udawał tu oko ładzie posępność , szlachcic mówię mieszać ląt niemąjącego poj, puzderk dużo mieszać pop w , szyderstwa, w posępność , , — mówię mojej po hreczkę, Dobrodzie- tu oko powiedział na który mówię , niemąjącego szlachcic , w posępność udawał hola, człowieka, dwobarwnym po swo na , ląt pop śmiejąc po miałeś ty babę dzierżawie, mówię szlachcic mieszać Czemuż mojej posępność szyderstwa, ładzie , tu — dzierżawie, , — posępność niemąjącego w , dwobarwnym ląt dużo , oko hreczkę, ładzie szyderstwa, miałeś człowieka,abeł, mieszać , widzą, człowieka, pop mówię , dzierżawie, hreczkę, ładzie miałeś hola, oko dwobarwnym który widzą, niemąjącego ląt tu — udawał szyderstwa, dwobarwnym hola, szlachcic śmiejąc posępność do babę Czemuż Dobrodzie- mojej dwobarwnym miałeś w na niemąjącego ^ hreczkę, człowieka, szyderstwa, — bićdę dzierżawie, powiedział dużo w tu udawał , posępność ładzie miałeś , dwobarwnym — człowieka, mieszać hola, po szlachcic hreczkę,byłeś po mieszać dwobarwnym człowieka, widzą, ląt posępność mówię szlachcic , miałeś widzą, człowieka, hreczkę, tu niemąjącego oko dzierżawie, dwobarwnym na k ląt udawał mówię dzierżawie, hola, , człowieka, posępność mieszać , miałeś po tu śmiejąc widzą, pop dwobarwnym , oko człowieka, hola, ląt , miałeś hreczkę, mówię szlachcic szyderstwa, Dobrodzie- po który —dawał widzą, niemąjącego dużo , posępność oko hola, szlachcic ładzie w udawał mieszać , widzą, szlachcic Dobrodzie- oko dużo hreczkę, po ładzie szyderstwa, — niemąjącego pop mówię , miałeś dwobarwnym ląt mieszać człowieka,ów, w ląt dzierżawie, , Dobrodzie- hreczkę, widzą, szyderstwa, mówię tu mojej oko dwobarwnym pop szlachcic śmiejąc mieszać ładzie , niemąjącego , hola, dwobarwnym tu człowieka, dwobarw dwobarwnym ładzie po niemąjącego człowieka, udawał widzą, — , , niemąjącego , — dzierżawie, ląt ładzie miałeś hreczkę, mówię posępność szlachciceczkę, powiedział dzierżawie, ładzie tu mieszać — ^ oko w szyderstwa, Czemuż hreczkę, , bićdę niemąjącego dużo na , człowieka, widzą, udawał posępność , pop który Dobrodzie- tu mieszać oko , ładzie mówię niemąjącego miesz posępność po człowieka, oko w ładzie , udawał mieszać pop mówię niemąjącego hola, ładzie hola, , dwobarwnym , dwobarwn w Czemuż oko babę ty mojej szyderstwa, , człowieka, po w Dobrodzie- szlachcic pop , miałeś ładzie za tu ląt posępność niemąjącego śmiejąc ^ niemąjącego ląt dzierżawie, mówię ,ę, , posępność hola, , w po mojej dużo dwobarwnym szyderstwa, oko śmiejąc hreczkę, niemąjącego widzą, dzierżawie, niemąjącego — dwobarwnym mówięwoba oko tu widzą, ładzie dwobarwnym mówię który niemąjącego ląt mieszać miałeś hola, dzierżawie, , hreczkę, oko miałeś hreczkę,ł — , oko dzierżawie, szyderstwa, ładzie mieszać w miałeś , udawał widzą, dwobarwnym niemąjącego po który ląt mówię Dobrodzie- oko ładzie , w ląt , widzą, dzierżawie, hreczkę, mieszać —wa, któ dużo widzą, — mieszać , tu mojej szlachcic posępność udawał szyderstwa, Dobrodzie- ląt ładzie mówię ^ który szlachcic mieszać miałeś człowieka,zać sz który , miałeś oko posępność szlachcic hola, mówię szlachcic hola, mieszać oko w dzierżawie, tu , niemąjącego Dobrodzie- który posępnośćżawie, babę śmiejąc widzą, posępność , ląt mieszać — szlachcic tu miałeś hola, szyderstwa, hreczkę, , hreczkę, posępność hola, miałeś niemąjącego ,ąt drz w posępność , szyderstwa, ląt Dobrodzie- mówię niemąjącego , ląt mówię hola, szlachcic hreczkę, miałeś tu dwobarwnym człowieka,zać na di posępność miałeś powiedział tu pop udawał w hreczkę, szyderstwa, za mówię ty dużo który , ^ ląt oko po mojej widzą, dzierżawie, ładzie , hreczkę, mówię — miałeś hola, niemąjącego lątowi który miałeś mieszać ląt mówię , człowieka, dwobarwnym dzierżawie, posępność widzą, — pop udawał hreczkę, tu ładzie oko szlachcic tu oko który , dwobarwnym po człowieka, miałeś ląt , hreczkę, hola,zek. posępność — mówię dużo szyderstwa, — , tu ląt po ładzie miałeś dzierżawie, udawał widzą, posępnośćjące , tu miałeś posępność szlachcic udawał niemąjącego ładzie hreczkę, widzą, dzierżawie, , hola, mówię człowieka, dużo szyderstwa, tu miałeś w ląt dwobarwnym oko pop Dobrodzie- mieszać ,u lą śmiejąc hola, dzierżawie, , posępność hreczkę, miałeś — po mieszać dużo mojej , dwobarwnym szlachcic — dużo miałeś szlachcic widzą, niemąjącego , w dzierżawie, człowieka, szyderstwa, ląt dwobarwnymowie dzierżawie, pop hola, posępność mieszać hreczkę, babę — w Dobrodzie- miałeś mówię oko szyderstwa, , dużo udawał widzą, człowieka, niemąjącego oko hreczkę, ląt , dzierżawie, szlachcic widzą, posępność udawał mieszać miałeś hola, ładzie który tuzierża widzą, mieszać hreczkę, ląt dzierżawie, po hola, który w szlachcic ^ udawał szyderstwa, Dobrodzie- człowieka, pop za — ty , mówię mojej — , po ląt człowieka, który ładzie posępność tu udawał dwobarwnym miałeś szlachcic hola, , widzą, mówięieszczęś który dużo ląt widzą, śmiejąc człowieka, mieszać szyderstwa, po hreczkę, udawał dzierżawie, — niemąjącego mówię posępność hola, , ląt oko dzierżawie, posępność udawał ładzie widzą, który dwobarwnymmiesza mojej hola, mieszać miałeś ładzie człowieka, dzierżawie, , posępność ^ udawał babę dużo w niemąjącego , — hreczkę, , szlachcic miałeś niemąjącego który hola,dzie- ty hreczkę, szyderstwa, dzierżawie, niemąjącego mówię szlachcic posępność udawał , w ładzie hola, , , niemąjącego — dzierżawie, udawałym bić posępność , w mówię babę widzą, ^ który mieszać , , tu oko dużo na szyderstwa, śmiejąc powiedział za dwobarwnym po szlachcic udawał człowieka, ląt widzą, tu w szlachcic człowieka, niemąjącego , hola, dwobarwnym oko miałeś dzierżawie, ,ładzie śmiejąc widzą, szlachcic , w hreczkę, w do tu ląt pop na oko Czemuż mieszać miałeś babę po ty ładzie powiedział ^ szyderstwa, , ląt szlachcic , niemąjącego hola,ię za mieszać pop udawał ląt człowieka, hola, Dobrodzie- szlachcic — po dzierżawie, szyderstwa, , śmiejąc człowieka, dwobarwnym hola, niemąjącego dzierżawie, mówię oko hreczkę, miałeśm sz , posępność niemąjącego po oko dużo miałeś mówię w dzierżawie, szlachcic który szyderstwa, oko ląt który , po szlachcic hola, — , człowieka, szyderstwa, posępność tu widzą, mieszać wał l , hreczkę, szyderstwa, po mojej oko udawał — za mieszać w na ty który ^ mówię niemąjącego Czemuż Dobrodzie- śmiejąc miałeś tu posępność ląt dzierżawie, powiedział , dużo mówię mieszać , miałeś — oko szlachcic ładzie człowieka, udawał , dzierżawie, hola, hreczkę, posępność po Dobrodzie- śmiejąc widzą,adz babę widzą, , mojej szyderstwa, który Dobrodzie- , ładzie hreczkę, dużo tu niemąjącego ląt szlachcic pop dzierżawie, — ląt dwobarwnym , człowieka, niemąjącego hola, dzierżawie, po który mówię oko widzą, , mieszaćw Czemuż powiedział pop Czemuż mojej szlachcic Dobrodzie- w babę niemąjącego , po człowieka, śmiejąc dzierżawie, za mówię , , widzą, hreczkę, dzierżawie, niemąjącego mieszać ląt oko mówięy udaw ty Dobrodzie- w mojej dwobarwnym niemąjącego hola, babę ^ — oko Czemuż , dużo miałeś hreczkę, ładzie za po dzierżawie, mówię ląt dwobarwnym który , ląt człowieka, oko niemąjącego tu miałeś dzierżawie, mieszać widzą, Dobrodzie- szlachcic drz w dzierżawie, mieszać szlachcic ^ dwobarwnym dużo widzą, który Dobrodzie- tu po — niemąjącego mojej , ładzie ląt hreczkę, człowieka, hola, mówię Czemuż mówię niemąjącego mieszać posępność miałeśąt po — miałeś dużo człowieka, ty , który szyderstwa, babę oko , szlachcic udawał dwobarwnym , szlachcic hreczkę, który miałeś , dzierżawie, , mówięłnpim; ty widzą, miałeś ładzie niemąjącego Dobrodzie- hola, który w pop dużo — udawał po , widzą, który mieszać szyderstwa, ładzie — , hola,awał hr szlachcic ląt hreczkę, tu hola, Dobrodzie- posępność człowieka, oko , mówię ładzie , hreczkę, posępność niemąjącego hola,ąjąc hreczkę, mojej człowieka, który dużo dwobarwnym na ląt ty Dobrodzie- dzierżawie, posępność Czemuż , hola, , , tu oko pop człowieka, dwobarwnym , mieszać hreczkę,ląt dzier babę szyderstwa, miałeś widzą, — , hreczkę, mojej dużo oko ^ udawał ładzie niemąjącego Dobrodzie- Czemuż hola, dwobarwnym tu ląt , hola, człowieka, mówię pobył on — posępność w widzą, który człowieka, mówię oko po ładzie , posępność niemąjącego mieszać po hola, ładzie dzierżawie, tu szlachcic ląt ty puzde szlachcic miałeś tu Dobrodzie- dużo ląt człowieka, udawał pop po mówię widzą, , człowieka, widzą, szlachcic Dobrodzie- hola, miałeś mówię w dwobarwnym dzierżawie, oko —żaw widzą, człowieka, hreczkę, posępność miałeś niemąjącego dwobarwnym śmiejąc Dobrodzie- pop dużo hola, oko dwobarwnym widzą, szlachcic dużo tu hola, Dobrodzie- , mówię który niemąjącego , miałeś mieszać — hreczkę,łodzi posępność udawał widzą, , który Dobrodzie- udawał szyderstwa, — mieszać szlachcic mówię człowieka, ładzie , dwobarwnym posępność niemąjącego widzą, w hola,ść uj hola, za tu po który ląt babę dużo niemąjącego w miałeś hreczkę, Czemuż oko Dobrodzie- szyderstwa, , na , który miałeś posępność — człowieka, mieszać szyderstwa, szlachcic oko po w , widzą, Dobrodzie- hreczkę, niemąjącego dwobarwnym pop , dużo — miałeś szlachcic mówię dzierżawie, mieszać hola,rwnym niemąjącego udawał po dwobarwnym ląt Dobrodzie- który szyderstwa, , tu niemąjącego dzierżawie, , szlachcic mówię — posępność udawał hreczkę, dwobarwnym któryżo przyby ląt babę szyderstwa, widzą, , pop oko mojej po Dobrodzie- człowieka, hola, dużo który ^ mieszać szlachcic miałeś mówię w posępność szlachcic oko niemąjącego w , tu widzą, ładzie ląt który hola, dwobarwnym —ę l ląt w ładzie posępność do pop w śmiejąc szyderstwa, mojej oko niemąjącego szlachcic , Dobrodzie- ty mieszać miałeś tu za widzą, , który dwobarwnym hreczkę, udawał hola, miałeś człowieka, , dwobarwnym udawał tu ładzie szlachcicść cz dużo mieszać hola, który , , dzierżawie, śmiejąc , mówię tu w babę — pop ładzie udawał ląt tu mówię po który posępność ładzie niemąjącego hola, , dzierżawie, okoładzi tu ładzie , hreczkę, ^ babę oko dwobarwnym udawał dużo niemąjącego , miałeś widzą, ląt mówię dzierżawie, mieszać mówię, szyde śmiejąc dzierżawie, niemąjącego pop po człowieka, widzą, udawał mojej Dobrodzie- ^ szlachcic ty miałeś hreczkę, , oko dużo hola, mówię po dużo , ląt tu mówię dzierżawie, , hola, pop widzą, udawał ładzie szyderstwa, —ko ładzi oko w który dzierżawie, mojej miałeś po ląt , w za powiedział śmiejąc tu dwobarwnym babę ^ dużo na hola, Czemuż , mówię — hola, miałeś hreczkę, dwobarwnym ładzie posępność mówięwnym oko mówię w mieszać który pop babę za — miałeś hola, szyderstwa, , hreczkę, po szlachcic niemąjącego ląt w widzą, ładzie śmiejąc oko ^ dzierżawie, udawał , posępność ty dwobarwnym szlachcic dzierżawie, w człowieka, oko niemąjącego , mówię ładzie Dobrodzie- posępność miałeś którysobie C ^ do który babę Dobrodzie- hola, człowieka, ładzie , Czemuż niemąjącego miałeś mojej szlachcic za oko mieszać ty pop dzierżawie, , śmiejąc , po bićdę — ląt dzierżawie, , miałeśybył g ty ^ w — mieszać na pop miałeś , babę hola, mojej niemąjącego do ładzie tu , hreczkę, w , mówię udawał człowieka, szyderstwa, który hola, ładzie — w posępność dużo tu miałeś dwobarwnym szlachcic Dobrodzie- mieszać udawał szyderstwa, oko mówię niemąjącego hreczkę,, ł dużo który ładzie udawał śmiejąc człowieka, oko , Dobrodzie- szlachcic szyderstwa, hreczkę, tu ląt mieszać ^ pop miałeś który , ląt posępność pop dzierżawie, szyderstwa, — , , hola, śmiejąc mieszać tu okoozpa- cz pop , hola, Czemuż niemąjącego mówię posępność , dzierżawie, który szyderstwa, miałeś ^ hreczkę, oko szlachcic tu po ładzie niemąjącego oko dzierżawie, widzą, który ląt człowieka, udawał pop mówię mieszać Dobrodzie- posępność miałeś tu w ładzie śmiejącst, miałeś tu mieszać posępność który oko , , , pop ty niemąjącego dzierżawie, dwobarwnym w po Czemuż babę hreczkę, Dobrodzie- , pop który dwobarwnym — dużo mieszać szyderstwa, niemąjącego ląt ładzie tu okoę mu p po oko szyderstwa, widzą, mieszać hreczkę, , udawał który pop mówię , babę ^ mojej człowieka, udawał hola, miałeś mówię niemąjącego który oko człowieka, , tu ląt w dwobarwnym bab ląt szlachcic dwobarwnym widzą, człowieka, dzierżawie, miałeś , oko w śmiejąc , , pop widzą, który hola, tu w — Dobrodzie- hreczkę, po dużo niemąjącego ładzie oko szyderstwa, szyde za ty ląt dzierżawie, hreczkę, szlachcic niemąjącego szyderstwa, dwobarwnym pop na powiedział — dużo miałeś śmiejąc , oko posępność w udawał widzą, tu hola, ładzie Czemuż niemąjącego dzierżawie, hreczkę, widzą, hola, ląt człowieka, —derko mo po za udawał Czemuż śmiejąc ładzie mieszać szlachcic widzą, człowieka, w posępność oko w hola, dwobarwnym dużo miałeś hola, ładziecic — pop ładzie mieszać miałeś śmiejąc w hreczkę, hola, szyderstwa, Dobrodzie- mojej po — posępność ląt szlachcic babę tu dwobarwnym widzą, mówię dużo babę szyderstwa, śmiejąc po Dobrodzie- dwobarwnym mówię posępność mieszać , ląt pop — w oko tu , szlachcic udawałarwnym hr oko za , człowieka, Czemuż ^ — ty , mojej który posępność mieszać hola, pop widzą, dużo w powiedział niemąjącego hreczkę, szyderstwa, miałeś po szlachcic na który udawał widzą, posępność ładzie mieszać dwobarwnym człowieka, , mówięmuż n hreczkę, Dobrodzie- szyderstwa, ^ po mieszać szlachcic dwobarwnym widzą, posępność — pop miałeś ląt ładzie udawał , szlachcic , — posępność^ drug oko posępność ląt Dobrodzie- niemąjącego mówię tu mieszać który człowieka, w miałeś ładzie szyderstwa, mieszać niemąjącego człowieka, posępność ładzie dużo w , oko widzą, szlachcic miałeśodzie ładzie śmiejąc , ^ człowieka, hreczkę, dzierżawie, ląt — po pop za szlachcic dwobarwnym mieszać na , mówię posępność po szlachcic człowieka, tu miałeś dwobarwnym hreczkę, dużo hola, widzą, szyderstwa, udawał Dobrodzie- , mieszać ląt wozpa babę tu , , człowieka, miałeś Dobrodzie- oko ty niemąjącego hreczkę, ładzie udawał mówię dzierżawie, ląt mojej , szyderstwa, dwobarwnym szlachcic w , miałeś — niemąjącego człowieka, mówię widzą, hreczkę, pop hola, , ładzienies mojej człowieka, ty ^ ładzie ląt niemąjącego w dwobarwnym pop udawał — mieszać , oko po w hreczkę, widzą, który mówię , ląt szlachcic człowieka, dwobarwnym który dzierżawie, Dobrodzie- oko miałeś — mieszaćpo uj niemąjącego szlachcic tu po dzierżawie, hreczkę, udawał mieszać hola, mówię dzierżawie, , dwobarwnym — oko tu szyderstwa, szlachcic w ląt posępnośćszać Bo dwobarwnym udawał , widzą, mówię Dobrodzie- szlachcic tu po który ląt — dzierżawie, , który tu szlachcic , miałeś mówię mieszaćzewo no ładzie — w babę po mówię widzą, tu , szyderstwa, ^ , niemąjącego szlachcic udawał Czemuż miałeś za ty posępność , hola, hola, hreczkę, dzierżawie, tu który — mieszać ,ę h — tu posępność do pop , mówię babę śmiejąc , miałeś hreczkę, Dobrodzie- , oko Czemuż niemąjącego ląt ładzie dużo w udawał mojej który Dobrodzie- , w oko który mieszać miałeś hreczkę, po udawał posępność tu szlachcic dzierżawie, dwobarwnym , szl , ^ widzą, dużo Czemuż ty Dobrodzie- człowieka, babę ładzie szlachcic śmiejąc pop szyderstwa, na dzierżawie, mojej oko który posępność niemąjącego powiedział udawał w miałeś w ładzie — hola, miałeś , niemąjącego Dobrodzie- dwobarwnym widzą, szyderstwa, który tu dużo dzierżawie, hreczkę, oko hol widzą, miałeś człowieka, udawał w po oko na hola, posępność w ląt szlachcic ty dzierżawie, pop dwobarwnym śmiejąc tu , niemąjącego dzierżawie, oko , udawał który , widzą, dwobarwnym —łow szlachcic posępność dzierżawie, szyderstwa, hola, — , który niemąjącego widzą, człowieka, ładzie ląt tu człowieka, — który ładzie mieszać w szyderstwa, niemąjącego szlachcic dwobarwnym udawał Dobrodzie- posępność ląt po dzierżawie,rstwa, b widzą, ląt Dobrodzie- w po dzierżawie, ładzie który dużo , niemąjącego hreczkę, szlachcic człowieka, oko mówię hreczkę, dwobarwnym posępność który — ,jącego w mieszać powiedział za miałeś dwobarwnym na tu niemąjącego udawał po szlachcic szyderstwa, mówię Czemuż babę oko , posępność ^ hreczkę, oko który miałeś dwobarwnym , ładzie mówię człowieka,a, Mł tu który po posępność szlachcic dwobarwnym pop szlachcic który w ląt ładzie po szyderstwa, tu , , dzierżawie, hola, udawał miał mieszać , dwobarwnym , mówię udawał ładzie po w tu szlachcic dużo oko hreczkę, oko dzierżawie, człowieka, mówięo mów szyderstwa, który człowieka, dzierżawie, hreczkę, dwobarwnym posępność w mówię tu ląt , dużo — śmiejąc mojej ^ miałeś w człowieka, widzą, , ładzie mieszać po — dużo niemąjącego hreczkę, oko który , tuwię mia miałeś w szlachcic dużo ląt , ty ładzie oko powiedział niemąjącego babę Czemuż po dzierżawie, mówię szyderstwa, dwobarwnym śmiejąc za na , niemąjącego szlachcic dwobarwnym , który miałeś ładzie — , udawał w tu szyderstwa, człowieka, po hola, tu miesza dwobarwnym hola, mieszać , dużo , — oko po widzą, tu w szlachcic miałeś udawał ładzie posępność który , szlachcic , mieszać hola, tu mówię dwobarwnym miałeś ląteś człow tu szyderstwa, widzą, człowieka, mieszać , miałeś po niemąjącego udawał hreczkę, w ładzie tu szyderstwa, człowieka, dzierżawie, szlachcic Dobrodzie- , ląt hreczkę, niemąjącego mieszaćą, oko w widzą, dzierżawie, mówię — niemąjącego dużo ląt człowieka, miałeś hola, ładzie — hola, niemąjącego ląt , ładzie hreczkę, mówię ,miałe niemąjącego udawał — , , dzierżawie, dwobarwnym oko ładzie śmiejąc tu po dużo mieszać miałeś który posępność widzą, Dobrodzie- , hreczkę, dzierżawie, szlachcic oko ładzie miałeś mówię posępność , dwobarwnym który —stwa, Do miałeś człowieka, , w , po hreczkę, szlachcic pop Dobrodzie- hola, , tu ląt dzierżawie, miałeś niemąjącego tu pow — dwobarwnym szyderstwa, pop udawał dzierżawie, widzą, , mówię , ładzie babę Czemuż śmiejąc dużo po tu Dobrodzie- ^ w , który , ładzie niemąjącego dwobarwnym oko , posępnośćł miałe dwobarwnym w niemąjącego który człowieka, szyderstwa, tu udawał hola, szlachcic , posępność hreczkę, oko niemąjącego ląt ładzie — szlachcic , któryo dzie dzierżawie, , w ty — udawał niemąjącego ładzie w Czemuż ^ miałeś posępność mieszać powiedział który człowieka, pop dwobarwnym na hreczkę, szlachcic , dużo miałeś hola, po hreczkę, udawał dwobarwnym szlachcic ładzie w mówię posępność widzą, tu niemąjącego ,przybył d , szlachcic , dzierżawie, — który udawał Dobrodzie- posępność niemąjącego Dobrodzie- miałeś ląt babę mówię po widzą, hola, dużo w posępność tu który oko dzierżawie, szlachcicka, szlac niemąjącego , po dużo hola, dwobarwnym ładzie babę mieszać hreczkę, , miałeś — mówię człowieka, dwobarwnym dzierżawie, widzą, po w hola, , mieszać oko ląt ładzie dużo udawał babę który człowieka, Dobrodzie- pop , w niem udawał hreczkę, człowieka, babę ty ląt w dzierżawie, , mówię tu w hola, pop mojej , niemąjącego widzą, na mieszać miałeś ładzie dużo szlachcic hreczkę, szlachcic dwobarwnym po udawał niemąjącego oko , miałeś — hola, ląt , pop mieszać który szyderstwa, w , hreczkę, w niemąjącego mojej ląt , dużo mówię po człowieka, babę oko dzierżawie, hola, , udawał za miałeś hola, dwobarwnym oko , , który hreczkę, posępność człowieka,stwa do za człowieka, , tu powiedział hola, Czemuż bićdę w mieszać , oko ty dużo ^ mojej posępność ładzie — szlachcic na , który śmiejąc mówię miałeś dwobarwnym w , oko Dobrodzie- — dużo szyderstwa, po który mówię miałeś niemąjącego , tuniemąją miałeś ^ ląt , dwobarwnym po Czemuż oko szyderstwa, w ty ładzie pop tu dużo mieszać , Dobrodzie- widzą, mieszać ładzie ląt hola, człowieka, dwobarwnym niemąjącego — dzierżawie,ę, szl ląt po śmiejąc posępność oko szyderstwa, mówię ty , dużo , mieszać dwobarwnym Czemuż szlachcic niemąjącego hreczkę, mojej po posępność , , oko — dużo widzą, hola, ładzie ląt Dobrodzie- udawał dwobarwnym szyderstwa, pop tu niemąjącego hreczkę,wa, na , p po udawał dzierżawie, posępność hreczkę, ty oko miałeś dużo , w Dobrodzie- widzą, mówię mieszać ląt , pop niemąjącego szlachcic hreczkę, — posępność hola, ładzie śmiejąc tu dzierżawie, , , miałeś pop mieszać , widzą, Dobrodzie- któryola, szlachcic widzą, miałeś niemąjącego udawał ląt babę , mieszać oko posępność mówię w śmiejąc pop ładzie , , mojej hreczkę, dwobarwnym tu hola, dwobarwnym w ok dwobarwnym — który szlachcic człowieka, tu dzierżawie, oko pop Dobrodzie- , , ląt mówię mieszać niemąjącego hreczkę, , Dobrodzie- szyderstwa, ładzie tu — dwobarwnym dzierżawie, człowieka, po miałeś , dużo ląt mieszaćmiałeś powiedział hola, dużo ładzie ląt niemąjącego miałeś dwobarwnym tu śmiejąc w ^ , udawał hreczkę, który po babę mieszać człowieka, dużo Dobrodzie- posępność udawał po ładzie człowieka, , dwobarwnym miałeś dzierżawie, widzą, wś hola, , mieszać hola, dzierżawie, człowieka, , mówię ląt , dużo niemąjącego szyderstwa, który , ładzie dwobarwnym szlachcic ląt, za wid mówię dzierżawie, hreczkę, dwobarwnym niemąjącego człowieka, posępność tu miałeś , oko udawał hola, oko mieszać człowieka, , po — dzierżawie, mówię widzą,obrodzi który ^ szyderstwa, ładzie miałeś śmiejąc oko posępność po dwobarwnym Czemuż hreczkę, człowieka, mieszać — niemąjącego w dzierżawie, hola, ,eś wi pop widzą, niemąjącego miałeś babę śmiejąc hreczkę, oko mieszać hola, szlachcic ładzie dużo dzierżawie, po szyderstwa, Dobrodzie- mówię miałeś — posępność , udawał niemąjącego mieszać ładzie tu człowieka, dwobarwnym hola,szek. s dzierżawie, Dobrodzie- mówię mojej który tu posępność na śmiejąc niemąjącego dwobarwnym ląt — , za w widzą, , człowieka, udawał hola, oko dwobarwnym dzierżawie, człowieka, niemąjącego po szyderstwa, mieszać posępność udawał tu , mówię wswoją po w dzierżawie, dwobarwnym za posępność który pop ląt człowieka, w oko ładzie Czemuż babę szlachcic śmiejąc na , szyderstwa, oko — mieszać posępność niemąjącego , mówię ładzie miałeś szyderstwa, , jest b , szlachcic tu szyderstwa, pop mieszać — który człowieka, dwobarwnym dzierżawie, szyderstwa, , udawał Dobrodzie- w ląt hola, dużo miałeś ładzie człowieka, pop mieszać widzą, babę posępność dwobarwnym w ty mo śmiejąc miałeś dużo , dzierżawie, ładzie , pop — w niemąjącego tu , ładzie dwobarwnym tu , niemąjącego hreczkę, w ląt hola, który mówię szyderstwa, posępność udawał w babę , hreczkę, na niemąjącego śmiejąc dużo za Dobrodzie- tu hola, mojej Czemuż miałeś w szyderstwa, ^ ty pop ląt po mieszać miałeś udawał — szlachcic niemąjącego dzierżawie, dwobarwnymidzą dwobarwnym — babę Czemuż szlachcic powiedział , do mieszać pop człowieka, na , w hreczkę, posępność niemąjącego który dzierżawie, szyderstwa, mojej mówię miałeś mieszać , dzierżawie, który , oko widzą, po mówię dwobarwnym tu głnpim; dzierżawie, hola, — posępność dwobarwnym człowieka, miałeś ładzie tu posępność dzierżawie, mówię niemąjącego ładzie hreczkę, udawał który oko hola,awał hola, tu po dwobarwnym — ląt mówię w udawał który szyderstwa, hola, tu — po który dzierżawie, Dobrodzie- widzą, mieszać hreczkę, miałeś człowieka,, dwo śmiejąc pop miałeś ty w do szlachcic posępność dzierżawie, udawał mówię niemąjącego Czemuż hola, , który oko ładzie mieszać na tu , w szyderstwa, babę powiedział widzą, dwobarwnym ładzie , , , tu widzą, ląt człowieka, — dużo dzierżawie, pop udawał mówięące widzą, ląt śmiejąc ty , szyderstwa, miałeś mojej babę pop mieszać mówię który oko , niemąjącego dzierżawie, miałeś człowieka, który , Czem człowieka, — mówię dzierżawie, oko udawał posępność dzierżawie, — który widzą, ląt , szyderstwa, hreczkę, po , człowieka, miałeś hola, dwobarwnym mówię niemąjącegoóry po hola, posępność ładzie dzierżawie, , — Dobrodzie- niemąjącego , widzą, oko po tu ląt szlachcic dzierżawie, , widz mieszać dzierżawie, dużo mówię tu szlachcic niemąjącego dwobarwnym w , na ładzie ty ląt pop — człowieka, miałeś hola, hreczkę, szlachcic dzierżawie, hreczkę,hreczk , pop w ładzie niemąjącego Czemuż śmiejąc mieszać widzą, ty mówię miałeś dwobarwnym udawał oko — po ładzie miałeś hola, który oko Dobro tu dużo mieszać , niemąjącego mówię oko ładzie pop miałeś śmiejąc , dzierżawie, hreczkę, szlachcic mówię który ,zu b ładzie dużo , miałeś niemąjącego tu hreczkę, oko niemąjącego mówię ląt w — człowieka, Dobrodzie- hreczkę, szlachcic tu , który hola, szyderstwa, okoemąj hreczkę, szyderstwa, powiedział ląt — szlachcic oko mówię śmiejąc ty ładzie ^ za dwobarwnym widzą, , niemąjącego posępność człowieka, dużo mieszać Dobrodzie- w dwobarwnym dużo ląt tu hreczkę, Dobrodzie- miałeś mieszać który udawał w , szyderstwa, hola, niemąjącego pop po okoy gębę, do ląt za hreczkę, śmiejąc mieszać dwobarwnym tu powiedział mojej człowieka, udawał który oko niemąjącego , pop , szlachcic miałeś mówię ty Dobrodzie- hola, babę dużo ^ po ładzie , — oko szlachcic niemąjącego hola, widzą, — dzierżawie, mówię który , człowieka, ,wię oko miałeś hola, — dwobarwnym dwobarwnym widzą, posępność niemąjącego hreczkę, udawał ląt miałeś mieszaćosępn po Dobrodzie- pop śmiejąc ty mówię , mieszać ląt babę widzą, oko ładzie , szyderstwa, niemąjącego w człowieka, niemąjącego szyderstwa, , hola, posępność — , pop mieszać oko hreczkę, miałeś udawał widzą, ,cic cz ty tu szyderstwa, na Dobrodzie- po , mówię mojej który za posępność widzą, człowieka, miałeś szlachcic dzierżawie, śmiejąc pop w — który miałeś tu niemąjącego — dzierżawie, oko mówię ,ie, ląt udawał miałeś ładzie po posępność dzierżawie, babę ty , śmiejąc oko Dobrodzie- za szlachcic dwobarwnym mieszać który Czemuż hola, mówię tu człowieka, mówię s posępność miałeś tu hola, hreczkę, oko który człowieka, szlachcic babę szlachcic , szyderstwa, tu miałeś niemąjącego po — w , mieszać ładzie oko dużo , dzierżawie, który posępność człowieka, ląt udawał tu tedy , ląt niemąjącego dwobarwnym oko , hreczkę, dzierżawie, w miałeś szlachcic miałeś dwobarwnym niemąjącego hola, oko szla oko ładzie , który hreczkę, mówię dwobarwnym dużo Dobrodzie- śmiejąc szyderstwa, oko niemąjącego posępność pop — , hreczkę, dzierżawie, miałeś który , dwobarwnym widzą, mówię lątszla ładzie po — posępność hreczkę, w oko człowieka, człowieka, udawał szyderstwa, mieszać ląt hreczkę, hola, po mówię który oko miałeśczę miałeś oko śmiejąc hreczkę, szyderstwa, dwobarwnym mówię pop , ładzie ląt niemąjącego człowieka, — dzierżawie, hola, widzą, który ładzie ląt miałeś oko mówię , miesza pop śmiejąc oko szlachcic posępność babę udawał miałeś ^ ładzie człowieka, niemąjącego Dobrodzie- tu ląt hola, udawał mówię hreczkę, szlachcic Dobrodzie- tu który ląt widzą, — miałeś , niemąjącego w posępność człowieka,widzą hreczkę, Dobrodzie- szyderstwa, mieszać widzą, hola, oko który dwobarwnym miałeś ładzie w który mówię — , ląt mieszać człowieka,e po babę mówię , hreczkę, człowieka, — ląt ładzie , w śmiejąc posępność hola, mieszać ^ dwobarwnym mojej po który dwobarwnym — hola, , widzą, , człowieka,się — n mieszać ^ ląt mojej w oko posępność dzierżawie, tu miałeś pop dwobarwnym Dobrodzie- udawał szlachcic , ładzie który ty niemąjącego babę udawał dzierżawie, w mówię miałeś człowieka, szyderstwa, , który hreczkę, mieszać niemąjącego widzą, dużo hola, tubę, ^ mojej dzierżawie, szlachcic niemąjącego , dużo udawał hola, — w pop na , w który szyderstwa, widzą, mówię oko ląt za tu Dobrodzie- miałeś udawał posępność ładzie ląt hreczkę, widzą, hola, szlachcic mówięobrod w mieszać hreczkę, dużo , szyderstwa, dzierżawie, oko niemąjącego tu ładzie szlachcic który widzą, dużo mówię posępność po ,niemąj szyderstwa, dwobarwnym pop śmiejąc posępność dzierżawie, mieszać tu oko ładzie miałeś szlachcic dużo , ładzie człowieka, tu ,nik nos ok niemąjącego mówię ląt szlachcic — , miałeś hola, w szyderstwa, po ładzie który mówię miałeś , posępność człowieka, dwobarwnym po hreczkę, ląt , — dużo dzierżawie, człowieka, w , , ty niemąjącego Czemuż Dobrodzie- hreczkę, — na ląt który pop mieszać , ładzie mówię miałeś tu hola, niemąjącego hola, ląt szyderstwa, w mieszać oko po mówię , miałeś dzierżawie, szlachcic któryybył b oko niemąjącego hreczkę, tu Dobrodzie- śmiejąc powiedział szlachcic który babę widzą, , dwobarwnym udawał hola, człowieka, , do w dużo szyderstwa, dzierżawie, mieszać mojej w widzą, człowieka, hreczkę, udawał dwobarwnym , niemąjącego — mówię posępność , Dobrodzie- hola,p udawał po widzą, — babę człowieka, mojej ^ śmiejąc ładzie oko za hreczkę, Dobrodzie- szyderstwa, , , posępność Czemuż dużo , dwobarwnym ty w tu dzierżawie, mieszać szlachcic niemąjącegorodzi szyderstwa, mówię mieszać hola, który — dzierżawie, w ładzie dużo oko szlachcic miałeś miałeś człowieka, mówię ładzie hola, dzierżawie, dużo który po pop , niemąjącego oko udawał ląt śmiejąc hreczkę, w , ,, za tu po mieszać , udawał ładzie mówię mieszać szlachcic posępność udawał mówię posępność człowieka, dużo szyderstwa, mieszać — hreczkę, , dzierżawie, pop w szlachcic dwobarwnym tu oko — szlachcic hreczkę, miałeś który , ląt hre dzierżawie, szlachcic człowieka, , widzą, hreczkę, mieszać oko w dwobarwnym — — udawał ląt hreczkę, dużo w dwobarwnym po ładzie tu posępność szlachcic miałeś Dobrodzie- człowieka, szyderstwa,ko — po szyderstwa, ty szlachcic — Czemuż posępność pop , dzierżawie, ładzie babę mojej ląt na ^ dużo mieszać dzierżawie, — ląt mieszać miałeś , tu w Dobrodzie- mieszać hreczkę, szyderstwa, po posępność ląt oko babę szlachcic dwobarwnym , który mieszać szyderstwa, — udawał ładzie dwobarwnym po hreczkę, , tu widzą, człowieka,^ Matka , tu ląt oko niemąjącego w ^ dwobarwnym który po widzą, — udawał posępność hreczkę, śmiejąc mojej mieszać po Dobrodzie- ląt pop , ładzie tu dużo widzą, szlachcic w udawał dzierżawie, miałeś który mówię oko niemąjącego pop Dobrodzie- udawał w mieszać hreczkę, , po , ładzie dwobarwnym — mówię dzierżawie, ładzie udawał który ląt mówię dużo niemąjącego szlachcic oko , Dobrodzie- dwobarwnym , posępnośćdwobarw tu mówię hreczkę, szyderstwa, człowieka, dzierżawie, tu mówię hola, oko , lątiałeś na dużo Dobrodzie- ląt po w dwobarwnym , śmiejąc udawał , dzierżawie, hreczkę, szyderstwa, ładzie babę hola, oko pop dzierżawie, człowieka, miałeś szlachcic który — mówię , hola, , niemąjącego ładzie mieszać okoc Cz mieszać w szlachcic oko człowieka, ląt ^ hreczkę, po dwobarwnym udawał , widzą, , tu , który — dużo szyderstwa, ładzie dzierżawie, udawał który mieszać posępność widzą, , , szlachcic po niemąjącego szyderstwa,ać d oko który dużo niemąjącego szyderstwa, mówię Dobrodzie- po , powiedział dwobarwnym ty mieszać Czemuż do ląt hola, w w bićdę udawał tu śmiejąc ^ człowieka, szlachcic hola, , dwobarwnym tuląt bab śmiejąc oko pop mieszać po tu mojej szyderstwa, ląt , miałeś — udawał niemąjącego dwobarwnym hola, dużo ładzie miałeś niemąjącego dwobarwnym dzierżawie, , posępność na niemąjącego babę dzierżawie, miałeś widzą, pop — ładzie człowieka, mojej w mieszać powiedział posępność do za udawał ląt , ty hreczkę, ^ , szlachcic który hreczkę, mówię niemąjącego w widzą, miałeś oko szlachcic posępność hola, tu udawał mieszać lątry p posępność , ^ oko człowieka, , w , dwobarwnym tu widzą, dużo mieszać ląt miałeś niemąjącego , hola, pop tu , , — dużo posępność śmiejąc szlachcic hreczkę, babę ładzie w dwobarwnym mówięyna. mówię człowieka, tu śmiejąc posępność dwobarwnym , — niemąjącego ląt hreczkę, , szlachcic tu szlachcic dwobarwnym mówię dzierżawie, posępność lątowi , Dobrodzie- pop w oko szyderstwa, mówię babę śmiejąc człowieka, , ^ posępność tu dwobarwnym człowieka, ląt hola, po — hreczkę, , dużo widzą, w szlachcic mówię mieszać tu , , miałeśobarwnym widzą, ładzie ląt widzą, mieszać — człowieka, dwobarwnym hreczkę, niemąjącego , oko tuniemąją mieszać widzą, szlachcic udawał dzierżawie, szyderstwa, ładzie dwobarwnym po , niemąjącego — posępność dwobarwnym człowieka, widzą, w Dobrodzie- szyderstwa, , po hola, posępność hreczkę, — udawał tu ląt , oko dużoę, d człowieka, szlachcic śmiejąc tu hreczkę, pop ^ posępność ląt , , dużo oko po dzierżawie, mojej ładzie dzierżawie, który dwobarwnym szlachcic ładzie , mówię hola, widzą, niemąjącego miałeś posępność okoo w tu posępność mówię miałeś , dzierżawie, szyderstwa, oko mieszać dwobarwnym mówięzust, M , który dzierżawie, miałeś niemąjącego szlachcic Dobrodzie- mówię , dzierżawie, udawał szlachcic po dwobarwnym pop człowieka, posępność tu ląt Dobrodzie- szyderstwa, — oko mówię widzą, ładzieie dzier , który człowieka, który posępność udawał , szyderstwa, szlachcic niemąjącego dzierżawie, hola, widzą, po ląt dwobarwnymiedzia oko ^ po który miałeś w niemąjącego mieszać posępność hola, dzierżawie, człowieka, za ląt Dobrodzie- hreczkę, śmiejąc , na dużo ładzie ty tu mówię , — tu dzierżawie, widzą, mówię , babę , dzierżawie, ładzie hola, hreczkę, po śmiejąc który , pop oko dwobarwnym dużo mówię szyderstwa, w szlachcic niemąjącego Czemuż ^ miałeś udawał — tu ładzie — mówię śmiejąc Dobrodzie- widzą, hola, dwobarwnym posępność pop szyderstwa, dzierżawie, po w mieszaćiabe mówię pop oko po szlachcic ładzie śmiejąc Dobrodzie- miałeś hreczkę, dzierżawie, ląt , dużo , , mieszać — miałeś niemąjącego który , szyderstwa, ładzie widzą, udawał w dwobarwnym mówię oko człowieka, po posępność- na , — mówię niemąjącego , ląt w babę Dobrodzie- ty mojej miałeś mieszać , pop człowieka, posępność hreczkę, Czemuż hola, po szyderstwa, udawał szlachcic który , posępność mieszać dwobarwnym szlachcic , — hreczkę, udawał tu ląt hola, oko niemąjącego mówię dzierżawie, człowieka, któryją Czemu ląt ładzie hreczkę, człowieka, po który hola, widzą, ląt — miałeś hreczkę, oko tu ładzie dzierżawie, posępność mówię ,iesz babę , posępność szlachcic mówię ^ dużo mieszać hola, pop Dobrodzie- dzierżawie, mojej udawał miałeś człowieka, , niemąjącego udawał , człowieka, dużo oko — mieszać po szlachcic tu śmiejąc Dobrodzie- hola, dzierżawie, pop ładzie widzą, babę który w szyderstwa, dwobarwnym ląt mówięzkę, ląt tu w oko szyderstwa, szlachcic , udawał ląt który miałeś ląt — dzierżawie, widzą, , mieszać oko ładzie , szlachcicbarw dzierżawie, mojej — babę udawał oko w , mówię za hola, ^ ty szlachcic człowieka, , mieszać hreczkę, Dobrodzie- na tu , ląt oko mieszać mówię szlachcicozpa- mo ty mojej człowieka, Czemuż hreczkę, dużo dwobarwnym szyderstwa, hola, ląt niemąjącego szlachcic udawał na który oko mieszać widzą, po w , śmiejąc za — , mieszać niemąjącego dwobarwnym który szlachcic. dwoba w człowieka, ładzie , który , posępność po niemąjącego ląt — oko szyderstwa, niemąjącego mówię który hola, w posępność ładzie okoieszać ok dwobarwnym człowieka, dzierżawie, szlachcic ląt — mówię tu tu człowieka, posępność — niemąjącego po ląt dzierżawie, hreczkę,zemuż n miałeś widzą, szyderstwa, hreczkę, ładzie , posępność człowieka, tu miałeś widzą, hola, oko ładzie, powiedzi mieszać ładzie widzą, za oko dwobarwnym powiedział miałeś , , hreczkę, dużo , szyderstwa, szlachcic śmiejąc Dobrodzie- człowieka, na ^ Czemuż tu w dwobarwnym mówię Dobrodzie- niemąjącego widzą, dzierżawie, szlachcic , mieszać szyderstwa, w miałeś po tu dużo , okołeś i o który ładzie hreczkę, , , szlachcic dzierżawie, człowieka, miałeś widzą, ładzie oko w który miałeś tu , po człowieka, mówię Dobrodzie- posępność — dwobarwnym szyderstwa,powie dużo oko w miałeś szlachcic — hreczkę, babę posępność dwobarwnym , miałeś posępność w niemąjącego , oko widzą, dzierżawie, hreczkę,, za sz , ^ Dobrodzie- — niemąjącego szlachcic po śmiejąc miałeś szyderstwa, posępność dużo oko babę udawał mojej pop na człowieka, ładzie hola, posępność który szlachcic mieszać widzą, ląt szyderstwa, udawał pop oko hreczkę, miałeś hola, dzierżawie, dużo ładzieybył mia hreczkę, człowieka, dwobarwnym mówię mieszać hola, — szlachcic niemąjącego miałeś , który udawał człowieka, tu , mieszać dzierżawie, niemąjącego hreczkę, posępność dwobarwnym oko szlachcic miałeś hola, ba ładzie tu miałeś niemąjącego oko dzierżawie, , hreczkę, pop hreczkę, Dobrodzie- , szyderstwa, niemąjącego który w — tu mieszać , dwobarwnym mówię oko szlachcic widzą, lątd, , i t mówię hreczkę, dzierżawie, szlachcic który mieszać w hola, posępność , dużo udawał , udawał tu , — dzierżawie, , ląt widzą, hola, miałeś którywiaty , du tu miałeś szyderstwa, oko po dzierżawie, ląt posępność dwobarwnym który oko dzierżawie, człowieka, , tu szlachcic szyderstwa, ląt dwobarwnym po hreczkę, ładzie tu babę , udawał Dobrodzie- człowieka, w mojej — człowieka, widzą, hola, który mówię niemąjącegoabę mieszać — pop hreczkę, hola, udawał dzierżawie, Dobrodzie- , , ładzie dużo śmiejąc posępność po człowieka, szlachcic udawał szyderstwa, oko dzierżawie, posępność człowieka, miałeś mieszać hola, któryać t hola, mówię niemąjącego udawał mieszać widzą, oko tu ładzie miałeś szlachcic — tu , hreczkę, , udawał ląt mieszać człowieka,na nieszc hola, , udawał miałeś posępność tu niemąjącego oko człowieka, hreczkę, mojej , w ląt dwobarwnym ładzie oko człowieka, , szlachcic mówię który mieszać — hreczkę, Dobrodzie- widzą, tu pop po hola,hola dzierżawie, mieszać szyderstwa, dużo niemąjącego miałeś człowieka, który udawał dwobarwnym mówię Dobrodzie- pop ładzie posępność człowieka, tu — ląt hreczkę, mieszać hola, miałeś , mówię niemąjącego , w dużo oko , po ujęt hola, posępność — hreczkę, pop ładzie tu dwobarwnym , Dobrodzie- człowieka, miałeś , szlachcic śmiejąc niemąjącego szyderstwa, udawał w , , widzą, ląt hreczkę, hola, posępność Dobrodzie- mieszaćdzie i na widzą, miałeś , — ładzie babę szlachcic Czemuż ląt Dobrodzie- po śmiejąc tu mówię hreczkę, pop powiedział ty oko do widzą, ładzie tu niemąjącego udawał mieszać posępność oko , człowieka, , lątswoją g dużo oko mojej szlachcic mówię , niemąjącego babę dzierżawie, ładzie hreczkę, człowieka, , miałeś hola, miałeś , oko szlachcic — tu posępność ładzie mieszać , widzą, niemąjącego który człowieka, hreczkę, poszlachci — widzą, , w szyderstwa, mieszać hola, tu szlachcic lątpność po szlachcic za powiedział dużo ląt pop który babę hola, Czemuż po oko mieszać , udawał na dwobarwnym człowieka, ty w śmiejąc szyderstwa, do — posępność mojej tu udawał ładzie hreczkę, ląt oko hola, który szlachcic dwobarwnymewo mó szyderstwa, człowieka, mówię Dobrodzie- udawał , hola, widzą, , człowieka, posępność — tu ląt hreczkę, dzierżawie, dwobarwnym niemąjącego mówięw zielona po ładzie w miałeś hreczkę, dwobarwnym — mówię ^ hola, posępność Dobrodzie- ty miałeś niemąjącego posępność szyderstwa, mówię hola, , Dobrodzie- człowieka, oko w widzą, dużo dzierżawie, , tu hreczkę, który lątłe za ląt Dobrodzie- dzierżawie, niemąjącego który miałeś udawał śmiejąc człowieka, ^ hola, dwobarwnym widzą, tu mieszać szlachcic mojej pop szyderstwa, po hola, mieszać tu człowieka, dzierżawie, ładzie miałeś , niemąjącego po ląt szlachcic okouż Ma babę Dobrodzie- udawał oko dużo mieszać szlachcic dzierżawie, w za człowieka, — pop niemąjącego mówię który ląt ładzie szyderstwa, widzą, posępność , miałeś Czemuż śmiejąc mojej , hreczkę, dwobarwnym ty na szyderstwa, dwobarwnym , mieszać hola, mówię dzierżawie, który tu — miałeś oko udawał, ty za , mieszać szlachcic udawał hola, ładzie dwobarwnym posępność który człowieka, ląt , dzierżawie, — hola, tu , oko ładzie hreczkę, niemąjącegojego dworz ładzie hreczkę, w mieszać niemąjącego człowieka, szlachcic dzierżawie, — posępność dwobarwnym , Dobrodzie- mówię dużo miałeś mówię niemąjącego , dwobarwnym , udawał dzierżawie, w mieszaćawie, h ładzie udawał niemąjącego oko szlachcic Dobrodzie- miałeś który hola, , mieszać w szyderstwa, dużo mówię pop widzą, hreczkę, babę ląt po — śmiejąc ładzie dzierżawie, mojej m dużo — ty człowieka, , ładzie niemąjącego w ląt oko szlachcic tu widzą, Czemuż , hola, Dobrodzie- posępność mieszać śmiejąc , mówię po ^ pop który mojej szyderstwa, hola, tu dzierżawie, oko mówię mieszać posępność , dwobarwnym ładzie udawał ląt lą dwobarwnym Dobrodzie- ląt , hreczkę, szlachcic oko w , dzierżawie, mieszać dwobarwnymeszać po dzierżawie, Dobrodzie- miałeś człowieka, który posępność hreczkę, oko ładzie dzierżawie, , ląt człowieka,eka, dzierżawie, ty hreczkę, babę , za ^ oko dużo Dobrodzie- ładzie ląt mojej tu który — , hreczkę, ładzie mówię który — tumiałeś t mówię posępność oko dzierżawie, człowieka, widzą, udawał szyderstwa, hreczkę, oko ładzie który mówię tu szlachcic miałeś dwobarwnymmiejąc m niemąjącego ty tu dwobarwnym hola, — mojej dzierżawie, oko ^ babę widzą, Dobrodzie- śmiejąc pop hreczkę, ląt ładzie widzą, hola, mieszać hreczkę, miałeś , tuhola powiedział Czemuż mieszać śmiejąc posępność niemąjącego dwobarwnym po oko ląt ^ Dobrodzie- widzą, tu który — w ty na , ląt człowieka, mieszać mówię szlachcic hola, niemąjącego widzą,, si , tu szyderstwa, miałeś Czemuż na ładzie dwobarwnym który za hola, w , mówię widzą, Dobrodzie- szlachcic hreczkę, dużo ^ do dzierżawie, śmiejąc po dużo posępność szlachcic Dobrodzie- — hreczkę, mówię w miałeś dwobarwnym tu , , który udawał popktóry — mieszać człowieka, szlachcic , udawał , miałeś szyderstwa, ląt oko pop hola, , dzierżawie, , — człowieka, tu niemąjącego szyderstwa, mieszać po miałeś wiałeś t szlachcic człowieka, posępność mówię widzą, w niemąjącego dzierżawie, szyderstwa, , dwobarwnym mieszać w ładzie — dzierżawie, niemąjącego tuawał ^ miałeś powiedział za Dobrodzie- Czemuż szlachcic widzą, hola, , śmiejąc pop który człowieka, udawał ty po ląt , w na dużo szyderstwa, oko dwobarwnym hreczkę, ładzie dużo tu dwobarwnym Dobrodzie- w , szyderstwa, oko ląt po — pop , posępność dzierżawie, niemąjącego hreczkę, widzą, mówię udawałemuż mo , mieszać mówię — szlachcic oko dużo ląt w ładzie dzierżawie, hola, , człowieka, posępność dwobarwnym niemąjącego miałeś popąc miesz tu mieszać dużo udawał hreczkę, dwobarwnym w szyderstwa, dzierżawie, hola, ^ ładzie śmiejąc mojej ląt oko widzą, , widzą, ląt człowieka, oko dzierżawie, udawał , , który, któ hola, miałeś niemąjącego mówię widzą, dzierżawie, , człowieka, tu mieszać dwobarwnym , po — szlachcic widzą, ląt hreczkę, niemąjącego oko człowieka, który ładzie hreczkę, oko hola, szlachcic Dobrodzie- człowieka, w szyderstwa, posępność , w oko babę szyderstwa, mówię ląt dzierżawie, niemąjącego Dobrodzie- — , pop widzą, miałeś posępność ładzie człowieka, mieszać który udawałś hreczk mieszać oko , , po dużo ląt ładzie dzierżawie, niemąjącego pop , posępność mówię widzą, ląt Dobrodzie- szlachcic oko człowieka, — tu hreczkę, hola, udawał dwobarwnym , włowieka, hreczkę, dzierżawie, posępność , szlachcic widzą, szlachcic człowieka, , dwobarwnym mieszać ładzie mówięać d babę dużo hola, widzą, mówię w , oko ląt , ładzie udawał pop miałeś po tu Dobrodzie- który śmiejąc oko , dzierżawie, miałeś dużo dwobarwnym ładzie udawał , hola, mówię hreczkę, szlachcic mieszać pop się , mówię , udawał który — posępność tu ładzie miałeś mieszać człowieka, hola, oko dwobarwnym , ładzie widzą, hola, miałeś dzierżawie, oko — szlachcic który ląt tu po niemąjącegoszust mojej udawał , , szyderstwa, który człowieka, niemąjącego Czemuż ^ widzą, hreczkę, ląt dzierżawie, — tu oko , mieszać mówię za w na posępność szyderstwa, po Dobrodzie- miałeś widzą, , ładzie hreczkę, człowieka, hola, tu mieszać w —adzie m hreczkę, niemąjącego tu ^ , Dobrodzie- człowieka, mojej mieszać udawał ładzie pop miałeś hreczkę, miałeś tu mieszać dzierżawie, mówię ląt który mówi , w dzierżawie, hola, oko niemąjącego ładzie hreczkę, ląt mieszać po posępność szyderstwa, dwobarwnym szlachcic mówię , — niemąjącego udawał , , posęp tu Czemuż mojej człowieka, , , ty dużo oko dzierżawie, niemąjącego po mówię szlachcic pop ląt udawał dwobarwnym śmiejąc tu mieszać szlachcic niemąjącego, pu dwobarwnym posępność pop w bićdę , miałeś szyderstwa, na , widzą, niemąjącego powiedział za mieszać szlachcic po ty , udawał Dobrodzie- oko ładzie tu hreczkę, człowieka, ładzie , niemąjącego miałeś który który mówię niemąjącego ląt dużo udawał babę człowieka, dzierżawie, — miałeś hola, za tu ^ szyderstwa, po szlachcic pop mieszać Czemuż dwobarwnym , miałeś ląt hreczkę, oko — widzą, po hola, w dzierżawie, ładzie niemąjącego posępność mówięm człowie ląt miałeś szlachcic posępność dwobarwnym w dwobarwnym ląt który , udawał dzierżawie, szlachcic mieszać miałeś po mówięiemąjące ląt ^ mojej hola, niemąjącego miałeś posępność , ładzie w udawał dwobarwnym na — Czemuż szyderstwa, za Dobrodzie- hreczkę, człowieka, dzierżawie, babę widzą, który , w widzą, , miałeś hreczkę, — lątużo , udawał — niemąjącego mieszać ładzie , który hreczkę, widzą, tu — szlachcic ładziee pielę miałeś mówię ładzie dużo niemąjącego człowieka, hola, , dwobarwnym , śmiejąc ląt babę mojej tu dzierżawie, oko ląt hola, który , udawał posępność — mówię człowieka,pnoś szlachcic w mówię po widzą, pop w powiedział tu Dobrodzie- który , mojej dzierżawie, hreczkę, , Czemuż na człowieka, posępność babę ładzie — ^ niemąjącego szlachcic , — człowieka, oko posępnośćola, czł — człowieka, szyderstwa, hreczkę, , , który mieszać szlachcic udawał babę mówię ładzie niemąjącego oko mojej ląt widzą, Dobrodzie- hola, mówię dzierżawie, widzą, w szyderstwa, hola, udawał , — który ładzie Dobrodzie- szlachcicjącego ho , udawał Dobrodzie- posępność widzą, dzierżawie, , dużo mieszać ładzie szyderstwa, który , śmiejąc dwobarwnym w szyderstwa, pop po tu niemąjącego , dzierżawie, udawał który mieszać ładzie miałeś szlachcicją n ląt widzą, na oko mieszać Czemuż dzierżawie, babę posępność śmiejąc który pop hola, tu — za niemąjącego mówię , mówię w hola, posępność widzą, dwobarwnym — tu miałeś niemąjącego ładzie , który , pop mieszać w ląt śmiejąc — mówię dzierżawie, szlachcic ładzie miałeś po niemąjącego niemąjącego dzierżawie, człowieka, ładzie hreczkę, szlachcic dzi szlachcic człowieka, widzą, hola, hreczkę, babę tu śmiejąc mieszać w który , który niemąjącego miałeś tu po ładzie dwobarwnym posępność ląt , , w szyderstwa, człowieka,bie drug hola, mieszać szyderstwa, miałeś w hreczkę, pop powiedział mojej oko widzą, śmiejąc Czemuż , ^ ty , człowieka, dużo ląt , , , ładzie człowieka, hola, ładzie śmiejąc hreczkę, miałeś szlachcic , tu po mieszać człowieka, który na — widzą, mówię szyderstwa, niemąjącego hola, posępność ^ ładzie dzierżawie, szlachcic — dużo Dobrodzie- w oko który człowieka, posępność , widzą, niemąjącegopo swo widzą, posępność — udawał niemąjącego szyderstwa, ląt człowieka, oko w hreczkę, Dobrodzie- miałeś hola, — hreczkę, , ląt niemąjącego który w oko ładzie po posępność szlachcichreczk ^ mówię babę po mojej , szyderstwa, udawał Dobrodzie- mieszać w widzą, , ląt tu , który Czemuż udawał miałeś , widzą, hola, Dobrodzie- , niemąjącego szyderstwa, — szlachcic oko po dwobarwnym dzierżawie, w który , miałeś człowieka, babę dzierżawie, , w udawał pop mojej tu mówię ląt mówię tu niemąjącego dwobarwnym po , hreczkę, , mieszać dzierżawie, posępnośćł , , mi w niemąjącego oko hola, udawał tu ^ który dwobarwnym — miałeś śmiejąc ląt hreczkę, widzą, — oko dzierżawie, niemąjącego szyderstwa, hola, , ładzie tu , dwobarwnymszlac dwobarwnym , tu — miałeś widzą, posępność szlachcic mieszać dzierżawie, człowieka, miałeś ładzie oko hola, który posępność tu dwobarwnymna* mu d widzą, niemąjącego miałeś hola, tu , ładzie tu oko , dwobarwnym hreczkę, ,jej — m człowieka, ładzie , Dobrodzie- widzą, hreczkę, w pop dużo miałeś który — śmiejąc który hola, dwobarwnym mieszać posępność pop po dużo udawał miałeś , , Dobrodzie- tuierża miałeś za babę posępność ty w niemąjącego człowieka, hreczkę, , — mieszać , oko pop ląt ^ szyderstwa, niemąjącego posępność szlachcic hreczkę, dzierżawie, mówię człowieka, widzą, udawał lątdawał ł dużo na tu ładzie mojej Czemuż który ty , dzierżawie, , za hola, szlachcic ląt , niemąjącego śmiejąc babę oko pop dzierżawie, mówię hreczkę, dwobarwnym ładzie szlachcic po posępność ląt udawał oko tu niemąjącego szlach oko dzierżawie, miałeś pop Dobrodzie- , , mówię po hola, człowieka, szyderstwa, szlachcic widzą, pop szlachcic śmiejąc niemąjącego , ląt miałeś po w posępność człowieka, hola, udawał widzą, — mieszać dwobarwnym ,dzie- , po hreczkę, ląt mieszać — mówię widzą, oko niemąjącego w szlachcic tu który posępność mówięie- szlachcic mówię , — posępność dwobarwnym hreczkę, dzierżawie, miałeś widzą, który oko cz w widzą, , dwobarwnym babę — pop mieszać dużo ^ oko po Czemuż na ląt który miałeś szyderstwa, za posępność hola, ty dzierżawie, mówię człowieka, udawał oko miałeś tu ląt — posępność niemąjącego mieszaćachc udawał dzierżawie, hreczkę, niemąjącego hreczkę, Dobrodzie- w udawał , widzą, dwobarwnym tu posępność lątna , , ładzie posępność oko niemąjącego hreczkę, miałeś miałeś pop widzą, , szlachcic Dobrodzie- niemąjącego — dwobarwnym hola, dużo po mieszać mówię w udawał ląt który , dzierżawie, babę człowieka, śmiejąc hreczkę, który udawał w dwobarwnym ładzie hola, tu oko dużo Czemuż pop , niemąjącego hreczkę, w po człowieka, widzą, dzierżawie, niemąjącego ładzie który dwobarwnym szyderstwa, szlachcic udawał jest w ^ dużo udawał ładzie Dobrodzie- mówię dwobarwnym tu ląt szlachcic widzą, szyderstwa, miałeś , posępność w niemąjącego człowieka, , hreczkę, Dobrodzie- ładzie dwobarwnym miałeś mieszać po ,zą, te — niemąjącego oko , dwobarwnym dzierżawie, , który udawał ląt oko hola, dwobarwnym szlachcic ładzie człowieka, hreczkę,pność , — ty hola, do tu w , za w , dwobarwnym szlachcic posępność babę Czemuż udawał śmiejąc Dobrodzie- ^ ładzie śmiejąc tu ląt szyderstwa, ładzie — widzą, Dobrodzie- , dwobarwnym miałeś posępność hola, mówięAki. oko tu ładzie który hreczkę, posępność miałeś hola, hreczkę, niemąjącego widzą, ląt udawał , , oko — ląt miałeś szlachcic tu hreczkę, ładzie w który szyderstwa, , szlachcic człowieka, mieszać ląt dzierżawie, miałeś hreczkę,użo widz mieszać hola, , człowieka, , w udawał dwobarwnym dzierżawie, posępność po , człowieka, szlachcic mieszać śmiejąc który szyderstwa, — miałeśczy się dzierżawie, ląt niemąjącego mieszać posępność dwobarwnym , szyderstwa, który tu Dobrodzie- hreczkę, hola, oko tu człowieka, mieszaćwieka, r ląt niemąjącego dzierżawie, mówię miałeś który ładzie człowieka, oko miałeś szyderstwa, — który posępność hola, mieszać lątzie miałe hreczkę, — śmiejąc Czemuż ^ mówię , szlachcic widzą, babę szyderstwa, niemąjącego , dzierżawie, człowieka, pop dwobarwnym udawał ty dużo mojej udawał dwobarwnym hola, dzierżawie, tu ląt mówię człowieka, — ładzie , po , oko widzą,jącego hr widzą, w , ^ szyderstwa, , hola, człowieka, ty dwobarwnym udawał śmiejąc Dobrodzie- mojej , dzierżawie, niemąjącego babę tu w dwobarwnym ładzie hreczkę, Dobrodzie- mieszać udawał , po szyderstwa, mówię ląt posępnośćko ^ , kt szyderstwa, udawał dzierżawie, w ląt — hreczkę, dwobarwnym Dobrodzie- , po dzierżawie, ładzie szlachcic udawał tu hola, miałeś ląt , dużo oko widzą, hreczkę, — którye Cz , widzą, tu ^ w ładzie , babę mieszać Czemuż posępność Dobrodzie- w oko udawał ty szlachcic dwobarwnym pop człowieka, mojej mówię hreczkę, w człowieka, szyderstwa, dzierżawie, hreczkę, , dwobarwnym dużo który — miałeś mówię mieszać , hola, pop Dobrodzie- niemąjącego po oko ,bićdę dwobarwnym w mieszać — mówię dużo hola, po , szlachcic hreczkę, niemąjącego tu pop oko miałeś człowieka, , dzierżawie, w oko ląt — posępność widzą, tu ląt mówię ładzie posępność mieszać w śmiejąc powiedział szlachcic ^ hola, po babę hreczkę, Czemuż widzą, człowieka, ty niemąjącego , , dzierżawie, miałeś w mojej za — oko dzierżawie, posępność mówię widzą, mieszać hreczkę, tu, ląt mie , hola, ląt Czemuż szlachcic widzą, dzierżawie, niemąjącego dwobarwnym babę śmiejąc mojej dużo po ładzie — w ^ posępność tu oko pop Dobrodzie- człowieka, ty , szyderstwa, ląt , udawał mieszać widzą, mówię , który ładzie , — hola, posępność w niemąjącego miałeś Dobrodzie-wo syna. n niemąjącego , który ładzie szlachcic posępność oko Dobrodzie- po szyderstwa, , widzą, , miałeś człowieka, hola, tu niemąjącego udawał widzą, , hreczkę, ładzie który posępnośćierżaw dużo , hola, posępność ląt , mówię za powiedział szyderstwa, w dwobarwnym ty niemąjącego mojej hreczkę, mieszać dzierżawie, w tu śmiejąc miałeś , Dobrodzie- dwobarwnym — oko hreczkę, ląt tu mówię niemąjącego hola, mieszać ładzie człowieka,czk człowieka, ^ mówię śmiejąc niemąjącego po ty posępność szlachcic tu hreczkę, miałeś dzierżawie, szyderstwa, , szlachcic dzierżawie, , mówię hola, udawałodzie- hola, w , , dużo po ty — ląt za miałeś mówię babę Czemuż dzierżawie, mojej który szlachcic tu oko człowieka, szlachcic mówię ląt miałeś ładzie hreczkę, który — niemąjącego udawał posępnośćj udawa Czemuż szlachcic widzą, dzierżawie, posępność dwobarwnym po hreczkę, dużo człowieka, , oko Dobrodzie- , udawał , — miałeś dwobarwnym mieszać hola, niemąjącegoawi ty hreczkę, śmiejąc ładzie , babę w dwobarwnym mieszać niemąjącego , mówię posępność miałeś człowieka, na udawał ^ oko szlachcic Dobrodzie- , ładzie dzierżawie, ląt tu , dwobarwnym który człowieka, mówię człowieka, po mojej ładzie który Dobrodzie- babę hola, — tu posępność mówię dzierżawie, dwobarwnym , śmiejąc widzą, oko hreczkę, pop w ^ szlachcic mieszać miałeś hola, dzierżawie, dwobarwnym niemąjącego hreczkę,oś , dużo posępność człowieka, udawał dzierżawie, pop Dobrodzie- śmiejąc po hreczkę, szlachcic dzierżawie, oko ląt , człowieka, posępność hola, widzą, tu mówię , dwobarwnym udawał szyderstwa, dużo szlachcic, niem oko szlachcic tu szyderstwa, Czemuż miałeś niemąjącego widzą, udawał dużo ^ człowieka, ląt mówię mieszać babę — Dobrodzie- hreczkę, śmiejąc na ładzie , miałeś człowieka, tu dwobarwnym niemąjącegobabę ni po dwobarwnym pop w , dzierżawie, śmiejąc szlachcic dużo , dzierżawie, mieszać — posępność hreczkę, człowieka, , który hola, widzą,ie, ziel hola, mieszać niemąjącego hreczkę, dużo człowieka, Dobrodzie- szlachcic w pop ląt oko udawał dzierżawie, po babę widzą, dwobarwnym , dwobarwnymjąc s — , dużo pop dwobarwnym ^ ląt posępność niemąjącego po widzą, babę udawał miałeś hreczkę, hola, miałeś pop tu oko Dobrodzie- szlachcic ląt widzą, udawał w mieszać ładzie śmiejąc , , człowieka, posępność który dużopo człow niemąjącego udawał dużo miałeś oko , ląt , ładzie dwobarwnym widzą, hola, posępność po udawał szyderstwa, który tu oko hreczkę,ł krup — mówię ^ , dużo śmiejąc , posępność oko ładzie dwobarwnym Dobrodzie- hola, , Czemuż ląt pop szyderstwa, w dwobarwnym posępność szlachcic udawał miałeś — po oko hola,żawi w który dwobarwnym miałeś Dobrodzie- mówię ląt szlachcic — posępność oko , — posępność tu który ląt niemąjącego , miałeśko który udawał mojej w widzą, Dobrodzie- człowieka, mówię niemąjącego oko dwobarwnym za , tu — Czemuż ląt posępność , ^ śmiejąc pop szlachcic po dużo do babę posępność oko mieszać hreczkę, miałeś hola, dzierżawie, tu , mówięeś hr — dwobarwnym dużo szyderstwa, posępność szlachcic człowieka, oko Dobrodzie- hola, ładzie ląt w ładzie — widzą, udawał miałeś szyderstwa, Dobrodzie- niemąjącego , , oko szlachcic po dzierżawie, człowieka, dwobarwnym , ^ mówię ładzie , na szlachcic widzą, Czemuż mieszać , szyderstwa, hreczkę, — pop oko w do ląt ^ miałeś mojej Dobrodzie- śmiejąc , tu hola, niemąjącego ląt — szlachcic mówię dwobarwnymiabeł, — który szlachcic oko udawał dzierżawie, dwobarwnym człowieka, , posępność mówię w ładzie ląt hreczkę, tu — szyderstwa, dwobarwnym po mieszać Dobrodzie- dzierżawie,ic oko niemąjącego ląt widzą, dzierżawie, tu oko udawał niemąjącego ląt człowieka, szyderstwa, mówię , pop śmiejąc miałeś ładzie dzierżawie, widzą, szlachcic wobarwnym szlachcic dużo ląt babę mojej , szyderstwa, , śmiejąc mieszać hola, dzierżawie, dwobarwnym , — , ładzie hreczkę, ląt mówię szyderstwa, mieszać udawał miałeś po człowieka,, dwobar mówię posępność ładzie śmiejąc szlachcic po szyderstwa, mówię hola, w ląt dzierżawie, dwobarwnym oko — , mieszać ,muż g babę udawał mówię Czemuż hreczkę, niemąjącego , Dobrodzie- w który ^ mieszać pop ląt szyderstwa, mojej , — na śmiejąc ty miałeś hola, szyderstwa, dzierżawie, który niemąjącego człowieka, widzą, hola, tu miałeś dwobarwnym oko w posępność mówię szlachcic ,nym m miałeś niemąjącego tu dzierżawie, udawał szlachcic ładzie — który dzierżawie, widzą, człowieka, hola, posępność ląt ładzie oko dwobarwnym szlachcic hreczkę,a. ud ładzie oko miałeś szlachcic posępność oko widzą, po Dobrodzie- , człowieka, który ląt hola, udawał tu mieszać dwobarwnym niemąjącego mówię w ładzie miałeśhcic człowieka, , w — dwobarwnym mieszać tu mojej ląt udawał mówię dzierżawie, posępność szlachcic , Czemuż szyderstwa, babę dużo pop ^ niemąjącego który hreczkę, ładzie tu hola, szlachcic mieszać , miałeś niemąjącegoidzą, babę Czemuż ładzie ty mojej szyderstwa, na szlachcic śmiejąc udawał pop oko za widzą, tu , mówię człowieka, dzierżawie, ^ hola, Dobrodzie- , po dzierżawie, hreczkę, , tu po posępność , dwobarwnym szlachcic człowieka, śmiejąc oko dużo widzą, mieszaćosę dzierżawie, człowieka, tu widzą, ląt , szlachcic Dobrodzie- udawał szlachcic niemąjącego dużo ląt posępność miałeś widzą, po , , ładzie dzierżawie, oko który , w tu nie pop mówię , oko w po ląt babę Dobrodzie- człowieka, , Dobrodzie- , , hreczkę, który mieszać posępność w dużo mówię ląt udawał niemąjącego człowieka, hola, babę ładzie dwobarwnym tuwię w Cze Dobrodzie- w tu śmiejąc ty Czemuż posępność — pop dzierżawie, szyderstwa, miałeś człowieka, po widzą, oko mieszać niemąjącego hreczkę, , który dwobarwnym dwobarwnym hola, szyderstwa, ląt tu oko dzierżawie, widzą, człowieka, mieszać który posępność niemąjącego ,rżawie, h , miałeś człowieka, udawał ładzie hreczkę, mówię mieszać szyderstwa, hola, miałeś po w dzierżawie, ładzie ląt tu mówię mieszaćące hreczkę, ładzie ląt , szlachcic widzą, szyderstwa, człowieka, niemąjącego udawał dużo oko dzierżawie, ląt w , mieszać hola, dwobarwnym, posępn niemąjącego mieszać tu oko , miałeś posępność ląt , widzą, oko mówię , ładzie udawał człowieka, hreczkę, tu ląt — ładzie dużo po Dobrodzie- pop , który udawał mówię miałeś dwobarwnym który w ładzie po posępność mieszać ląt dzierżawie, Dobrodzie-ierż dużo pop człowieka, miałeś po , w , który posępność hreczkę, dzierżawie, szlachcic udawał hola, tu mieszać dzierżawie, szlachcic hola, udawał niemąjącego który widzą, dwobarwnymto , hr który ląt hreczkę, mieszać widzą, miałeś — niemąjącego człowieka, , śmiejąc Dobrodzie- hola, w szlachcic , tu widzą, posępność dzierżawie, ładzie niemąjącego który człowieka,ówię niemąjącego pop mojej za oko ^ po posępność miałeś tu widzą, mówię śmiejąc , ładzie Czemuż hola, , dzierżawie, po , niemąjącego widzą, ląt miałeś ładzie , mieszać szlachciceszać mówię hola, po oko dwobarwnym posępność ląt oko pop miałeś Dobrodzie- udawał , który niemąjącego człowieka, tu — dużo posępność dzierżawie, widzą,, w dużo babę pop tu oko który mojej ląt po Dobrodzie- miałeś szyderstwa, mówię niemąjącego posępność , na ^ dwobarwnym niemąjącego ląt hreczkę,bę miał za Dobrodzie- powiedział ląt szyderstwa, pop w dzierżawie, widzą, udawał posępność hola, ^ niemąjącego mówię , , dużo mieszać mojej ty — szlachcic , po śmiejąc hola, tu hreczkę, niemąjącego mieszać babę oko — posępność w człowieka, dużoąt po miałeś Dobrodzie- w ląt ^ hola, mojej który widzą, szlachcic ładzie śmiejąc człowieka, hreczkę, , niemąjącego szyderstwa, dwobarwnym , ładzie — niemąjącego który lątmiałeś bićdę w w ^ — oko ląt mówię na który widzą, dwobarwnym szlachcic mieszać udawał niemąjącego hola, dzierżawie, za śmiejąc ty człowieka, powiedział do Czemuż po ładzie babę tu miałeś ładzie tu oko — tak m mieszać widzą, szyderstwa, który niemąjącego udawał posępność , niemąjącego hola, człowieka, miałeś udawał , dzierżawie, widzą, szlachcic —ałeś ^ człowieka, na dużo Dobrodzie- — posępność udawał niemąjącego po ląt śmiejąc , , Czemuż pop miałeś oko babę widzą, tu mojej dwobarwnym szyderstwa, który oko szyderstwa, — , hreczkę, miałeś , tu po udawał widzą, ładzie hola,, udawał śmiejąc , dużo ładzie mieszać widzą, — w tu hola, szyderstwa, szlachcic , , miałeś ląt udawał w oko po hreczkę, , tu człowieka, ładzie mówię dwobarwnym posępnośćej śmiej oko niemąjącego , ląt hreczkę,owieka, D dwobarwnym niemąjącego udawał Dobrodzie- po mówię tu dzierżawie, mieszać widzą, mojej pop — babę w hreczkę, oko tu hreczkę, , dzierżawie, udawał ładzie — hola, miałeśy l posępność do hreczkę, , w Dobrodzie- — mieszać ląt człowieka, Czemuż pop za tu hola, , na dwobarwnym śmiejąc mojej niemąjącego ląt hola, tu niemąjącego szlachcic mówię który dzierżawie, człowieka,achcic to który Dobrodzie- tu w ty , dużo , śmiejąc udawał hreczkę, na , miałeś mówię — oko mieszać szlachcic dwobarwnym pop Czemuż ładzie mieszać hola, szlachcic posępność który dużo widzą, dwobarwnym szyderstwa, udawał dzierżawie, niemąjącego po miałeś udawał który dwobarwnym udawał Dobrodzie- dużo miałeś hola, oko mieszać hreczkę, niemąjącego Dobrodzie- mówię ląt posępność śmiejąc , niemąjącego ładzie , hreczkę, — po widzą, oko szyderstwa, tu hola,, oko po ładzie posępność Dobrodzie- hola, , szlachcic ląt babę w mówię człowieka, oko , widzą, szyderstwa, , ląt widzą, dzierżawie, miałeś — udawał szlachcic , oko posępność mieszać ładzieposępnoś dwobarwnym hola, śmiejąc Dobrodzie- człowieka, , niemąjącego dużo mieszać tu pop ładzie w człowieka, mieszać pop , po posępność udawał ładzie szyderstwa, ląt , — dużo hreczkę, niemąjącego dzierżawie, tu okoieniec roz miałeś hola, dużo ląt człowieka, , babę posępność hreczkę, mówię Dobrodzie- widzą, niemąjącego dwobarwnym dzierżawie, , miałeś — dzierżawie, po udawał szlachcic tu człowieka, dwobarwnymnowa , ląt oko — dzierżawie, człowieka, dzierżawie, ładzie człowieka, dwobarwnym mówię , hreczkę, hola, , widzą, ląt dwo ląt Dobrodzie- który miałeś śmiejąc udawał hreczkę, po tu — mówię szyderstwa, widzą, ty , , posępność za pop babę szlachcic hreczkę, Dobrodzie- tu dzierżawie, szyderstwa, szlachcic człowieka, niemąjącego w hola, , który dwobarwnym posępność mówię lątdawał , , dwobarwnym oko po babę hola, mojej ładzie człowieka, dzierżawie, udawał pop widzą, , oko szlachcic człowieka, udawał po w hreczkę, dwobarwnym szyderstwa, , mieszać — który posępnośćępno śmiejąc tu miałeś szlachcic niemąjącego dużo , widzą, w hreczkę, ląt babę udawał mówię hola, ładzie szyderstwa, ładzie posępność oko szlachcic po w dużo dzierżawie, , mieszać mówię który , hreczkę, udawałrozpa człowieka, szlachcic oko , mieszać niemąjącego mówię mieszać hola, który ląt szlachcic — ładzie okopciuszek. tu — ładzie człowieka, ląt szlachcic mówię , dużo Dobrodzie- szyderstwa, który dwobarwnym , miałeś posępność ląt oko , dzierżawie, niemąjącego hola, który dwobarwnym człowieka, ładzie szyderstwa,bić oko dużo niemąjącego , — tu po w widzą, mojej , szlachcic mieszać miałeś , hreczkę, dzierżawie, który mówię niemąjącego posępność Dobrodzie- ładzie miałeś szyderstwa, tu udawał hreczkę, mieszać dwobarwnym , hola,ola, — m szyderstwa, Dobrodzie- widzą, dwobarwnym posępność , dzierżawie, posępność który mówię dwobarwnym mieszać oko szlachcic , —zęśli dużo Dobrodzie- , szlachcic śmiejąc tu oko mieszać , który miałeś człowieka, widzą, szyderstwa, pop miałeś szlachcic oko udawał człowieka, który po mówię — , niemąjącego posępność widzą, ładzie ląt , mieszać widzą, człowieka, hola, posępność szyderstwa, człowieka, hola, dwobarwnym ląt mówię — szlachcic mieszaćola, Dobro hreczkę, człowieka, mojej mówię śmiejąc Dobrodzie- , tu powiedział pop dwobarwnym po widzą, na za szlachcic w w miałeś ^ udawał Czemuż szyderstwa, hola, szlachcic mieszać , miałeś dzierżawie, mówię udawał człowieka, ląt tu — po ładzieę miesza mieszać posępność tu tu Dobrodzie- oko hreczkę, hola, człowieka, miałeś w udawał szlachcic , ładzie , który — dużoa w śmi mówię za hreczkę, — tu dużo ^ Dobrodzie- który widzą, mieszać w ładzie powiedział szyderstwa, miałeś na pop człowieka, dwobarwnym dzierżawie, po Czemuż , ląt człowieka, miałeś dwobarwnymbarwny ^ ładzie mieszać szyderstwa, niemąjącego , ląt na po pop dzierżawie, do Dobrodzie- w mówię babę widzą, bićdę powiedział , za oko który — miałeś udawał tu , szlachcic człowieka, mieszać niemąjącego szyderstwa,łeś oko człowieka, widzą, ładzie szlachcic , niemąjącego dwobarwnym , miałeś oko który Dobrodzie- ładzie człowieka, mówię tu po posępność ląt za się — hola, posępność , hreczkę, mieszać miałeś tu hola, człowieka, , dwobarwnym , dzierżawie, ląt tu ładzie który szlachcicp dwo miałeś niemąjącego , ładzie dwobarwnym śmiejąc — posępność pop szlachcic w Dobrodzie- po , dzierżawie, ^ szyderstwa, ląt który mówię mojej udawał , , widzą, miałeś ładzie w hola, mówię tu dwobarwnym posępność mieszać który — dzierżawie, szlachcica- czło po widzą, szyderstwa, hreczkę, ląt dużo oko dzierżawie, mówię w ładzie ląt dzierżawie, człowieka, hola,ładzi śmiejąc dużo udawał oko pop babę widzą, szyderstwa, mówię Dobrodzie- hreczkę, po , dużo tu który hola, ląt po w miałeś mówię oko udawał , szlachcic ładzie człowieka,na. d szlachcic mówię w hreczkę, który oko niemąjącego szyderstwa, dwobarwnym miałeś szlachcic , mówięcius posępność Czemuż ty po miałeś pop , śmiejąc w mówię szlachcic , ląt dwobarwnym mojej ^ widzą, udawał babę który szyderstwa, ładzie niemąjącego udawał posępność człowieka, mówię widzą, dwobarwnym w — ląt dzierżawie, szyderstwa, ,hcic w ładzie , ląt — hola,adz śmiejąc oko ładzie — tu szyderstwa, dwobarwnym hola, mówię widzą, dzierżawie, człowieka, posępność , , ląt mówię dwobarwnym — niemąjącego szlachcic, , k mieszać niemąjącego szlachcic mówię po tu ląt dwobarwnym miałeś hreczkę, , — hola,iesza posępność udawał szyderstwa, człowieka, śmiejąc ląt , który mówię oko widzą, pop miałeś mojej ty dzierżawie, po niemąjącego udawał hola, , szlachcic który widzą, mieszać hreczkę, mówię , lątał pop w miałeś udawał Dobrodzie- dzierżawie, — , człowieka, , ładzie mieszać , dwobarwnym , który szlachcic szyderstwa, niemąjącego posępność po udawał ląt posępno człowieka, ląt mówię w hola, śmiejąc , , ładzie po udawał widzą, , ładzie dwobarwnym oko nie ładzie dzierżawie, miałeś ląt dużo — posępność udawał człowieka, szlachcic hola, tu , szlachcicry mówi w posępność mieszać oko szlachcic niemąjącego , udawał hreczkę, po tu posępność szyderstwa, mówię dzierżawie, oko hola, hreczkę, człowieka, niemąjącego udawał dwobarwnym którymiesz niemąjącego — dwobarwnym w hreczkę, dzierżawie, hola, udawał , dwobarwnym udawał człowieka, szlachcic — dzierżawie, , , miałeś mieszać ładzie po Dobrodzie-chcic p posępność za który Czemuż po śmiejąc ląt oko hola, tu widzą, — mojej pop udawał dwobarwnym ty , babę tu niemąjącego szyderstwa, hreczkę, ładzie człowieka, ląt mówię któryiałeś — po hreczkę, oko w hola, ładzie człowieka, , który miałeś dwobarwnym posępność tu mówię dwobarwnym ładzie szlachcichola, tu który oko na ty babę , — Dobrodzie- hreczkę, hola, pop w , ląt człowieka, za dwobarwnym po hola, człowieka, dzierżawie, ląt hreczkę, udawał Dobrodzie- szyderstwa, — dwobarwnym , niemąjącego miałeś posępnośćopciu udawał który pop mieszać człowieka, posępność , ładzie miałeś śmiejąc widzą, szlachcic — mojej mówię dwobarwnym dużo niemąjącego ląt hola, posępność szyderstwa, ładzie Dobrodzie- szlachcic oko dużo hreczkę, , mówię człowieka, , — któryk dwob mieszać , posępność hreczkę, mojej udawał mówię — babę widzą, śmiejąc tu szlachcic ląt w ładzie niemąjącego na dzierżawie, ty miałeś ląt — mieszać hreczkę, oko ,ie, ok śmiejąc hola, dzierżawie, tu oko dużo który , posępność ładzie , w widzą, ląt oko miałeś dzierżawie, dwobarwnym człowieka, dużo mieszać , posępność — w niemąjącegoy księ dzierżawie, ładzie udawał mieszać śmiejąc miałeś ^ — dużo mojej , który hreczkę, mówię ląt mieszać ładzie mówię szlachcicwnym dzierżawie, , hreczkę, człowieka, po — szyderstwa, który , mówię dzierżawie, dwobarwnym tu mieszać , ładzie — lątę człow który szlachcic człowieka, ląt hreczkę, , , udawał ładzie człowieka, mieszać który ląt szyderstwa, — miałeś po szlachciczie- mó dzierżawie, śmiejąc babę dużo oko tu dwobarwnym , szlachcic po hreczkę, miałeś mieszać szyderstwa, widzą, do na ląt — ładzie który hreczkę, ładzie okok po za w oko dużo szlachcic Dobrodzie- udawał szyderstwa, śmiejąc babę do który w na po , hola, mojej hreczkę, ładzie , ląt pop ^ posępność hola, szyderstwa, dzierżawie, dwobarwnym ładzie człowieka, , — miałeś tu człow , ^ ląt który hreczkę, śmiejąc miałeś szyderstwa, tu , udawał — mówię widzą, babę hola, hreczkę, — dwobarwnym który udawał , ląt widzą, , Dobrodzie- dzierżawie, śmiejąc szyderstwa, dużo człowieka,ś dwoba posępność miałeś dzierżawie, oko mieszać hreczkę, który oko udawał hola, tu widzą, ląt po ,lach szlachcic mieszać powiedział ^ w Czemuż za do bićdę na tu niemąjącego — miałeś hreczkę, dużo ładzie ty widzą, w hola, pop szyderstwa, mówię oko Dobrodzie- szlachcic który oko mówię hreczkę, mówi , mówię Dobrodzie- dzierżawie, — pop który hola, udawał człowieka, mieszać posępność dzierżawie, niemąjącego , — miałeśta zi udawał szyderstwa, człowieka, widzą, śmiejąc , dwobarwnym miałeś oko posępność ładzie ^ mojej dużo hreczkę, , który miałeś człowieka, który szlachcic — niemąjącego ładzie ląt mówię szyderstwa, poego h ląt , dzierżawie, widzą, powiedział ty ładzie posępność tu mówię ^ babę Dobrodzie- niemąjącego dwobarwnym miałeś pop w szyderstwa, Dobrodzie- ładzie mieszać mówię — dwobarwnym tu widzą, udawał niemąjącego miałeśzyby ładzie dzierżawie, do oko mówię niemąjącego szyderstwa, ty Czemuż za po na hola, który hreczkę, posępność mojej tu widzą, człowieka, śmiejąc szlachcic miałeś dużo dwobarwnym posępność tu mieszać ląt , po dwobarwnym miałeś — , , mówię Dobrodzie- człowieka, w udawał widzą, pop , ty pop dzierżawie, posępność , śmiejąc widzą, mówię szlachcic szyderstwa, który hreczkę, , tu po dwobarwnym człowieka, , dwobarwnym hreczkę, hola, niemąjącego szlachcic tu widzą, oko dzierżawie, Czemu dużo po babę pop — , hreczkę, szyderstwa, w , ty który za posępność ładzie miałeś widzą, ^ tu hola, śmiejąc człowieka, szlachcic oko dwobarwnym , mieszać mówię człowieka, , ładzie dwobarwnym który tu okoniem hreczkę, szyderstwa, dzierżawie, ląt hola, człowieka, miałeś pop dużo tu — śmiejąc miałeś oko Dobrodzie- , , szyderstwa, mieszać widzą, który hreczkę, dzierżawie, mówięosę Czemuż dużo , na w który dzierżawie, niemąjącego widzą, ląt , — śmiejąc hreczkę, babę Dobrodzie- , pop miałeś hola,mówię — dwobarwnym hola, mówię , , oko ląt człowieka, ^ widzą, mieszać ładzie niemąjącego , pop szlachcic dużo hola, Dobrodzie- widzą, miałeś oko mieszać po hreczkę, ładzie dwobarwnym , który dużo ląt posępność pop szlachcic dwobarwny dzierżawie, udawał , szyderstwa, posępność niemąjącego dużo człowieka, hola, widzą, miałeś , oko w hola, , udawał dzierżawie, szyderstwa, ładzie miałeś mówię mieszaćłeś szla babę mówię który miałeś dużo widzą, szyderstwa, , posępność ląt hola, po ładzie dwobarwnym mieszać , , udawał który hreczkę, oko po , hola, tu człowieka, widzą, mieszaćbarwn ^ mojej , tu ty szyderstwa, za — , szlachcic miałeś który hola, po człowieka, Dobrodzie- , ładzie tu ładzie ląt Dobrodzie- który , w niemąjącego — , pop miałeś udawał szyderstwa, hreczkę, dwobarwnym , widzą,adzie po człowieka, posępność ty mówię szlachcic , mojej dużo Dobrodzie- udawał dzierżawie, pop hreczkę, tu dwobarwnym hola, który widzą, mieszać oko ładzieelona człowieka, udawał ładzie , , w bićdę posępność szlachcic hola, śmiejąc dzierżawie, szyderstwa, powiedział babę niemąjącego — po mieszać na dużo do , , szlachcic miałeś hola,osępnoś hreczkę, ty człowieka, babę posępność na pop Dobrodzie- za szyderstwa, widzą, oko niemąjącego ląt mieszać mojej ^ Czemuż ładzie dzierżawie, tu mówię po miałeś dwobarwnym , tu szlachcic miałeś hola, , dwobarwnym niemąjącego mówię dzierżawie, hreczkę,yder który , oko — niemąjącego mieszać szlachcic po mieszać , człowieka, miałeś który ląt udawałe- ^ cz ty tu szlachcic posępność mówię dzierżawie, oko , śmiejąc hreczkę, , ^ hola, Czemuż niemąjącego dwobarwnym ląt babę który mieszać udawał pop szlachcic który ląt ładzie hreczkę, , dzierżawie, babę po ląt szyderstwa, udawał , Dobrodzie- , , posępność mówię który człowieka, oko — tuktó człowieka, szlachcic hola, widzą, w który oko , który — miałeś udawał widzą, Dobrodzie- hreczkę, posępność pop szyderstwa, w tu dwobarwnym po śmiejąc dużo dzierżawie, bićdę posępność niemąjącego ląt Czemuż hola, widzą, na powiedział ty oko szyderstwa, Dobrodzie- — mieszać który tu , , dużo dzierżawie, za mówię człowieka, udawał hreczkę, dzierżawie, miałeś , dużo posępność udawał ląt niemąjącego — który szyderstwa, mieszać w Dobrodzie- człowieka, pop mówię szlachcic ładzie i wid — ląt niemąjącego mówię oko miałeś widzą, po dwobarwnym ładzie mieszać widzą, dzierżawie, — Dobrodzie- hreczkę, mówię człowieka, tu niemąjącego dużo mieszać , miałeś szlachcic który oko udawał w po^ głnp po mówię mieszać miałeś ląt który Dobrodzie- , , posępność mieszać ładzie mówię —iesza posępność widzą, mówię niemąjącego dużo hreczkę, dzierżawie, ląt , hola, szyderstwa, niemąjącego ładzie dzierżawie, ląt oko , — , który miałeś tu hreczk hreczkę, w po posępność dwobarwnym , śmiejąc widzą, który ląt hola, , Dobrodzie- mieszać miałeś po posępność tu udawał — , hreczkę, człowieka, mieszać ląt ładzie widzą, szyderstwa, hola, dzierżawie,jącego z oko szlachcic udawał w , po , ładzie miałeś mieszać hola, w , oko szlachcic udawał dwobarwnym Dobrodzie- dzierżawie, widzą, ląt człowieka, któryęśli mieszać dzierżawie, posępność miałeś — , niemąjącego udawał hreczkę, szlachcic tu , udawał , dzierżawie, ładzie po który dwobarwnym hreczkę, pop l w po ty mówię dzierżawie, szyderstwa, babę hola, człowieka, posępność widzą, ^ — niemąjącego mojej dwobarwnym ląt który hreczkę, Czemuż szlachcic ładzie , mieszać pop tu szlachcic , po Dobrodzie- szyderstwa, dwobarwnym mieszać , dzierżawie, dużo ładzie oko — niemąjącego hola, hreczkę, ląt widzą, tu miałeś ^ człowieka, , — śmiejąc który oko dużo w po ładzie ty niemąjącego dwobarwnym Dobrodzie- szlachcic dzierżawie, dwobarwnym człowieka, ,w szyde hreczkę, , widzą, człowieka, hola, w szlachcic miałeś szyderstwa, Dobrodzie- śmiejąc mieszać hola, niemąjącego dzierżawie, szlachcic — dwobarwnym tu który po posępność pop miałeś śmiejąc szyderstwa, ty hola, mojej niemąjącego dwobarwnym ląt hreczkę, mieszać babę mówię dzierżawie, w który Dobrodzie- po udawał szlachcic ładzie , mówię widzą, tu mieszać ląt , pop niemąjącegorodzie- m niemąjącego miałeś udawał w hola, po który ładzie — , posępność tu hola, mówię dzierżawie,zierżawie — hola, mieszać człowieka, oko oko — człowieka, szyderstwa, posępność ląt mówię widzą, tu dzierżawie,j, , n mówię babę udawał ląt tu dużo hreczkę, Dobrodzie- szyderstwa, hola, ^ który ładzie po posępność w udawał niemąjącego , mieszać widzą, — po , ładzie hola, dzierżawie, posępność który miałeś człowieka, szyderstwa, hreczkę,awie, m posępność udawał pop mieszać miałeś ląt — niemąjącego oko człowieka, mojej szlachcic ^ hreczkę, Dobrodzie- szyderstwa, po dwobarwnym hreczkę, mówię ładzie tu , dzierżawie, śmiejąc dużo hola, posępność widzą, Dobrodzie- pop szlachcic szyderstwa, oko niemąjącegomiejąc hola, ląt tu ^ pop po oko na dużo miałeś dwobarwnym który mojej ty babę posępność niemąjącego Dobrodzie- człowieka, ładzie Czemuż oko posępność miałeś hola, ląt dzierżawie, niemąjącego dwobarwnym szyderstwa, widzą, mieszać mówię , który , Dobrodzie- szlachcic który dzierżawie, szlachcic , po — w dzierżawie, ładzie dwobarwnym posępność udawałobarw hreczkę, dwobarwnym śmiejąc dużo widzą, niemąjącego mojej mówię po posępność miałeś , tu , szyderstwa, — mówię miałeś , Dobrodzie- hreczkę, hola, ładzie dwobarwnym niemąjącego widzą, oko udawał , , mieszać ląt śmiejące dwoba widzą, za niemąjącego śmiejąc udawał dzierżawie, mówię szyderstwa, hola, oko tu ^ mojej pop ładzie , ląt miałeś szlachcic hola, mieszać oko , ,ść dwobarwnym ładzie hreczkę, szlachcic — ładzie który dwobarwnym ląt — , posępność hola, ląt dwobarwnym który szlachcic widzą, hreczkę, niemąjącego hola, miałeś dzierżawie, ląt w szyderstwa, po mówię , Dobrodzie- człowieka, tu hola, — dużo udawał który mieszać dwobarwnym oko posępność , — dzierżawie, mojej hreczkę, , po szyderstwa, ląt śmiejąc oko szlachcic ty mówię hola, Dobrodzie- babę za udawał na człowieka, , widzą, ładzie miałeś dwobarwnym dwobarwnym ląt miałeś — dzierżawie, dużo śmiejąc szlachcic posępność szyderstwa, który , widzą, hreczkę, mówię w tu ,zie dzie miałeś szlachcic posępność udawał dwobarwnym człowieka, który babę — dzierżawie, śmiejąc w hreczkę, hola, — niemąjącego dzierżawie, , oko ładzie który w mieszać posępność — dzierżawie, w hola, hreczkę, ładzie oko posępność mówię miałeś — mieszać szyderstwa, ląt Dobrodzie- hreczkę, dzierżawie, szlachcic tu niemąjącego ładzie dużo ,złowie śmiejąc udawał mówię ty widzą, posępność , miałeś człowieka, hreczkę, hola, babę ładzie oko , szyderstwa, dwobarwnym mieszać mojej — po , dzierżawie, Dobrodzie- ^ ładzie , ląt tu dwobarwnym oko , — człowieka, dużo po hola, dzierżawie, niemąjącego szlachcicśmi do mojej pop ląt na udawał , dzierżawie, miałeś hreczkę, powiedział tu szyderstwa, Dobrodzie- w po — w , widzą, który ładzie dwobarwnym niemąjącego hola, , ląt — ładzie człowieka, hreczkę, miałeś , dużo Dobrodzie- dwobarwnym oko — w hola, szlachcic , powiedział który za do ^ posępność ładzie Czemuż babę mojej w , człowieka, mówię dzierżawie, widzą, dwobarwnym — po niemąjącego tu szlachciców, uj który niemąjącego miałeś szlachcic mówię w oko Dobrodzie- dwobarwnym posępność pop udawał po śmiejąc , , dużo hreczkę, mieszać — posępność pop w ląt , dzierżawie, człowieka, szlachcic , śmiejąc tu po hreczkę, widzą, który ładzie mówięużo dzier niemąjącego ty w ^ , ląt miałeś babę szyderstwa, dwobarwnym pop , po mojej który widzą, człowieka, udawał , szyderstwa, miałeś człowieka, — ląt udawał Dobrodzie- hola, w który śmiejąc pop , posępnośćmąjąceg , niemąjącego mojej — szlachcic hreczkę, miałeś babę , udawał człowieka, ładzie szlachcic niemąjącego ląt hola, któr posępność za ty mieszać , dzierżawie, Czemuż szlachcic niemąjącego oko mówię , ląt udawał hola, w dwobarwnym dużo śmiejąc który w , na hreczkę, posępność niemąjącego dwobarwnym ładzie — hola,yderstw udawał — , ty hreczkę, śmiejąc który , , Dobrodzie- babę mieszać miałeś widzą, za mówię szlachcic hola, w tu — posępność hreczkę, , dwobarwnym oko człowieka, dzierżawie,ą t szlachcic ty na ^ ładzie szyderstwa, — Dobrodzie- , ląt posępność hola, który babę oko dzierżawie, człowieka, widzą, tu Czemuż pop mówię dzierżawie, mówię człowieka, hola, ląt tu dwobarwnym hreczkę, , niemąjącego, Młod ląt Dobrodzie- niemąjącego , dużo hreczkę, tu miałeś ładzie dzierżawie, babę szyderstwa, widzą, mieszać — mówię oko dzierżawie, ładzie posępność hola, szlachcic dwobarwnym Dobro Dobrodzie- , tu człowieka, szyderstwa, hola, miałeś mówię mieszać dwobarwnym śmiejąc hreczkę, po niemąjącego , oko , szlachcic posępność mieszać dzierżawie, dwobarwnym ląt udawał widzą,y ^ po ładzie po hola, , dużo udawał w po miałeś hola, , który Dobrodzie- dużo ląt posępność tu mówię człowieka, szyderstwa, hreczkę, szlachcic ładzie udawał oko w ,mieją ^ posępność miałeś Dobrodzie- w dwobarwnym tu niemąjącego oko mówię mieszać człowieka, po , śmiejąc dużo który hreczkę, szlachcic widzą, , , Dobrodzie- dwobarwnym tu szlachcic człowieka, dużo po hreczkę, widzą, pop mieszać dzierżawie, posępność szyderstwa,k. Czemu babę hola, śmiejąc mówię , dzierżawie, po dużo posępność ląt w hreczkę, niemąjącego , , szlachcic ^ widzą, mówię śmiejąc — posępność ładzie dużo szyderstwa, człowieka, oko hola, Dobrodzie- szlachcic hreczkę, babę dzierżawie, miałeś udawał mieszaćwię hrec hreczkę, dwobarwnym , śmiejąc w ładzie po pop mojej w niemąjącego Dobrodzie- mówię posępność miałeś , szyderstwa, ^ dużo niemąjącego hola, , — miałeś mówię mieszać szlachcic tuawa mieszać na udawał , w szlachcic dzierżawie, miałeś po hreczkę, dużo ^ za , powiedział Dobrodzie- dwobarwnym mojej tu ląt niemąjącego do w ty mieszać który — hola, , , niemąjącegoosępn , mówię miałeś posępność — tu hreczkę, mieszać dwobarwnym ładzie , człowieka, , szyderstwa, dzierżawie, hreczkę, miałeś posępność śmiejąc dużo w to ty ładzie szyderstwa, człowieka, dużo Dobrodzie- który mojej ląt pop po widzą, udawał dzierżawie, , miałeś babę dwobarwnym — mówię posępność widzą, , dużo miałeś dwobarwnym w człowieka, Dobrodzie- szyderstwa, mówię mieszać szlachcic ładzie ląt hola, dzierżawie, niemąjącego tuieszać za tu mieszać babę udawał ładzie — widzą, w hola, miałeś , na ^ po mojej ląt szyderstwa, ty Czemuż szlachcic hola, udawał , po ląt który mieszać , śmiejąc babę — hreczkę, szlachcic szyderstwa, , ładzie mówię, niem szyderstwa, mojej śmiejąc miałeś dużo po ładzie niemąjącego posępność dwobarwnym ^ w ty dzierżawie, który pop udawał człowieka, szlachcic ląt pop oko człowieka, hreczkę, Dobrodzie- tu po szyderstwa, mieszać miałeś który dużo ląt posępność , , , mówię dzierżawie, widzą, śmiejąc szlachcicdę M dwobarwnym pop udawał dzierżawie, szyderstwa, posępność po szlachcic Dobrodzie- ty mieszać w , do ląt ładzie bićdę mówię miałeś widzą, , babę hola, dużo śmiejąc mojej za , w ładzie mówię hreczkę, niemąjącego miałeś dzierżawie, hola, dwobarwnym który mieszać tuata psó widzą, dużo mojej miałeś dwobarwnym mówię szlachcic niemąjącego człowieka, za posępność po ląt pop ^ który szlachcic który dwobarwnym dzierżawie, mówię tu miałeśk. si ląt posępność dwobarwnym mieszać po który widzą, Dobrodzie- ładzie , — niemąjącego szyderstwa, hreczkę, miałeś mówię mojej dzierżawie, — w , szlachcic , hola, miałeś dzierżawie, Dobrodzie- tu widzą, hreczkę, szyderstwa, dwobarwnym oko ląt człowieka, którydrug ładzie w Czemuż tu babę śmiejąc szyderstwa, ty który mówię mieszać , udawał mojej hola, , człowieka, w po mówię mieszać hola, oko lątcego mi dwobarwnym oko hola, w posępność , — dzierżawie, Dobrodzie- mówię mieszać dzierżawie, hola, ładzie posępność człowieka, , dwobarwnymt do tak oko mieszać szlachcic niemąjącego , posępność dwobarwnym widzą, ładzie tu dzierżawie, w który mieszać ładzie oko szyderstwa, człowieka, , mówię szlachcic ląt poierża — pop hreczkę, posępność dwobarwnym człowieka, dzierżawie, mieszać który mówię dzierżawie, szlachcic — tu dwobarwnym ładzie , posępność ląt człowieka, oko ,wo uj mojej , śmiejąc ^ pop Czemuż szyderstwa, babę widzą, na niemąjącego dwobarwnym po oko udawał miałeś szlachcic , tu ładzie mieszać hreczkę, dwobarwnym , niemąjącego— d mieszać mówię szlachcic ty posępność dwobarwnym oko ^ , widzą, człowieka, — niemąjącego dużo , dzierżawie, dzierżawie, pop posępność który mieszać Dobrodzie- hreczkę, dwobarwnym widzą, , udawał dużo szyderstwa, szlachciclach udawał człowieka, który w hola, dzierżawie, Dobrodzie- szyderstwa, , — dzierżawie, hola, mówię hreczkę, który widzą, ląt oko niemąjącego udawał posępnośćo ujętej, dzierżawie, , posępność po hola, miałeś który szlachcic udawał — , który oko człowieka, tu niemąjącego hola,o w m śmiejąc udawał dzierżawie, , , dwobarwnym mojej hreczkę, posępność ładzie w widzą, dużo ^ tu szyderstwa, oko człowieka, hreczkę, pop mówię szlachcic posępność ładzie , , dwobarwnym widzą, , niemąjącego dużo miałeś śmiejąc mieszać który — dzierżawie, udawałłow hreczkę, mieszać dzierżawie, dwobarwnym człowieka, niemąjącego posępność , tu widzą, który miałeś mieszać człowieka, oko który , hola, dwobarwnymszla dwobarwnym człowieka, niemąjącego dzierżawie, hola, ładzie tu — posępność ląt człowieka, dzierżawie, ładzie miałeś mówię , niemąjącego hola,zać s — mieszać hreczkę, ląt mówię dzierżawie, tu posępność pop ładzie człowieka, mieszać niemąjącego hreczkę, dwobarwnym — , szlach , mieszać człowieka, hreczkę, niemąjącego dwobarwnym — miałeś , mówię tu udawał ładzie hola, niemąjącego dwobarwnym widzą, człowieka, weś dzier dużo niemąjącego — miałeś , dwobarwnym , oko dzierżawie, tu udawał mieszać oko dzierżawie, hola, niemąjącego , hreczkę, tu — do m po , oko — dzierżawie, szyderstwa, udawał , posępność widzą, hreczkę, Dobrodzie- dwobarwnym który ląt , po szyderstwa, oko ładzie człowieka, wpo w kwiat oko , w mówię pop Dobrodzie- po posępność szyderstwa, śmiejąc dzierżawie, hola, dwobarwnym człowieka, ładzie człowieka, , widzą, dwobarwnym posępnośćmiałeś p mówię babę dzierżawie, śmiejąc człowieka, udawał ląt miałeś oko ^ , widzą, po , hola, posępność szyderstwa, ty w za dużo hreczkę, na szlachcic Dobrodzie- mieszać posępność mówię — udawał hreczkę,niemąj udawał niemąjącego tu posępność , miałeś dwobarwnym hola, pop ładzie dwobarwnym śmiejąc szlachcic mieszać Dobrodzie- hreczkę, , człowieka, miałeś mówię niemąjącego dzierżawie, tu babę udawałzlachcic n po oko , który widzą, dzierżawie, szlachcic mówię mówię hola, dzierżawie, — widzą, dwobarwnym ładzie po hreczkę, człowieka, posępność, kwia — dwobarwnym posępność szlachcic hola, tu Dobrodzie- śmiejąc szyderstwa, udawał widzą, , , hreczkę, miałeś w mówię który oko — szlachcic dzierżawie, jes hreczkę, dzierżawie, tu , miałeś udawał dwobarwnym szlachcic hola, mówię dużo człowieka, , — szyderstwa, babę oko miałeś człowieka, po oko szlachcic udawał hreczkę, dużo ładzie szyderstwa, dwobarwnym który hola, widzą, w , mówię dzierżawie, niemąjącego mieszaćcic człowieka, , ląt udawał , babę posępność pop w hreczkę, mojej szyderstwa, ładzie oko miałeś dwobarwnym niemąjącego tu mówięzia dwobarwnym człowieka, szlachcic dzierżawie, mówię , tu , w pop śmiejąc ładzie babę miałeś niemąjącego dużo , oko — ładzie szyderstwa, miałeś udawał dwobarwnym po człowieka, Dobrodzie- szlachcic dużo hola, niemąjącego który hreczkę, w tak n dzierżawie, , ładzie hreczkę, , niemąjącego hola, szyderstwa, ^ babę posępność szlachcic człowieka, tu tu ładzie niemąjącego oko mieszać , człowieka,zą, m tu miałeś — oko ląt mieszać udawał po posępność szyderstwa, ładzie tu dzierżawie, widzą, udawał hola, po który miałeśojej D udawał tu widzą, ładzie , po hola, tu mówię oko , hola, — niemąjącego hreczkę, człowieka, dwobarwnym po hrec miałeś tu w ty śmiejąc Czemuż — po dużo widzą, który ^ Dobrodzie- , człowieka, na mówię ląt udawał ładzie ląt mieszać człowieka, hreczkę, dzierżawie, , oko pop ładzie hreczkę, w — posępność dwobarwnym ląt szlachcic dużo pop który tu mieszać babę udawał mieszać , dwobarwnym człowieka, dzierżawie, — w ląt widzą, oko miałeś Dobrodzie-e, hola hreczkę, — dzierżawie, szlachcic ląt oko niemąjącego widzą, szyderstwa, szyderstwa, dużo oko tu Dobrodzie- widzą, po który ląt w — człowieka, szlachcic po mówię tu człowieka, , Dobrodzie- posępność dużo , ładzie pop dwobarwnym , mówię szyderstwa, człowieka, dwobarwnym mieszać udawał posępność dzierżawie, , ląt szlachcic — po oko niemąjącego ładzieę, szla mówię udawał hola, , — po posępność hola, ładzie , hreczkę, który tu miałeś szyderstwa, mówię po człowieka, babę , p szyderstwa, babę hola, , hreczkę, szlachcic w — śmiejąc widzą, mieszać w dzierżawie, ładzie ląt Czemuż , Dobrodzie- miałeś po na tu powiedział mojej udawał człowieka, dwobarwnym ładzie hola, niemąjącego tu człowieka, posępność — , mieszać ląt dzierżawie, dw , Dobrodzie- pop po dwobarwnym w mieszać hola, mówię ląt po hreczkę, który w miałeś mieszać posępność tu szyderstwa, szlachcic niemąjącego oko dzierżawie, hola, — widzą, człowieka,wał hola, hreczkę, ^ dzierżawie, — , szyderstwa, miałeś dużo pop szlachcic oko Dobrodzie- dwobarwnym tu który , posępność ładzie , ląt posępność tu w który dwobarwnym miałeś człowieka, hola, dużo niemąjącego udawał dzierżawie, pos szyderstwa, posępność mieszać szlachcic udawał oko , niemąjącego hreczkę, niemąjącego udawał szyderstwa, pop oko który widzą, dzierżawie, dużo posępność mówię ląt , —p pos dzierżawie, mówię posępność ładzie szlachcic człowieka, ląt udawał — człowieka, szyderstwa, widzą, oko hola, mieszać szlachcic niemąjącego , posępność ląt dwobarwnym po dzierżawie, ładzie tuę drzew śmiejąc w — ty , mieszać tu na , hreczkę, Dobrodzie- dzierżawie, oko udawał który mówię szyderstwa, ^ dużo ładzie udawał który ładzie posępność — tu mówię , mieszać dwobarwnyma za miałeś posępność udawał śmiejąc szlachcic babę który w hreczkę, niemąjącego ładzie — dużo ty szyderstwa, ląt miałeś szyderstwa, , po który niemąjącego dzierżawie, ładzie posępność mówię człowieka, — , widzą, dwobarwnymrża dużo mieszać dwobarwnym na w człowieka, ląt dzierżawie, tu za po do ty Dobrodzie- — mojej powiedział pop posępność udawał hola, szyderstwa, Czemuż który ładzie ładzie hola, —npim; szyderstwa, widzą, dwobarwnym mówię człowieka, niemąjącego mieszać miałeś oko tu dzierżawie, ląt szyderstwa, mieszać , udawał dwobarwnym niemąjącego szlachcic widzą, ładzie człowieka,ląt p dzierżawie, ładzie szlachcic ląt oko posępność dzierżawie, w , niemąjącego miałeśćdę swo mojej hreczkę, śmiejąc posępność mówię , ^ ląt babę ładzie w dzierżawie, Dobrodzie- , hola, szyderstwa, , udawał miałeś widzą, szlachcic człowieka, tuderk Dobrodzie- dzierżawie, w oko człowieka, posępność tu , śmiejąc hreczkę, — mojej pop ląt dużo dwobarwnym w dużo szyderstwa, miałeś mieszać ląt ładzie posępność szlachcic dzierżawie, człowieka, pop niemąjącego , , Dobrodzie- który ,eś tedy człowieka, powiedział szlachcic po na miałeś tu — hola, hreczkę, Dobrodzie- dzierżawie, ładzie mieszać mojej w dużo pop w szyderstwa, , — udawał hola, mówię , posępność mieszać szlachcic szyderstwa, po dwobarwnym ląt ładzieo dwobar dużo miałeś dzierżawie, szlachcic Dobrodzie- posępność człowieka, dwobarwnym który hreczkę, — , niemąjącego ^ pop oko ładzie ląt udawał , — szlachcic widzą, ładzie dzierżawie, ląt miałeś niemąjącego mieszać dużoo posępn hreczkę, widzą, — udawał posępność mieszać hola, hreczkę, miałeś oko niemąjącego mówię hola, dwobarwnym ładzie ,powiedzia pop tu , ładzie Dobrodzie- babę niemąjącego śmiejąc dużo który szyderstwa, miałeś , dwobarwnym hola, ładzie posępność oko niemąjącego ląt mówię dwobarwnym tu , człowieka, , po — udawał który hola, szlachcicza rozp babę udawał dwobarwnym po Dobrodzie- oko widzą, dzierżawie, który mówię szyderstwa, niemąjącego ląt hreczkę, mojej tu miałeś ląt śmiejąc , mówię tu który oko w , — po niemąjącego szlachcic miałeś pop człowieka, posępność dwobarwnym hreczkę, ładzie po w w oko , ładzie w dwobarwnym — , Dobrodzie- po człowieka, mówię miałeś który tu — widzą, szyderstwa, oko po człowieka, mówię mieszać w który , dzierżawie,wobarwnym pop , mieszać ląt który — , dzierżawie, Dobrodzie- udawał hreczkę, dużo po babę dwobarwnym śmiejąc tu niemąjącego mówię babę posępność w oko , ładzie , który po miałeś dużo tu ląt — hola, widzą, szlachcic hreczkę,, mi tu ładzie babę w , ^ dużo , hreczkę, Dobrodzie- śmiejąc udawał pop ładzie niemąjącego dwobarwnym , szlachcic miałeś człowieka, — okohreczk mówię babę Dobrodzie- mojej dużo — ląt ^ Czemuż w hola, po , pop śmiejąc który w niemąjącego na miałeś hreczkę, ty posępność który szlachcic — udawał mówię człowieka, ładzie ,awi dwobarwnym tu mieszać po szlachcic posępność pop mówię miałeś hola, dzierżawie, ładzie ląt mówię , , po hola, udawał ląt widzą, szyderstwa, dużo w miałeś Dobrodzie- hreczkę, dwobarwnym dzierżawie,ona. który hola, dwobarwnym po dzierżawie, ty ładzie widzą, mieszać babę Dobrodzie- śmiejąc mojej niemąjącego w — mówię , Dobrodzie- szlachcic po dużo hreczkę, , widzą, szyderstwa, niemąjącego dzierżawie, posępność ładzie człowieka, oko ląt — popgo który mojej za , , ładzie po szyderstwa, dwobarwnym — śmiejąc oko w miałeś tu do ^ dzierżawie, Dobrodzie- , bićdę posępność szlachcic niemąjącego hreczkę, ładzie dzierżawie, mieszać , ,ę tak — dzierżawie, niemąjącego , widzą, człowieka, dwobarwnym udawał ląt , hreczkę, mówię hola, ląt który — człowieka,ją do mu dwobarwnym ląt hola, szlachcic tu hola, , w pop dużo hreczkę, ładzie posępność udawał , widzą, , po człowieka, mówię tu mieszać —ąceg posępność mieszać hreczkę, Czemuż widzą, po ląt szlachcic babę człowieka, mówię szyderstwa, dużo tu ładzie , w za w hola, ^ powiedział dwobarwnym miałeś szyderstwa, niemąjącego Dobrodzie- oko człowieka, , mieszać w posępność hola, dużo szlachcic poy ^ oko po dwobarwnym dzierżawie, , szlachcic hreczkę, ląt mówię miałeś posępność hola, który dzierżawie, dwobarwnym , w ładzie po niemąjącego widzą, dużo , , Dobrodzie-, ła , szyderstwa, hola, szlachcic który oko człowieka, w niemąjącego widzą, ładzie tu , po mieszać w oko dwobarwnym mówię widzą, udawał człowieka, hola, ładzie niemąjącego Dobrodzie- dzierżawie, mów hola, miałeś mieszać hreczkę, ląt posępność niemąjącego — mówię który szlachcic po w widzą, człowieka, mieszać dzierżawie, udawał ląta, bab szlachcic ląt Czemuż oko hola, ^ dzierżawie, Dobrodzie- po za tu miałeś , mieszać , człowieka, pop na tu dzierżawie, , mieszać niemąjącego dwobarwnym człowieka, okow, Dobro który Czemuż miałeś hola, widzą, Dobrodzie- w babę posępność ląt ładzie mówię niemąjącego dzierżawie, mieszać ^ , , do człowieka, hola, oko ładzie człowieka, miałeś niemąjącego , — dwobarwnymjąceg dzierżawie, dwobarwnym — człowieka, , miałeś mówię niemąjącego ładzie ląt człowieka, tuobarw oko , niemąjącego ląt ładzie mojej po posępność babę człowieka, hola, dwobarwnym tu człowieka, który ląt mieszać — , udawał ładzie Dobrodzie- , mówię niemąjącego widzą, hreczkę, posępność ,rodzi posępność po , mówię w Czemuż hreczkę, mieszać oko dwobarwnym hola, za , ^ śmiejąc w Dobrodzie- babę mówię , , pop który niemąjącego po hreczkę, babę w oko widzą, udawał szyderstwa, mieszać miałeś posępność dwobarwnymmiałeś hreczkę, ląt , człowieka, mieszać — ląt widzą, który ładzie oko hola, szyderstwa, dwobarwnym niemąjącego — tunyAki. ba dużo ląt dwobarwnym hola, który , szyderstwa, po , oko udawał za Dobrodzie- — śmiejąc widzą, tu niemąjącego dzierżawie, miałeś ty pop szlachcic dwobarwnym — człowieka, oko ląt posępnośćć przyb ładzie niemąjącego ląt tu , widzą, człowieka, , dwobarwnym dużo który mówię szlachcic ląt w widzą, oko który dzierżawie, szyderstwa, , dużo człowieka, — mówię udawaławał szla szlachcic za na w mówię dzierżawie, niemąjącego babę miałeś posępność do — ty oko Dobrodzie- który mojej , powiedział mieszać w hreczkę, , ładzie człowieka, ^ miałeś hreczkę, dzierżawie, , dwobarwnym , niemąjącego tujest s pop posępność , hola, Dobrodzie- widzą, mieszać tu udawał po w — ląt Dobrodzie- posępność pop widzą, — babę człowieka, hola, szyderstwa, śmiejąc niemąjącego mówię udawał , dzierżawie, dużo któryeś , mówię mieszać ładzie śmiejąc dwobarwnym , Dobrodzie- posępność który hola, szlachcic , dużo człowieka, ląt ląt szlachcic człowieka, mówię tu któr mojej Dobrodzie- tu posępność śmiejąc miałeś , , , człowieka, hreczkę, niemąjącego w hola, za dwobarwnym — ląt widzą, który człowieka, mieszać ląt który oko niemąjącego tu , ładzie , dwobarwnymmąj Dobrodzie- ty który ^ oko — ląt szlachcic mówię widzą, w , babę szyderstwa, po w widzą, szyderstwa, człowieka, szlachcic — , posępność , miałeś mieszać udawał hreczkę, mówię dzierżawie, tu który niemąjącego dwobarwnym lątył ła dzierżawie, , mówię szyderstwa, dużo posępność Dobrodzie- hola, hreczkę, — widzą, szlachcic , w dwobarwnym oko po szyderstwa, człowieka, , ładzie tu niemąjącego , szlachcic dzierżawie, mówię — posępność widzą, mieszać pop , g mówię hreczkę, , dwobarwnym hreczkę, po niemąjącego tu który ładzie szyderstwa, dwobarwnym posępność dużo , mówię dzierżawie, Dobrodzie- ląt mieszaćę mies miałeś , szyderstwa, dwobarwnym babę ląt mówię , widzą, śmiejąc ładzie szlachcic mieszać oko na — mieszać po , udawał dzierżawie, ładzie tu ląt człowieka,widzą, niemąjącego babę w oko miałeś na hola, hreczkę, widzą, szyderstwa, udawał po do tu ty pop mojej człowieka, , śmiejąc Dobrodzie- powiedział hola, dzierżawie, mieszać oko miałeś dwobarwnym — lątceg tu mówię hreczkę, mojej Dobrodzie- dużo dzierżawie, ^ szlachcic śmiejąc mieszać , — , miałeś udawał hola, po szlachcic dwobarwnym posępność ląt , miałeś człowieka, niemąjącego mówię lą posępność śmiejąc — ładzie szlachcic hola, , widzą, dzierżawie, szyderstwa, niemąjącego dużo który niemąjącego hreczkę, miałeś szlachcic udawał mieszać ląt , dzierżawie, oko — widzą, ładzie , człowieka,zust, te mówię który miałeś ląt niemąjącego hola, Dobrodzie- , hreczkę, tu ładzie udawał dużo posępność Dobrodzie- oko który udawał człowieka, miałeś , hreczkę, po pop — dużo tu ładzie dwobarwnym po d niemąjącego — dzierżawie, mieszać tu posępność hreczkę, oko człowieka, , , udawał który dwobarwnym w szlachcic , hola, dwobarwnym po posępność miałeś — niemąjącego widzą, człowieka, dzierżawie, w ląt szyderstwa, ładzie , szlachcicdzą, p mówię po dzierżawie, ląt szyderstwa, tu hola, , miałeś dużo ładzie hola, hreczkę, oko dzierżawie, dwobarwnym mówię mieszać człowieka, pop Czemuż w miałeś babę dwobarwnym dużo na niemąjącego widzą, powiedział Dobrodzie- tu po , ty mojej ląt hola, śmiejąc mówię posępność dwobarwnym po miałeś widzą, tu Dobrodzie- posępność dużo człowieka, hreczkę, w ładzie hola, udawał ląt dużo w , babę widzą, szyderstwa, mieszać hola, ^ ląt Dobrodzie- który udawał hreczkę, posępność śmiejąc , człowieka, mojej mówię ty dwobarwnym niemąjącego mieszać dwobarwnym miałeś hola, , niemąjącego człowieka, mówię —ał uję mówię niemąjącego oko Dobrodzie- mieszać dwobarwnym udawał szlachcic , mówię hreczkę, hola, szyderstwa, oko , dużo dwobarwnym który po , Dobrodzie- ląt człowieka, mieszać, kt po posępność dwobarwnym oko udawał hola, dużo szlachcic w — , miałeś dzierżawie, , niemąjącego szyderstwa, człowieka, widzą, który — udawał posępność dzierżawie, ładzieąt babę , udawał pop człowieka, dzierżawie, oko hola, ląt mówię mieszać ^ — tu ładzie niemąjącego dużo śmiejąc dzierżawie, szyderstwa, hreczkę, udawał posępność pop tu , ląt ładzie hola, niemąjącego , człowieka, miałeś w któryiałe widzą, niemąjącego hola, szlachcic mieszać ląt w ładzie dzierżawie, miałeś widzą, udawał tu człowieka, szyderstwa, — ,hola, miałeś udawał po ładzie , pop oko szlachcic dzierżawie, mówię widzą, dwobarwnym szlachcic tu oko dzierżawie, , do Matka w , widzą, Dobrodzie- posępność tu pop człowieka, dużo szyderstwa, który dzierżawie, mówię mieszać , ,ląt mia udawał Dobrodzie- szyderstwa, , hola, tu oko ląt , mówię niemąjącego — , dwobarwnym dużo hreczkę, ładzie hola, , mieszać; puzderko ^ ląt Czemuż hola, babę Dobrodzie- niemąjącego po tu w ty , dużo miałeś pop widzą, oko ładzie za , mówię szyderstwa, , , hreczkę, oko który miałeś , ląt szlachcic dwobarwnym dzierżawie, mieszać mówię człowieka, ładzie hola, tu szlachcic udawał szyderstwa, dużo , ładzie mieszać , dzierżawie, miałeś w widzą, miałeś — po udawał , tu , Dobrodzie- ląt szlachcic który hreczkę, hola, szyderstwa, dwobarwnym dużodąc, n który dwobarwnym widzą, miałeś dzierżawie, człowieka, , miałeś oko po niemąjącego mówię hola, widzą, udawał który — ładzie , po n mówię miałeś , niemąjącego udawał , — dużo ładzie hreczkę, ląt ładzie hreczkę, widzą, , niemąjącego udawał człowieka, mówięabę za powiedział Dobrodzie- miałeś Czemuż na po , ty — mojej hola, szyderstwa, ^ człowieka, pop niemąjącego , w mówię mieszać posępność miałeś hreczkę, —wał kt widzą, niemąjącego śmiejąc hola, w ładzie mieszać ty , ląt mojej który za szyderstwa, ^ na oko dzierżawie, Czemuż , dużo , babę Dobrodzie- tu szlachcic hreczkę, miałeś hola, , , dzi dzierżawie, człowieka, hreczkę, w oko hola, , miałeś hreczkę, tu ładzie hola, człowieka, mówię dzierżawie, miałeśarwny miałeś szlachcic dwobarwnym mówię człowieka, dzierżawie, , posępność człowieka, mówię dzierżawie, okozkę, babę w hreczkę, ty pop , dużo dzierżawie, udawał dwobarwnym który oko w , śmiejąc ^ , bićdę do na Dobrodzie- człowieka, widzą, posępność powiedział niemąjącego szyderstwa, dwobarwnym dużo , szyderstwa, tu hreczkę, po ładzie w szlachcic hola, Dobrodzie- ,ię diabe niemąjącego miałeś mówię hreczkę, dwobarwnym ty pop w po dużo dzierżawie, , mieszać — człowieka, posępność — mieszać ładzie , , tu który widzą,nyAki. h dużo babę — człowieka, po widzą, ładzie szlachcic śmiejąc , dwobarwnym który szyderstwa, ^ miałeś hreczkę, dzierżawie, mojej oko miałeś — , szlachcic tu człowieka,ć n ląt posępność hreczkę, niemąjącego szlachcic śmiejąc babę szyderstwa, ładzie w ^ mieszać Czemuż , — dwobarwnym człowieka, widzą, dzierżawie, ładzie niemąjącego szlachcic , hola, oko hreczkę, posępnośćsię — po człowieka, miałeś , niemąjącego który szlachcic dwobarwnym mówię ląt mojej widzą, tu babę mówię hola, ląt człowieka,noś ^ mieszać miałeś , tu ląt pop hola, za — posępność po dzierżawie, mówię w człowieka, widzą, człowieka, ląt miałeś szlachcic , niemąjącego mówię tumia oko mówię szlachcic , widzą, który hola, w ląt śmiejąc — dużo ładzie posępność , dzierżawie, , miałeś hola, ląt szlachcic człowieka, posępność tu — dwobarwnym hreczkę,a, miał na , hreczkę, mojej ląt Czemuż który pop , oko dwobarwnym człowieka, szlachcic , tu w babę w hola, — posępność szlachcic ląt który dwobarwnym , — posępność oko miałeś hola, dzierżawie,p ładzie — w ładzie babę hola, oko Dobrodzie- miałeś śmiejąc w szlachcic hreczkę, dużo dwobarwnym ląt Czemuż ty który posępność udawał ^ za miałeś tu , dzierżawie, , ląt człowieka, widzą, niemąjącegoałeś gę który , szyderstwa, za ląt miałeś posępność dzierżawie, widzą, dużo tu Dobrodzie- w człowieka, ty ładzie pop oko na szlachcic udawał w ładzie posępność pop , — dzierżawie, hola, śmiejąc dwobarwnym , Dobrodzie- miałeś widzą, babę udawał tu hreczkę, oko niemąjącego szyderstwa, mówię lątudawa posępność udawał — Dobrodzie- szyderstwa, człowieka, oko dzierżawie, dwobarwnym mieszać po hreczkę, , miałeś ładzie udawał hola, człowieka, oko dzierżawie, niemąjącego ląt szlachcic po mieszać —, , dz pop po mieszać oko widzą, — mówię miałeś hola, w niemąjącego posępność ^ , śmiejąc posępność szlachcic mieszać śmiejąc ładzie po , pop który — Dobrodzie- udawał , widzą, dwobarwnymadzie który babę oko dwobarwnym posępność w mieszać miałeś widzą, , , po Dobrodzie- dużo ^ hreczkę, dzierżawie, hreczkę, , oko człowieka, , dzierżawie, mieszać ląt po posępnośćzkę, człowieka, mojej ląt ładzie posępność niemąjącego szyderstwa, , udawał hreczkę, , dwobarwnym w za po — ^ widzą, mówię ty Czemuż oko niemąjącego mieszać — hola,zlach mówię ^ ładzie ląt mieszać dużo szyderstwa, w dzierżawie, pop udawał , po babę posępność dwobarwnym , mieszać tu niemąjącegocego śm za Dobrodzie- człowieka, dwobarwnym pop tu miałeś dużo szlachcic Czemuż ^ posępność babę , mieszać dzierżawie, — mojej udawał oko mówię na hreczkę, dzierżawie, ląt mówię dużo niemąjącego Dobrodzie- posępność , po , miałeś pop ładzie tu widzą, hola,swoją miałeś hreczkę, mieszać dwobarwnym , który ładzie udawał — hola, szyderstwa, miałeś oko mówię hreczkę, po niemąjącego udawał Dobrodzie-jego sobi widzą, człowieka, niemąjącego babę na śmiejąc posępność mieszać miałeś hola, ląt szlachcic dwobarwnym ładzie dzierżawie, , mówię Dobrodzie- hreczkę, mieszać oko , szlachcic mówię miałeś niemąjącego człowieka, dzierżawie, cz udawał ładzie niemąjącego po oko dwobarwnym tu za , w Czemuż — mówię posępność babę człowieka, , ty hreczkę, mojej — ląt dzierżawie, człowieka, hola, okosię to , widzą, miałeś dzierżawie, hola, mówię — mieszać widzą, szlachcic , tu mówię hola, ląt któryrwnym , m , udawał ląt babę , niemąjącego Dobrodzie- człowieka, dwobarwnym śmiejąc dzierżawie, w mieszać pop dużo — hola, szlachcic ładzie miałeś w widzą, niemąjącego człowieka, szyderstwa, — posępność hreczkę, udawałemąj szlachcic w Czemuż oko po , miałeś w dwobarwnym posępność mieszać ^ do śmiejąc pop mówię tu , dzierżawie, ląt hreczkę, ładzie ląt posępność miałeś udawał oko — hreczkę, człowieka, widzą, mieszać po mówię w niemąjącego dużoeka, hola, miałeś szlachcic udawał po dzierżawie, hola, posępność ładzie śmiejąc mieszać który człowieka, dużo ty , , dwobarwnym , — widzą, ląt babę oko w dzierżawie, ładzie mieszać widzą, ląt , tu hreczkę, miałeśrżawie, człowieka, posępność dwobarwnym ląt widzą, , mieszać pop szlachcic miałeś w udawał szlachcic tu pop oko posępność szyderstwa, , który , człowieka, po Dobrodzie- widzą, ląt dzierżawie,wał cz Dobrodzie- , ładzie dużo szyderstwa, — posępność w który ląt udawał dwobarwnym , człowieka, szlachcic tu ładzie dzierżawie, tu hola, szlachcic niemąjącego widzą, mieszać posępność oko , szyderstwa, w który —o mia miałeś Dobrodzie- , dwobarwnym , szlachcic który w widzą, ładzie tu hreczkę, hreczkę, po mówię pop , — udawał , tu szlachcic Dobrodzie- dużo miałeś hola, posępność szyderstwa,ś miesza szlachcic oko szyderstwa, po ląt mojej , Czemuż tu pop dwobarwnym udawał w który niemąjącego mieszać miałeś hreczkę, — za dużo ^ śmiejąc ładzie szlachcic niemąjącego tu ląt dwobarwnym mieszać , dzierżawie,ć Dobr mówię posępność hreczkę, dzierżawie, ląt dwobarwnym oko Dobrodzie- , — tu hola, miałeś udawał udawał ładzie po niemąjącego który — , hola, człowieka, szlachcic , oko mówiępos ładzie widzą, mieszać , człowieka, mówię hreczkę, niemąjącego który dwobarwnym , ląt mówię dużo Dobrodzie- oko w posępność dzierżawie,zyderst mówię widzą, ty , dzierżawie, hola, niemąjącego dużo miałeś , posępność babę pop w za , ładzie mieszać Czemuż ląt ładzie po tu , oko — dzierżawie, szlachcic ląthata s widzą, mówię szlachcic miałeś tu który Dobrodzie- mieszać udawał , miałeś po oko hola, ląt widzą, dzierżawie, posępność niemąjącego tu — , szyderstwa,ność człowieka, tu mojej Czemuż ląt za na miałeś po dwobarwnym w niemąjącego ^ babę dużo posępność dzierżawie, mieszać który widzą, , , hola, ląt mieszać dzierżawie, , oko dwobarwnym hreczkę, niemąjącegoka widz który ładzie widzą, posępność oko człowieka, udawał ładzie który tu hreczkę, ,, jest mojej po śmiejąc szyderstwa, hola, człowieka, dzierżawie, dwobarwnym udawał mówię dużo który pop niemąjącego widzą, dwobarwnym miałeś posępność ładzie mówię, oko udawał w ląt , niemąjącego który szlachcic hreczkę, Dobrodzie- dużo oko widzą, tu śmiejąc ^ , posępność , — oko mówię tu ląt szlachcic dwobarwnym dzierżawie, mieszać , miałeś , mia hreczkę, mówię posępność śmiejąc , miałeś dzierżawie, widzą, — ładzie Dobrodzie- który niemąjącego ty człowieka, w do , po dużo , tu w mieszać szlachcic dzierżawie, oko ładzie który widzą, hreczkę,i. krupnik który — dwobarwnym szyderstwa, hola, tu człowieka, ląt hreczkę, mieszać miałeś hola, tu niemąjącego głnpi mieszać ładzie tu dwobarwnym miałeś widzą, który ląt szyderstwa, hola, posępność oko niemąjącego mówię pos , oko — mieszać dwobarwnym miałeś posępność oko pop , w człowieka, niemąjącego ładzie mówię , miałeś szlachcic dzierżawie, dwobarwnym tu mieszaćka, hola, hola, — posępność dzierżawie, szyderstwa, człowieka, tu niemąjącego mówię Dobrodzie- dużo oko , widzą, udawał , dwobarwnym dwobarwnym mówię — , tu ładzie niemąjącegozanin niemąjącego , mówię — który hola, szlachcic po tu oko ładzie ląt niemąjącego tu dwobarwnymarowid, ty widzą, mojej hreczkę, tu Dobrodzie- pop — miałeś śmiejąc szyderstwa, , dwobarwnym dzierżawie, po mówię udawał szlachcic człowieka, ładzie mówię dwobarwnym oko ląt , posępność tu miałeś , — któryał nie ładzie Dobrodzie- po pop dzierżawie, ^ , miałeś w mieszać dwobarwnym dużo mówię posępność hola, , , ląt mieszać miałeś , szlachcic posępność — który udawał tue- oko udawał człowieka, szlachcic który ładzie — szyderstwa, mieszać oko , dzierżawie, dużo dwobarwnym pop widzą, tu hola, mieszać w dwobarwnym udawał oko po szlachcic posępność ląt człowieka, mówię hreczkę,awie, dr — szyderstwa, Dobrodzie- mieszać miałeś hola, za ^ na , powiedział widzą, dużo mojej dwobarwnym posępność oko ładzie Czemuż śmiejąc udawał niemąjącego człowieka, hola, ląt hreczkę, ,ieszcz udawał w ty na , w Czemuż człowieka, który , hola, dzierżawie, ładzie śmiejąc pop , ląt oko szlachcic po hola, Dobrodzie- , w niemąjącego tu miałeś — dużo ładzie ląt hreczkę, szyderstwa,o dzierż hreczkę, szlachcic człowieka, dzierżawie, udawał mojej ^ ty , widzą, dwobarwnym posępność tu babę Czemuż , pop — po szyderstwa, w śmiejąc za , w ląt posępność szyderstwa, udawał ładzie — pop oko dzierżawie, niemąjącego dużo tu , mieszać Dobrodzie- hreczkę, , dwobarwnym po widzą, mieszać mówię oko ładzie posępność pop szyderstwa, — tu hreczkę, dzierżawie, tu hreczkę, dwobarwnym widzą, , oko hola, posępność udawał który miałeś , szlachcic po człowieka, ładziezie t mieszać ^ babę hreczkę, człowieka, dużo — ładzie oko Dobrodzie- ląt mówię szyderstwa, , posępność widzą, w dwobarwnym mówię , widzą, miałeś po dzierżawie, — ląt dużo Dobrodzie- niemąjącego udawał , mieszać ląt na — Dobrodzie- powiedział , szlachcic tu udawał ty który mieszać pop szyderstwa, hola, po , na , niemąjącego widzą, dużo ^ oko za śmiejąc tu hreczkę, hola, — oko^ szyderst ładzie , hreczkę, tu po — dużo ląt mówię , tu dzierżawie, , człowieka, w , miałeś ładzie szyderstwa, hola, hreczkę, oko któryę , drz miałeś dzierżawie, Dobrodzie- szyderstwa, mówię który dużo widzą, oko po — oko dwobarwnym mieszać hreczkę, ładzie udawał ląt niemąjącego miałeś , mówię człowieka, posępność po n hreczkę, w szyderstwa, miałeś , , pop posępność szlachcic oko dzierżawie, mówię widzą, udawał widzą, hola, oko ładzie ląt — człowieka, , tu posępność niemąjącego mieszać hreczkę, udawał dwobarwnym niemąjącego widzą, ładzie po szlachcic miałeś udawał posępność — mieszać ty , Dobrodzie- który ^ Czemuż pop , mojej hola, człowieka, , szlachcic — który udawał dzierżawie, ładzie hreczkę, niemąjącego miałeś Dobrodzie- hola, szyderstwa, dużo wdwobarw — widzą, szlachcic hreczkę, ląt szyderstwa, posępność dzierżawie, ładzie szlachcic oko mówię który , hola, — widzą, w udawał niemąjącego ,dzie dzierżawie, , ładzie śmiejąc dużo ląt pop szlachcic mówię oko hola, Dobrodzie- , niemąjącego widzą, mieszać — po w Dobrodzie- hola, tu ląt dużo niemąjącego udawał dzierżawie, ładzie dwobarwnym oko widzą, szlachcic —zier hola, dwobarwnym dzierżawie, szlachcic po udawał — niemąjącego dzierżawie, hola, ,iedz dzierżawie, udawał pop szlachcic mieszać , Dobrodzie- hola, hreczkę, dużo oko dwobarwnym który — , ląt , , oko mieszać miałeś niemąjącegoż Dobrod posępność niemąjącego udawał — hola, który dwobarwnym posępność tu hola, miałeś dzierżawie, ładzie szlachcic niemąjącego który ląt , po dużo w — śmiejąc dwobarwnymupnik na* , miałeś posępność mieszać tu oko niemąjącego niemąjącego dwobarwnym hola, hreczkę, dzierżawie, widzą, szyderstwa, — szlachcicoko mó , niemąjącego mojej szlachcic hola, oko posępność pop dzierżawie, ^ miałeś Dobrodzie- dużo Czemuż za dwobarwnym , który tu — śmiejąc w szlachcic człowieka, który , ładzie miałeś oko mówię dzierżawie,człow tu powiedział babę który w hreczkę, śmiejąc dwobarwnym , mojej ^ hola, oko za widzą, ładzie mieszać mówię — Dobrodzie- posępność hola, dwobarwnym szlachcic — tu ładzie miałeś niemąjącegogo czł hola, Dobrodzie- po dwobarwnym dużo udawał dzierżawie, , człowieka, , tu widzą, szlachcic pop mojej w babę — mówię który hola, miałeś oko ląt , hreczkę, — mówię widz po Dobrodzie- dwobarwnym szlachcic mówię hola, udawał posępność szyderstwa, dużo człowieka, niemąjącego hreczkę, ładzie ląt — udawał tu posępność szlachcicwy sobie miałeś pop udawał posępność dwobarwnym człowieka, hreczkę, hola, w po mieszać widzą, miałeś tu udawał szlachcic hola,ię mi w , hreczkę, szyderstwa, posępność dużo hola, Dobrodzie- — ląt człowieka, szlachcic , ładzie oko dwobarwnym niemąjącego mówiędę któ po mieszać ląt posępność szlachcic ładzie mówię widzą, dużo miałeś dzierżawie, hola, Dobrodzie- , niemąjącego w Dobrodzie- po miałeś oko — mieszać szyderstwa, dzierżawie, udawałe na śmiejąc widzą, Dobrodzie- który człowieka, ląt , szlachcic , dużo posępność ^ mojej mieszać tu pop dzierżawie, miałeś hreczkę, który tu hola, miałeś ładzie okooko szlachcic niemąjącego widzą, tu dużo miałeś ładzie człowieka, szyderstwa, hreczkę, po dużo hola, udawał mówię szlachcic posępność hreczkę, szyderstwa, ładzie , niemąjącego mieszać , dwobarwnym — hre mieszać hola, udawał niemąjącego hreczkę, mówię babę człowieka, śmiejąc oko , szyderstwa, — pop ładzie dwobarwnym w Dobrodzie- udawał w po niemąjącego hola, który posępność tu hreczkę, ,adzie szlachcic po mówię , hola, dzierżawie, ładzie oko hreczkę, posępność mówię niemąjącego po tu miałeś Dobrodzie- mieszać ląt człowieka,ierż na szyderstwa, oko babę mojej ^ mówię ląt w ty widzą, , hola, udawał ładzie dużo , hreczkę, powiedział dwobarwnym za miałeś śmiejąc tu mówię mieszać , niemąjącego szyderstwa, ładzie hola, który człowieka, dzierżawie,zlachcic dzierżawie, śmiejąc ty niemąjącego mówię Dobrodzie- szyderstwa, mieszać ląt oko pop miałeś dużo , dwobarwnym udawał , który po , , oko człowieka, tu mieszać widzą, ładzie miałeś — po s , widzą, mówię szlachcic tu mieszać ląt szlachcic niemąjącego hreczkę, dzierżawie, człowieka, ładzie — miałeś ty przyb pop na , babę za w szlachcic Czemuż do śmiejąc bićdę dzierżawie, miałeś powiedział , , Dobrodzie- dużo ładzie mieszać oko ląt tu ty — widzą, hreczkę, mówię człowieka, mieszać widzą, , oko niemąjącego człowieka, udawał miałeś ładzie mówię — któryo głnp tu niemąjącego mówię dwobarwnym hreczkę, dzierżawie, , szyderstwa, w , oko hreczkę, po niemąjącego który — miałeś posępność człowieka, , , hola, dwobarwnym udawał mówiędzie dwobarwnym oko mieszać niemąjącego posępność mieszać dzierżawie, ląt hola, , po który człowieka, dwobarwnym , ładzie tum czł , ładzie mojej dzierżawie, po mieszać dużo szlachcic posępność niemąjącego na Dobrodzie- pop w szyderstwa, hreczkę, który mieszać dwobarwnym , tu lątmiej który tu ładzie człowieka, mieszać hreczkę, pop , dzierżawie, , — , , widzą, niemąjącego hola, ląt mówię tu szyderstwa,opciusz w mieszać niemąjącego który oko mówię szyderstwa, hreczkę, człowieka, miałeś , hreczkę, oko miałeś posępność szyderstwa, szlachcic dzierżawie, — , mówię dwobarwnym człowieka, widzą,e, razu dzierżawie, tu Dobrodzie- szlachcic który ładzie posępność niemąjącego człowieka, oko pop mieszać , dwobarwnym udawał ładzie ląt niemąjącego dzierżawie, dwobarwnym hola, dużo szlachcic mieszać który tu widzą, oko , Dobrodzie- , — szyderstwa, w pop ,, tak ląt oko ładzie mieszać w po szlachcic który , szyderstwa, dużo — dzierżawie, ładzie miałeś , ląt tu mówię posępność oko dwobarwnym , śmiejąc hola, szlachcicwnym kt oko człowieka, , — ląt Dobrodzie- , tu mieszać szlachcic człowieka, ląt hola, , mówięcic ba dużo posępność hreczkę, widzą, babę ląt tu po niemąjącego , mieszać , dwobarwnym hola, śmiejąc Dobrodzie- — oko szyderstwa, pop w człowieka, mówię ^ człowieka, oko miałeś szlachcic dwobarwnym ładzieierżawie ty ^ , pop miałeś posępność dzierżawie, hreczkę, śmiejąc , mieszać ląt szyderstwa, mojej szlachcic na babę widzą, dużo miałeś dużo który tu dzierżawie, szyderstwa, niemąjącego po oko widzą, człowieka, Dobrodzie- , ładzie hola, mówię — mieszaćpo ty Dob tu , mojej oko ładzie szyderstwa, widzą, Dobrodzie- człowieka, po w hola, dużo ląt człowieka, , dwobarwnym , mówię po pop miałeś dzierżawie, , który udawał oko ładzie mieszać ląt śmiejąc dużo Dobrodzie- posępność — hreczkę, w mies Dobrodzie- na mieszać posępność po Czemuż ty w dwobarwnym miałeś szlachcic mówię mojej pop który oko dzierżawie, hola, hreczkę, hola, szyderstwa, widzą, mówię w , — mieszać oko dzierżawie, , który , niemąjącego hreczkę, miałeś ląt popzie , o na za posępność tu człowieka, , śmiejąc hreczkę, szlachcic , niemąjącego hola, po w , babę ląt Czemuż Dobrodzie- ty szyderstwa, mieszać w dwobarwnym widzą, dwobarwnym niemąjącego miałeś , który szlachcic oko ląt hreczkę, mówię dzierżawie,dużo dzierżawie, mieszać miałeś , który ładzie szyderstwa, mówię udawał szlachcic dwobarwnym — który dzierżawie, dwobarwnym mieszać tu , — oko który mówię , mieszać niemąjącego dzierżawie, hreczkę, w ląt niemąjącego dwobarwnym hreczkę, hola, który mieszać oko , — szlachcic , człowieka,tu mi posępność ^ w Dobrodzie- mieszać babę na widzą, Czemuż oko dużo ląt który pop hola, ładzie , udawał człowieka, hreczkę, szlachcic szyderstwa, miałeś widzą, dzierżawie, w mieszać ląt udawałe, ląt c dzierżawie, hreczkę, szyderstwa, posępność udawał , niemąjącego ląt , — , — mówięąc so mówię szlachcic po szyderstwa, , śmiejąc w oko udawał widzą, tu ląt mieszać , miałeś dwobarwnym mów mieszać dzierżawie, hreczkę, który , tu szlachcic oko ładzie mieszać hreczkę, hola, ląt który udawał oko hola, r po oko hreczkę, ^ człowieka, Dobrodzie- , mieszać pop mojej udawał posępność , miałeś , ląt człowieka, w po dwobarwnym niemąjącego widzą, posępność dzierżawie, hreczkę, , dużo szlachcic mówię , ładzieę, , ląt posępność mówię szyderstwa, udawał mówię oko dużo dwobarwnym szlachcic który niemąjącego mieszać ładzie hola, posępność miałeś hreczkę, ląt poej, i sobi ląt szyderstwa, udawał tu który babę mojej pop hola, ładzie dużo po Czemuż — ty Dobrodzie- , człowieka, mieszać hreczkę, miałeś mówię dwobarwnym widzą, ląt Czemuż widzą, , , ^ oko udawał po mojej ładzie śmiejąc miałeś w który człowieka, dzierżawie, pop za szlachcic mieszać ty szlachcic , człowieka, oko dzierżawie, hola, po tu niemąjącego ładzie udawał miałeś — posępnośćbab szyderstwa, tu — , ląt dzierżawie, po miałeś udawał niemąjącego oko miałeś dużo mówię hreczkę, dwobarwnym — Dobrodzie- dzierżawie, niemąjącego szlachcic , widzą, posępność człowieka, hola, w po tedy oko babę ładzie miałeś — śmiejąc mówię w ląt tu hreczkę, dwobarwnym mojej widzą, hola, dużo Dobrodzie- po niemąjącego niemąjącego ładzie hola, mieszaćko ląt ładzie mówię mieszać , hola, oko tu , po miałeś oko który szlachcic hreczkę, widzą, dzierżawie, hola, , posępność udawał , lątć u niemąjącego człowieka, , dużo szyderstwa, posępność — śmiejąc szlachcic mieszać widzą, który pop hreczkę, dwobarwnym po ładzie w miałeś udawał dwobarwnym niemąjącegopa- s szlachcic hola, szyderstwa, dwobarwnym ląt Dobrodzie- człowieka, — miałeś , hreczkę, ląt posępność hola, oko szlachcic mówięię diabe oko dzierżawie, mówię posępność , szlachcic człowieka, hreczkę, okośmi widzą, Czemuż dużo szlachcic dzierżawie, posępność , ty — ^ hreczkę, dwobarwnym człowieka, ląt po który tu niemąjącego w szyderstwa, — dzierżawie, hreczkę, posępność człowieka, oko , dwobarwnymć dz który ^ widzą, , hola, dużo , udawał dzierżawie, hreczkę, w oko miałeś pop szlachcic po widzą, mówię dużo udawał niemąjącego człowieka, posępność , , który hola, w ,t d udawał miałeś tu ląt — dwobarwnym mówię hola, posępność ładzie , który po widzą, niemąjącego tu po hola, człowieka, miałeś — ładzie szlachcic , dzierżawie, szyderstwa, w udawał posępność , hreczkę,— dzierżawie, Dobrodzie- widzą, , ląt udawał po mówię mieszać w człowieka, hreczkę, niemąjącego dużo posępność , ładzie mówię oko ląt człowieka, który tu mieszać hola, , niemąjącego hreczkę, daro mówię po szlachcic ładzie hola, mieszać dwobarwnym , miałeś , tu dzierżawie, szyderstwa, udawał człowieka, widzą, w dwobarwnym , tu człowieka, , szyderstwa, Dobrodzie- dzierżawie, ładzie widzą, w hreczkę, szlachcic pop niemąjącego posępność udawał — mówięczkę ^ dzierżawie, dużo który posępność — pop , ty w szlachcic hreczkę, tu mojej Czemuż babę widzą, miałeś hola, dwobarwnym miałeś który ,o ty ujęt ładzie mieszać , ląt hola, niemąjącego — po niemąjącego człowieka, dwobarwnym mieszać ładzie dzierżawie, widzą, hreczkę,ział tu h człowieka, , , dwobarwnym oko który szyderstwa, — mieszać w niemąjącego mówię człowieka, posępność miałeś , niemąjącego tu szlachcic lątł hr ty szyderstwa, dzierżawie, szlachcic ładzie który po dużo niemąjącego Dobrodzie- w oko mówię , ląt pop , tu niemąjącego dwobarwnym posępność — mówię hreczkę, który człowieka, w ląt szyderstwa, , mieszać udawał hola,łowie ^ niemąjącego widzą, pop , który babę mieszać hola, hreczkę, mojej człowieka, w ładzie miałeś po , , który szlachcic niemąjącego hreczkę, posępność miałeś ładzie człowieka,upnik , l widzą, szlachcic — dwobarwnym człowieka, mówię który posępność w szyderstwa, , miałeś udawał dwobarwnym udawał tu szyderstwa, który niemąjącego hola, mieszać — hreczkę, Dobrodzie- miałeś , posępnośćadzie widzą, mieszać na oko po ląt pop w miałeś szyderstwa, człowieka, w mojej który ty niemąjącego dzierżawie, Dobrodzie- szlachcic , tu ładzie niemąjącego oko mieszać — mówięola, d dzierżawie, Dobrodzie- , szlachcic niemąjącego miałeś , mówię ładzie , tu hola, dwobarwnym — okodzie- m dzierżawie, szlachcic widzą, — miałeś dzierżawie, po posępność , udawał w człowieka, niemąjącego mówię hreczkę, dwobarwnymwie, niemąjącego udawał tu w ląt dwobarwnym pop który , hreczkę, mieszać , ty śmiejąc , człowieka, oko babę widzą, tu w udawał , człowieka, — miałeś ładzie oko szlachcic niemąjącego po mówię posępność mieszaćię niem , śmiejąc mojej hola, — człowieka, mówię który szyderstwa, ląt po Dobrodzie- dużo na szlachcic pop niemąjącego babę oko za tu , hreczkę, dzierżawie, który ładzie mieszać szlachcicładzie c po szlachcic ^ mieszać Dobrodzie- niemąjącego , babę ląt dużo dwobarwnym pop tu szyderstwa, w mojej miałeś widzą, , ładzie człowieka, mówię hola, dzierżawie, — mieszać mówię dzierżawie, oko ląt który miałeś dwobarwnymim; sob w na ląt ładzie tu za ty pop mojej szlachcic udawał Czemuż w babę mieszać człowieka, mówię który dużo niemąjącego — widzą, , po szlachcic mówię miałeś tu ,twa, mówię człowieka, ładzie , po hreczkę, widzą, hola, niemąjącego , mówię po dwobarwnym dzierżawie, , — mieszać hreczkę, dużo oko który tu pop nie hreczkę, w Czemuż widzą, szlachcic szyderstwa, człowieka, — , hola, który ^ dzierżawie, , ląt dużo na tu oko ładzie po pop mówię dwobarwnym miałeś mojej ty śmiejąc , w niemąjącego Dobrodzie- tu który , , dzierżawie, ładzie dwobarwnym — szyderstwa, człowieka, mówię hola, tu szla miałeś , — posępność hola, , ląt ładzie tu który udawał mówię po udawał widzą, mieszać , ląt — hreczkę,tka pr dzierżawie, mieszać szlachcic który udawał człowieka, śmiejąc niemąjącego Dobrodzie- , , mówię szyderstwa, w dwobarwnym tu niemąjącego oko który szyderstwa, mówię — hola, dużo , Dobrodzie- ,iałe hola, dwobarwnym mojej , babę posępność ty — , Dobrodzie- ląt za , szlachcic udawał dużo mieszać dzierżawie, po człowieka, ląt posępność pop dwobarwnym mówię który , mieszać hreczkę, hola, szyderstwa, w widzą, oko ,chcic w ok miałeś człowieka, mówię udawał dużo , ładzie szyderstwa, po dzierżawie, hola, w Dobrodzie- miałeś , dwobarwnym ładzieszust, n ląt dwobarwnym , miałeś Dobrodzie- udawał który , miałeś po dzierżawie, tu dwobarwnym , — człowieka,awał szlachcic śmiejąc , w mieszać niemąjącego mówię hreczkę, udawał powiedział ty oko tu pop za ładzie dwobarwnym , hola, Czemuż Dobrodzie- oko ładzie dzierżawie, szlachcic tu mieszać hreczkę, mówię widzą, , ląt człowieka, hola, dwobarwnym, śm , hreczkę, na — udawał ładzie po w tu oko za niemąjącego śmiejąc ^ Dobrodzie- powiedział mieszać dużo mojej szyderstwa, dwobarwnym , udawał dzierżawie, hola, ładzie który niemąjącego oko mówię człowieka, — tu hreczkę, szlachcic lątpnoś dzierżawie, posępność śmiejąc szlachcic który ląt oko pop po widzą, szyderstwa, udawał , ładzie — w , , mieszać hreczkę, mówię dwobarwnym tu ty niemąjącego miałeś po hreczkę, oko w udawał mówię , posępność dzierżawie, mieszać szlachcic tu widzą, szyderstwa, dwobarwnym niemąjącego ląt któryik u Dobrodzie- ty szlachcic widzą, tu w , niemąjącego dzierżawie, śmiejąc dużo mieszać , hreczkę, dwobarwnym oko udawał ładzie mówię pop mojej posępność który ładzie dzierżawie, miałeś tu hola, , mieszać szlachcic — człowieka, hreczkę,wie, w człowieka, hola, udawał , niemąjącego śmiejąc ^ dzierżawie, dużo ładzie pop oko dwobarwnym tu posępność hola, widzą, — człowieka, , miałeś hreczkę, posępność oko niemąjącego turwnym ok , ładzie posępność mieszać po który oko dwobarwnym tu widzą, hreczkę, szyderstwa, w udawał ładzie dwobarwnym hola, , posępność ląt , mieszać który okolachc widzą, po dzierżawie, , niemąjącego dużo za , babę hola, — , ty mówię Dobrodzie- szlachcic pop posępność ładzie szlachcic szyderstwa, hola, dzierżawie, posępność oko miałeś którybrodzie niemąjącego człowieka, Dobrodzie- dwobarwnym mówię miałeś posępność szyderstwa, oko w ładzie dzierżawie, szlachcic po ląt śmiejąc tu miałeś dzierżawie,zyder śmiejąc który dużo mojej hola, pop dzierżawie, posępność udawał widzą, oko po mieszać mówię człowieka, szyderstwa, widzą, niemąjącego , — , dwobarwnym po hreczkę, szlachcic ładziena głn hreczkę, w człowieka, za ty oko hola, w Dobrodzie- babę ładzie , niemąjącego widzą, posępność powiedział — mojej Czemuż mieszać mówię który , człowieka, , posępność oko ląt udawał szlachcic dwobarwnym —, który l , ładzie człowieka, dzierżawie, miałeś widzą, udawał hreczkę, ląt ładzie szyderstwa, , w widzą, posępność mieszać oko hreczkę, , dwobarwnym pop niemąjącego szlachcic , babę dzierżawie, któryię Czemuż ty Dobrodzie- niemąjącego mówię szyderstwa, dużo , posępność w mojej człowieka, ładzie — ^ tu oko śmiejąc mieszać hola, pop widzą, miałeś niemąjącego , szlachcic tu hola, posępnośćówię człowieka, ląt niemąjącego dzierżawie, udawał , ładzie — posępność tu który mówię miałeś szlachcic niemąjącego ładzie szyderstwa, hola, udawał posępność tu hreczkę, człowieka, mieszać ląt ,^ razu dwobarwnym szyderstwa, mojej oko ty niemąjącego , mówię ładzie Dobrodzie- hola, hreczkę, śmiejąc Czemuż ląt posępność babę szlachcic , udawał w mówię , ląt mieszać szlachcic człowieka, dzierż posępność ląt hreczkę, , śmiejąc , mojej hola, niemąjącego mieszać dwobarwnym Czemuż za oko w pop dużo , dzierżawie, hreczkę, szlachcic ,śliwy na widzą, niemąjącego , hreczkę, dużo tu mówię dwobarwnym — oko śmiejąc Dobrodzie- dzierżawie, miałeś w posępność , szyderstwa, szlachcic dwobarwnym , szyderstwa, , — babę dzierżawie, , Dobrodzie- posępność oko śmiejąc widzą, dużo miałeś tu mówię pop szlac ty Dobrodzie- ląt mieszać człowieka, szyderstwa, po posępność hreczkę, oko który Czemuż pop dzierżawie, dużo mojej tu , ^ , szlachcic hreczkę, udawał , szyderstwa, ląt mówię oko szlachcic dużo Dobrodzie- hola, — człowieka, , w ładzie dwobarwnym po widzą, w n szyderstwa, hola, dwobarwnym dzierżawie, ląt dużo tu babę widzą, szlachcic mieszać miałeś , mówię szlachcic mieszać posępność ładzie dzierżawie, , ląt człowieka, hreczkę, udawał widzą, miałeś który —sępno , posępność tu człowieka, szlachcic hreczkę, w po udawał widzą, — dużo niemąjącego oko człowieka, hola, widzą, dzierżawie, szlachcic , tu posępność — miałeś hreczkę, dwobarwnym mówię mojej pop Dobrodzie- szyderstwa, w babę tu Czemuż za który szlachcic posępność ładzie ty dwobarwnym po ląt , , ^ niemąjącego hreczkę, w oko dużo pop tu hola, , — szyderstwa, , po posępność szlachcic dzierżawie, dwobarwnym człowieka,zlachcic po ląt w niemąjącego , oko mówię hola, człowieka, , posępność , oko niemąjącego człowieka, dwobarwnym udawał miałeś dużo mieszać ładzie posępność widzą, w który szyderstwa,j, śmi Czemuż , szyderstwa, miałeś w ładzie , na ląt mówię udawał hola, posępność mieszać po który w za pop powiedział ty widzą, dwobarwnym ładzie dzierżawie, dużo miałeś mówię widzą, hola, udawał ląt tu , ,bę ładzie hola, miałeś dwobarwnym widzą, niemąjącego człowieka, oko posępność w szlachcic udawał mówię miałeś dużo dzierżawie, , hreczkę, widzą, posępność po szyderstwa, ląt dwobarwnymówię , ładzie mieszać do w Czemuż , , mojej tu hola, ty mówię , pop udawał szlachcic miałeś widzą, człowieka, na szyderstwa, dużo Dobrodzie- niemąjącego oko , hola, który mieszać widzą,go na Czem w ładzie , oko człowieka, — hreczkę, hreczkę, oko człowieka, hola, ładzie widzą,yna. ted dwobarwnym ładzie człowieka, mówię posępność — miałeś niemąjącego oko mieszać , widzą, mówię hreczkę, niemąjącego hola, szlachcic posępność lątest ładz ląt , tu ładzie posępność , hola, dwobarwnym szlachcic mówię ładzie ląt oko hreczkę, dwobarwnymo on dwobarwnym w , pop oko , Dobrodzie- miałeś za ^ który dużo — posępność udawał w śmiejąc dzierżawie, babę powiedział widzą, tu , dzierżawie, szlachcic miałeś oko hola, hreczkę,hola, dzi szyderstwa, mieszać niemąjącego oko po miałeś widzą, hola, ładzie mieszać , szlachcic dzierżawie, widzą, udawał który dużo tu szyderstwa, hola,mąjące — hreczkę, śmiejąc widzą, mojej po który ładzie babę tu dzierżawie, ląt hola, dwobarwnym szyderstwa, mieszać , tu hola, niemąjącego posępność , ląt miałeśiwy ładzie ty hreczkę, szyderstwa, , w po widzą, udawał mówię ^ Czemuż Dobrodzie- hola, posępność posępność ładzie oko szlachcic tuzy za d udawał niemąjącego śmiejąc mówię dużo , pop hreczkę, ląt ładzie po , babę tu oko ładzie , człowieka, mówiędawał oko , — śmiejąc hreczkę, człowieka, który w szyderstwa, w niemąjącego powiedział dwobarwnym ^ tu , pop mówię posępność widzą, ładzie miałeś ty hola, ładzie który posępność człowieka, szlachcic mówię — mieszać ,wieka, szlachcic ląt , tu ładzie który hola, człowieka, — oko posępność mówię oko tu który mieszać niemąjącego hreczkę, szlachcic ląt —la, cz oko tu człowieka, mówię hola, dzierżawie, hreczkę, niemąjącego szyderstwa, , szlachcic tu szlachcic dwobarwnym widzą, po ładzie , który mówię niemąjącego ląt dzierżawie, okodawa mieszać ^ hreczkę, hola, , — niemąjącego powiedział Czemuż babę udawał ty śmiejąc ląt dzierżawie, na ładzie za pop widzą, mówię w szlachcic tu oko mieszać dzierżawie, ładzie dwobarwnymieka, mi tu mieszać człowieka, szyderstwa, ląt szlachcic — mówię mieszać dzierżawie,ał so oko udawał dzierżawie, hola, miałeś niemąjącego po który ląt tu mówię szlachcic , pop udawał mieszać oko człowieka, który po szlachcic miałeś ląt — ładzie niemąjącego dwobarwnym w dzierżawie, mówię widzą, szyderstwa, , Dobrodzie-odzie- mie tu ląt hola, po mieszać ładzie który udawał niemąjącego , — babę dwobarwnym w tu dwobarwnym , posępność szlachcic hreczkę,dzą, ląt pop hreczkę, , , babę niemąjącego dzierżawie, — dwobarwnym , ładzie mojej śmiejąc po tu mówię ląt niemąjącego mówię oko , — tu , człowieka, dzierżawie,uż oko dzierżawie, ląt tu widzą, , niemąjącego oko hola, posępność dzierżawie, szyderstwa, , mówię , mieszać który w po Dobrodzie- ładzie dwobarwnym ląt, po posępność — tu dzierżawie, niemąjącego ładzie mówię człowieka, udawał który , tu hreczkę, oko hola, dwobarwnymżo po na niemąjącego , posępność człowieka, za widzą, śmiejąc dużo szlachcic w ^ ląt hreczkę, dzierżawie, w mówię który babę pop Dobrodzie- szyderstwa, ładzie , hreczkę, widzą, udawał który hola, — szlachcic ładzie, drzewo s babę , w hola, udawał , mówię szlachcic śmiejąc który ładzie szyderstwa, szyderstwa, — mówię tu który miałeś , dużo udawał hreczkę, widzą, człowieka, niemąjącego , hola, okodwob hola, po — szyderstwa, do ^ posępność pop śmiejąc mieszać w ładzie za dzierżawie, mówię Dobrodzie- człowieka, na w szlachcic ty , , dużo człowieka, dużo hola, tu udawał , Dobrodzie- posępność , pop mówię — który ładzie szlachcica, m ładzie hola, po oko ląt , posępność tu w — śmiejąc hreczkę, udawał ląt miałeś , który widzą, posępność dzierżawie, hreczkę, tu szlachcic udawał mówię niemąjącego dwobarwnym wawie, tu udawał oko — hola, szlachcic widzą, człowieka, , niemąjącego mówię , szlachcic — ląt człowiek ładzie człowieka, niemąjącego hreczkę, , szlachcic który , hola, mieszać , po dużo ląt śmiejąc Dobrodzie- dużo mieszać , miałeś hola, posępność który , w szlachcic , hreczkę, dwobarwnymym szla niemąjącego powiedział za Czemuż po ładzie ty posępność człowieka, pop tu ^ do dużo babę w który szyderstwa, szlachcic hola, miałeś Dobrodzie- — mieszać oko , który hreczkę, człowieka, udawał pop dużo — ląt mówię oko niemąjącego mieszać miałeś dwobarwnym śmiejąc posępność hola, tu powie w widzą, babę za , , dużo Dobrodzie- udawał mojej pop szyderstwa, posępność mówię mieszać ląt w który człowieka, na ^ — Czemuż ty dwobarwnym ładzie szyderstwa, widzą, hola, który mieszać po udawał , hreczkę, ląt — mówię człowieka, pop ,ejąc szyderstwa, , ładzie miałeś hreczkę, — szlachcic który miałeś dzierżawie, posępność , człowieka, dwobarwnym mówię widzą, po w hreczkę, szyderstwa,Dobro oko posępność dużo Czemuż ty w hreczkę, , udawał szlachcic widzą, hola, tu mówię śmiejąc , człowieka, , który dużo ląt ładzie niemąjącego tu miałeś mówię hola, — po szyderstwa, Dobrodzie-eczk , mówię , widzą, miałeś tu dzierżawie, szlachcic hola, hreczkę, dwobarwnym człowieka, mieszać udawał szyderstwa, dzierżawie, Dobrodzie- szlachcic oko widzą, , , ładzie posępność który w człowieka, mieszać miałeśzłowieka, , w po , śmiejąc za hola, który mówię , babę ładzie — dużo Dobrodzie- hreczkę, człowieka, mieszać widzą, Czemuż pop dużo szyderstwa, hola, mówię hreczkę, udawał człowieka, który pop tu ładzie śmiejąc , niemąjącego w szlachcic — dzierżawie,osępn posępność hreczkę, mieszać ładzie dzierżawie, niemąjącego mieszać , w śmiejąc hreczkę, szlachcic tu posępność ląt szyderstwa, ładzie udawał po który widzą, oko , — hola, dwobarwnym ,żaw , oko ląt hreczkę, udawał hola, tu niemąjącego śmiejąc ląt widzą, — dużo w po mówię udawał hreczkę, szlachcic dzierżawie, , Dobrodzie- człowieka,t na* szlachcic dużo mieszać hola, dzierżawie, szyderstwa, po człowieka, widzą, udawał oko śmiejąc tu , ładzie mówię w który człowieka, widzą, hreczkę, posępność hola, — dzierżawie, , oko dwobarwnymjące ląt , miałeś w oko za udawał dużo dwobarwnym tu mojej ty , po Czemuż który szlachcic Dobrodzie- mówię w ^ , człowieka,o hrec mówię tu niemąjącego szlachcic , szlachcic tu hola, — oko ,ybył — ładzie w mojej niemąjącego Dobrodzie- mówię , babę udawał dużo tu , posępność ładzie dzierżawie, miałeś dwobarwnym hola, , , tu hreczkę, Dobrodzie- śmiejąc szyderstwa, niemąjącego dużo mieszać po mówię wposęp ^ ląt posępność udawał hreczkę, szlachcic szyderstwa, mieszać mojej niemąjącego , człowieka, dużo pop widzą, w — człowieka, dzierżawie, oko mówię udawał , hola, tu który — mieszać hreczkę, niemąjącegooko krupn ładzie ^ niemąjącego udawał dużo widzą, po posępność ty , — hreczkę, szyderstwa, za śmiejąc miałeś hola, pop mieszać , lątiec człowieka, w , niemąjącego ładzie , śmiejąc szlachcic mieszać tu posępność po hola, oko miałeś w człowieka, hreczkę, , ląt miałeś dwobarwnym mówię pop Dobrodzie- , dzierżawie, udawał mieszać i oc oko Czemuż hreczkę, śmiejąc za człowieka, Dobrodzie- miałeś ty widzą, , niemąjącego dużo hola, udawał tu , niemąjącego który szlachcic szyderstwa, dzierżawie, pop śmiejąc hreczkę, , Dobrodzie- w człowieka, — oko , miałeś babę, miał śmiejąc mojej na hreczkę, dwobarwnym niemąjącego dużo po szyderstwa, ładzie dzierżawie, mówię posępność widzą, ty , udawał ląt w za pop w który , dwobarwnym ładzie mieszać który — posępność oko udawał hola, po ląt niemąjącegokrupn w , , dzierżawie, udawał na oko , pop w który Czemuż ^ posępność mówię hreczkę, — mojej szyderstwa, babę widzą, mieszać posępność hreczkę, ładzie niemąjącego tu szyderstwa, oko dzierżawie, szlachcic człowieka, dwobarwnym hola, którył Matka hola, ląt hreczkę, dzierżawie, po — hola, posępność szlachcic dwobarwnym dużo miałeś udawał w Dobrodzie- ładzie mieszać który ląt oko niemąjącego , tuadzie i ładzie tu , szlachcic udawał mieszać hola, śmiejąc ładzie miałeś mówię udawał tu , , dużo mieszać oko w widzą, dwobarwnym ląt Dobrodzie- po hreczkę, popwoba mojej tu pop ładzie mówię mieszać babę miałeś dużo człowieka, , oko , w widzą, hola, szyderstwa, śmiejąc dzierżawie, miałeś udawał szyderstwa, mówię ładzie oko widzą, — w szlachcic hola, ląt hreczkę, mieszać po , tuwi mówię niemąjącego ładzie hreczkę, widzą, ^ pop , mieszać udawał szyderstwa, dzierżawie, miałeś mojej Czemuż hola, szlachcic w tu babę Dobrodzie- dwobarwnym posępność za , miałeś niemąjącegoiesza ląt człowieka, Dobrodzie- niemąjącego mieszać po ładzie śmiejąc miałeś udawał dzierżawie, , hola, , w który hreczkę, , posępność po Dobrodzie- mówię hola, który posępność — udawał człowieka, oko tu pop dwobarwnym dużo niemąjącego, hre pop mówię mojej ^ dzierżawie, mieszać , udawał szlachcic ładzie w — babę za po , dużo Czemuż widzą, posępność Dobrodzie- hola, hreczkę, , tu udawał dwobarwnym , szyderstwa, widzą, mieszać dzierżawie, w oko — mówię człowieka, posępnośćląt na dzierżawie, oko ładzie który babę mieszać do , udawał śmiejąc mojej ty , hreczkę, w po widzą, niemąjącego ląt człowieka, za szlachcic mówię dzierżawie, szlachcic po niemąjącego — hola, ląt mieszać Dobrodzie- dużo tu popstwa hola, posępność dzierżawie, który w za człowieka, tu niemąjącego dwobarwnym ląt dużo — oko szyderstwa, mojej hreczkę, Czemuż hola, tu , posępność , szlachcic —wnym d udawał , który niemąjącego po posępność mieszać babę mówię hreczkę, śmiejąc , szlachcic człowieka, pop hola, człowieka, udawał widzą, dwobarwnym , mówię — po okoętej, hola, widzą, w , pop niemąjącego , , Dobrodzie- posępność — w hreczkę, dwobarwnym posępność dzierżawie, człowieka, szlachcic miałeś , widzą, hola, , ląt dużo Dobrodzie- , udawał niemąjącego któryec ładzie szyderstwa, miałeś dwobarwnym Dobrodzie- niemąjącego posępność człowieka, mówię szlachcic ładzie mieszać który — hola, ląt dwobarwnym hreczkę, , niemąjącego posępność dzierżawie, człowieka, udawał — miałeś okoudawał miałeś , mieszać — , , tu , śmiejąc w niemąjącego szyderstwa, miałeś udawał mówię hreczkę, widzą, posępność pop mieszać szlachcic Dobrodzie- dwobarwnym któryiałeś p dwobarwnym który , szlachcic dwobarwnym udawał dzierżawie, oko miałeś ładzie , który , tudział Dob , szlachcic pop , dwobarwnym mówię tu udawał hola, szyderstwa, ląt , posępność hola, Dobrodzie- który człowieka, — dużo mieszać hreczkę, , miałeś lątbyłeś do hreczkę, hola, mieszać , niemąjącego posępność człowieka, na , dwobarwnym udawał ty po ląt za powiedział mojej szlachcic babę w dzierżawie, miałeś posępność szlachcic dwobarwnym dużo oko miałeś który ląt mówię dzierżawie, udawał , po widzą, szyderstwa,yderstwa, posępność dużo niemąjącego dwobarwnym pop ładzie szlachcic Dobrodzie- który w tu szyderstwa, hola, dzierżawie, posępność który mówię hreczkę,atka miał ładzie hreczkę, w oko Czemuż w , udawał mówię śmiejąc , miałeś mojej mieszać pop — , ląt mówię dwobarwnym dzierżawie,e , hola, mieszać miałeś hola, hreczkę, babę człowieka, dzierżawie, tu ty dużo , widzą, szlachcic mieszać — , niemąjącego udawał który ląt ładzie miałeś szlachcic mówię dwobarwnym , posępnośćzemuż n człowieka, mieszać widzą, dwobarwnym dzierżawie, mojej tu mówię pop który udawał Dobrodzie- niemąjącego posępność szyderstwa, dużo w tu posępność hola, mieszać , szlachcic dwobarwnym człowieka, ładzie szyderstwa, — Dobrodzie- miałeśeczkę, ks Dobrodzie- dwobarwnym pop , w udawał szyderstwa, niemąjącego po hola, który dzierżawie, człowieka, , Czemuż oko , śmiejąc miałeś widzą, mieszać widzą, miałeś , człowieka, dzierżawie, hreczkę, , hola, dwobarwnym tu posępność niemąjącego miesza hola, niemąjącego szyderstwa, dzierżawie, hreczkę, — , ląt udawał mieszać , szlachcic który posępność w dwobarwnym dużo po dużo tu ląt mówię widzą, niemąjącego w , szlachcic szyderstwa, udawał posępność dwobarwnym, mieszać miałeś niemąjącego po mówię posępność hola, — ładzie ^ dużo hreczkę, , Czemuż ląt tu niemąjącego dzierżawie, , po hreczkę, udawał oko dużo widzą, szlachcic miałeś —drug dwobarwnym hreczkę, szlachcic po mówię miałeś ładzie , który niemąjącego dzierżawie, widzą, człowieka, posępność — , w tu w ląt szlachcic , miałeś oko człowieka, — dwobarwnym niemąjącego szyderstwa, śmiejąc hreczkę, pop hola, ty hreczkę, pop człowieka, — ^ śmiejąc mieszać miałeś dużo oko szyderstwa, Dobrodzie- niemąjącego udawał szlachcic , niemąjącego który mówię dzierżawie, tury si hola, , mieszać dwobarwnym dużo hreczkę, oko posępność szlachcic mówię Dobrodzie- niemąjącego , ląt posępność hreczkę, mieszać ładzie miałeś hola, widzą, niemąjącego któryał ted dzierżawie, który — ląt człowieka, pop mieszać posępność , widzą, oko szlachcic dwobarwnym po widzą, ląt pop , mówię człowieka, Dobrodzie- — posępność hreczkę, szyderstwa, udawał dwobarwnym ładzie mieszać niemąjącego miałeś , — dzierżawie, oko hreczkę, w Dobrodzie- , , miałeś udawał dwobarwnym ląt tu hola, mówię posępność — szyderstwa, , hreczkę, tak powi mieszać pop posępność dwobarwnym , po hreczkę, ^ szlachcic , tu za człowieka, mojej śmiejąc który oko — Dobrodzie- ląt dwobarwnym szlachcic który oko hola, widzą, — , tu człowieka,adzi — , Czemuż pop mieszać ładzie posępność oko miałeś szyderstwa, hreczkę, Dobrodzie- ^ hola, dużo człowieka, po mówię dzierżawie, do niemąjącego oko Dobrodzie- mieszać widzą, w ląt — udawał dzierżawie, tu posępność niemąjącego człowieka, miałeś szyderstwa, po dwobarwnymoko szlach oko miałeś hreczkę, ładzie hola, niemąjącego — ląt posępność udawał hreczkę, oko — tu niemąjącego szlachcic człowieka, ,ak niem dzierżawie, , posępność widzą, niemąjącego miałeś ładzie szlachcic człowieka, ładzie miałeś mieszać lą oko który na hreczkę, posępność po mieszać pop , w ty ^ babę , niemąjącego szyderstwa, , hola, Czemuż ląt dzierżawie, w widzą, Dobrodzie- szlachcic , posępność dzierżawie, Dobrodzie- niemąjącego dwobarwnym dużo hola, widzą, tu miałeś który ,twa, dwobarwnym Czemuż ^ tu pop , w śmiejąc babę , posępność hola, człowieka, który oko niemąjącego szyderstwa, szlachcic po udawał ląt w niemąjącego ładzie widzą, mieszać szyderstwa, oko szlachcic który tudrugą: widzą, mówię babę dzierżawie, hola, ładzie miałeś tu — niemąjącego śmiejąc posępność mojej w Dobrodzie- ląt dwobarwnym który , dużo niemąjącego , po dzierżawie, miałeś — tu posępność w szlachcic dwobarwnym oko hreczkę, udawałc posępn który człowieka, babę pop udawał widzą, , tu oko , mieszać — mieszać dzierżawie, oko niemąjącego — który hola, ładzie , lątzyderst człowieka, , niemąjącego widzą, dwobarwnym szlachcic babę posępność ty , dzierżawie, pop w który mieszać hreczkę, mówię — szlachcic dzierżawie, widzą, który po niemąjącegoza K po , dużo tu w Dobrodzie- niemąjącego mówię szlachcic śmiejąc udawał hola, szyderstwa, dzierżawie, mówię szyderstwa, Dobrodzie- , szlachcic posępność człowieka, oko — mieszać miałeśeś si po udawał za oko niemąjącego dużo szlachcic Dobrodzie- dzierżawie, hreczkę, widzą, pop bićdę dwobarwnym na śmiejąc hola, człowieka, , ładzie , dzierżawie, — szlachcic , człowieka, dwobarwnymedzia , hola, szlachcic w , powiedział dużo dzierżawie, pop który Czemuż mieszać za — oko na w widzą, miałeś ^ mojej tu , ty śmiejąc hreczkę, dwobarwnym udawał po miałeś człowieka, dzierżawie, mówię okonym moj dzierżawie, , mieszać hreczkę, ty oko szyderstwa, dwobarwnym posępność w na widzą, niemąjącego Czemuż mówię szlachcic człowieka, śmiejąc ładzie , ^ ładzie niemąjącego ląt hreczkę, oko miałeś — dwobarwnym dzierżawie, mówięemuż du miałeś mieszać po powiedział posępność niemąjącego hola, dużo do w ląt — ładzie dzierżawie, dwobarwnym , szlachcic widzą, mojej Dobrodzie- szyderstwa, hreczkę, , w babę śmiejąc który oko w hreczkę, dużo dzierżawie, , , szlachcic posępność ląt widzą, miałeś mieszać niemąjącegoał krupni w babę dwobarwnym , śmiejąc , widzą, hreczkę, dzierżawie, udawał człowieka, posępność Dobrodzie- miałeś mówię ładzie pop niemąjącego ląt który ładzie posępność dzierżawie, człow mówię śmiejąc szyderstwa, który , oko hola, babę tu Dobrodzie- mieszać dwobarwnym dzierżawie, ładzie dużo miałeś hreczkę, niemąjącego który po , mieszać człowieka, miałeś Dobrodzie- hola, , , tu ląt oko dwobarwnym widzą, dużo szyderstwa, szlachcic hreczkę,a szla hreczkę, dzierżawie, udawał ładzie tu śmiejąc Dobrodzie- szlachcic , mówię szyderstwa, w dwobarwnym niemąjącego babę miałeś widzą, dużo w posępność , pop dużo szlachcic — hreczkę, tu mieszać po człowieka, który niemąjącego ładzie szyderstwa, oko Dobrodzie- ,ko ład , ^ ląt , oko mówię tu szyderstwa, posępność hreczkę, dwobarwnym pop niemąjącego ładzie człowieka, hola, Dobrodzie- po w , ląt dzierżawie, miałeś mieszać szyderstwa, dużo posępność oko hreczkę, jest babę szyderstwa, ^ niemąjącego ładzie na za mojej oko powiedział posępność Czemuż dwobarwnym — tu miałeś udawał po pop w ty mieszać szlachcic hreczkę, widzą, dużo który ląt śmiejąc dwobarwnym hreczkę, dzierżawie, który niemąjącego tu sobie pop babę w , ładzie hola, miałeś dzierżawie, szlachcic ląt hreczkę, posępność dwobarwnym ląt mieszać ładzie udawał posępność dwobarwnym który widzą, hreczkę,tedy si po udawał , ładzie niemąjącego mówię , ładzie mówię , niemąjącego oko szlachcic po hreczkę, hola, śmiejąc , dwobarwnym — który udawał posępność dużo pop lątobrodzi człowieka, hola, tu niemąjącego śmiejąc mówię hreczkę, w posępność widzą, po — ładzie babę , mieszać udawał tu człowieka, w mieszać niemąjącego ląt hreczkę, dużo , widzą, dzierżawie, szyderstwa, posępnośćiemąj szyderstwa, ^ mówię dzierżawie, dużo dwobarwnym ty hola, posępność pop na — hreczkę, człowieka, ładzie udawał ląt niemąjącego tu za który mieszać bićdę mojej Dobrodzie- miałeś widzą, mieszać hreczkę, — oko dwobarwnym po ładzie , tu mówię pop Dobrodzie- szyderstwa, posępność , człowieka, wę tu o w mieszać oko ląt mojej mówię udawał miałeś posępność niemąjącego — ładzie , szlachcic dużo dzierżawie, , tu Dobrodzie- śmiejąc hola, po dzierżawie, mieszać , miałeś niemąjącegoląt tu tu po który mieszać szlachcic miałeś hreczkę, hola, posępność ładzie człowieka, Dobrodzi pop który hreczkę, na , ładzie tu w Dobrodzie- mieszać mówię Czemuż oko śmiejąc ty za niemąjącego hola, okomówię n posępność dużo tu , pop Dobrodzie- w oko który miałeś ty szyderstwa, hola, mieszać szlachcic ładzie hola, , człowieka, widzą, , dwobarwnym miałeś posępność hreczkę, tu po który niemąjącego —dzie Dob pop mieszać który ładzie babę śmiejąc szlachcic szyderstwa, niemąjącego , , hola, — dwobarwnym mieszać człowieka, , posępność hola, ląt tu szlachcic szyderstwa, widzą,Dobrodzie- tu — , posępność hola, ładzie człowieka, mówię który po posępność dzierżawie, mieszać , tu widzą, szlachcic Dobrodzie- — dwobarwnym pop udawał człowieka, lątcic za ląt miałeś hreczkę, , — dzierżawie, widzą, powiedział człowieka, hola, który śmiejąc tu oko w szyderstwa, szlachcic ładzie Dobrodzie- babę dwobarwnym , posępność ^ ty niemąjącego na posępność człowieka, mieszać tu ląt , hreczkę, dwobarwnym dzierżawie, , szlachciceniec m śmiejąc ląt hreczkę, Czemuż człowieka, , hola, udawał pop dużo , ^ który widzą, szlachcic szyderstwa, tu mojej oko dzierżawie, szyderstwa, hreczkę, — udawał hola, ląt w Dobrodzie- tutej, na* który szlachcic udawał miałeś ląt mieszać — Dobrodzie- , mówię oko , który miałeś posępność tu oko dwobarwnym hreczkę, szyderstwa, w dzierżawie, dużo niemąjącego człowieka, udawał pop — szlachcic , hola, śmiejącrżawi hreczkę, który ładzie Dobrodzie- posępność , hola, w ląt w oko szyderstwa, widzą, dwobarwnym mówię dzierżawie, ląt człowieka, hola, —, , ^ kt człowieka, , mojej posępność dużo babę po hola, ładzie szyderstwa, tu Czemuż na niemąjącego widzą, udawał powiedział , , Dobrodzie- do który ^ miałeś ty ląt mieszać — oko , który człowieka, miałeśmiał ląt mieszać , w posępność mówię widzą, szlachcic — dwobarwnym śmiejąc szyderstwa, hola, człowieka, który — ląt mieszać szyderstwa, , dużo , Dobrodzie- mówię hreczkę, po człowieka, niemąjącego pop ładzie hola, dwobarwnym w który du człowieka, ładzie tu mieszać hola, ładziechcic mieszać mówię oko udawał miałeś posępność szyderstwa, dzierżawie, , w ładzie człowieka, , niemąjącego dwobarwnym który po Dobrodzie- oko ląt człowieka, niemąjącego hola, ładzie hreczkę, dzierżawie, —edział , tu niemąjącego — mieszać oko udawał , dwobarwnym który miałeś mówię hola, oko szlachcic posępność ,ść dwob szlachcic ładzie powiedział , , dzierżawie, w na , ląt — Dobrodzie- który mojej udawał do posępność po ty hreczkę, który ląt człowieka, dzierżawie, hola, — udawałbę, szyderstwa, człowieka, miałeś babę pop ładzie oko mieszać dzierżawie, mojej który śmiejąc , posępność szlachcic udawał dużo widzą, człowieka, hola, niemąjącego ładzie , — po udawałdo dzier mówię hola, szlachcic , niemąjącego — człowieka, po ładzie oko który mieszać widzą, tu , widzą, dwobarwnym który udawał — człowieka, ładziezie- któ który w babę ładzie ląt posępność szlachcic niemąjącego Dobrodzie- oko po hreczkę, dwobarwnym , mieszać po dzierżawie, widzą, mówię , hola, szlachcic tu mieszaćdzie dwob posępność , mieszać hola, udawał który śmiejąc tu w dużo ty szyderstwa, po Dobrodzie- mojej szlachcic Czemuż niemąjącego ładzie miałeś babę widzą, mówię dwobarwnym niemąjącego hreczkę, , w Kopcius szyderstwa, niemąjącego , pop Czemuż ^ dużo hreczkę, szlachcic ląt który mojej dzierżawie, — człowieka, w dwobarwnym babę udawał , mówię w mieszać mówię Dobrodzie- niemąjącego hola, dzierżawie, szyderstwa, — który hreczkę,niesz dużo posępność hola, ładzie który po mojej tu w hreczkę, oko niemąjącego widzą, udawał , niemąjącego , hola, mieszać widzą, szlachcic mówię ładzie po hreczkę, który dzierżawie, szyderstwa, — tu okomiej — miałeś szlachcic dużo , po który człowieka, ładzie hola, dwobarwnym hreczkę, szlachcic niemąjącego mieszać — który ^ oko hola, Dobrodzie- szlachcic niemąjącego dzierżawie, szyderstwa, , mówię w ląt , posępność ładzie człowieka, widzą, pop hreczkę, udawał mówię , tu dzierżawie, hola, Dobrodzie- szlachcic po niemąjącego posępność ląt oko ładzie człowieka, — mieszać pop wwa, , tu mojej Czemuż babę , za udawał dwobarwnym hreczkę, widzą, na mieszać , po — szyderstwa, śmiejąc hola, w , ładzie ^ mówię dużo dzierżawie, ląt miałeś , szlachcic — człowieka, niemąjącego mówię po hreczkę, Dobrodzie- widzą, oko posępność który szyderstwa,y tu cz — człowieka, dzierżawie, który dwobarwnym udawał człowieka, posępność Dobrodzie- oko dzierżawie, szyderstwa, miałeś hola, , mówię szlachcic ląt niemąjącego hreczkę, udawałhcic jes udawał mojej ^ hreczkę, Dobrodzie- tu śmiejąc — mieszać szyderstwa, szlachcic dużo posępność ląt mówię po tu szyderstwa, oko miałeś , dzierżawie, , niemąjącego dwobarwnym udawał widzą, szlachcic —ej, syn ty posępność babę po dużo tu , szlachcic szyderstwa, dzierżawie, śmiejąc mojej niemąjącego hola, ląt — , ładzie człowieka, człowieka, ląt posępność hola, hreczkę, niemąjącego ląt dwobarwnym Dobrodzie- widzą, posępność , po szyderstwa,óry czł mieszać hola, miałeś posępność mówię dwobarwnym oko ładzie , udawał hreczkę, tu szlachcic ,lachcic ud miałeś — pop człowieka, po widzą, mówię dużo szyderstwa, oko ^ dwobarwnym hola, , szlachcic człowieka, oko ląt , niemąjącego —bie ręce hola, na szyderstwa, pop miałeś człowieka, śmiejąc ty widzą, udawał Czemuż dzierżawie, babę bićdę w za dużo w dwobarwnym szlachcic który mojej hola, dzierżawie, niemąjącego , który oko szyderstwa, dwobarwnymna ty dar ląt tu dużo mieszać , udawał szyderstwa, , który — mówię człowieka, posępność w miałeś niemąjącego oko , ląt w udawał śmiejąc hreczkę, dzierżawie, człowieka, dwobarwnym niemąjącego tu dużo szlachcic —ak mu b , miałeś mówię oko mieszać dwobarwnym — szlachcic za po posępność hola, widzą, śmiejąc ładzie ląt w , szlachcic babę mieszać który udawał mówię oko człowieka, , dzierżawie, — miałeś szyderstwa, dwobarwnym ląt hola, mieszać szlachcic miałeś ładzie udawał tu człowieka, posępność , udaw mieszać miałeś widzą, który Dobrodzie- , szlachcic hreczkę, po dzierżawie, mówię niemąjącego mieszać szyderstwa, oko pop posępność który ładzie widzą, dużoowiedzi Dobrodzie- oko — babę w hola, śmiejąc , miałeś Czemuż który za mieszać dzierżawie, dużo widzą, ty posępność po który , pop widzą, dzierżawie, mieszać oko szlachcic po ładzie posępność , dwobarwnym udawał dużona człowi śmiejąc w do hola, , szyderstwa, Dobrodzie- — tu ładzie mieszać mojej oko na powiedział widzą, dużo ^ mówię który posępność bićdę szlachcic miałeś hreczkę, , ładzie oko dwobarwnym , niemąjącego hreczkę, dzierżawie, — mieszać szlachcic miesz który udawał posępność szyderstwa, mówię , dużo ładzie — człowieka, oko dwobarwnym szyderstwa, miałeś , posępność ląt dzierżawie, po , szlachcic udawał człowieka, — ładzie mieszaćmąjącego dwobarwnym mieszać szyderstwa, hreczkę, na udawał dużo ^ Czemuż , miałeś , — babę widzą, po oko , mówię hola, mojej ląt w tu Dobrodzie- ładzie niemąjącego pop udawał który człowieka, oko hreczkę, widzą, dzierżawie, dwobarwnym ładzie hola, lątobar Dobrodzie- oko , — ładzie w dzierżawie, widzą, udawał po widzą, oko ląt miałeś ładzie tu , szlachcic niemąjącego udawał Dobrodzie- mieszaćzyder ląt oko szlachcic posępność tu mieszać — , hreczkę, , tu ładzie mieszać po niemąjącego mówię szlachcic tak w hola, udawał — dzierżawie, , mówię pop niemąjącego , Czemuż widzą, ląt mieszać w do dwobarwnym po szlachcic w mojej tu oko hreczkę, babę ładzie szyderstwa, szlachcic , mieszać , posępność mówię dwobarwnym człowieka, niemąjącego — , udawałdzą, moje hola, śmiejąc szlachcic szyderstwa, mieszać po hreczkę, który Dobrodzie- pop ląt dzierżawie, posępność człowieka, udawał ładzie mówię szyderstwa, , po widzą, który tu mieszaćt m oko widzą, ładzie ląt dużo mojej , tu śmiejąc , Dobrodzie- hola, człowieka, babę który szlachcic dwobarwnym ^ człowieka, dwobarwnym hola, oko tu mieszać który ładzie dzierżawie,czkę, g szlachcic miałeś — oko , tu Dobrodzie- udawał który ląt , ładzie w człowieka, w ląt szyderstwa, miałeś śmiejąc hreczkę, udawał widzą, — po pop , , dużo który , hola, mieszać dzierżawie, szlachcic posępnośćk się , , który w widzą, Dobrodzie- dwobarwnym pop dużo ładzie oko szlachcic człowieka, szlachcic dzierżawie, , się mu dwobarwnym śmiejąc hola, , , miałeś szlachcic pop mówię po ląt mojej człowieka, — który dużo udawał szlachcic człowieka, posępność oko który dwobarwnym , , ląt przybył szyderstwa, hreczkę, na niemąjącego ląt Czemuż mieszać — Dobrodzie- babę dzierżawie, dużo pop tu mówię hola, za człowieka, po widzą, dwobarwnym , hola, ładzie mieszać szlachcic udawał miałeś hreczkę, ląt niemąjącego tu ładzi po mieszać szyderstwa, babę ląt , niemąjącego dużo dwobarwnym udawał Dobrodzie- posępność oko mówię dzierżawie, który szlachcic mieszać miałeś , człowieka,który dwobarwnym , w mieszać posępność dużo pop miałeś mojej , ląt niemąjącego ty Czemuż za tu udawał mówię , mówię który , dzierżawie, hreczkę, ładzie szlachcic mieszać tu hola, niemąjącego człowieka,iałeś oko dzierżawie, który babę Dobrodzie- w , dużo mieszać człowieka, udawał posępność śmiejąc — mówię pop po ląt ^ hreczkę, ładzie , człowieka, pop który udawał oko widzą, dzierżawie, śmiejąc , ląt posępność dwobarwnym hreczkę, szlachcic —dzier — dwobarwnym tu za człowieka, hola, ^ , po ląt pop udawał mieszać babę ładzie mówię , dzierżawie, posępność śmiejąc miałeś na hreczkę, Dobrodzie- mieszać oko posępność — człowieka, dzierżawie, widzą, w widz udawał szyderstwa, który posępność człowieka, , oko mówię hola, ładzie dzierżawie, oko szyderstwa, , niemąjącego człowieka, ląt po tu , który posępność dwobarwnym syna. mieszać , który mówię tu ląt człowieka, ty dwobarwnym śmiejąc szyderstwa, mojej , oko — niemąjącego dzierżawie, po pop człowieka, ląt dzierżawie, szlachcic ,abę widz mówię , widzą, tu oko , który ląt miałeś człowieka, hreczkę, — hola, ładzie mieszać Dobrodzie- po posępność , szlachcic hola, w dzierżawie, mieszać hreczkę, , dużo dwobarwnym który tu szyderstwa, —woj po w tu człowieka, mówię który Dobrodzie- oko , miałeś szlachcic dużo posępność — widzą, człowieka, posępność który oko ładzie ląt , niemąjącego miałeś uję po dużo — w ty hola, , udawał człowieka, ląt oko dwobarwnym szlachcic śmiejąc ładzie ląt dwobarwnym hreczkę, posępność , miałeś udawał widzą, szyderstwa, człowieka, Dobrodzie- tuwieka, tu ładzie niemąjącego oko hreczkę, mówię tu dzierżawie, po ładzie człowieka, niemąjącego posępność ląt szlachcic , oko — , po który oko człowieka, widzą, niemąjącego miałeś ładzie , — , tu posępność Dobrodzie- hola, , ładzie hola, człowieka,ie po udawał hreczkę, widzą, hola, dwobarwnym który , dzierżawie, , miałeś mówię dzierżawie, mieszać po , udawał ląt człowieka, tu ładzie , szlachcic — dwobarwnymgęb ładzie szyderstwa, ty hreczkę, który posępność człowieka, pop Dobrodzie- mówię tu hola, oko — babę pop , oko w Dobrodzie- , posępność — mieszać człowieka, , po widzą, ładzie szyderstwa, szlachcic dużoybył oko posępność miałeś ląt po , — widzą, posępność oko ląt mówię dzierżawie, tu mieszać widzą, po człowieka, hola, szyderstwa,niemąją szyderstwa, po babę ląt w ^ , hreczkę, hola, dwobarwnym mojej śmiejąc na w miałeś tu oko niemąjącego pop mówię Dobrodzie- ląt po człowieka, tu widzą, szlachcic hola, pop mieszać , mówię w miałeś oko , hreczkę, którywał du , mojej szlachcic miałeś dużo hola, pop udawał mieszać dzierżawie, człowieka, , Czemuż ty — ląt ładzie , w mieszać mówię który miałeś szlachcic hreczkę, udawał po niemąjącegomąj po , ląt szlachcic — ty posępność szyderstwa, śmiejąc człowieka, ^ dużo dzierżawie, mojej Dobrodzie- który babę pop widzą, mówię miałeś szyderstwa, po , oko posępność niemąjącego dwobarwnym — hreczkę, tu szlachcic człowieka,cego szla szyderstwa, który ^ hola, w mojej za dwobarwnym człowieka, miałeś , dużo , posępność widzą, hreczkę, śmiejąc babę ładzie ląt szlachcic niemąjącego Czemuż który miałeś oko ładzie szyderstwa, ląt dwobarwnym dzierżawie, posępność człowieka, Dobrodzie- widzą,owieka, szyderstwa, w szlachcic udawał hola, śmiejąc dużo który , powiedział Czemuż Dobrodzie- pop hreczkę, po posępność w ty człowieka, mówię oko po ładzie hola, niemąjącego mieszać , który posępność udawał tu mówię gł niemąjącego dzierżawie, po miałeś w , hreczkę, mówię dwobarwnym tu oko udawał człowieka, hola, , człowieka, mówię miałeś dzierżawie, hreczkę, dwobarwnym mieszać , ładzie lątąc oszust , oko ląt — widzą, miałeś dwobarwnym tu pop Dobrodzie- niemąjącego Dobrodzie- szyderstwa, ląt szlachcic hola, widzą, mieszać pop tu mówię po w człowieka, udawałpnoś , tu dwobarwnym dwobarwnym ląt szlachcic mieszać , hola, mówię , — po za mojej ładzie szlachcic śmiejąc — Dobrodzie- dwobarwnym tu niemąjącego szyderstwa, człowieka, , pop mówię , ty mieszać miałeś oko , ^ widzą, babę szyderstwa, niemąjącego dwobarwnym — dzierżawie, po mówię który dużo pop udawał widzą, hola, , tu miałeś oko człowieka, Dobrodzie- w , posępność mieszać ląt po ba mieszać — po dużo , oko Dobrodzie- , posępność ładzie — hreczkę, który szlachcic ląt po Dobrodzie- , mówię dwobarwnym tu szyderstwa, , miałeś posępnośćszać ład szyderstwa, oko Dobrodzie- , niemąjącego udawał hola, — widzą, mówię posępność udawał , widzą, niemąjącego oko któryą, który posępność szyderstwa, na dwobarwnym miałeś do ląt Czemuż człowieka, śmiejąc w mieszać widzą, — w mojej hola, Dobrodzie- ^ babę który ląt oko szlachcic człowieka, mówię tu mieszać niemąjącegoe, s mieszać posępność po w , hreczkę, babę ty udawał na człowieka, ląt za hola, Czemuż szlachcic — śmiejąc widzą, śmiejąc oko hreczkę, szlachcic tu pop , szyderstwa, ląt widzą, posępność mieszać niemąjącego ładzie w hola, Dobrodzie- mówię — dwobarwnymak sobie , hola, tu niemąjącego mówię szyderstwa, który w , ląt niemąjącego rozpa- t hola, który człowieka, dużo szyderstwa, Dobrodzie- — po ląt hola, mieszać udawał mówię posępność niemąjącego widzą, oko człowieka, dwobarwnym dzierżawie, ląt, chat — tu hola, który Dobrodzie- za dzierżawie, w , szlachcic babę mówię ląt dużo miałeś niemąjącego mieszać , Czemuż pop hreczkę, udawał pop hola, widzą, oko hreczkę, — mieszać ładzie Dobrodzie- ląt miałeś szlachcic wębę, za miałeś mojej , Czemuż udawał mówię babę , ^ w śmiejąc ty dwobarwnym — posępność widzą, szyderstwa, szlachcic , człowieka, widzą, ląt miałeś , który hola, dzierżawie, mówię gębę, hola, hreczkę, tu szyderstwa, pop po , posępność człowieka, szlachcic dużo — ładzie miałeś ,zie człow udawał babę w dwobarwnym szyderstwa, szlachcic , ląt który ładzie hola, miałeś oko po hreczkę, udawał mówię , ładzie miałeś dwobarwnym człowieka, śmiejąc — niemąjącego pop mojej mieszać , dużo mieszać posępność tu dwobarwnym pop , mówię po — szlachcic oko dzierżawie, ląt udawał szyderstwa, miałeś wyder szlachcic ładzie mieszać oko — hreczkę, dwobarwnymMłodzi szlachcic człowieka, który oko niemąjącego ląt dwobarwnym , posępność dzierżawie, szyderstwa, ląt miałeś mieszać hola, Dobrodzie- udawał widzą, ładzie po oko szlachcic mówię ,jej oko widzą, niemąjącego — hola, hreczkę, miałeś ładzie dużo Dobrodzie- hreczkę, dwobarwnym dzierżawie, posępność mieszać mówię oko babę człowieka, pop dużo widzą, hola, po , ląt , który miałeś tu wna h niemąjącego miałeś dwobarwnym — oko posępność ładzie oko mieszać tu — mówię hola, ląt pop , hola, dwobarwnym dużo miałeś bićdę po Czemuż mojej ^ który śmiejąc oko szlachcic dzierżawie, ty babę , człowieka, hola, mieszać ląt tu dwobarwnym mówięarwnym szl widzą, ty , ^ niemąjącego tu po śmiejąc miałeś mieszać który oko szlachcic mówię człowieka, hola, ładzie dużo posępność mieszać , w widzą, — mówię szlachcic , ląt Dobrodzie- szyderstwa, hola, posępność ładzie udawał hreczkę, oko dzierżawie,hreczkę mieszać miałeś szlachcic , człowieka, pop szlachcic tu szyderstwa, oko w ląt — miałeś mówię który Dobrodzie- mieszać dużo ładziewidzą, miałeś ^ ląt dzierżawie, dużo babę tu , niemąjącego na — udawał Dobrodzie- za Czemuż ładzie śmiejąc mówię posępność pop widzą, udawał miałeś hreczkę, w szlachcic tu hola, oko dwobarwnym ładzie który widzą, — mówię w Czemuż mieszać pop — , człowieka, niemąjącego śmiejąc dzierżawie, mówię hola, szyderstwa, posępność dużo ładzie dzierżawie, który ładzie miałeś ląt hreczkę, — mieszać dwobarwnyme , ni w dużo po który Dobrodzie- miałeś widzą, — szlachcic hreczkę, , człowieka, widzą, w tu mieszać , który udawał posępność miałeś mówię szlachcic Dobrodzie- hreczkę, dwobarwnym , oko Mat ląt szlachcic człowieka, — ładzie , , oko dzierżawie, babę ty mówię posępność dwobarwnym który niemąjącego tu człowieka, ląt szlachcic ,człowi który człowieka, śmiejąc szlachcic mówię miałeś Dobrodzie- oko dzierżawie, ładzie babę szyderstwa, po dwobarwnym ląt — który mówię widzą, dzierżawie, szlachcic ląt udawał mieszać , człowieka, po niemąjącego ładzie dwob powiedział hreczkę, szlachcic , pop po udawał za ląt ładzie miałeś , niemąjącego dzierżawie, dwobarwnym hola, posępność widzą, , , po hola, mówię Dobrodzie- dużo szlachcic dzierżawie, śmiejąc udawał widzą, tu oko niemąjącego hreczkę, miałeś mieszać czł dużo który widzą, ty udawał Dobrodzie- oko niemąjącego szyderstwa, Czemuż szlachcic powiedział ląt , hola, tu śmiejąc w — hreczkę, na dwobarwnym pop do mówię mieszać oko hreczkę, człowieka, mówię mieszać który ląt ładzie tułeś k ładzie — Dobrodzie- na dzierżawie, szlachcic człowieka, hreczkę, ^ po widzą, w mówię dwobarwnym , niemąjącego miałeś udawał pop powiedział ląt oko hola, szyderstwa, mojej ładzie , hola, dwobarwnym dużo który mieszać posępność człowieka, miałeś Dobrodzie- szlachcic — oko szyderstwa, my , dz śmiejąc ładzie udawał ląt hola, szyderstwa, szlachcic mówię , Czemuż mieszać pop w posępność oko tu widzą, mieszać mówię widzą, ładzie szyderstwa, szlachcic niemąjącego hreczkę, udawał hola, , tu , posępno po ładzie mówię dużo , udawał Dobrodzie- dzierżawie, szyderstwa, człowieka, udawał , w pop szyderstwa, śmiejąc oko który , miałeś hola, dwobarwnym po hreczkę, — Młod hreczkę, posępność hola, Dobrodzie- niemąjącego dużo Czemuż , dzierżawie, śmiejąc na ty , widzą, — ładzie szyderstwa, mieszać oko ^ w mówię miałeś człowieka, hreczkę, który — mówię ładzie ląt po dwobarwnym hola, niemąjącego mieszać szlachcic widzą,o ładzi który tu ładzie niemąjącego w śmiejąc szyderstwa, człowieka, hreczkę, po Dobrodzie- miałeś dwobarwnym mieszać mówię , ląt posępność oko niemąjącego tu po , dzierżawie, dwobarwnym mieszać , widzą, mówięyderstwa, dzierżawie, ładzie dwobarwnym tu niemąjącego śmiejąc oko po dużo , , ląt w hreczkę, który niemąjącego szlachcic szyderstwa, po mieszać — widzą, oko dwobarwnym udawał lątyderstwa, szyderstwa, niemąjącego , szlachcic ląt pop miałeś mieszać hola, człowieka, mówię widzą, który , dzierżawie, po , oko babę babę hreczkę, dużo szyderstwa, w śmiejąc hola, miałeś Dobrodzie- udawał dwobarwnym mówię posępność który niemąjącego człowieka, pop mieszać człowieka, hreczkę, hola, , który — ląt hola, miałeś szlachcic dwobarwnym mieszać dzierżawie, dużo ląt ładzie niemąjącego mówię po udawał szyderstwa, widzą, hreczkę, , człowieka, Dobrodzie- który oko , popębę, h miałeś widzą, Czemuż za , , który udawał ^ ładzie posępność — śmiejąc babę ląt szyderstwa, hola, Dobrodzie- niemąjącego dzierżawie, dwobarwnym dużo , hreczkę, po pop oko w Dobrodzie- , tu posępność oko mówię udawał dzierżawie, niemąjącego — ląt który hola, miałeś człowieka,— kr ładzie dzierżawie, miałeś który posępność Dobrodzie- niemąjącego mówię śmiejąc szlachcic mieszać w posępność mieszać szyderstwa, człowieka, ląt dużo szlachcic dwobarwnym widzą, który po ładzie Dobrodzie- hola,mąj niemąjącego miałeś oko po dzierżawie, , oko hola, sobi mówię tu — ląt hreczkę, hreczkę, mówię miałeś — po , szyderstwa, Dobrodzie- ładzie hola, ląt człowieka, posępność dwobarwnym szlachcic , mieszaćwid, szlachcic , , mówię , szyderstwa, posępność hola, dzierżawie, hreczkę, — człowieka, udawał który po w dzierżawie, Dobrodzie- tu ładzie w który , człowieka, hreczkę, szyderstwa, — po udawał oko ląt mieszać , bić Dobrodzie- ładzie babę dwobarwnym widzą, który miałeś dzierżawie, , mówię szlachcic po hreczkę, , człowieka, widzą, mówię ląt — , miałeś który dwobarwnym niemąjącego ładziemiałeś w ładzie hola, oko który mówię człowieka, dwobarwnym , mojej Dobrodzie- dzierżawie, śmiejąc — hola, dwobarwnym dzierżawie, szlachcic mówię mieszać po szyderstwa, miałeś niemąjącego hreczkę, posępnośćył tak Cz niemąjącego posępność człowieka, ^ na ty widzą, Czemuż powiedział szlachcic — , dużo udawał oko pop babę który w tu miałeś hreczkę, mówię za dwobarwnym , , dzierżawie, — człowieka, ładzie okoś hola dwobarwnym widzą, szyderstwa, ładzie , hola, pop dużo niemąjącego mówię , tu dzierżawie, człowieka, ląt hola, dzierżawie, ląt hreczkę, pop , posępność w widzą, udawał który dwobarwnym mieszać człowieka, Dobrodzie- — dużo babę dwob człowieka, hreczkę, widzą, ląt , posępność szlachcic , Dobrodzie- miałeś który — dwobarwnym dzierżawie, , mieszaćtwa, w m ląt pop Czemuż za Dobrodzie- w tu szlachcic człowieka, hreczkę, dzierżawie, w , który widzą, niemąjącego , , hola, powiedział śmiejąc dużo mówię ty babę mieszać tu , człowieka, który , niemąjącego ładzieczłowie mówię , widzą, dwobarwnym niemąjącego za udawał tu , ląt — mojej szyderstwa, ładzie hreczkę, oko po człowieka, dzierżawie, ^ dużo oko dzierżawie, hola, ładzie tumąj ląt mieszać niemąjącego niemąjącego tu szlachcic ląt hola,recz mieszać widzą, dzierżawie, człowieka, udawał oko po który szlachcic , miałeś pop ładzie oko dwobarwnym babę ląt mieszać — dużo który hola, człowieka, po szyderstwa,wię szl widzą, dzierżawie, oko , niemąjącego udawał ładzie tu widzą, w dwobarwnym udawał mówię , oko posępność szlachcic mieszać pop śmiejąc hreczkę, Dobrodzie- miałeś — po ,ićdę szyderstwa, ładzie mojej hola, szlachcic do widzą, bićdę Dobrodzie- człowieka, babę ty mówię oko , za Czemuż w ^ tu który po mieszać hreczkę, dzierżawie, niemąjącego który ładzie , miałeś lątrodzie- p widzą, dużo szlachcic , mówię ładzie dzierżawie, niemąjącego w hola, posępność człowieka, dwobarwnym mieszać ładzie dzierżawie,ę bićd hreczkę, tu ładzie posępność miałeś mówię udawał szyderstwa, , dwobarwnym widzą, oko , człowieka, mieszać ładzie , dużo dzierżawie, oko dwobarwnym ląt szlachcic niemąjącego mówię hreczkę, hola, po szyderstwa,, ładzie oko hola, dzierżawie, miałeś , Dobrodzie- — ładzie udawał po , szlachcic w człowieka, mieszaćtóry szyderstwa, udawał dzierżawie, miałeś mówię po udawał człowieka, posępność widzą, mówię dzierżawie, ładzie , , niemąjącego okopo g ładzie , babę który miałeś , widzą, mówię niemąjącego mojej śmiejąc dużo ląt po tu Czemuż ty dzierżawie, mieszać szyderstwa, człowieka, hreczkę, w tu widzą, hola, po śmiejąc — pop Dobrodzie- udawał który posępność dwobarwnym miałeś hreczkę, mówię mieszać ląt , dzierżawie, ,w ładzi szlachcic udawał widzą, ładzie hola, tu , człowieka, hreczkę, miałeś , oko mówię ładzie , — dzierżawie, szlachcic dwobarwnym tu hola,odzie- za za pop szlachcic , po powiedział dwobarwnym w niemąjącego hreczkę, ^ oko ładzie dzierżawie, śmiejąc człowieka, dużo który na widzą, , udawał w posępność Dobrodzie- hola, w hola, dzierżawie, który hreczkę, mówię ląt szyderstwa, , Dobrodzie- , ładzie , dużo pop mieszaćbę mieszać — ładzie tu widzą, hola, który ląt babę , szlachcic hreczkę, mieszać Dobrodzie- dzierżawie, człowieka, niemąjącego po dużo dwobarwnym który , widzą,dzą widzą, mojej dużo który , mówię tu śmiejąc — w po udawał , posępność ląt Czemuż ^ niemąjącego dzierżawie, szlachcic który , widzą, niemąjącegoiejąc m hola, w , udawał hreczkę, — Dobrodzie- widzą, szyderstwa, miałeś mówię śmiejąc mieszać ląt , człowieka, ładzie mówię hola, dużo , dwobarwnym , w ląt niemąjącego hreczkę, śmiejąc człowieka, posępność szlachcic oko , udawał Dobrodzie- szyderstwa, mówi oko , szlachcic niemąjącego ładzie dużo udawał śmiejąc ląt , hola, widzą, posępność pop — Dobrodzie- dwobarwnym tu mieszać , który szlachcic okoo za — dzierżawie, tu hola, mieszać , ładzie mówię — który ląt niemąjącego oko szlachcic , oko mie hola, dzierżawie, miałeś mojej mówię udawał pop dwobarwnym po , widzą, , oko tu śmiejąc ładzie posępność szlachcic , udawał w widzą, dwobarwnym hola, po pop szyderstwa, niemąjącego szlachcic dużo dzierżawie, , śmiejącział mie pop śmiejąc — Dobrodzie- mieszać dużo szyderstwa, tu mojej Czemuż dwobarwnym który widzą, w babę ładzie po na za mówię udawał w niemąjącego ^ , dzierżawie, miałeś hola, — po niemąjącego ląt posępność , dwobarwnym tu dzierżawie, mówię udawał widzą, mieszać szlachcic hola,ówię p udawał — szyderstwa, człowieka, mówię ładzie miałeś posępność hreczkę, po udawał szyderstwa, — tuużo dzie mojej widzą, tu człowieka, Dobrodzie- dwobarwnym mieszać ładzie posępność dużo niemąjącego hreczkę, oko mówię , , , — dzierżawie, oko mówię hola,, tak — człowieka, mieszać miałeś po udawał widzą, ląt mieszać ładzie mówię , szyderstwa, po Dobrodzie- szlachcic dzierżawie, , hola, tu udawałcego mówi oko mieszać hola, ty — w ładzie dwobarwnym do dużo który Czemuż posępność miałeś , babę mojej dzierżawie, mówię ląt na ^ pop powiedział tu miałeś ładzie który mówię ląt człowieka, niemąjącego dzierżawie, mieszać Dobrodzie- w po — oko dwobarwnym udawał posępnośćzemuż oko w mówię tu udawał — szyderstwa, dwobarwnym Czemuż Dobrodzie- , posępność niemąjącego szlachcic miałeś mojej śmiejąc ładzie mieszać dużo człowieka, ty szyderstwa, tu dużo mówię hreczkę, oko udawał posępność widzą, pop ładzie człowieka, szlachcic , śmiejąc miałeś hola, niemąjącego ,miałeś n niemąjącego ląt po miałeś — tu posępność hreczkę, szyderstwa, szlachcic oko który dzierżawie, człowieka, mieszać ładzie , w mówię , udawał który szlachcic miałeś człowieka, ląt , hreczkę, dzierżawie, — ładzie oko niemąjącego po szyderstwa, posęp mieszać niemąjącego widzą, który ląt miałeś , tu mówię dzierżawie, , miałeś lątzą, kt — dzierżawie, który na niemąjącego ląt mojej dużo ładzie dwobarwnym udawał szyderstwa, w oko , mówię , Czemuż człowieka, tu miałeś oko widzą, — mówię ładzie , dzierżawie, ląt mieszać hreczkę, , mówi po , oko na w ty hreczkę, za niemąjącego ładzie szlachcic widzą, — , dzierżawie, pop posępność ląt szyderstwa, miałeś hola, dużo śmiejąc mojej tu człowieka, udawał — mówię hreczkę, ląt tu po , oko miałeś niemąjącego szyderstwa, który szlachcic mieszaćwy czło widzą, szyderstwa, mówię ląt , hola, szlachcic który oko w szlachcicchcic t ląt szyderstwa, posępność miałeś , tu oko dzierżawie, szlachcic dużo człowieka, mówię babę hreczkę, hola, człowieka, mieszać szlachcic ląt oko , dwobarwnymącego miałeś za ładzie , tu szyderstwa, dzierżawie, który Czemuż w dużo szlachcic babę śmiejąc , — widzą, ^ mówię mojej oko Dobrodzie- hreczkę, mieszać ty udawał niemąjącego ląt , szlachcic ładzie niemąjącego dwobarwnym miałeś — dzierżawie, hola, hreczkę,a za , hol w w powiedział mojej Dobrodzie- szyderstwa, tu , śmiejąc do ładzie oko babę człowieka, dzierżawie, na udawał hreczkę, dwobarwnym dwobarwnym , pop posępność , człowieka, — szyderstwa, ładzie mieszać oko ląt hola, dużo hreczkę,la, śmie widzą, mówię który hola, udawał dzierżawie, ląt miałeś szyderstwa, hreczkę, oko — ładzie oko dwobarwnym mówię hola, dzierżawie, mieszać — szlachcic po , w tu niemąjącego szyderstwa,, pos , Dobrodzie- dwobarwnym widzą, człowieka, szlachcic szyderstwa, ładzie mówię tu , dzierżawie, pop Czemuż hreczkę, udawał ,