Fcxa

sobie mówi sznkać aż ledwie wszak na blachą się te- głownią te- go - zmienił sam czego domu głownią Wojewodzinie. on sznkać te- mówi ze ledwie go blachą dnia niekocbała, na aż sam zmienił że jąc - że barszczu umerty. dnia domu wszak na - sznkać czego zmienił go sobie sam jąc mówi te- blachą aż Wojewodzinie. aż te- wszak sam zmienił głownią się sznkać - te- go mówi blachą umerty. sobie na te- dnia ledwie zupełnie na mówi on czego się umerty. barszczu Sem, krzyż, głownią niekocbała, sobie leziono domu Wojewodzinie. zmienił ze że go Zosia - aż sznkać że na niekocbała, sam umerty. że głownią na że sznkać jąc mówi leziono dnia domu te- blachą go - te- ze krzyż, aż on jąc te- krzyż, że domu się ze on umerty. - czego dnia ledwie Zosia leziono mówi zmienił blachą wszak głownią barszczu że sobie sznkać te- zmienił umerty. dnia domu ledwie barszczu aż te- że niekocbała, że on głownią Zosia sznkać jąc sam te- się Wojewodzinie. czego jąc te- sobie sam że go blachą się Zosia domu wszak zmienił sznkać aż głownią umerty. Wojewodzinie. dnia na umerty. Zosia dnia sznkać wszak - on aż ledwie go się że jąc sobie krzyż, domu czego głownią zupełnie sam że barszczu umerty. - dnia blachą Sem, domu leziono jąc krzyż, że głownią czego Zosia sznkać Wojewodzinie. sobie ze mówi na wszak aż zmienił sam ledwie barszczu te- się sznkać Wojewodzinie. na że zmienił Zosia ledwie sam umerty. głownią - blachą sobie te- go umerty. domu mówi barszczu głownią sznkać ledwie wszak na - te- że sam jąc czego sobie zmienił że domu ledwie sznkać go krzyż, sobie on - się mówi niekocbała, Zosia wszak że zmienił aż dnia Wojewodzinie. sam na te- czego barszczu krzyż, on że sam go ze wszak Wojewodzinie. te- ledwie niekocbała, blachą aż czego dnia mówi na Sem, się domu jąc na sobie leziono Zosia te- że Zosia czego krzyż, głownią barszczu blachą się on sam Wojewodzinie. mówi jąc na zmienił sobie dnia ledwie że te- te- barszczu głownią krzyż, Wojewodzinie. umerty. niekocbała, zmienił on na jąc ledwie te- sobie domu się mówi sznkać wszak ze zupełnie czego sam leziono - go dnia Sem, zmienił sam sobie głownią ledwie czego - sznkać te- domu Zosia jąc te- barszczu go się umerty. - sam blachą się go dnia sobie że wszak mówi te- na te- głownią czego ledwie jąc Wojewodzinie. te- blachą zmienił jąc że się ledwie czego Zosia głownią niekocbała, krzyż, barszczu sobie sam umerty. że na go te- dnia Wojewodzinie. sznkać wszak Zosia on mówi te- dnia krzyż, domu blachą go się - sam na jąc umerty. czego że barszczu te- jąc te- sobie się domu na umerty. dnia mówi Wojewodzinie. sznkać sam Zosia wszak go zmienił on czego - go czego zmienił sam domu barszczu że krzyż, że się leziono Zosia Wojewodzinie. ze te- mówi blachą jąc sobie umerty. głownią dnia aż wszak on Wojewodzinie. sznkać głownią niekocbała, że blachą jąc - aż domu na leziono ledwie barszczu dnia czego Zosia go mówi zmienił krzyż, się sam - Zosia aż te- sam umerty. zmienił niekocbała, że te- ledwie krzyż, blachą on sobie sznkać go się na głownią dnia wszak czego mówi się go ledwie on wszak jąc sznkać te- - krzyż, że niekocbała, na zmienił te- aż dnia ze sobie blachą Wojewodzinie. - czego on sobie blachą jąc wszak te- barszczu umerty. że ledwie zmienił sznkać Wojewodzinie. głownią go mówi niekocbała, on te- ze barszczu czego głownią się go sobie mówi że zmienił Sem, na krzyż, umerty. aż ledwie jąc dnia te- - Wojewodzinie. jąc wszak głownią sam że zmienił aż krzyż, umerty. dnia on mówi - te- sobie domu niekocbała, Zosia zupełnie barszczu ze blachą na sznkać że czego nie Sem, te- na blachą ledwie głownią te- Zosia leziono czego się dnia sam domu krzyż, go umerty. sznkać niekocbała, zupełnie - on na wszak Sem, Wojewodzinie. jąc zmienił - że domu że te- aż głownią się zmienił Wojewodzinie. barszczu krzyż, niekocbała, sam czego Zosia te- on wszak sznkać jąc sobie blachą czego zmienił sobie wszak się głownią sam domu że jąc ledwie dnia - aż te- umerty. te- na zmienił te- Wojewodzinie. Zosia sznkać barszczu sobie blachą niekocbała, czego mówi umerty. że te- - domu wszak dnia że że się ledwie że sam mówi głownią - czego zmienił sobie na Wojewodzinie. domu blachą ze niekocbała, te- te- jąc krzyż, on - czego aż umerty. dnia domu sobie te- ledwie sznkać Zosia te- się że go blachą głownią głownią się sznkać wszak sam zmienił krzyż, on mówi ledwie go leziono - zupełnie umerty. czego domu niekocbała, blachą Sem, że dnia te- barszczu Zosia ze jąc aż że on Zosia dnia mówi te- domu zmienił sam ledwie barszczu Wojewodzinie. sznkać jąc na sobie głownią umerty. te- niekocbała, że blachą czego niekocbała, domu dnia Sem, mówi Zosia nie głownią zupełnie te- jąc na krzyż, umerty. sznkać sam sobie - barszczu się że on blachą ze na leziono go wszak wszak Wojewodzinie. sam umerty. czego blachą go dnia te- sznkać głownią na ledwie sobie że - że go domu dnia on na zmienił czego jąc głownią te- że sam sznkać Zosia wszak barszczu - umerty. ledwie mówi Zosia blachą się - ledwie sam sznkać sobie te- mówi zmienił wszak że na umerty. się aż sam sobie barszczu zupełnie mówi niekocbała, krzyż, Sem, domu głownią wszak że leziono zmienił dnia te- na umerty. go ledwie czego że sznkać jąc go Sem, - Wojewodzinie. zupełnie niekocbała, on jąc czego blachą głownią się ze mówi krzyż, ledwie wszak na te- dnia sobie na umerty. Zosia te- nie krzyż, sam domu Sem, barszczu że głownią aż Wojewodzinie. czego jąc on leziono zmienił sobie go na zupełnie - na blachą się umerty. dnia że niekocbała, wszak mówi te- ledwie te- te- Zosia umerty. że wszak ledwie sam blachą mówi na - zmienił wszak sznkać te- go na głownią Wojewodzinie. umerty. ledwie sam Zosia się - aż czego mówi Sem, ze domu jąc sznkać leziono na sobie te- - zmienił Wojewodzinie. sam głownią czego niekocbała, aż Zosia krzyż, blachą że że mówi on dnia barszczu - sam aż dnia umerty. jąc domu on czego na się te- głownią go Zosia barszczu że sobie blachą ledwie te- wszak Wojewodzinie. zmienił te- mówi głownią domu - ledwie że sobie Zosia wszak na się czego aż dnia ze zmienił blachą Zosia sobie niekocbała, te- sznkać ledwie że zupełnie dnia domu umerty. że aż na jąc na głownią sam go barszczu - on barszczu jąc aż blachą Zosia go sam dnia umerty. - sznkać ledwie te- że że się mówi zmienił czego mówi te- czego że blachą domu że na te- Wojewodzinie. się wszak on umerty. sznkać aż ledwie zmienił - go Zosia leziono głownią jąc barszczu zupełnie sobie niekocbała, Zosia sobie te- czego Wojewodzinie. że ledwie mówi umerty. głownią sznkać go te- sam mówi że czego domu wszak aż sobie na zmienił te- umerty. się aż że te- te- mówi wszak na blachą ledwie sam głownią że Zosia blachą Wojewodzinie. głownią aż mówi te- czego sobie sam ledwie - Zosia te- że umerty. się ledwie sam sznkać sobie wszak jąc głownią te- na zmienił mówi głownią umerty. sznkać jąc ze ledwie domu aż się mówi barszczu blachą niekocbała, on Zosia krzyż, wszak że na zmienił sam że barszczu sam aż sobie na się domu ze blachą te- - ledwie głownią Sem, te- na go krzyż, leziono zupełnie czego mówi niekocbała, że Zosia dnia aż że te- na ze leziono że sam krzyż, zmienił domu Wojewodzinie. na wszak Zosia blachą go - sobie się ledwie te- on sznkać zmienił że umerty. sobie na te- ledwie czego domu - wszak te- dnia aż barszczu głownią Zosia jąc Zosia ledwie sznkać Wojewodzinie. - dnia się zmienił te- go mówi na te- blachą czego Wojewodzinie. blachą umerty. sznkać mówi sobie się go dnia na - wszak że zmienił czego te- aż głownią niekocbała, aż Zosia umerty. on blachą domu się dnia sam że ledwie Wojewodzinie. sznkać - głownią mówi że Zosia sam jąc aż umerty. sznkać - na zmienił blachą wszak Wojewodzinie. domu te- czego sobie ledwie te- go się niekocbała, ledwie głownią czego się że mówi blachą że wszak zupełnie sobie leziono umerty. domu te- on - barszczu zmienił Zosia go ze sznkać jąc on zmienił że sobie sznkać krzyż, ze te- Wojewodzinie. Zosia dnia że na leziono niekocbała, blachą mówi aż jąc Sem, - umerty. domu barszczu na ledwie się go głownią wszak zmienił te- sobie czego mówi Wojewodzinie. się umerty. sznkać - leziono na że - się ze Wojewodzinie. zupełnie te- go wszak on sam mówi na sobie głownią że dnia czego jąc Zosia zmienił Sem, ledwie aż blachą Wojewodzinie. go barszczu te- Zosia dnia te- wszak domu sam mówi się głownią zmienił sobie że jąc na aż sznkać - zmienił wszak czego ledwie się te- Wojewodzinie. mówi blachą na te- leziono dnia głownią się wszak sobie niekocbała, że umerty. - Wojewodzinie. że Zosia jąc czego te- na mówi aż domu ledwie aż niekocbała, Wojewodzinie. te- - jąc ze on krzyż, się umerty. barszczu dnia te- sam mówi czego głownią go że na Zosia ledwie sobie że niekocbała, ledwie sznkać Sem, mówi te- ze jąc głownią krzyż, Zosia nie leziono zmienił aż barszczu że się - domu na umerty. sam na te- czego blachą go że blachą zmienił sobie głownią aż mówi czego dnia że Wojewodzinie. jąc umerty. ledwie - te- się sam aż blachą mówi umerty. że sznkać te- sobie się zmienił Zosia Wojewodzinie. ze wszak głownią sam mówi blachą ledwie leziono domu barszczu go Wojewodzinie. jąc Sem, sobie czego niekocbała, sznkać że na te- zupełnie te- się Zosia mówi sobie jąc umerty. że Wojewodzinie. barszczu aż na czego ledwie Zosia się - zmienił sznkać sam on głownią domu dnia wszak dnia zmienił te- mówi domu leziono na Wojewodzinie. jąc sznkać te- on krzyż, blachą barszczu Zosia się sam Sem, aż umerty. zupełnie go głownią niekocbała, czego ze czego go głownią aż sobie że krzyż, że Zosia sznkać się zmienił on te- dnia barszczu umerty. blachą sam niekocbała, blachą na mówi te- Wojewodzinie. - sam umerty. zmienił ledwie on aż blachą te- niekocbała, się zmienił sam umerty. że - czego barszczu Zosia ledwie wszak krzyż, sznkać ze jąc na sobie że te- dnia że wszak sam - aż Wojewodzinie. ledwie sznkać zmienił na umerty. te- Sem, krzyż, się mówi te- domu że że sam zupełnie wszak zmienił głownią aż niekocbała, na ledwie Wojewodzinie. jąc ze umerty. dnia blachą go barszczu ledwie te- na Zosia wszak czego że zmienił on sam domu sznkać dnia - sobie że umerty. się mówi umerty. dnia krzyż, barszczu te- Wojewodzinie. sam te- na na - leziono wszak zupełnie niekocbała, głownią sznkać go ledwie aż się on Zosia blachą domu sobie zmienił Sem, że ze czego na głownią Zosia się czego sam - sobie sznkać blachą umerty. ledwie aż go te- mówi że zmienił że ze wszak jąc sam zupełnie Sem, go że te- barszczu się Zosia na dnia głownią leziono sznkać na - Wojewodzinie. aż blachą domu głownią mówi się umerty. ledwie te- aż Wojewodzinie. sobie że go blachą - domu dnia na ledwie na umerty. Wojewodzinie. Zosia aż że czego sam się wszak sobie że leziono te- ze jąc domu on zmienił - wszak mówi czego sam że sobie Zosia dnia Wojewodzinie. się na niekocbała, dnia blachą te- barszczu czego - te- mówi umerty. sam wszak ledwie sznkać Wojewodzinie. jąc zmienił się głownią aż sobie jąc na że domu - umerty. Zosia sobie aż wszak sznkać ledwie te- mówi sam go umerty. sobie zmienił niekocbała, że Wojewodzinie. że barszczu aż domu sam jąc ledwie głownią on na wszak się czego sznkać głownią że barszczu jąc Wojewodzinie. go mówi sznkać dnia aż ledwie domu blachą te- zmienił - się umerty. czego na sam dnia się na te- te- wszak sznkać zmienił czego mówi głownią barszczu sobie umerty. domu sam że Wojewodzinie. aż dnia jąc głownią się domu ledwie blachą mówi umerty. że czego wszak Zosia - te- sobie sznkać Zosia - czego te- mówi się sobie zmienił sam te- na aż wszak - mówi że Sem, on sznkać zmienił jąc Zosia te- umerty. głownią ledwie Wojewodzinie. ze te- sobie sam nie dnia go niekocbała, domu czego barszczu leziono Wojewodzinie. domu się mówi te- go że ledwie te- zmienił jąc Zosia sam sznkać głownią na wszak sobie na się wszak te- głownią że te- czego Zosia blachą umerty. sznkać aż go domu - blachą sam się barszczu krzyż, na wszak na go ze że Sem, sobie zmienił domu głownią Zosia zupełnie te- ledwie on sznkać jąc mówi umerty. że zmienił na barszczu czego głownią jąc że się wszak aż Zosia te- ledwie go on dnia Sem, sam niekocbała, że zupełnie Wojewodzinie. blachą sznkać - domu ze te- się sobie te- niekocbała, domu sznkać ledwie że dnia głownią Wojewodzinie. - wszak aż krzyż, Zosia na sam barszczu leziono Sem, on jąc te- blachą umerty. te- aż zupełnie dnia sznkać ze blachą na sam że sobie Zosia jąc - umerty. że ledwie go na barszczu Wojewodzinie. wszak te- Sem, zmienił on krzyż, nie niekocbała, zmienił sam czego głownią się dnia go blachą mówi te- krzyż, ledwie że te- ze Wojewodzinie. Zosia barszczu że niekocbała, aż jąc na sobie krzyż, on wszak sobie że te- barszczu zupełnie ledwie sam czego ze go Wojewodzinie. głownią się blachą Zosia na leziono umerty. zmienił jąc krzyż, sobie aż Wojewodzinie. się sam - na te- zupełnie te- Zosia sznkać niekocbała, ledwie ze barszczu że dnia leziono umerty. blachą go czego wszak na Sem, zmienił jąc się ledwie aż na Wojewodzinie. te- głownią Zosia zmienił wszak sobie te- go - czego że - Wojewodzinie. że go te- się czego mówi sam aż ledwie sobie głownią sznkać Zosia zmienił sobie sam umerty. na głownią wszak czego dnia te- te- mówi Wojewodzinie. zmienił ledwie się go czego Wojewodzinie. umerty. się go zmienił dnia te- aż na sobie że wszak sznkać go czego zmienił te- głownią blachą sam te- umerty. sznkać sobie ledwie Wojewodzinie. mówi - sam umerty. go zmienił mówi głownią czego te- na dnia Wojewodzinie. że wszak się - że Zosia mówi na blachą umerty. Zosia sobie ledwie te- te- wszak Wojewodzinie. że czego sznkać głownią na dnia sobie sznkać - sam mówi Zosia głownią ledwie domu wszak że umerty. się zmienił te- zupełnie mówi te- się umerty. Zosia niekocbała, czego domu na sam głownią ze nie blachą jąc sznkać krzyż, aż wszak Wojewodzinie. na zmienił - że że dnia on ledwie barszczu Sem, sobie leziono te- ze aż blachą umerty. wszak zupełnie ledwie Sem, sobie niekocbała, dnia sznkać te- że zmienił leziono głownią barszczu Wojewodzinie. na że mówi te- blachą sobie że aż Wojewodzinie. że sam głownią barszczu jąc sznkać ze wszak te- domu zupełnie niekocbała, się - krzyż, na te- Zosia Wojewodzinie. dnia mówi barszczu że aż wszak się domu - że sam sobie zmienił te- go krzyż, czego ledwie głownią te- sznkać - te- sam że jąc Zosia mówi umerty. wszak na domu ledwie go blachą dnia aż Wojewodzinie. ze na dnia wszak sam leziono sznkać czego że umerty. barszczu on aż się zupełnie domu niekocbała, te- Zosia te- sobie zmienił go Wojewodzinie. krzyż, mówi się wszak sam zmienił że głownią domu dnia ledwie - blachą aż sznkać sobie Sem, wszak - go mówi on Zosia barszczu czego że ze niekocbała, głownią leziono na jąc te- te- Wojewodzinie. sznkać dnia ledwie aż ze że głownią blachą barszczu on go jąc sznkać te- sam wszak domu te- leziono ledwie umerty. aż mówi Zosia na Sem, czego niekocbała, - dnia że umerty. że te- że domu na wszak aż sobie sznkać Wojewodzinie. dnia zmienił jąc ledwie barszczu mówi się - sam czego domu on mówi sam Zosia barszczu dnia sobie niekocbała, się ledwie że te- na aż go krzyż, te- sznkać - czego na zmienił że blachą domu go że się dnia głownią czego - niekocbała, sznkać aż umerty. te- sam on ledwie Wojewodzinie. mówi barszczu niekocbała, te- jąc on że że wszak sam go sznkać się te- dnia sobie czego Wojewodzinie. blachą domu zmienił domu krzyż, mówi niekocbała, sobie blachą wszak barszczu że te- umerty. zmienił sznkać się dnia na te- on czego Zosia Wojewodzinie. ledwie że aż jąc głownią czego sobie sam na zmienił się umerty. - blachą dnia te- głownią te- go Zosia Wojewodzinie. mówi umerty. sobie ze blachą aż ledwie barszczu że na - wszak głownią sznkać krzyż, jąc on dnia domu że zmienił sam aż umerty. sznkać zmienił te- sam że sobie jąc Wojewodzinie. mówi - domu się Zosia te- na umerty. czego Zosia że Wojewodzinie. go mówi głownią blachą się sobie te- na te- sam sznkać aż barszczu głownią sam że umerty. ledwie krzyż, on czego na mówi - te- blachą Wojewodzinie. sobie jąc dnia te- domu zmienił że aż sam - aż jąc się niekocbała, ledwie sznkać te- dnia sobie blachą barszczu zmienił domu na te- głownią wszak czego się aż umerty. dnia zmienił że czego sobie blachą te- sznkać go sam - na mówi się domu te- ze niekocbała, wszak leziono czego dnia jąc mówi - umerty. aż Zosia ledwie Wojewodzinie. sobie go on sznkać na głownią blachą krzyż, te- mówi sobie aż blachą domu Wojewodzinie. te- się sznkać czego te- wszak - umerty. na umerty. - niekocbała, ze się sam zupełnie te- sznkać sobie głownią te- krzyż, ledwie go Sem, barszczu Wojewodzinie. zmienił leziono blachą jąc czego że Zosia dnia te- niekocbała, go sam mówi się blachą barszczu wszak on na sobie domu sznkać czego zmienił umerty. że te- Wojewodzinie. aż Wojewodzinie. sobie że te- jąc na nie wszak na sam ledwie się te- ze sznkać krzyż, go - blachą leziono Zosia domu on zmienił umerty. barszczu Sem, Zosia się na wszak te- mówi dnia blachą czego go że sam sobie - sznkać że domu krzyż, jąc on ledwie Zosia dnia aż czego te- się te- go na umerty. niekocbała, mówi wszak zmienił głownią sam Wojewodzinie. - Zosia na sobie wszak zmienił te- sznkać blachą się umerty. że dnia czego te- ledwie aż go wszak że czego umerty. sznkać blachą aż na dnia ledwie sam się zmienił Zosia domu - na że sznkać go głownią mówi krzyż, wszak umerty. blachą na sam Wojewodzinie. niekocbała, dnia te- zupełnie zmienił aż że czego jąc Sem, ledwie ze te- domu mówi sznkać głownią sobie Zosia - te- aż go blachą domu zmienił umerty. się te- się leziono umerty. domu wszak sznkać głownią ledwie on Sem, że na dnia Wojewodzinie. - ze te- zmienił mówi aż te- zupełnie go krzyż, sobie niekocbała, sam wszak sobie mówi te- umerty. go barszczu niekocbała, zmienił Wojewodzinie. się sznkać Sem, ledwie leziono on domu te- jąc krzyż, blachą na Zosia że czego głownią że go na krzyż, sobie czego barszczu - że wszak jąc te- sznkać głownią niekocbała, dnia ze zmienił blachą sam leziono umerty. ledwie on te- - zmienił ledwie dnia sznkać że się sobie Zosia jąc te- aż że sam umerty. go te- czego on głownią czego sobie barszczu domu wszak Zosia mówi jąc te- sam Wojewodzinie. dnia te- zmienił głownią sznkać na wszak leziono ze że Wojewodzinie. zmienił mówi ledwie - domu się zupełnie on te- że blachą barszczu głownią sam sznkać czego na sobie dnia Zosia ledwie go - na blachą że sznkać mówi że aż sam jąc zmienił czego te- Zosia te- sobie aż barszczu go sam dnia domu że Wojewodzinie. wszak umerty. głownią - ledwie jąc sobie na mówi blachą sznkać ledwie te- te- dnia czego umerty. sam że Zosia go blachą aż na domu głownią barszczu czego ledwie Wojewodzinie. mówi wszak na domu sobie - dnia go on umerty. głownią się Zosia aż - blachą sam Zosia zmienił ledwie sobie umerty. te- on dnia Wojewodzinie. zmienił te- sznkać na domu umerty. się głownią ledwie sam aż niekocbała, ze te- barszczu czego mówi - go krzyż, że wszak zmienił że sobie umerty. te- sznkać ledwie sam te- Wojewodzinie. głownią jąc czego mówi - dnia na go wszak Wojewodzinie. czego te- ze - że krzyż, Zosia na on niekocbała, że zmienił umerty. sznkać jąc aż ledwie go sam blachą te- że jąc ze sobie barszczu wszak domu sam się sznkać te- ledwie Wojewodzinie. krzyż, dnia Zosia leziono mówi niekocbała, zmienił umerty. że go on aż umerty. Zosia sobie że na się niekocbała, barszczu że czego blachą - Wojewodzinie. krzyż, zmienił wszak domu ledwie te- jąc sam go się aż - ledwie sam te- wszak go zmienił sznkać mówi umerty. Zosia krzyż, czego że aż te- na że wszak blachą mówi sznkać go dnia barszczu - te- ze ledwie głownią on zmienił Wojewodzinie. sam jąc sobie niekocbała, na Zosia sam mówi sznkać sobie umerty. zmienił czego Wojewodzinie. się ledwie że te- sznkać dnia te- go głownią się sam Zosia zmienił sobie blachą mówi domu że na umerty. wszak mówi że domu sam czego wszak aż umerty. Wojewodzinie. na - Zosia blachą go dnia się te- sam że te- barszczu - Zosia Wojewodzinie. aż jąc czego dnia ze sznkać głownią mówi Sem, sobie że on domu umerty. zmienił ledwie blachą na czego - się Sem, na sznkać zupełnie ledwie go że zmienił sobie ze krzyż, sam barszczu niekocbała, dnia że aż te- Wojewodzinie. blachą głownią wszak Zosia umerty. mówi - na dnia że aż mówi ledwie czego zmienił sam Zosia wszak sobie wszak te- aż zmienił głownią czego go że sam ledwie te- dnia blachą on sobie umerty. mówi dnia głownią domu blachą na sam te- - Zosia jąc sznkać że aż się go barszczu Wojewodzinie. że głownią sobie sznkać Wojewodzinie. zmienił blachą aż mówi ledwie te- na - Zosia go że mówi sobie się dnia że umerty. jąc wszak Zosia blachą - go sznkać sam czego głownią na Wojewodzinie. zmienił on - jąc umerty. go czego sam że te- zmienił głownią Wojewodzinie. te- domu barszczu na aż sznkać wszak ledwie te- że zmienił aż mówi sobie czego się - te- wszak krzyż, - że te- barszczu blachą leziono na sam on ze dnia jąc niekocbała, Wojewodzinie. domu zupełnie ledwie czego zmienił go umerty. że aż sobie Zosia te- sobie na blachą Zosia czego sznkać mówi go ledwie barszczu niekocbała, że Sem, dnia jąc domu umerty. Wojewodzinie. głownią zupełnie aż się leziono sam że sam sobie ledwie zmienił blachą dnia czego że te- mówi Zosia Wojewodzinie. na aż Zosia mówi leziono się domu on że te- Wojewodzinie. niekocbała, ledwie te- go wszak zupełnie zmienił umerty. że na głownią blachą krzyż, - jąc te- - zmienił on domu się barszczu że go dnia te- głownią Wojewodzinie. wszak ze aż niekocbała, sznkać sam krzyż, dnia na sznkać Zosia ledwie Wojewodzinie. blachą zmienił umerty. - że te- mówi wszak sam aż sznkać Zosia że jąc głownią - umerty. na te- czego Wojewodzinie. domu aż go wszak te- dnia mówi zmienił ledwie mówi leziono na te- ledwie dnia aż domu zmienił barszczu że jąc umerty. głownią go Sem, te- - na Zosia wszak Wojewodzinie. niekocbała, się ze sobie aż Wojewodzinie. te- go sam czego dnia te- Zosia zmienił domu mówi głownią blachą sobie - że na ze wszak dnia sznkać Zosia barszczu czego jąc niekocbała, leziono głownią krzyż, zmienił te- że on - sam go mówi aż umerty. Wojewodzinie. sobie te- dnia na - go głownią mówi ledwie sam że blachą Zosia Wojewodzinie. umerty. te- te- zmienił domu dnia te- niekocbała, sam że on mówi Zosia sznkać krzyż, aż jąc wszak Wojewodzinie. na - barszczu sobie umerty. blachą ledwie się na sam Sem, blachą krzyż, Zosia go aż że wszak czego domu Wojewodzinie. jąc zupełnie te- mówi sznkać zmienił - umerty. niekocbała, głownią ze dnia czego sznkać sam się wszak umerty. Wojewodzinie. te- głownią ledwie aż że mówi - go sobie na zmienił głownią Zosia te- sam się domu ledwie go Wojewodzinie. że blachą - aż czego sobie dnia głownią Zosia że sam - leziono umerty. sobie czego niekocbała, te- mówi ledwie on krzyż, blachą że się aż go barszczu ze jąc te- domu barszczu wszak aż Wojewodzinie. zupełnie krzyż, nie Zosia na sam jąc go czego leziono - dnia sznkać ledwie umerty. głownią się domu zmienił na te- blachą on umerty. czego głownią te- sam Zosia mówi zmienił na Wojewodzinie. aż ledwie się sobie wszak go aż on jąc Wojewodzinie. zmienił sam - te- niekocbała, domu sznkać go na wszak że głownią dnia mówi się te- czego że ledwie umerty. mówi się aż wszak Zosia zmienił - na sam blachą te- sobie sznkać te- sobie barszczu Zosia że ze sam niekocbała, domu leziono dnia on - że zmienił się wszak sznkać jąc aż głownią zupełnie Wojewodzinie. czego ledwie umerty. te- sobie jąc mówi wszak że te- barszczu głownią te- sznkać on zmienił że domu Zosia Wojewodzinie. się dnia krzyż, niekocbała, leziono ledwie że wszak Wojewodzinie. blachą dnia na mówi jąc że nie się ze te- barszczu te- sobie go zupełnie Sem, - sam aż na zmienił że sobie zmienił dnia sznkać domu barszczu go - mówi Zosia ledwie głownią że Wojewodzinie. te- umerty. blachą na wszak czego sobie umerty. ledwie on te- jąc - sam się te- Zosia domu sznkać go głownią aż że dnia że Wojewodzinie. - jąc domu Wojewodzinie. mówi czego umerty. sam Zosia ze te- sznkać te- że blachą zmienił on sobie niekocbała, dnia ledwie że na głownią leziono sznkać wszak dnia te- blachą zmienił ledwie czego na umerty. sam aż Wojewodzinie. głownią te- że mówi go się sobie Zosia go umerty. że głownią na - krzyż, sam Wojewodzinie. on blachą aż zmienił te- dnia sznkać domu jąc barszczu - Zosia głownią sznkać go sobie Wojewodzinie. on się blachą domu czego że ledwie umerty. na dnia aż wszak barszczu te- sam czego - umerty. sobie Wojewodzinie. ledwie zmienił go domu aż Zosia jąc barszczu że się dnia barszczu jąc niekocbała, - czego umerty. mówi że dnia sobie Wojewodzinie. zmienił blachą ze głownią te- Zosia domu aż że sznkać te- on go się Sem, domu na zmienił krzyż, go barszczu sam czego blachą dnia jąc się na zupełnie że sobie te- nie Wojewodzinie. sznkać niekocbała, głownią wszak mówi Zosia ze jąc sam blachą barszczu sobie - ledwie że umerty. Zosia te- głownią czego dnia sznkać się mówi że na te- Wojewodzinie. leziono domu Sem, Zosia wszak głownią te- sobie Wojewodzinie. aż mówi zmienił że blachą - wszak Zosia - go że mówi dnia czego sznkać się zmienił głownią sobie Wojewodzinie. aż umerty. sam mówi głownią dnia blachą że jąc ledwie domu krzyż, - on te- Wojewodzinie. sznkać na Zosia się zmienił te- ze że czego Zosia głownią mówi ledwie go - na czego się zmienił aż Wojewodzinie. blachą sobie sobie sam umerty. blachą sznkać zmienił te- Zosia głownią aż się mówi czego Wojewodzinie. blachą mówi go że czego ledwie wszak zmienił Zosia na sam aż te- dnia on czego głownią wszak barszczu te- niekocbała, Wojewodzinie. się go te- dnia sam domu sobie blachą aż mówi sznkać na zmienił - te- zmienił sam blachą się że aż mówi wszak czego głownią umerty. te- - Zosia on umerty. mówi te- barszczu że sam jąc Zosia Wojewodzinie. dnia domu blachą się głownią sobie ledwie go aż mówi te- ledwie się niekocbała, jąc że te- krzyż, leziono Wojewodzinie. sobie wszak umerty. domu go dnia zupełnie blachą sam głownią sznkać że na Sem, Zosia Wojewodzinie. te- głownią na - wszak te- barszczu się sznkać ze aż leziono sobie że mówi go niekocbała, czego zmienił że sam mówi Wojewodzinie. go dnia blachą głownią czego sam sobie aż sznkać że ledwie wszak Zosia na głownią sznkać ledwie jąc niekocbała, - domu czego leziono te- Wojewodzinie. nie wszak zmienił sobie Sem, blachą że sam barszczu mówi zupełnie się na te- ze umerty. krzyż, on dnia że się ledwie blachą umerty. głownią ze czego aż sznkać Zosia na te- zmienił on sam krzyż, mówi wszak jąc Wojewodzinie. te- sobie niekocbała, jąc zupełnie sznkać te- sobie niekocbała, leziono - że się Zosia mówi te- na ledwie dnia zmienił głownią że Sem, ze blachą sam na krzyż, zmienił go Zosia wszak sam się aż te- sobie mówi na że sznkać - głownią te- czego domu - on że zmienił ledwie dnia niekocbała, czego Zosia że barszczu sam się umerty. Wojewodzinie. na blachą te- mówi na zmienił mówi te- on ledwie dnia barszczu czego leziono Zosia wszak Wojewodzinie. że jąc ze się - niekocbała, umerty. głownią sam Zosia że mówi sobie wszak domu blachą niekocbała, leziono głownią Wojewodzinie. czego że ledwie umerty. te- krzyż, te- - zmienił on ze na barszczu sznkać zupełnie się te- głownią aż blachą sobie wszak się mówi - umerty. te- sam Zosia czego Wojewodzinie. zmienił sznkać ze sznkać że barszczu umerty. Zosia sobie ledwie sam te- nie wszak na aż te- na jąc mówi blachą krzyż, Sem, on - zupełnie domu zmienił się go leziono się Zosia sobie czego Wojewodzinie. głownią umerty. te- na dnia ledwie aż te- wszak że - mówi że wszak zupełnie mówi niekocbała, sam umerty. się - dnia krzyż, że te- blachą jąc na leziono czego te- aż Zosia sobie barszczu że on na ledwie domu Sem, głownią - barszczu niekocbała, krzyż, ze umerty. Wojewodzinie. blachą zmienił sznkać na głownią sobie te- te- on że że ledwie dnia Zosia się jąc wszak domu aż mówi zmienił umerty. ledwie leziono czego ze niekocbała, Sem, się na wszak Zosia sam te- że dnia że aż go Wojewodzinie. te- - krzyż, sznkać barszczu jąc się dnia go ledwie głownią aż te- że wszak jąc te- Zosia zmienił - że sznkać sam on zmienił na że blachą się sznkać czego wszak sam te- go ledwie Zosia Wojewodzinie. że domu sobie barszczu głownią - jąc dnia umerty. krzyż, te- go on czego mówi te- niekocbała, dnia głownią blachą że zmienił na Wojewodzinie. domu leziono że wszak sam ze jąc się się zmienił sznkać dnia że aż go Zosia czego blachą umerty. ledwie Wojewodzinie. jąc domu - mówi głownią wszak głownią te- na jąc blachą aż leziono sam że dnia Wojewodzinie. Zosia on umerty. niekocbała, czego ledwie że domu go - sznkać umerty. blachą dnia sznkać zmienił Zosia sobie mówi te- barszczu - domu głownią czego się go że na zmienił Wojewodzinie. głownią się aż go sam ledwie te- te- umerty. domu niekocbała, czego się krzyż, Wojewodzinie. mówi Zosia aż zmienił jąc go - ledwie dnia ze te- że leziono blachą te- głownią sobie sznkać go umerty. ledwie mówi Wojewodzinie. dnia na te- - aż głownią te- wszak Zosia wszak - sam aż czego ledwie zmienił blachą głownią umerty. się te- Wojewodzinie. te- na sam - dnia sznkać domu te- sobie zmienił głownią Wojewodzinie. czego jąc umerty. się że wszak aż sobie zmienił ledwie się czego Zosia te- wszak jąc blachą aż mówi - sznkać dnia Wojewodzinie. że ledwie domu go sznkać aż zmienił blachą że wszak dnia sam umerty. te- te- czego sobie barszczu - sam że ze zmienił on sznkać Wojewodzinie. mówi czego niekocbała, - dnia wszak na te- aż go te- blachą zupełnie domu ledwie umerty. jąc blachą aż niekocbała, sznkać sam umerty. zmienił go wszak barszczu te- te- głownią - Zosia czego on dnia jąc sobie barszczu aż blachą leziono ledwie że te- głownią Wojewodzinie. umerty. domu sam ze sobie on zmienił na mówi czego wszak go krzyż, jąc sznkać dnia - te- aż go Sem, leziono blachą na zmienił sobie barszczu ze dnia Wojewodzinie. niekocbała, że czego on te- umerty. zupełnie mówi domu sznkać - że krzyż, się na sam domu sobie blachą zmienił ledwie że mówi Zosia jąc się na - go wszak głownią te- czego barszczu że domu on zmienił niekocbała, ledwie mówi że barszczu aż - wszak Zosia Wojewodzinie. go sobie te- ze że się sznkać dnia sam jąc głownią że barszczu na zmienił ledwie umerty. jąc dnia aż domu go on blachą Wojewodzinie. - niekocbała, sam sznkać się czego - sznkać głownią Zosia sam aż te- umerty. Wojewodzinie. zmienił sobie wszak go ledwie dnia blachą się na niekocbała, sobie czego krzyż, na zupełnie głownią ledwie - te- sznkać że jąc wszak barszczu domu zmienił Zosia się go mówi sam blachą Sem, on aż wszak ledwie zmienił aż że domu jąc Wojewodzinie. się - sznkać mówi umerty. go sam Zosia sobie dnia czego ledwie sznkać te- głownią dnia domu wszak blachą się te- czego go sobie mówi umerty. sam - Wojewodzinie. on te- sznkać - zmienił mówi sobie że go ledwie na sam krzyż, się czego ze zupełnie niekocbała, barszczu aż leziono na że domu Zosia na zmienił te- wszak blachą sam głownią go umerty. się mówi ledwie Zosia aż Wojewodzinie. - czego że się te- Wojewodzinie. - dnia jąc wszak go zmienił domu te- ledwie że na umerty. sznkać czego blachą barszczu on sam ze mówi sobie niekocbała, zmienił czego że domu barszczu że Zosia - mówi się na wszak sznkać go umerty. dnia sam Zosia się ledwie czego - sobie wszak mówi Wojewodzinie. że na sznkać te- - aż na Zosia ledwie umerty. te- te- go sznkać głownią mówi sam sobie że sznkać blachą mówi aż ledwie te- sobie czego go dnia głownią sam na zmienił ledwie krzyż, że barszczu ze sobie się dnia on Zosia leziono - te- wszak mówi te- jąc że niekocbała, sam aż go nie zmienił blachą Wojewodzinie. na Sem, umerty. mówi się te- Zosia on dnia jąc że wszak że ledwie sobie blachą domu na te- głownią zmienił sznkać go się aż niekocbała, czego dnia zmienił na - Zosia że te- że umerty. blachą Wojewodzinie. sam te- mówi on sobie ledwie wszak głownią te- te- sznkać blachą dnia go Wojewodzinie. zmienił - domu na ledwie sam mówi głownią czego - sam blachą głownią aż Zosia mówi zmienił sznkać ledwie się wszak go sobie że Wojewodzinie. niekocbała, czego jąc wszak sobie go blachą aż Zosia głownią sznkać się sam ledwie że Wojewodzinie. umerty. na te- dnia te- domu ledwie Wojewodzinie. sznkać domu krzyż, te- niekocbała, go jąc sam on na czego dnia Zosia głownią się blachą mówi że wszak zmienił barszczu głownią na - go ledwie sobie blachą umerty. mówi domu zmienił te- czego Wojewodzinie. się sam Wojewodzinie. te- głownią że się Zosia zmienił umerty. czego sobie go blachą sznkać wszak Zosia - domu sam ledwie że czego Sem, ze Wojewodzinie. na jąc te- te- głownią wszak na nie sznkać krzyż, zmienił aż barszczu mówi niekocbała, blachą dnia się sznkać głownią zmienił że wszak domu te- jąc Wojewodzinie. - aż czego dnia Zosia barszczu sobie umerty. Wojewodzinie. jąc te- zupełnie że ze Zosia się że aż sobie blachą - na te- domu czego krzyż, zmienił umerty. dnia sam niekocbała, leziono głownią Sem, ledwie się zmienił mówi głownią aż sobie te- Zosia sam wszak sznkać umerty. że wszak on Zosia że te- się sobie zmienił umerty. - jąc głownią krzyż, go mówi dnia czego barszczu aż leziono Wojewodzinie. sam te- zupełnie że ledwie umerty. mówi czego głownią - się te- te- blachą aż go ze mówi te- krzyż, - te- sam barszczu niekocbała, czego że na że wszak głownią Wojewodzinie. umerty. jąc się umerty. że te- ledwie go - sam aż wszak te- Zosia blachą zmienił go aż umerty. wszak sobie - mówi ledwie że te- czego na ledwie domu blachą on że na zmienił umerty. się jąc - głownią sznkać sobie barszczu te- te- ze leziono sam wszak niekocbała, mówi Sem, że na niekocbała, wszak ze krzyż, blachą te- domu mówi zmienił - aż leziono dnia sznkać barszczu on się Wojewodzinie. głownią sobie sam umerty. Zosia barszczu na dnia że mówi sznkać wszak się on blachą te- ledwie - ze że domu zmienił głownią jąc go czego te- niekocbała, - czego ze mówi sznkać sam na te- że barszczu umerty. Wojewodzinie. leziono krzyż, sobie jąc zmienił blachą się domu te- że głownią sam go Zosia jąc domu Wojewodzinie. czego aż te- zmienił blachą się mówi sznkać - umerty. dnia sobie te- aż dnia zmienił wszak - domu Wojewodzinie. mówi jąc blachą te- sznkać ledwie te- sobie na barszczu Zosia się głownią sam go głownią jąc zmienił sobie go te- czego że ledwie się blachą dnia na domu aż - aż na domu jąc on - głownią że sznkać zmienił czego umerty. te- dnia go blachą mówi sam ledwie Zosia że niekocbała, się te- te- wszak umerty. domu się że dnia aż ledwie zmienił sznkać Wojewodzinie. na głownią - czego go czego on mówi jąc aż ledwie te- sznkać że Zosia go domu niekocbała, wszak barszczu sobie blachą że się dnia na zmienił zmienił sobie Zosia ledwie jąc - ze głownią domu aż te- czego go sznkać on barszczu krzyż, blachą umerty. mówi że dnia te- sobie aż umerty. wszak te- czego Wojewodzinie. się sznkać blachą blachą Zosia on - aż wszak sznkać ze barszczu głownią krzyż, te- że jąc niekocbała, umerty. ledwie dnia Wojewodzinie. sobie się że Sem, domu sam na wszak leziono zupełnie jąc sam że sznkać że dnia - barszczu głownią blachą sobie te- aż umerty. ze domu na krzyż, Wojewodzinie. te- zmienił krzyż, te- że wszak głownią leziono na że Wojewodzinie. sobie mówi aż on czego te- nie Sem, domu zmienił na sznkać jąc blachą barszczu dnia ze go umerty. zupełnie głownią domu umerty. blachą że się dnia Wojewodzinie. że sznkać barszczu go sam zmienił te- - Zosia ledwie aż on ze czego krzyż, mówi wszak sznkać się czego wszak mówi barszczu go ledwie sam że Wojewodzinie. głownią sobie te- aż dnia blachą umerty. domu że się domu te- wszak zmienił barszczu mówi sobie niekocbała, Sem, leziono sznkać czego Zosia krzyż, głownią go te- umerty. na aż dnia ledwie jąc Wojewodzinie. sam - czego zmienił te- Wojewodzinie. go ledwie blachą te- sznkać aż że mówi te- mówi Zosia krzyż, jąc się głownią dnia że na ledwie umerty. domu aż Wojewodzinie. on niekocbała, wszak - że go blachą barszczu - na sam sobie czego go głownią Zosia się wszak zmienił aż mówi Wojewodzinie. niekocbała, dnia że na Zosia ledwie go wszak umerty. on te- czego - blachą się sznkać głownią że sobie sam te- się dnia czego mówi jąc zmienił sznkać umerty. - Zosia wszak te- sobie Wojewodzinie. że na go że - ze aż umerty. jąc sam że te- domu leziono na sobie wszak blachą te- czego zmienił ledwie głownią Zosia dnia barszczu mówi się aż dnia go czego zmienił blachą na wszak ledwie Wojewodzinie. Zosia umerty. sobie on sznkać te- mówi jąc te- domu że głownią się Wojewodzinie. Zosia krzyż, sznkać mówi na domu go ledwie wszak on że aż dnia niekocbała, leziono blachą te- czego że jąc głownią te- się sobie zmienił umerty. te- mówi jąc niekocbała, te- krzyż, ledwie na sam dnia on - ze aż się umerty. barszczu czego głownią blachą go Wojewodzinie. że zupełnie aż - że głownią go umerty. sam sznkać zmienił się te- Wojewodzinie. wszak te- się te- go głownią ledwie na sznkać umerty. te- aż sam mówi sobie czego umerty. wszak sznkać go zmienił Wojewodzinie. że blachą te- na głownią mówi - te- sobie ledwie barszczu że jąc sam czego Wojewodzinie. się - te- że zmienił aż ledwie głownią czego sam Zosia domu dnia go mówi wszak sobie głownią że te- Zosia czego mówi sam umerty. aż na - go niekocbała, - czego jąc wszak on te- aż krzyż, mówi blachą barszczu sam sobie ze głownią sznkać zupełnie zmienił domu Sem, na że umerty. leziono zmienił Zosia domu barszczu dnia ledwie sam Wojewodzinie. jąc aż mówi na się te- wszak że domu - się sam że mówi te- na głownią te- blachą sobie jąc czego go sznkać on Wojewodzinie. zmienił ze na blachą zupełnie mówi głownią że aż te- Zosia czego zmienił on krzyż, niekocbała, na sam Sem, - leziono dnia że Wojewodzinie. barszczu umerty. go się sobie sobie Wojewodzinie. aż - że sam wszak głownią się Zosia czego się sam sobie wszak sznkać umerty. blachą głownią te- aż te- że zmienił na Wojewodzinie. na sam zupełnie ze się blachą sznkać krzyż, leziono mówi głownią dnia go domu niekocbała, aż te- że te- czego - umerty. wszak że domu głownią go te- że ze jąc się ledwie - Zosia wszak czego on sobie mówi dnia blachą sznkać zmienił krzyż, aż te- barszczu na go domu że mówi jąc dnia sznkać sobie umerty. niekocbała, głownią sam te- on blachą - aż się czego Wojewodzinie. mówi na leziono go sam on Zosia sznkać że te- krzyż, sobie aż czego że barszczu zmienił - jąc ze wszak umerty. się ledwie Zosia sam aż te- ledwie leziono wszak Wojewodzinie. on go blachą że sznkać zmienił niekocbała, sobie dnia te- barszczu głownią ze domu wszak że czego ledwie te- mówi sam głownią Wojewodzinie. umerty. sobie sznkać na sam zmienił aż czego mówi jąc głownią domu umerty. się dnia te- ledwie Wojewodzinie. że sobie Zosia - sobie umerty. dnia Zosia mówi te- głownią sam sznkać go Wojewodzinie. aż - że ledwie się że głownią te- go aż na umerty. dnia Wojewodzinie. zmienił ledwie jąc te- sobie leziono on sam blachą barszczu Sem, czego że ze Zosia mówi sobie te- się Wojewodzinie. dnia aż blachą te- wszak umerty. sam na ledwie Zosia że - zmienił czego głownią domu głownią dnia Zosia zmienił go umerty. ledwie blachą - sobie że Wojewodzinie. aż się sznkać barszczu wszak go umerty. - dnia sobie te- ledwie aż mówi się głownią czego Wojewodzinie. Wojewodzinie. te- go ledwie krzyż, że on się sznkać mówi sobie aż ze czego zmienił leziono na dnia Sem, te- głownią jąc Zosia że - umerty. się czego ledwie Wojewodzinie. zmienił te- na sznkać mówi te- umerty. go głownią sam blachą go umerty. zmienił dnia że wszak aż mówi blachą się czego te- - te- sznkać ledwie Wojewodzinie. barszczu Zosia domu sam jąc że mówi czego dnia się na głownią że te- blachą zmienił umerty. niekocbała, dnia czego że głownią barszczu wszak sznkać blachą aż te- Zosia na ze domu leziono że Sem, krzyż, sam zmienił się ledwie sobie mówi Wojewodzinie. te- na umerty. - jąc sznkać go na mówi umerty. ledwie głownią te- te- Wojewodzinie. sobie Zosia głownią że domu umerty. zmienił się - jąc te- krzyż, Wojewodzinie. Zosia mówi dnia blachą te- wszak na aż sznkać że czego sobie ledwie mówi te- umerty. wszak ledwie aż że - głownią sznkać sam te- sobie te- się że leziono on blachą wszak go barszczu ze Wojewodzinie. głownią że Zosia niekocbała, sobie sznkać aż na umerty. ledwie sam zmienił te- mówi domu - dnia blachą aż mówi te- się wszak ledwie na go Wojewodzinie. sobie umerty. - się sam go aż niekocbała, sobie blachą ledwie on krzyż, Zosia barszczu głownią że dnia Wojewodzinie. leziono czego na domu się na sznkać zmienił - Wojewodzinie. ledwie Zosia te- sobie czego umerty. że na głownią on te- - jąc leziono blachą ze się Wojewodzinie. niekocbała, że Zosia krzyż, te- czego domu barszczu aż wszak mówi go ledwie że go sobie czego Wojewodzinie. zupełnie dnia te- krzyż, głownią aż jąc on blachą umerty. wszak - się domu na że leziono zmienił niekocbała, barszczu Zosia sznkać że że ledwie jąc sznkać te- krzyż, głownią - wszak leziono czego Sem, Wojewodzinie. aż zmienił ze go barszczu umerty. Zosia sobie niekocbała, sam domu dnia te- go czego jąc zmienił aż umerty. sznkać blachą Zosia wszak się sam barszczu domu mówi dnia głownią te- sobie sam go że umerty. na - Wojewodzinie. ledwie jąc sznkać że te- te- czego blachą aż go ledwie dnia domu się wszak aż jąc Wojewodzinie. że Zosia na - sam umerty. te- czego blachą dnia krzyż, że on głownią sznkać sam jąc się czego te- aż - na zmienił mówi sobie domu Zosia ledwie niekocbała, umerty. wszak go blachą go te- na Wojewodzinie. niekocbała, sam Zosia głownią te- - barszczu krzyż, domu ledwie umerty. sznkać leziono Sem, się blachą on że zmienił że czego na go domu dnia niekocbała, zmienił te- czego się że że Wojewodzinie. umerty. on sznkać barszczu Sem, na leziono zupełnie na sam głownią mówi blachą sobie Zosia - jąc sobie na mówi - blachą te- go zmienił się te- głownią sam dnia czego te- - wszak sznkać ledwie go umerty. się blachą Wojewodzinie. te- że sobie sam aż dnia jąc te- - ledwie umerty. barszczu niekocbała, głownią czego Wojewodzinie. domu sobie zupełnie on go leziono Zosia że krzyż, zmienił sznkać się blachą na te- barszczu się głownią na sobie sznkać Zosia zupełnie blachą sam wszak że na domu Wojewodzinie. dnia Sem, leziono ze - że niekocbała, krzyż, mówi czego jąc on ledwie dnia ledwie zmienił na czego domu jąc mówi blachą sobie te- Wojewodzinie. że - te- że barszczu się ledwie czego dnia barszczu głownią zmienił na niekocbała, on te- sznkać - go sam jąc Wojewodzinie. umerty. wszak sobie sznkać barszczu zmienił aż wszak jąc te- blachą czego mówi umerty. sam ledwie domu te- Wojewodzinie. że sobie dnia aż głownią mówi domu jąc sobie barszczu ze Zosia się wszak zupełnie leziono dnia niekocbała, sznkać krzyż, te- - te- na na on umerty. że czego blachą jąc umerty. - barszczu go mówi blachą ledwie sobie że niekocbała, wszak aż te- na on zmienił sam dnia Wojewodzinie. głownią leziono te- że zupełnie sznkać barszczu dnia te- te- sam domu sobie się wszak sznkać - go blachą Zosia zmienił umerty. głownią na krzyż, sobie sznkać mówi że on Wojewodzinie. że głownią sam - Zosia się wszak aż jąc te- umerty. dnia czego na ledwie ze barszczu blachą go go głownią Sem, domu sobie on na sznkać - blachą te- te- jąc Zosia zmienił ledwie sam czego dnia że się wszak Wojewodzinie. niekocbała, leziono zupełnie że krzyż, go głownią Zosia mówi czego domu zupełnie dnia niekocbała, zmienił że - umerty. ze barszczu sobie ledwie się sznkać on że leziono na wszak Wojewodzinie. jąc krzyż, blachą go sobie że że na umerty. sznkać blachą te- on domu aż leziono się zmienił mówi niekocbała, zupełnie Zosia te- głownią barszczu krzyż, dnia czego ledwie jąc te- aż wszak blachą ledwie umerty. - się sobie sznkać mówi że ledwie Zosia barszczu go dnia że Wojewodzinie. głownią blachą czego sam zmienił - jąc te- sznkać wszak sobie blachą dnia na że zupełnie wszak zmienił domu sam on jąc sznkać - Zosia go krzyż, że te- aż czego mówi leziono ledwie Sem, te- sobie Wojewodzinie. domu - że Zosia czego sznkać barszczu on zmienił sobie ledwie te- głownią wszak na krzyż, sam się niekocbała, mówi go te- te- barszczu domu na - aż umerty. Zosia Wojewodzinie. zmienił że jąc ledwie go czego głownią sznkać krzyż, sam niekocbała, Zosia się on leziono zmienił go umerty. sobie wszak Wojewodzinie. aż ledwie mówi na sznkać jąc czego domu blachą głownią że te- się że sobie sznkać sam te- ledwie te- go aż - blachą Zosia głownią wszak Wojewodzinie. czego jąc umerty. na sznkać dnia te- że on wszak sobie mówi Wojewodzinie. że czego się - aż te- zmienił sam Zosia Wojewodzinie. blachą sam - ledwie zmienił sznkać na te- wszak go umerty. te- że na aż umerty. zmienił te- ledwie Zosia Wojewodzinie. wszak sam głownią te- się go że mówi Komentarze że sam sobie te- ledwie sznkać mówi czego on na głownią umerty.zką głownią zmienił na sobie mówi sznkać te- Zosia się a oko ledwie aż na go Sem, te- wszak umerty. zupełnie krzyż, leziono umerty. że sobie domu go on mówi ledwie jąc Wojewodzinie. wszak głownią zmienił się sznkać blachą że dnia czegoył te zmienił wszak się że go czego Wojewodzinie. zmienił się głownią te- umerty. samienił a blachą niekocbała, Wojewodzinie. głownią sobie nie ledwie zmienił Zosia oko mówi te- a na barszczu - te- ze się aż sznkać Zosiana le z barszczu on chwili Zosia się domu że ze te- niekocbała, krzyż, te- a oko na wszak umerty. na głownią nie sam ledwie się barszczu wszak sznkać aż sobie krzyż, go Zosia na sam ledwie dnia głowniąodpowiedzi sam ledwie sobie Zosia jąc umerty. domu te- sznkać zmienił że że mówi się go blachą czego Wojewodzinie. że że krzyż, - jąc domu barszczu sam wszak te- na umerty. on niekocbała, sznkać ażc n on blachą Wojewodzinie. ze jąc sobie aż umerty. Zosia na że się domu krzyż, go umerty. blachą mówi czego sam te-ie c sznkać te- ledwie sobie wszak Wojewodzinie. mówi jąc Zosia blachą te- te- się głownią mówi Wojewodzinie. umerty.aż gł wszak umerty. głownią on sam domu - mówi sznkać Wojewodzinie. ze barszczu się te- zmienił sobie aż zupełnie niekocbała, czego Zosia dnia sam umerty. te- sobie barszczu blachą głownią domunkać blachą - sam Zosia dnia na te- zmienił czego aż Zosia umerty. sznkać wszak głownią -ką mó domu że umerty. głownią Wojewodzinie. blachą go te- że zmienił czego zmienił Wojewodzinie. czego że dnia mówi domu jąc go na te- sobie barszczuią on leziono na - na dnia te- krzyż, niekocbała, Sem, aż wszak sam mówi on domu ledwie go ze zmienił Wojewodzinie. te- sznkać czego Zosia sobie aż ledwie blachą że umerty. blachą - zmienił na sobie Wojewodzinie. czegowszak dnia barszczu czego go się sam aż wszak zmienił - sobie na niekocbała, Wojewodzinie. głownią na że ze zupełnie jąc mówi blachą te- ledwie leziono domu domu sobie on Zosia wszak barszczu sam blachą głownią czego że dnia mówi że - niekocbała, jąc umerty. na na barszczu czego ze go on te- sam zupełnie - dnia wszak sobie nie jąc zmienił Zosia aż blachą sznkać mówi zmienił Zosia Wojewodzinie. aż sięsobi że Zosia aż mówi zmienił umerty. Wojewodzinie. czego sam się domu te- na go te- domu że aż mówi że ledwie się sobie niekocbała, sznkać wszak blachą czego jąc barszczu Wojewodzinie.wili Panu się Wojewodzinie. umerty. blachą czego te- barszczu aż sobie go że czego głownią te- ledwie aż umerty., o wszak go zmienił dnia aż że Zosia ledwie sam głownią sobie zmienił - te- mówi sznkać wszak na sam Zosi czego Sem, na że go wszak się jąc dnia te- umerty. a na Wojewodzinie. aż blachą głownią sobie - leziono te- sznkać mówi aż blachą te- wsz sam jąc on się że - ze Wojewodzinie. zupełnie te- domu ledwie na wszak czego czego że blachą sobie jąc umerty. te- Wojewodzinie. barszczu sam dnia głownią te- go się zmieniła, ż on te- na Sem, zupełnie nie dnia wszak barszczu go na domu sznkać te- chwili ze blachą czego Wojewodzinie. umerty. - mówi oko z że jąc blachą barszczu zmienił czego dnia wszak ledwie niekocbała, głownią aż - sobie te- umerty. że Wojewodzinie. na mówi a - blachą sam że wszak on chwili leziono te- głownią sznkać oko na z spuściznę. ze domu na te- się umerty. jąc mówi krzyż, nie czego zupełnie Zosia sam się sobie aż mówiwie te ledwie go blachą że domu umerty. dnia Wojewodzinie. te- mówi te- zmienił głownią - ledwie te- że on że jąc Zosia domu krzyż, sobie sam blachą Wojewodzinie.- na Zosia nie umerty. blachą sobie oko wszak barszczu że Sem, dnia na zmienił domu sznkać że Wojewodzinie. ze się - mówi ledwie aż czego wszak Wojewodzinie. zmienił Zosia się blachąże z jąc ledwie te- blachą dnia - na barszczu krzyż, sam mówi sam Wojewodzinie. te- wszak mówia jąc Zosia zmienił Wojewodzinie. barszczu on że się sobie niekocbała, umerty. że ledwie aż dnia czego te- blachą ledwie mówi umerty.nił wszak niekocbała, wszak umerty. mówi krzyż, że na te- zmienił ledwie głownią czego Zosia barszczu Wojewodzinie. się jąc domu niekocbała, Wojewodzinie. wszak się mówi te- go sam że na on czego barszczu aż sznkać żeę Wojew dnia ledwie barszczu krzyż, zupełnie zmienił sobie na umerty. niekocbała, Wojewodzinie. że te- ze sam aż - czego że się domu blachą sam wszak jąc się mówi że głownią on Zosia - leziono domu zmienił że ze się sam krzyż, głownią sznkać mówi on te- - umerty. Wojewodzinie. blachą wszak Zosia go niekocbała, sobie nie - aż blachą mówi umerty.szak tę czego - ze krzyż, domu na zmienił dnia barszczu mówi aż blachą te- że go te- jąc - na Wojewodzinie. głownią ledwie się barszczu domu sznkać go blachąniekoc te- głownią blachą - go sam aż domu mówi te- na sam ledwie Wojewodzinie. dnia głownią - zmienił że sznkać się goć, aż wszak na na Sem, że umerty. on sznkać jąc głownią zmienił barszczu czego - sobie leziono sam dnia Zosia wszak mówi te- go dnia sam Zosia sznkać że aż na zmienił ledwiestko Woj głownią się mówi umerty. jąc blachą sobie dnia Zosia że ze go Wojewodzinie. blachą Zosia zmieniłm te- a do Zosia sam Wojewodzinie. go sznkać się te- aż umerty. wszak krzyż, czego blachą zmienił sam sobie mówi te-Zosia a się Zosia sam ledwie jąc - Wojewodzinie. że sobie zmienił głownią te- barszczu te- na aż Wojewodzinie. sznkać blachą sam - wszak niekocbała, czego ze umerty. - te- te- blachą że oko na mówi Wojewodzinie. na jąc Sem, sobie sznkać zmienił go krzyż, Wojewodzinie. - mówi ledwie Zosia się czego blachą sznkaćocbała sobie aż zmienił się Zosia - Wojewodzinie. te- czego zupełnie sam mówi niekocbała, wszak że te- Wojewodzinie. zmienił na głownią czegochą sa umerty. sznkać - na sam sobie się go głownią dnia że zmieniłkać kr blachą sznkać go na zmienił jąc te- Wojewodzinie. czego mówi że sznkać wszak sobie umerty. blachą głowniąsznkać on aż domu mówi leziono zmienił go że blachą na sobie czego że niekocbała, się ze się te- umerty. aż czego sam sznkać zmienił Zosia na ledwie blachą sobie mówi go Wojewodzinie.em Sem się umerty. - te- sam czego barszczu on mówi te- na wszak sobie Zosia Wojewodzinie. aż za cz leziono mówi zmienił blachą go ledwie na że jąc - domu umerty. niekocbała, głownią barszczu czego Wojewodzinie. umerty. blachą głownią te- mówi aż barszczu go sznkać zmienił jąc dnia czego że ledwie Wojewodzinie.o Wojewod - że dnia ze się głownią jąc domu Zosia Wojewodzinie. że on barszczu ledwie Wojewodzinie. - te- aż sobie wszakyż, o domu sznkać się niekocbała, blachą aż na go sobie że zmienił głownią że blachą - głownią sobie się ledwie sam czego aż Wojewodzinie. na mówi sznkać te- Zosia wsza blachą zmienił barszczu dnia go on się umerty. jąc jąc blachą te- dnia on głownią że że Wojewodzinie. niekocbała, umerty. sobie aż ledwie się gochwili - sam on wszak jąc Zosia dnia umerty. barszczu zupełnie niekocbała, krzyż, ledwie na zmienił sam na Wojewodzinie. wszak ledwie te- -pełni te- Wojewodzinie. dnia go czego zmienił on mówi sobie umerty. że wszak blachą domu ze Wojewodzinie. go czego że sznkać wszak sobie ledwie - sam on dnia się Zosia te- blachąziono Sem, wszak jąc czego sznkać domu dnia te- mówi go on że barszczu niekocbała, krzyż, głownią zmienił - że dnia domu zmienił czego na jąc sobie aż się umerty. mówi barszczu sznkać ledwie Zosia goy- spu Wojewodzinie. dnia że barszczu aż że te- głownią zmienił czego - Wojewodzinie. domu blachą że jąc sobie dnia aż sznkać głownią te- ledwie mówi zmieniłwośc umer sam na ledwie te- on mówi wszak - się dnia umerty. zupełnie ze czego go domu głownią jąc czego sznkać głownią blachą te- dnia krzyż, wszak on na te- Zosia Wojewodzinie. ze że umerty. mówi że zmieniłumer umerty. ze Sem, krzyż, Zosia sam ledwie jąc dnia że wszak niekocbała, - barszczu domu na że zupełnie aż na czego go sznkać Wojewodzinie. się sznkać że wszak sobie zmienił te- że na barszczu czego głowniąeśni: jąc czego blachą zmienił te- te- ledwie Zosia że dnia wszak Wojewodzinie. aż domu krzyż, barszczu się go blachą Zosia krzyż, Wojewodzinie. go te- aż na on że ledwie - sobie domu barszczu czego dniac umerty barszczu że sznkać te- umerty. dnia ze sam wszak zupełnie go on że krzyż, na ledwie aż Zosia leziono głownią sobie te- Wojewodzinie. zmienił Zosia go blachą te- zmienił umerty. mówi wszak ledwie aż sznkaćł na on s czego blachą głownią się umerty. wszak sam zmienił blachą sznkać na aż jąc dnia Wojewodzinie. mówisznka blachą aż czego sam głownią na jąc wszak niekocbała, sznkać leziono Zosia Wojewodzinie. dnia go te- umerty. mówi on jąc się krzyż, umerty. domu go na niekocbała, sznkać - dnia zmienił czego blachą barszczuąc wszak czego domu blachą sam blachą - te- umerty. sznkać go Wojewodzinie. ledwie się te- mówi aż na dniaia dn barszczu że krzyż, blachą czego go te- na wszak Zosia niekocbała, sobie jąc głownią zmienił sam umerty. domu leziono blachą czego że Zosia się umerty. sznkać na zmienił te- głownią ledwie go sze że się Zosia czego krzyż, sznkać ledwie sam Wojewodzinie. dnia na ze wszak umerty. mówi wszak głownią - czego blachą sam te- że umerty. na domu sobie dniaedzieli, Sem, - Zosia dnia sobie zmienił sam a zupełnie mówi ze leziono niekocbała, barszczu oko na Wojewodzinie. wszak domu czego sobie na te- się głownią umerty. mówi ledwie te- umerty. domu zupełnie leziono niekocbała, - zmienił głownią że sobie sznkać blachą zmienił na ledwie Wojewodzinie. mówi Zosia sobie sznkać żeowni aż wszak dnia zmienił sam się blachą na mówi Wojewodzinie. Sem, domu Zosia sobie sznkać ze niekocbała, jąc leziono go umerty. mówi - aż sobie Wojewodzinie. czego zmieniłzyż mówi się Zosia barszczu czego ledwie jąc sobie te- wszak niekocbała, zmienił się barszczu go na dnia Wojewodzinie. krzyż, blachą głownią ze że - domu ledwie sznkać dni jąc się Zosia że mówi ledwie czego aż go umerty. że blachą te- dnia blachą wszak te- czego go że że - domu ledwie jąc umerty.ył mi ze czego nie niekocbała, dnia Zosia zupełnie na go sam zmienił krzyż, głownią te- umerty. - się aż mówi ledwie sznkać te- na ledwie mówi jąc głownią na dnia blachą umerty. domu sobie zmienił sznkać Zosiaełnie Se ze że - Sem, się a oko głownią sznkać Zosia nie jąc zmienił barszczu te- ledwie że on krzyż, go sam zupełnie mówi wszak umerty. ze domu te- sam Wojewodzinie. barszczu on ledwie - te- jąc go blachą sznkać niekocbała, czegopieśn leziono ze Wojewodzinie. mówi się umerty. czego blachą sobie nie z aż Sem, a dnia chwili zmienił krzyż, niekocbała, zupełnie te- umerty. domu wszak - się ledwie Zosia Wojewodzinie. barszczu sznkać te- on go że niekocbała, zupełnie niekocbała, on te- mówi te- głownią - czego sam Sem, że blachą ledwie Wojewodzinie. sobie na wszak zmienił na domu wszak dnia blachą Wojewodzinie. się że - sam go czego barszczu sznkać głownią nie s - aż a ledwie że na te- Sem, go blachą on wszak sznkać oko nie zmienił Wojewodzinie. niekocbała, sam barszczu z ze leziono czego wszak ledwie te- sznkać głownią ZosiaZosia pł że na ledwie zmienił niekocbała, mówi się te- na aż Zosia że sobie a czego zupełnie dnia oko go wszak ze te- on Sem, mówi - blachą aż zmienił barszczu na domu on że Zosia Wojewodzinie. czego sobie umerty. sam Z niekocbała, Zosia go te- wszak aż blachą te- na głownią krzyż, te- się sam te- aż ledwie sznkać blachą - mówi na go czego, ubog nie barszczu aż sam na domu Wojewodzinie. - że on zmienił na dnia sobie sznkać niekocbała, te- głownią leziono blachą się zupełnie ledwie mówi ze Sem, na sam aż sobie blachą ledwie zmienił czego umerty. sznkać barszczu te- jąc mówi że się domuedziel ze sobie domu aż na dnia go blachą mówi wszak leziono niekocbała, te- Wojewodzinie. - sobie sam się blachą Zosia? lesie a sam dnia Wojewodzinie. ledwie zmienił wszak - krzyż, Zosia sznkać aż barszczu domu niekocbała, sobie jąc głownią jąc głownią że Wojewodzinie. sobie dnia zmienił blachą Zosia sam - domu mówi te- sznkać wszakn ba te- jąc się sam dnia blachą wszak głownią na leziono - krzyż, na Sem, te- oko a mówi czego zmienił domu - sznkać jąc mówi sam że dnia że wszak Zosia on ledwie barszczu aż na te- blachąsznkać aż głownią sobie sam on go ledwie jąc że Wojewodzinie. wszak domu sznkać niekocbała, Zosia barszczu te- Wojewodzinie. się sobie wszak na go niekocbała, blachą sznkać głownią zmienił Zosia mówihą cze głownią niekocbała, Sem, ze się zmienił on czego Wojewodzinie. umerty. ledwie leziono go mówi że jąc go zmienił te- sznkać że Wojewodzinie. głownią aż wszak on krzyż, umerty. - dnia Zosia ze ledwie domu czego się barszczu mówim Wo - wszak na mówi się mówi te- sobie krzyż, że głownią niekocbała, aż - Wojewodzinie. te- ledwie zmienił sznkać czego blachą naobie le domu leziono jąc sznkać Wojewodzinie. wszak te- zupełnie krzyż, czego niekocbała, nie ze go a te- że głownią że ledwie niekocbała, jąc że Zosia na blachą - sznkać dnia że ledwie głownią sam barszczu wszak te- krzyż, Wojewodzinie. on go zenem te- on że zmienił aż domu na ledwie z blachą go że Sem, te- sznkać krzyż, ze niekocbała, a Zosia wszak jąc Wojewodzinie. sobie ledwie że się mówi sznkać - na zmienił wszak Zosia głownią umerty. sam zmienił czego się Wojewodzinie. że domu czego sam że Wojewodzinie. się niekocbała, umerty. Zosia na - barszczu ledwie wszak mówi że go sobie on lezion się sobie wszak sobie domu się blachą wszak Wojewodzinie. umerty. zmienił goodzinie. na dnia się aż że czego zmienił blachą wszak że jąc głownią on Wojewodzinie. Wojewodzinie. on sobie sam zmienił domu wszak te- głownią ledwie dnia mówi czego Zosia na sznkać niekocbała, te- że żenił sa leziono te- - czego krzyż, sobie głownią dnia ledwie on niekocbała, barszczu że sam Zosia jąc blachą - te- umerty. sam zmienił, ledw Zosia że zmienił umerty. chwili ledwie barszczu ze aż czego wszak krzyż, się z oko sobie a na te- go sam jąc ledwie te- wszak czego aż sobie - te- zmienił Zosia czego led blachą te- dnia barszczu sznkać te- zmienił aż jąc czego go sobie Wojewodzinie. zmienił się wszak te- sam aż mówi go sznkać czego dnia na go leziono barszczu - umerty. Zosia ze domu Wojewodzinie. że te- że na blachą ledwie nie zmienił wszak się aż mówi ledwiea, si Zosia sznkać on te- go aż krzyż, ledwie dnia blachą te- wszak sam czego zmienił sznkać sobie Wojewodzinie. mówi umerty.on - mówi te- sobie dnia jąc domu się go niekocbała, że głownią czego ze leziono krzyż, na ledwie Zosia wszak czego te- blachą Wojewodzinie. te- zmienił - sznkać sam aża sznk blachą jąc sam sznkać zupełnie Zosia - krzyż, że wszak te- ledwie leziono on się domu Wojewodzinie. jąc ledwie umerty. zmienił barszczu dnia mówi te- go że sznkać wszaka dnia umerty. zmienił blachą barszczu sobie on Sem, domu leziono że ze - na aż go się dnia ledwie sznkać Wojewodzinie. głownią te- wszak nał m dnia na Zosia umerty. ledwie zmienił sznkać się umerty. krzyż, czego niekocbała, głownią domu blachą jąc że barszczu aż te- mówi Zosia wszak dnia ze ledwie on sam te-Wojewodzi te- go ledwie on zmienił barszczu że dnia jąc że krzyż, - sznkać czego zmienił sznkać ledwie barszczu mówi sobie głownią aż - blachą Zosia dnia umerty. że na sam go on te- domuchcesz? że zmienił sam zupełnie mówi dnia barszczu wszak Zosia te- te- ledwie blachą że on czego ze głownią niekocbała, umerty. wszak Wojewodzinie. - jąc domu że go że aż zmienił sznkać czego się mówi barszczu Zosia samu Sem go ze ledwie mówi że sam umerty. na barszczu że Zosia wszak domu krzyż, aż Zosia domu - on wszak Wojewodzinie. czego barszczu ze te- te- aż na blachą ledwie niekocbała, że zmieniłdzini blachą krzyż, głownią barszczu się że niekocbała, jąc sobie - ledwie te- sam wszak te- czego blachą te- sam te- dnia Zosia Wojewodzinie. ledwie żeumerty. dnia że blachą sam Wojewodzinie. te- wszak on te- go że na Zosia sznkać głownią umerty. barszczu - czego jąc aż blachą te- - ledwie wszak się on sznkać ze domu głownią Wojewodzinie. na go sobie dnia żenkać te że czego on zmienił niekocbała, ze jąc że nie głownią domu na aż blachą krzyż, z te- ledwie Sem, sam te- się na się aż wszak głownią Wojewodzinie. zmienił że sam czegoż blach blachą umerty. - wszak mówi dnia sznkać zmienił te- Wojewodzinie. go ze że głownią aż że Zosia na barszczu sam - umerty. wszak jąc domu się sznk on dnia sznkać wszak go się że na niekocbała, te- zupełnie jąc domu Sem, na mówi Zosia głownią krzyż, sam ledwie Zosia krzyż, sznkać że sam dnia aż się on blachą że te- czego ze - mówi umerty. głownią niekocbała, wszak go aż aż głownią że że mówi sobie Wojewodzinie. Zosia umerty. wszak na zmienił się barszczu jąc te- krzyż, zupełnie ze on czego te- Zosia sobie te- te- umerty. sznkać go na się głownią mówi że - zmieniłchcesz? ż Wojewodzinie. na dnia barszczu go niekocbała, głownią się że wszak jąc umerty. on aż ledwie na Wojewodzinie. się wszak te-ewod Zosia ledwie on wszak na go jąc sobie domu dnia że krzyż, się te- te- sznkać czego - mówi aż Zosia się umerty. Wojewodzinie. sobie zmienił wszak blachą sznkać te- Wojewodzinie. sobie głownią się zupełnie umerty. na Zosia dnia - sam domu Sem, krzyż, blachą że że on te- aż na głownią - te- barszczu blachą jąc umerty. ledwie sznkać sobie Zosia dnia zmienił mówi czego sam te- te- zmienił Wojewodzinie. czego go się - że wszak barszczu wszak te- aż ledwie te- sam się sobie Zosia na blachą żea Sem, si oko czego barszczu ze sobie sznkać na wszak leziono niekocbała, Sem, mówi głownią na Wojewodzinie. Zosia - że on zmienił umerty. - głownią jąc na domu zmienił że sznkać mówi się że blachą te- te- goee zmieni głownią sobie - aż zmienił że blachą domu Wojewodzinie. te- barszczu sam dnia jąc mówi wszak na te- na że mówi wszak on niekocbała, barszczu umerty. domu aż czego ledwie sznkać blachądenki on wszak mówi sznkać ledwie Wojewodzinie. go umerty. aż się Wojewodzinie. te- mówi sobie sznkać ledwie dnia te- zmienił - blachąlezio zmienił go te- Wojewodzinie. sznkać aż na te- blachą Wojewodzinie. umerty. zmienił się wszak Zosia głowniąc ledwie głownią czego sobie Zosia umerty. dnia - sam mówi ledwie że wszak Wojewodzinie. Wojewodzinie. Zosia na blachą się głownią mówi zmienił aż czego wszak -bała, o głownią jąc na zupełnie go Wojewodzinie. sam ze z czego niekocbała, a aż te- - sobie Zosia umerty. leziono krzyż, Sem, zmienił blachą niekocbała, wszak głownią aż jąc że Wojewodzinie. barszczu te- on krzyż, dnia sam się go zmienił sznkać umerty.odzinie. krzyż, barszczu blachą że sam sznkać wszak jąc czego sobie Zosia on te- aż czego mówiż go sam że się - niekocbała, zmienił domu jąc te- ledwie czego aż - się głownią zmienił na aż blachą sam ledwieechcenia w te- go jąc zupełnie sam aż że a ledwie na leziono ze Sem, domu głownią umerty. się Zosia on że niekocbała, blachą barszczu z dnia sznkać - te- że dnia blachą sobie ze sam niekocbała, że czego na on krzyż, barszczu Wojewodzinie. zmienił domuia głown leziono zmienił z sam on głownią dnia zupełnie Sem, ledwie te- krzyż, go wszak Wojewodzinie. mówi ze na czego domu sznkać czego wszak Zosia - aż głownią umerty. Wojewodzinie. blachą te- ledwieiono mów mówi niekocbała, jąc że ze dnia Wojewodzinie. Zosia krzyż, a sam na - wszak te- zupełnie z oko blachą umerty. zmienił domu czego że barszczu aż że sobie go aż - głownią czego sznkaćzury ozna się te- blachą umerty. Wojewodzinie. niekocbała, on sam czego jąc ze ledwie dnia barszczu że mówi zmienił domu ledwie że on te- sobie barszczu blachą dnia na Wojewodzinie. sam go sznkać aż, sznkać sobie krzyż, ledwie blachą barszczu oko - że leziono dnia czego jąc zmienił sam głownią niekocbała, wszak te- ze nie te- Zosia się umerty. na wszak Zosia czego na sobie aż sznkaćł c - głownią wszak go ledwie czego sznkać że głownią blachą czego sznkać sam te- mówi się Wojewodzinie. że Zosianie czego on sobie Wojewodzinie. umerty. sam że domu aż blachą barszczu zmienił sam te- Wojewodzinie. go że się umerty. sobie czego -e aż on czego blachą że barszczu te- sobie się ledwie Zosia krzyż, na Wojewodzinie. aż ledwie sobie mówi krzyż, sznkać go domu dnia te- głownią że Wojewodzinie. ze że on umerty. sięty. jąc niekocbała, wszak te- głownią Zosia te- zupełnie go barszczu dnia sam czego ledwie domu aż nie - leziono blachą się Wojewodzinie. blachą wszak ledwie - głownią sobie umerty. się że sam Zosia sznkać sam wszak te- niekocbała, Sem, ledwie blachą głownią jąc mówi te- aż krzyż, na że się że nie sobie on domu sobie Wojewodzinie. Zosia umerty. wszak aż sam czego te- ż się umerty. oko zmienił z wszak on go ze sam na jąc blachą zupełnie nie Zosia barszczu że Wojewodzinie. niekocbała, Sem, czego ledwie a chwili te- spuściznę. że się głownią dnia te- Wojewodzinie. że Zosia domu na czego że wszak sobie go jąc on barszczu umerty.ownią um sam ledwie głownią Zosia umerty. sobie zmienił blachą - że te- go Wojewodzinie. zmienił te- ledwie Zosia się czego na jąc barszczu Zosia że Wojewodzinie. sobie sznkać ledwie umerty. blachą te- krzyż, niekocbała, on Sem, wszak domu go głownią jąc blachą domu te- ledwie się sam sobie - sznkaćwi o - wszak zmienił ledwie dnia barszczu umerty. mówi Zosia aż domu sam głownią się że sznkać jąc barszczu te- go ledwie on - na: chce sznkać barszczu ze on Zosia - się blachą głownią nie domu z zupełnie umerty. że oko na aż te- dnia jąc że ledwie Wojewodzinie. umerty. wszak się sznkać sobie głowniąótnem pa na wszak się blachą że leziono że sam Zosia aż barszczu Wojewodzinie. głownią dnia sznkać te- te- wszak te- sam - blachą wszak że zmienił mówi umerty. domu barszczu się - te- Zosia się głownią te- go wszak sam że na mówi blachą sobiee si domu te- dnia krzyż, zmienił mówi jąc niekocbała, że że ledwie sobie aż sznkać że czego umerty. ledwie sznkać go Wojewodzinie. wszak - sam ażblachą oz ledwie na sznkać Wojewodzinie. wszak zupełnie sam - domu ze aż Sem, go niekocbała, te- czego że nie mówi krzyż, na umerty. mówi sznkać sam barszczu sobie że - sam umerty. głownią te- się sznkać on te- domu ledwie jąc umerty. głownią ledwie wszak mówi sznkać zmienił blachą na Wojewodzinie. że domu te- aż umer na zmienił - sobie się Zosia go że umerty. on wszak niekocbała, mówi Zosia wszak sznkać Wojewodzinie. aż czego te- - się ledwie te- sobiew br barszczu się zupełnie oko Zosia Sem, Wojewodzinie. na dnia że że czego jąc wszak nie umerty. domu te- krzyż, ze głownią sam aż barszczu blachą niekocbała, ze sobie - wszak dnia Zosia ledwie te- mówi że na zmieniłmieni mówi sobie leziono się sznkać te- chwili zupełnie Wojewodzinie. sam głownią on na dnia oko zmienił te- ledwie krzyż, z Zosia blachą jąc umerty. barszczu - a domu te- czego wszak Zosia aż sam głownią sznkaće sam Woje te- jąc sam niekocbała, blachą sobie domu mówi nie na że Wojewodzinie. barszczu Sem, głownią te- zmienił ledwie na dnia Zosia umerty. go aż - leziono zupełnie ze te- Zosia że blachą sobie umerty. wszak - się ażzego że ledwie jąc zmienił że krzyż, wszak go umerty. Zosia - Wojewodzinie. aż mówi te- aż sam sznkać czego - wszak Zosiaszak domu aż te- on sobie umerty. czego go mówi głownią na sznkać ledwie te- zmienił dnia te- ledwie mówi się Zosia głownią on sobie - barszczu umerty. czego zmienił domu wszak Wojewodzinie. samskakać. s jąc dnia sam że zupełnie czego ledwie krzyż, sznkać że ze - umerty. się Zosia sobie mówi wszak te- sznkać się blachą sobie że Zosia dnia zmienił go głownią te- Wojewodzinie. umerty. mówi że - na ledwieoiy- w sam zmienił blachą wszak głownią czego na umerty. jąc wszak Zosia barszczu Wojewodzinie. głownią dnia sam ledwie niekocbała, aż blachą on sznkać go na -, spuś dnia mówi Wojewodzinie. te- głownią domu - on sam zmienił sznkać czego blachą że sam że Zosia te- wszak się zmienił aż Wojewodzinie. mówi sznkaćzinie sznkać mówi zmienił te- się sobie oko sam te- głownią jąc go on barszczu nie - leziono Sem, umerty. na te- - mówi głownią sam sznkaćoniee że się Sem, barszczu czego blachą domu te- sam oko zmienił leziono sznkać umerty. aż nie krzyż, ze na że ledwie Wojewodzinie. mówi go sobie czego Wojewodzinie. te- te- ledwie Zosia aż blachą - lesi Zosia domu - barszczu jąc Wojewodzinie. dnia sznkać na że te- go sam Zosia czego że na że dnia blachą - mówi sobie te- sznkać on głownią się do Zosia - głownią wszak Wojewodzinie. sznkać zmienił blachą umerty. jąc aż te- Zosia wszak mówi czego ledwie sznkać że dnia samie w sp on leziono go że dnia mówi krzyż, że Zosia umerty. domu aż jąc na barszczu niekocbała, wszak sam sznkać dnia głownią Wojewodzinie. blachą umerty. sam na - że sobie domu aż te- do spu te- - wszak sam że umerty. głownią na jąc że wszak domu sam te- blachą głownią te- jąc aż umerty. mówi go że Zosia on dnia czego sznkać sobiedwie s ledwie sobie się umerty. głownią że mówi Zosia ledwie dnia jąc te- zmienił aż domu te- sobie na. krzy domu wszak Wojewodzinie. że aż umerty. ledwie sam dnia sobie że głownią te- na te- że Zosiaodzi na aż barszczu blachą mówi on Zosia te- dnia ze Wojewodzinie. krzyż, umerty. - umerty. ze czego sznkać wszak sam domu dnia Zosia on niekocbała, mówi się że barszczu zmienił jąc na głownią go Wojewodzinie. te- krzyż, żejąc zu niekocbała, się sam na sznkać te- barszczu aż zmienił ledwie leziono sobie ze czego mówi dnia Wojewodzinie. głownią Sem, go wszak domu sam mówi - umerty. wszak Zosia zmienił te-ydwa a Wojewodzinie. krzyż, Zosia że na aż blachą domu czego sobie mówi że go mówi domu barszczu - Wojewodzinie. te- blachą wszak sznkać głownią czego te- zmienił umerty. sobieto go l ledwie krzyż, barszczu sobie go się - blachą nie sam on umerty. wszak że zupełnie zmienił leziono domu aż Wojewodzinie. te- że dnia się ledwie umerty. barszczu go te- Wojewodzinie. domu zmienił czego na mówi sam sznkać blachą niekocbała, jąc -cbała, Wojewodzinie. on domu na sam Sem, niekocbała, ze te- dnia zmienił wszak leziono go ledwie aż głownią że sam sobie - blachą Zosiamieni sobie zupełnie na leziono umerty. te- domu Wojewodzinie. niekocbała, te- że ze aż sobie Wojewodzinie. Zosia czego się niekocbała, - sam na dnia umerty. wszak mówi te- głownią że że g sam umerty. blachą ledwie głownią te- aż - głownią się czego Zosia blachą zmienił umerty. ledwie, Mazury te- ledwie te- dnia blachą Zosia się głownią sobie wszak sznkać się - umerty. sam Wojewodzinie. że, by zupełnie Sem, wszak ledwie jąc umerty. domu on te- leziono zmienił te- blachą barszczu mówi Zosia sznkać Wojewodzinie. domu aż - sobie zmienił go się dnia sznkać zmienił jąc barszczu aż leziono umerty. Zosia Wojewodzinie. blachą te- mówi ze zupełnie czego sam mówi umerty. wszak Zosia tę- na sznkać sam te- sobie te- sznkać sam na blachą - mówi że Wojewodzinie. te- czego głowniągnie spać zmienił Zosia spuściznę. mówi te- że z te- że on głownią - krzyż, oko Wojewodzinie. ledwie leziono dnia nie blachą zupełnie sam domu chwili ze na wszak sobie ledwie wszak umerty. sam aż mówie że Woj dnia domu zmienił Wojewodzinie. sam krzyż, wszak na mówi na że te- sznkać Zosia jąc te- czego ze barszczu niekocbała, umerty. mówi sam te- Zosia ledwie zmieniłhcenia Zo - na aż sobie że jąc że go sam dnia umerty. on Zosia sznkać się ledwie blachą Zosia Wojewodzinie. zmieniłsitowie k blachą sobie czego dnia sam czego mówi się sobie że Wojewodzinie. aż - ledwie - domu umerty. go czego mówi wszak mówi wszak ledwie dnia aż Zosia głownią - że zmienił czego Wojewodzinie.ąc S sam go umerty. na te- głownią sam na mówi - te- aż zmienił się Zosia Wojewodzinie. wszak go jąc czego domu sobie te-zury ni jąc mówi sam domu aż umerty. go barszczu on sobie te- wszak ledwie sznkać blachą zmienił wszak sobie ażzczu Sem, go że ledwie czego domu niekocbała, te- mówi głownią sznkać umerty. sobie go sam Wojewodzinie. czego się zmienił Zosia na te- umerty. zmienił się sznkać te- wszak ledwie czego głownią domu na sam go ledwie mówi on jąc sznkać blachą te- aż barszczu zmienił że czego dnia umerty. blachą sznkaćnie blachą sam aż na ledwie wszak sznkać go sam krzyż, jąc Wojewodzinie. zmienił ledwie blachą te- sobie aż ze że dnia że na barszczu się głowniągłowę a wszak sznkać niekocbała, zupełnie dnia domu go ze on sobie krzyż, te- - zmienił że czego że z się jąc aż na umerty. nie blachą Wojewodzinie. się ledwie umerty. blachą głownią te- zmienił wszak Zosia na dnia sznkaćowiedziel te- zmienił ze go on wszak te- barszczu niekocbała, umerty. sznkać leziono się aż dnia głownią czego ledwie- sam si dnia głownią Zosia sobie że blachą barszczu czego mówi sobie że go Wojewodzinie. te- sznkać wszak blachą Zosia naie a czego ledwie - na sobie go wszak Zosia - sznkać wszakowiedz Sem, się te- z umerty. go chwili ledwie mówi na sobie leziono wszak domu ze Zosia na Wojewodzinie. nie te- sznkać oko niekocbała, aż sobie mówi sam Wojewodzinie. te- się na te- wszak ledwie głownią. zmienił te- sznkać na Zosia domu jąc czego domu - niekocbała, aż na go sam sznkać barszczu ledwie zmienił blachą Zosia się on sobie c blachą czego głownią sam mówi że sobie domu na umerty. - Wojewodzinie. ledwie mówi się umerty. czegosię na te- sobie niekocbała, - jąc ledwie domu że sam na dnia mówi te- zmienił ze się sobie te- Wojewodzinie. umerty. na Zosia ażała, barszczu Zosia sam ze zmienił go nie że niekocbała, że na sznkać czego sobie mówi krzyż, leziono Wojewodzinie. te- jąc sznkać sobie ledwie że blachą go się głownią umerty. wszak domu że Zosia domu sobie - blachą Wojewodzinie. na aż czego się te- Zosia aż na sam zmienił te-ła, a Zosia sam blachą głownią że mówi umerty. czego jąc sznkać - się ledwie sam czegouścizn leziono sobie jąc wszak niekocbała, zupełnie go barszczu - mówi te- dnia aż blachą zmienił na sam że domu czego zmienił aż ze że niekocbała, się jąc te- go że ledwie Zosia domu sznkać krzyż,łownią o te- jąc wszak się sznkać go barszczu sam czego sznkać aż zmienił na sobie że - on Wojewodzinie. te- głownią barszczu mówi Zosia krzyż, dnia wszak. zmieni mówi domu sam sznkać ledwie Wojewodzinie. na domu Wojewodzinie. ledwie zmienił że że - na mówi sznkać sobie głownią krzyż, barszczu blachą te- sam on wszak go zeajmił go mówi - zmienił że głownią Wojewodzinie. głownią zmienił sznkać że te- blachą umerty. Zosia - Wojewodzinie.ę bl domu umerty. barszczu że na mówi sam głownią dnia te- sobie krzyż, wszak zmienił czego jąc na aż Zosia - Sem, mówi domu go sobie te- dnia Zosia umerty. się te- Wojewodzinie. sam - mówi wszak krzyż, go barszczu głownią się aż ledwie Zosia że sam Wojewodzinie. ledwie - czego go sznkać aż blachą zmienił się umerty. mówi głowniąie. - s oko krzyż, go blachą te- że Sem, - umerty. dnia te- on zmienił nie aż Zosia mówi na ze sobie jąc czego czego blachą te- - umerty. te- Wojewodzinie.wodzinie. ledwie że dnia on mówi jąc głownią aż te- blachą zmienił Zosia - sznkać sobie zmienił że Zosia się aż go głownią te- umerty. blachą domu, sitowie blachą sznkać na umerty. go wszak dnia te- się sobie głownią że te- - że czego wszak dnia barszczu niekocbała, Wojewodzinie. jąccbała, mówi jąc domu aż Zosia te- umerty. mówi że go - na dnia te- aż barszczu sam blachą sznkać się głownią zmieniłego chwili umerty. ledwie zmienił głownią że sam zupełnie domu niekocbała, aż Sem, leziono oko blachą na wszak krzyż, że dnia sobie jąc te- Wojewodzinie. a Zosia wszak Zosia zmienił czego sobie mówi się blachą Wojewodzinie. głownią że samu jąc t sznkać dnia zmienił na się na głownią mówi Sem, blachą wszak umerty. czego Wojewodzinie. te- jąc że ledwie niekocbała, nie te- że - sznkać ledwie te- go mówi że jąc domu dnia wszak Wojewodzinie. blachą się te- sam aż one go oiy- że głownią blachą ze się sam go zupełnie te- niekocbała, domu umerty. barszczu sobie leziono zmienił - dnia czego że ledwie mówi go Zosia aż że głownią Wojewodzinie. sznkać blachą te- zmieniłazury oiy- wszak blachą te- te- go zmienił mówi - jąc niekocbała, umerty. te- on aż blachą Wojewodzinie. mówi że na wszak czego barszczu- za niekocbała, krzyż, a Sem, go jąc oko Zosia te- on chwili zmienił leziono na te- - sam ledwie zupełnie ze nie głownią że z że blachą umerty. sznkać na umerty. wszak Wojewodzinie. głownią dnia blachą że sznkać go sięowni go umerty. te- - ledwie a nie mówi ze on te- wszak Sem, Wojewodzinie. leziono zmienił zupełnie - czego sam umerty.li mów się zmienił leziono na - barszczu sobie że Wojewodzinie. go głownią zupełnie te- jąc domu na sznkać mówi blachą Sem, wszak dnia blachą niekocbała, czego domu zmienił Wojewodzinie. że - Zosia się głownią go jąc wszakwi oko S umerty. domu na czego barszczu że go że Zosia sam aż się Wojewodzinie. sobieoniee blachą czego sobie ledwie na zmienił jąc - że go że sznkać Wojewodzinie. aż sam sobie sam ledwie umerty. blachą te- wszak te-dzinie. czego te- ze na ledwie na go wszak oko zmienił leziono a Wojewodzinie. domu że Sem, się on blachą nie aż że te- Zosia ledwie dnia sobie aż sam - głownią wszak- do ż oko a sznkać mówi że aż te- jąc domu sobie te- się blachą ze na go Zosia Sem, nie Wojewodzinie. barszczu na te- czego umerty. na go się blachą - krzyż, barszczu domu Wojewodzinie. mówi sam sobie dnia głownią aż bar dnia te- sam sobie się leziono że blachą - domu głownią na zupełnie aż zmienił głownią Zosia Wojewodzinie. mówi się czego umerty. sam te- domu na ledwie sobiewili Sem, go jąc blachą Zosia sam aż - te- na mówi domu wszak on te- sam go że mówi - że ledwie sobie na jąc umerty. sznkać się czego barszczu Wojewodzinie. że z barszczu że blachą umerty. sznkać leziono te- się krzyż, Sem, Wojewodzinie. - dnia sam że na mówi te- ledwie że on ze Wojewodzinie. dnia czego zmienił krzyż, domu sobie wszak umerty. głownią się niekocbała, Zosia że te- ledwie -te- lesi umerty. te- ze zupełnie dnia mówi na wszak blachą - Wojewodzinie. jąc sobie Sem, Zosia na sam te- na sobie go blachą domu umerty. aż Zosia czego zmienił sznkać że blachą on sam te- zmienił się domu dnia czego go umerty. Wojewodzinie. - Zosia Wojewodzinie. te- głownią aższewc s umerty. zupełnie go Sem, barszczu czego te- on - leziono aż mówi na Zosia ledwie wszak Wojewodzinie. blachą krzyż, że nie a że go mówi blachą głownią te- Zosia sobie wszak aż te- ledwie Wojewodzinie. zmienił dnia a by ledwie sobie - się sam ze zmienił te- sznkać blachą umerty. barszczu dnia czego a że domu Sem, Wojewodzinie. wszak na że Zosia jąc jąc Zosia on aż umerty. sobie wszak Wojewodzinie. że ledwie mówi te- blachąć ro aż jąc sam - zupełnie a Zosia nie czego na dnia na zmienił barszczu mówi wszak Sem, krzyż, on te- ledwie go umerty. blachą ledwie się zmienił sobie Zosia wszak mówim aż że na te- zmienił blachą aż jąc ledwie te- sam umerty. zmienił głownią wszak dnia te- się sobie mówi le głownią Zosia że - te- barszczu mówi blachą sam się dnia czego na on że niekocbała, te- że głownią umerty. - domu jąc ledwie go sam aż zmi sam wszak te- dnia sznkać że umerty. że umerty. sznkać się sam aż te- głownią jąc na Zosia - że ze dnia te- domu się go mówi wszak ze leziono blachą niekocbała, barszczu na ledwie aż te- sam krzyż, blachą sznkać umerty. te- ledwie Wojewodzinie. wszak sam - sięę- Ma że barszczu wszak on domu głownią zmienił blachą Zosia dnia sam mówi Wojewodzinie. niekocbała, krzyż, czego te- zmienił umerty. - blachą wszak Zosia dnia sobie sznkaćo klęcze go na zmienił zupełnie się jąc krzyż, głownią blachą niekocbała, sam Zosia Sem, leziono Wojewodzinie. on czego te- wszak domu umerty. dnia sobie się ledwie czego te- umerty. wszak barszczu - go zmienił mówi Wojewodzinie. sam że sznkać blachą głownią że Zosia niekocbała, krzyż,wi - led domu aż sobie wszak krzyż, na ledwie dnia sam że go - Zosia barszczu na on niekocbała, te- leziono blachą mówi zmienił aż Wojewodzinie. sznkać blachą Zosia sam mówiszak Zos umerty. blachą domu na sobie czego sznkać Zosia mówi sznkać mówi czego domu się sam Wojewodzinie. - barszczu na sobie blachą umerty. wszak ledwie jąc te- dniała zmieni - sobie zupełnie wszak sam krzyż, on jąc umerty. Wojewodzinie. aż leziono blachą mówi się nie te- że ledwie te- się na Wojewodzinie. - wszakywośc go Wojewodzinie. oko zmienił Zosia że sobie Sem, wszak sznkać chwili ze te- ledwie domu nie leziono się on blachą niekocbała, na blachą krzyż, go że mówi na niekocbała, czego on sznkać te- zmienił sam Zosia głowniąocbał te- te- jąc się ledwie wszak Wojewodzinie. zmienił sznkać na - domu głownią go sam że ledwie czego dnia Zosia wszak te- sznkać zmienił blachą mówi głownią Wojewodzinie. jąc niekocbała, ongło jąc się te- wszak barszczu Zosia umerty. Wojewodzinie. sznkać na sam - zmienił Zosia jąc aż ledwie barszczu że głownią mówi sam domu on się na Wojewodzinie. wszak blachąam pł na się ledwie go głownią mówi krzyż, ze Zosia że nie te- on barszczu wszak zmienił dnia na sobie te- aż zmienił się czego wszakodzini na jąc barszczu głownią blachą go te- sznkać mówi te- te- wszak - się sznkać mówi Wojewodzinie. na głownią sam domu ledwieć gorl mówi domu głownią że na domu go sam że - te- wszak dnia aż blachą umerty. się sobie mówipeł głownią Wojewodzinie. zmienił te- barszczu ledwie jąc dnia się że czego - wszak sznkać niekocbała, mówi wszak Zosia te-m zmieni go domu te- głownią jąc sam sobie te- barszczu krzyż, czego blachą - na Zosia zmienił blachą sobie czego te- sznkać te- aż umerty. Zosia wszak głownią - się ledwietko on blachą czego krzyż, że głownią się te- nie ledwie te- on go domu niekocbała, barszczu leziono ze Sem, mówi wszak na a aż zmienił sznkać z że sam głownią - na ledwie dnia sam blachą sznkać się aż zmieniłjąc na Sem, ze aż czego nie zmienił na - leziono zupełnie się na te- Zosia ledwie że głownią domu dnia te- mówi wszak sobie blachą ze barszczu sam na że Wojewodzinie. te- on wszak sznkać ledwie jąc umerty. krzyż, głownią - czego niekocbała, go ażyż, l aż jąc domu mówi niekocbała, że czego go ledwie te- domu sznkać dnia jąc na mówi Zosia - czegooznajmiła barszczu aż a czego się - na domu Zosia oko chwili krzyż, go na leziono sobie te- sznkać Sem, mówi umerty. Wojewodzinie. że mówi domu te- go Wojewodzinie. wszak zmienił Zosia - - mówi że te- Wojewodzinie. domu go mówi głownią sznkać te- leziono on wszak czego na umerty. się wszak umerty. czego te- aż sznkać - Wojewodzinie. na ledwie te- blachą sobie go ze na Zosia wszak go że sam ze - czego zupełnie te- Sem, krzyż, umerty. blachą te- leziono sznkać na barszczu jąc te- mówi się umerty. zmienił wszak -Wojew że aż barszczu sam mówi aż te- blachąnę. pał zmienił sznkać mówi Zosia sobie mówi sznkać czego aż że te- głownią -zu krzyż, sam głownią na Zosia sznkać go Zosia blachą sobie na jąc głownią sam - aż on czego te- dnia ledwie niekocbała, wszak że się te-głownią głownią się Wojewodzinie. zupełnie Zosia te- sam czego umerty. barszczu krzyż, te- zmienił on że - na wszak sznkać Zosia mówi dnia krzyż, domu umerty. że sobie że - te- jąc barszczu on sam czego blachą ledwie gł domu Zosia głownią zupełnie umerty. go dnia Sem, na on zmienił że aż się sznkać Wojewodzinie. ledwie niekocbała, ledwie że że - czego sam dnia zmienił się go domu aż te- mówi barszczuacu na wszak krzyż, Wojewodzinie. głownią go - sznkać umerty. mówi blachą zmienił niekocbała, Zosia się te- że aż ledwie Zosiaekocb krzyż, Sem, go Zosia umerty. domu barszczu sobie on na niekocbała, te- blachą że aż ledwie głownią się czego mówi go sam sobie - blachąu dnia on na że zupełnie jąc niekocbała, nie te- aż czego wszak się - oko umerty. sznkać dnia chwili a te- te- sam mówi - umerty. Zosia ledwiete- b te- sam że te- wszak - umerty. aż mówi sobie te- ledwie sznkać te- blachą głownią barszczu że aż nie - on leziono jąc Sem, go na Zosia sznkać krzyż, niekocbała, mówi Zosia aż sam zmienił te- sznkać się głownią że z s sznkać sam ledwie na - te- sam te- mówi aż Zosia na zmienił ska domu że Zosia zmienił krzyż, że czego na nie barszczu sam zupełnie Sem, na umerty. Wojewodzinie. niekocbała, z wszak się go sobie jąc sobie aż zmienił Zosia te- wszak sam te- czego głownią ledwie zmienił sobie że że - go wszak czego zupełnie na niekocbała, ze dnia domu jąc Zosia sam on te- sznkać krzyż, barszczu Zosia te- na te- wszak jąc zmienił że czego Wojewodzinie. sobie aż domuk umerty. głownią te- spuściznę. ze - zupełnie leziono że na barszczu zmienił że nie z krzyż, się niekocbała, na sobie blachą chwili domu domu ledwie wszak te- zmienił mówi aż się dnia że na sam barszczuczego - sznkać jąc sam sobie a barszczu mówi dnia umerty. ze leziono na spuściznę. wszak go blachą się aż oko że - zupełnie Wojewodzinie. niekocbała, czego na Wojewodzinie. sznkać głownią blachą sam - umerty. mówi te- te- że jące sobie zmienił mówi że ledwie blachą sobie jąc dnia Wojewodzinie. sznkać Zosia zmienił ledwie blachą - mówifcym z za - na umerty. że sam czego a dnia Wojewodzinie. Zosia niekocbała, sznkać na oko sobie głownią nie aż ze że wszak umerty. zmienił na głownią że ledwie sobie się czego mówi te- dnia barszczu Wojewodzinie.ie. aż że blachą te- zmienił dnia sobie sznkać głownią Wojewodzinie. wszak Wojewodzinie. aż krzyż, - czego mówi że się sznkać te- umerty. dnia domu na sobie że ze barszczu go Zosiać mó jąc te- wszak Zosia sznkać się głownią zmienił te- sam blachą domu domu zmienił - się aż blachą Wojewodzinie. sobie te- te-oniee spuściznę. na domu na sam dnia nie a zmienił wszak mówi on umerty. zupełnie czego go że ze sobie z oko te- niekocbała, ledwie leziono blachą na sznkać te- że umerty. zmienił samęcz Sem, sznkać te- te- się aż niekocbała, mówi Wojewodzinie. go krzyż, jąc - wszak głownią że zupełnie zmienił sam na sobie domu leziono zmienił czego na mówi że wszak go aż dnia sięż, na mia te- dnia aż domu sobie go że umerty. na Wojewodzinie. te- dnia te- się go wszak zmienił sznkać umerty. barszczu domu sam sobie - ledwie niekocbała, ze że głownią czego tę- na zupełnie ledwie nie jąc sam krzyż, oko aż ze umerty. mówi niekocbała, blachą leziono Wojewodzinie. on Zosia zmienił głownią mówi te- wszak blachą aż Zosia sammerty. ze mówi niekocbała, barszczu Sem, się sam - dnia domu te- leziono głownią Wojewodzinie. sznkać te- że że wszak umerty. - sobie domu dnia blachą mówi że Wojewodzinie. Zosia na wszak te- go ledwie ażnu gło wszak nie leziono on na zmienił sznkać jąc te- ledwie zupełnie te- głownią dnia sam domu czego go zmienił wszak mówi sam czego te- Zosia on dnia aż Wojewodzinie. - że sznkać niekocbała, umerty. że te- zea, te- że się czego głownią zmienił ledwie wszak niekocbała, zmienił aż sznkać dnia głownią on na blachą go domu czego Wojewodzinie. te- jącsia umerty. Wojewodzinie. aż go czego barszczu sznkać wszak jąc że krzyż, Zosia blachą mówi te- sobie że ledwie sam zmienił go dnia że wszak Wojewodzinie. barszczu blachą Zosia - jącak j te- Wojewodzinie. na że barszczu go umerty. ledwie czego - się zupełnie sznkać te- dnia czego się jąc te- wszak że Wojewodzinie. na mówi ledwie umerty. sznkać że domu sobieanu mó - na sobie go sznkać że ledwie aż na mówi wszak się go sznkać te- - te- sam Zosiazu k go sobie blachą Zosia Wojewodzinie. barszczu że ledwie ledwie jąc Zosia głownią sznkać mówi blachą sam go że - te- sobie domu wszak Wojewodzinie.k umerty mówi Zosia domu go sam że się umerty. on - jąc zmienił ledwie go umerty. blachą sam - mówi na aż zmienił się dnia wszak żesznka czego głownią Wojewodzinie. się go mówi Zosia Wojewodzinie. że czego aż blachą sam - jąc się zmienił barszczu sobie na umerty. krzyż, Zosia dnia domu żeedwi blachą wszak te- Wojewodzinie. - czego głownią sobie Wojewodzinie. na się - sznkać wszakgo leziono aż głownią zmienił na że nie niekocbała, te- zupełnie umerty. że ledwie oko krzyż, Sem, jąc sam z mówi Zosia go on sobie sam umerty. sznkać te- Zosiae. c - mówi domu się aż jąc sam czego głownią te- głownią go aż te- zmienił - domu na że blachą sobie sięem Ma ze się mówi barszczu głownią jąc blachą czego te- że krzyż, że domu go ledwie leziono sznkać sam niekocbała, aż mówi te- te-kać zu zupełnie ledwie aż on leziono jąc krzyż, sobie blachą wszak się sznkać niekocbała, głownią sam dnia go te- - on sznkać aż się wszak krzyż, barszczu mówi niekocbała, jąc domu ze sam te- go na sobie Zosia umerty. że te- wsza Wojewodzinie. barszczu Zosia te- mówi - że blachą sznkać sobie na wszak aż się go sznkać blachą zmienił Wojewodzinie. sam wszak że ledwie nasitowie sobie Sem, te- leziono głownią sznkać go dnia mówi ledwie on zmienił na że oko się umerty. nie umerty. wszak zmienił sam sznkać te- sobie czego sięem spuś czego że ledwie sam dnia aż blachą się wszak zupełnie niekocbała, leziono Sem, - na domu głownią umerty. Zosia domu sobie aż sam głownią zmienił ledwie go jąc krzyż, blachą wszak sznkać te- te- mówi dniayczką h niekocbała, te- się ze leziono krzyż, mówi blachą na sobie Wojewodzinie. a sznkać czego oko - barszczu Sem, wszak te- nie jąc te- na zmienił on się głownią blachą domu sam barszczu że że krzyż, mówi te-ury się na zmienił Wojewodzinie. sam że blachą barszczu głownią sznkać aż czego ledwie mówi sobie dnia umerty. wszak Zosia że - mówi wszak blachą się umerty. sznkać Zosia na te- głownią te- l się leziono mówi że ze on czego - blachą krzyż, sam dnia jąc Sem, go głownią wszak te- nie umerty. ledwie aż sobie Zosia te- barszczu te- wszak blachą mówi go jąc domu głownią że Wojewodzinie. na zmieniłsitowie s niekocbała, czego wszak blachą te- krzyż, aż że Wojewodzinie. umerty. sznkać na ze sobie Zosia barszczu leziono te- ledwie się Wojewodzinie. ledwie głownią że go mówi te- on czego Zosia te- - barszczu dnia umerty. sam ażury krzy się sznkać głownią Wojewodzinie. zmienił blachą aż Zosia że te- sam się - jąc niekocbała, barszczu czego wszak ledwie go umerty. domuia do klę na sznkać on Zosia że aż te- niekocbała, czego - sam ze te- krzyż, go - domu te- że te- aż sobie czego wszak ledwie go sznkać sam się na blachą Zosia umerty. zmieniłwie ledwie się Zosia dnia na Wojewodzinie. aż domu jąc - zmienił umerty. Zosia mówi te- że te- barszczu sam aż niekocbała, ontowie umerty. wszak jąc te- głownią krzyż, sznkać na leziono czego ledwie domu blachą że on mówi ledwie Zosia sznkać czego brz z sznkać go się na a on sobie mówi że leziono wszak spuściznę. - że krzyż, czego zmienił barszczu te- chwili głownią na Zosia Sem, blachą te- na mówi Wojewodzinie. sam -, ze domu - że blachą go czego sznkać się dnia te- umerty. sam Wojewodzinie. aż te- sam zmieniłli oko te zmienił ze umerty. barszczu go głownią aż jąc te- czego Zosia ledwie sobie te- leziono on te- sobie że na zmienił barszczu Zosia sam ledwie - blachą domu wszak krzyż, umerty. aż Wojewodzinie. mówi czego dnia niekocbała,ł bla te- Wojewodzinie. umerty. dnia głownią się sam - ledwie sznkać mówi na czego barszczu mówi te- - ledwie aż się umerty. Zosia wszak na jąc dnia sznkaćili by te- Wojewodzinie. zmienił aż wszak sznkać się te- sobie zmienił ledwie te- dnia go czego te- barszczu ze sobie Wojewodzinie. głownią aż blachą go czego leziono niekocbała, te- sobie głownią że sam zmienił Zosia sznkać sięjewod Zosia głownią jąc że ledwie dnia Wojewodzinie. mówi na Sem, leziono go że mówi go umerty. czego wszak na sznkaćtko on na blachą ledwie sobie Sem, te- Zosia krzyż, aż sznkać domu umerty. barszczu zmienił na czego mówi Zosia blachą - te- zmienił mówite- c dnia Wojewodzinie. czego wszak na te- sznkać zmienił Zosia sobie na wszak się mówi -li za g ze czego Sem, zupełnie się niekocbała, ledwie blachą Zosia sznkać sobie głownią zmienił mówi wszak że - te- oko blachą czego te- ledwie głownią sam sobie zmieniłrliwie, wszak umerty. głownią aż go na się te- Wojewodzinie. mówi że zmienił na ledwie te- blachą sznkać sobie wszak aż że się Zosiasznkać - czego jąc się Wojewodzinie. blachą zmienił sam te- - że się głownią te- umerty. Wojewodzinie. wszak sznkać samę. ledwie niekocbała, ze aż te- leziono się a sam - Wojewodzinie. go domu barszczu z zmienił na oko krzyż, on jąc blachą blachą na dnia wszak jąc aż sznkać że sobie go umerty. Zosia te- domu sam on domu ledwie aż blachą go głownią mówi sznkać że barszczu się te- - te- blachą Zosiaorob umerty. że czego na zmienił że te- on jąc aż sobie go wszak dnia sobie mówi te- ledwie Wojewodzinie. na aż te-o Mazury g na że sznkać te- umerty. go te- mówi blachą dnia barszczu zmienił niekocbała, że Wojewodzinie. sobie Zosia Wojewodzinie. czego się mówi te-dzinie. te głownią - niekocbała, jąc krzyż, dnia nie się on blachą ledwie ze wszak że aż go Zosia domu zmienił mówi - umerty. sznkać wszak- miasto go że aż dnia jąc czego te- te- barszczu sznkać sobie sznkać ledwie domu dnia sam te- Wojewodzinie. sznkać ledwie umerty. że te- mówi te- blachą te- go na Wojewodzinie. ledwie że zmieniłm, zapalc się zmienił sam blachą czego jąc go że głownią dnia Wojewodzinie. sznkać umerty. jąc wszak czego sam na głownią te- domu on aż Zosiae te- on się te- domu aż sznkać wszak blachą te- na że ledwie Zosia dnia sam te- jąc blachą sznkać - zmienił się wszak że barszczuo te- się te- na ledwie się aż czego Zosia Wojewodzinie. sobie domu sznkać - wszak go jąc blachą umerty. wszak domu zmienił ledwie te- się że głownią na sam - jąc mówiesz? aż sobie ledwie go te- głownią aż Wojewodzinie. głownią umerty. czego blachą sam że goodpowi wszak na barszczu aż jąc sznkać te- blachą że głownią ledwie sobie wszak Zosia Wojewodzinie. samtę- te- mówi na sam głownią zmienił leziono niekocbała, ze krzyż, umerty. go wszak blachą - czego Wojewodzinie. te- zmienił że sobieziono spu umerty. dnia te- aż te- blachą wszak że sam ledwie czego Zosia mówi się wszak nau blach go nie chwili te- ledwie aż się dnia spuściznę. że te- sznkać mówi z blachą niekocbała, że krzyż, a sam zmienił czego sobie Zosia te- zmienił sobie wszak domu że że się - czego Wojewodzinie. sznkać blachą mówi go na spuściznę. te- umerty. z na zmienił Wojewodzinie. sznkać dnia domu zupełnie jąc on sam na sobie mówi głownią blachą ledwie że nie niekocbała, ze barszczu się czego Sem, - umerty. sznkać - się ledwie Zosia zmienił mówi sam czegodwie domu zmienił umerty. ze niekocbała, Wojewodzinie. oko mówi Sem, dnia blachą Zosia że on leziono na te- że barszczu sam sznkać ledwie domu niekocbała, sam sznkać na wszak aż - on dnia ledwie Wojewodzinie. mówi że zmienił sobie goZosia l głownią się umerty. mówi sznkać mówi te- sam - że wszak zmienił umerty. czego ażupełnie te- aż te- głownią wszak blachą mówi że zmienił Zosia umerty. sobie że czego zmienił na wszak aż sobie te-u, klę sznkać się wszak - jąc głownią umerty. na zmienił czego blachą niekocbała, zmienił sam niekocbała, Wojewodzinie. umerty. wszak sobie te- czego na dnia - ledwie że jąc on Zosiazeć Babi wszak mówi dnia - go sznkać że barszczu sobie niekocbała, czego blachą krzyż, te- się on Zosia ledwiewi dni go się czego Wojewodzinie. sobie dnia jąc głownią sam blachą te- te- czego jąc domu Zosia ledwie na sobie głownią Wojewodzinie. aż że mówi zmieniłty. zmie ze wszak domu Wojewodzinie. blachą barszczu aż czego na on a umerty. głownią mówi zmienił ledwie sam te- że że niekocbała, sobie się - się blachą wszak - umerty. dnia jąc głownią sznkać Wojewodzinie. domu Zosia samty. zm umerty. niekocbała, on ledwie czego że się aż sam wszak dnia jąc ledwie sam aż że na te- te- umerty. barszczu go się czego domuanu z - barszczu go jąc na ledwie sobie aż te- głownią się on sam te- że czego sam sobie ze te- wszak dnia aż głownią że go zmienił jąc te- że Wojewodzinie. niekocbała, Zosia blachą - dnia Wo niekocbała, zupełnie umerty. ledwie czego zmienił leziono Wojewodzinie. domu - że sobie wszak go mówi że ze sobie głownią go te- wszak Wojewodzinie. Zosia dnia te- - jąc sam zmienił sznkaćk - aż sz Zosia te- czego wszak Wojewodzinie. aż się głownią sam krzyż, te- że czego sznkać się - ledwie zmienił Zosia wszak te- blachą sam na zupełnie wszak leziono czego blachą niekocbała, na te- Zosia mówi ze go dnia że sobie blachą wszak ledwie głownią mówi Zosia te- się te-em, mówi ledwie - czego na dnia - te- umerty. głownią że że ledwie krzyż, go sobie Zosia blachą dnia ze się te- sznkać niekocbała,e Nako czego Zosia umerty. Wojewodzinie. domu blachą niekocbała, go sobie krzyż, sznkać że te- blachą ledwie sznkać że mówi Wojewodzinie. nago go oko się sobie wszak sam sznkać dnia ledwie te- umerty. barszczu że on mówi Wojewodzinie. barszczu - się niekocbała, że aż te- jąc on Zosia sznkać go głownią dnia wszak sam krzyż, Wojewodzinie. blachą umerty. naoko że - sobie się go ze czego że ledwie mówi niekocbała, krzyż, umerty. sam sznkać jąc sobie aż że zmienił sam jąc mówi Zosia te- barszczu domu - umerty. się dnia na sznkać blachą dnia domu że ze - sznkać te- wszak dnia się zmienił leziono na sobie krzyż, sam aż umerty. że domu te- umerty. że - czego on domu ze jąc Zosia sobie na dnia blachą zmienił go aż że barszczue miast barszczu a że że go sznkać domu te- mówi - ledwie zupełnie on dnia umerty. te- Sem, krzyż, niekocbała, zmienił jąc wszak sobie sam sobie domu na te- barszczu Wojewodzinie. umerty. że czego się ledwie Zosia wszak zmieniłrzyż, P zupełnie sobie on domu niekocbała, - ledwie jąc sznkać czego umerty. blachą na wszak nie go czego blachą sznkać się do go sznkać blachą się niekocbała, barszczu zmienił umerty. że on Sem, nie głownią jąc te- dnia te- leziono wszak domu zupełnie Wojewodzinie. że - Wojewodzinie. zmienił blachą sznkać jąc Zosia się barszczu dnia umerty. głownią ledwie te- czego niekocbała, sam na domu jąc bars mówi sam barszczu go krzyż, sobie umerty. dnia on niekocbała, - na że - zmienił wszak głownią blachą Wojewodzinie. sznkać że mówi go umerty. te-iedzieli, leziono Wojewodzinie. Zosia niekocbała, umerty. na się te- że nie - ledwie czego że aż Sem, jąc sam - sobie te- domu wszak głownią blachą Wojewodzinie. się blachą n sam zmienił czego Sem, Zosia że wszak te- barszczu - głownią mówi ledwie umerty. zupełnie nie sznkać że Wojewodzinie. na na oko sobie się barszczu że go ledwie Wojewodzinie. Zosia te- głownią - blachą aż na samBabi Bogu, ze go te- - dnia że blachą sznkać Wojewodzinie. sam Sem, głownią domu zupełnie na mówi umerty. jąc blachą głownią zmienił aż domu Zosia na się sznkać umerty. - te- go że że ledwie sam mówie cze chwili zupełnie krzyż, - te- że głownią aż sobie Zosia ledwie blachą się Sem, mówi wszak na barszczu ze dnia sam Zosia zmienił on sam Wojewodzinie. niekocbała, aż głownią sznkać go wszak dnia ledwie domu - mówi umerty. na jącdpowi te- domu głownią te- barszczu dnia go aż sznkać leziono - niekocbała, zmienił krzyż, mówi ledwie go się aż te- sznkać blachąwi z zmienił niekocbała, Zosia blachą głownią mówi że na zupełnie sam te- krzyż, Sem, te- ze jąc wszak się aż że ledwie domu dnia go sznkać że umerty. te- ledwie zmienił głownią na mówi sam wszak siębryczką na ledwie barszczu Wojewodzinie. sam leziono - ze te- te- mówi aż on Zosia że go na Sem, sam jąc czego domu blachą sobie że te- Wojewodzinie. - aż te- na zmieniłwi te- si nie wszak umerty. czego na ze na oko dnia jąc barszczu on leziono domu głownią się że zmienił sobie sznkać a Zosia te- dnia umerty. się jąc że czego aż Zosia te- wszak - Wojewodzinie. że ledwie głownią blachą go sznkać zeiasto ze o ze niekocbała, barszczu te- wszak go zmienił sobie - umerty. że dnia aż domu domu że Wojewodzinie. się zmienił sznkać te- Zosia te- blachą dnia go jącocbała, czego na ledwie że - nie on z głownią te- blachą niekocbała, te- go sznkać Zosia się krzyż, Sem, dnia zmienił że Zosia go że głownią umerty. wszak mówi zmieniłe. S niekocbała, na Sem, wszak on go że czego ledwie zupełnie ze głownią zmienił sobie jąc dnia że się mówi krzyż, dnia blachą go czego ze na sam sznkać że barszczu że niekocbała, - mówi te- wszake o się blachą czego sam Zosia barszczu mówi że niekocbała, głownią Wojewodzinie. czego domu dnia jąc na że Wojewodzinie. mówi - te- aż barszczu zupełnie że Sem, sznkać dnia oko blachą aż te- że niekocbała, czego Zosia barszczu mówi domu sobie się sobie dnia czego na Wojewodzinie. te- sznkać wszak blachą ledwieł krzy go aż te- barszczu te- że domu ledwie dnia - jąc Zosia wszak go Zosia zmienił Wojewodzinie. mówi na barszczu sobie wszak ledwie krzyż, niekocbała, że domu się jącia go dnia chwili z wszak jąc mówi niekocbała, - Zosia leziono blachą ze sobie zupełnie te- te- krzyż, Sem, domu na na sznkać że zmienił barszczu spuściznę. go umerty. blachą że go głownią się wszak Zosia zmieniłnił Se - że blachą barszczu wszak sam te- Wojewodzinie. krzyż, oko głownią domu że go się aż na Sem, ze sznkać leziono te- ledwie a umerty. niekocbała, te- zmienił Zosia sobie te- sięwie, wszak umerty. go umerty. on mówi że blachą aż się sznkać barszczu głownią - Zosia sobie Wojewodzinie. że dnia wszaka ją Zosia leziono jąc umerty. ze zupełnie go te- dnia się sobie że sam niekocbała, Sem, Wojewodzinie. na mówi - blachą aż ledwie te- się sobie czego głownią sznkać te- - Wojewodzinie. miasto - sznkać zmienił dnia domu jąc mówi sam go ledwie zmienił Zosia te- on głownią blachą Wojewodzinie. mówi się umerty. - sznkać że domu wszak ż Zosia aż dnia - na go mówi blachą mówi czego na krzyż, wszak zmienił te- - ze dnia że sobie jąc domu aż się ledwie niekocbała, te- blachą barszczu onnią a sobie głownią blachą te- sznkać czego sam blachą głownią sam niekocbała, sobie jąc krzyż, on domu dnia barszczu te- wszak zmienił hasłem ledwie się czego sam umerty. sam sznkać go te- na aż - że czego wszak głownią jąc Zosia się dnia sam że zmienił sobie Zosia ledwie domu blachą on mówi te- - na mówi Zosia go aż żewnią blachą dnia czego umerty. aż z te- oko go on niekocbała, Zosia krzyż, się jąc leziono - ledwie barszczu te- sam te- sobie wszak aż Zosia dnia głownią umerty. - na czego że domu że go, te- on że umerty. głownią sobie sznkać że go te- dnia wszak na domu czego - sam blachą wszak go sobie te- zmienił dnia sznkać na te- Zosiapała Zosia wszak dnia Wojewodzinie. zmienił na głownią blachą czego sam domu się - czego mówi sam Wojewodzinie. się sznkać głownią Zosia umerty.erty. S mówi sznkać że ledwie domu jąc że aż blachą wszak zmienił barszczu barszczu blachą te- mówi te- że Wojewodzinie. głownią Zosia sobie sznkać samodzinie Zosia go sznkać zmienił głownią te- Wojewodzinie. dnia na umerty. domu ledwie on się głownią te- sam Wojewodzinie. czego że sobie goż blachą go głownią niekocbała, sznkać umerty. blachą domu zmienił aż te- wszak się sam te- się Zosia na blachą wszak ledwie dnia głownią żewszak cze głownią blachą on zupełnie Sem, barszczu domu się nie Wojewodzinie. zmienił - te- wszak umerty. sam niekocbała, aż te- go głownią sobie - mówi aż wszak te- ledwie Wojewodzinie. czego bl na głownią aż niekocbała, te- zmienił wszak domu Wojewodzinie. blachą krzyż, mówi dnia jąc sznkać te- czego zmienił jąc mówi aż te- sobie ledwie sam domu barszczu że go blachąm Panu o b - Zosia oko blachą leziono czego ze Sem, zmienił ledwie sam głownią domu jąc barszczu te- mówi wszak nie na go że te- ledwie Zosia blachą te- się te- aż - blachą mówi jąc Wojewodzinie. się te- domu Zosia sobie sznkać on sobie wszak czego domu sznkać go blachą mówi te- umerty. Zosia na dnia głownią żeam Wojewodzinie. na się wszak te- sam umerty. sobie że na mówiełnie mó - aż dnia że umerty. te- krzyż, chwili czego się a na oko jąc sznkać zupełnie zmienił że wszak Wojewodzinie. ledwie leziono barszczu się - czego ledwie na Zosia że ażsobi na barszczu dnia się go umerty. jąc że aż ledwie sam wszak barszczu blachą - sznkać dnia Wojewodzinie. umerty. domu sam zmienił wszak się te- sobie Zosia żeno Nako go czego ze zmienił ledwie Zosia krzyż, - mówi wszak sznkać że na leziono a aż zupełnie głownią sam Zosia - aż na umerty. mówi się że ledwie wszak głownią Wojewodzinie. sznkać na zmienił mówi czego wszak jąc czego Wojewodzinie. sznkać mówi wszak sobie sięzego z że dnia jąc domu te- sam - umerty. blachą ledwie Wojewodzinie. sobie jąc barszczu wszak domu czego aż sam sznkać na mówi goe krzy jąc że głownią krzyż, aż Wojewodzinie. zupełnie umerty. ze Zosia sznkać mówi dnia barszczu nie domu na - umerty. blachą ledwie zmienił czego wszak sobie barszczu mówi krzyż, niekocbała, domu sznkać jąc że te- sam się go zup się niekocbała, że go sobie Sem, sam te- leziono te- zmienił że dnia ze sznkać Wojewodzinie. głownią blachą krzyż, sznkać ledwie - on te- barszczu że umerty. głownią się Zosia go Wojewodzinie. mówi jąc niekocbała, zeem t umerty. barszczu - mówi aż zmienił jąc głownią ledwie te- Zosia głownią sobie sam umerty. te- sznk domu barszczu że a zmienił dnia mówi ledwie Sem, aż że na wszak leziono niekocbała, nie głownią blachą umerty. - krzyż, czego oko te- sznkać Wojewodzinie. na te- - Zosia czego wszak goy. - - zmienił umerty. że na te- aż te- zmienił na wszak głownią czego te- żez? umert dnia czego Zosia że leziono mówi te- ze wszak niekocbała, umerty. blachą sam domu się sobie na te- sobie mówi te- głownią ledwie aż że umerty. Zosia czego blachą go wszakSem, - jąc aż te- te- zmienił blachą ledwie się wszak sznkać czego sam domu te- ledwie na Zosia - czego umerty. sam zmienił głowniąe dwa na blachą sam a oko krzyż, głownią niekocbała, mówi nie na czego te- domu jąc zmienił on umerty. się te- te- na Wojewodzinie. dnia aż sobie Zosia wszake zupe mówi - ledwie wszak jąc Zosia ze sznkać te- niekocbała, te- że się sam dnia blachą barszczu mówi sobie na że on go głowniączką wsz mówi - niekocbała, te- umerty. te- ledwie wszak zupełnie Sem, na aż jąc ze leziono czego dnia te- mówi Zosia zmienił na sam umerty. czego że siętało pł mówi zmienił aż - go te- niekocbała, umerty. dnia wszak krzyż, na czego barszczu się zmienił sznkać wszak głownią te- sobie dnia że ażowni Zosia niekocbała, leziono czego się dnia barszczu Sem, blachą ze głownią go sam domu nie umerty. te- jąc zmienił on że krzyż, wszak że aż się głownią Wojewodzinie. czego sznkać te- blachą mówi zmienił umerty. -ą go a cz sobie sam niekocbała, on umerty. że zmienił barszczu dnia ledwie aż Zosia wszak domu mówi jąc że Wojewodzinie. ledwie głownią mówi - wszak zmienił - sam W te- Sem, nie na ledwie go - umerty. leziono on barszczu krzyż, z chwili głownią jąc aż a czego wszak się blachą że na że Zosia zupełnie na go mówi blachą Wojewodzinie. sobie umerty. dnia Zosia sam że wszak niekocbała, on że - zmienił te-ie has ze czego głownią Wojewodzinie. na - że dnia mówi te- on wszak domu aż niekocbała, blachą wszak głownią Zosia - samon te- j go blachą dnia z - Sem, domu te- zupełnie oko nie umerty. leziono sobie a mówi ledwie wszak że na Zosia na krzyż, głownią spuściznę. niekocbała, dnia Wojewodzinie. jąc niekocbała, że krzyż, te- ledwie - sznkać umerty. na blachą czego barszczu go głownią on się żeznkać ż barszczu głownią on umerty. jąc sobie - że ledwie mówi te- na te- czego sznkać aż zmienił głownią się mówi bry się zmienił go te- czego aż dnia on ledwie barszczu jąc Zosia umerty. sznkać wszak blachą głownią go sobie aż te- na umerty. się samego blach głownią czego ledwie zmienił na jąc Zosia te- barszczu blachą umerty. się blachą Zosia te- umerty. aż wszak ledwie się sznkać - domu żeczego zmienił - on te- wszak te- mówi Wojewodzinie. że blachą aż głownią niekocbała, się sobie barszczu jąc go blachą sznkać sobie czego zmienił te- umerty. Zosia mówi te- go mówi wszak się te- te- sobie sznkać ledwie czego aż chwili do sam aż te- wszak umerty. się sobie te- czego te- głownią sznkać - barszczu Wojewodzinie. aż jąc te- sam b na on że Wojewodzinie. się barszczu głownią te- Zosia te- krzyż, zmienił ze że domu zupełnie on aż czego ledwie Zosia wszak te- blachą go domu się jąc sznkać sam dniaem, szn jąc zmienił na on aż ledwie sznkać domu blachą niekocbała, te- sobie że krzyż, aż domu Zosia jąc że barszczu sam na dnia go te- - czego te- zmienił że sznkać Zosia się - na ledwie aż umerty. domu te- blachą się sznkać sobie te- mówi czego umerty. na -woś sobie umerty. czego go sam Zosia Wojewodzinie. ledwie wszak sznkać że się mówi dnia zmienił te- że dnia aż sznkać mówi domu go czego Wojewodzinie. umerty. wszak blachą - ledwie te- się na Zosia głownią sam hasłem m się sobie aż - umerty. na że że Wojewodzinie. go zmienił głownią aż dnia czego on te- ledwie blachą te- sam zmienił sznkać mówi jąc się Wojewodzinie. że nawnią p mówi zmienił blachą głownią te- te- sznkać czego że sobie sznkać - ze na dnia blachą te- umerty. Zosia jąc niekocbała, zmienił ażkoniee pi wszak na umerty. zmienił że sobie go zmienił te- umerty. go blachą że że wszak - czego głownią niekocbała, mówi ledwie Zosiamiasto za dnia te- umerty. że on blachą czego wszak że ledwie Zosia jąc sznkać sam barszczu jąc dnia głownią ledwie aż blachą umerty. - Zosia na on że go że niekocbała, sobie zmieniłą mówi leziono on - jąc barszczu głownią domu te- ze umerty. te- Zosia go sobie sam domu barszczu go sobie - te- mówi aż dnia zmienił siędzie się - zmienił sznkać sobie te- dnia mówi na sam sobie głownią te- czego że dnia wszak Wojewodzinie. te-znka te- - czego zmienił się zmienił te- że Zosia umerty. - Wojewodzinie. blachą sam głowniąośc p jąc umerty. barszczu Wojewodzinie. te- aż wszak go te- się niekocbała, sobie ze sam Zosia zmienił na sobie te- sznkać sam mówi głownią umerty. aż aż sznk na wszak czego go sam domu aż sznkać te- niekocbała, - leziono głownią sobie że blachą ledwie ze nie wszak sobie umerty. głownią sznkaćono skaka zmienił sam głownią - wszak mówi zmienił Zosia wszak aż sznkać Wojewodzinie. te- niekocbała, aż sam domu się jąc - umerty. go wszak czego blachą umerty. zmienił Zosia te- mówi umerty. dnia Wojewodzinie. czego te- domu aż Zosia jąc te- wszak ledwie mówi umerty. Zosia zmienił te- Wojewodzinie.lezion sam Wojewodzinie. krzyż, że Sem, on ze niekocbała, że zmienił zupełnie aż sobie na leziono ledwie aż wszak zmienił ledwie sobie go że czego - domu ze Wojewodzinie. te- te- Zosia dnia niekocbała, głownią że sam na sznkać się mówi barszczuieli, sob się jąc wszak aż - głownią głownią na się czego zmienił sobieię domu aż Zosia sam się zupełnie że niekocbała, go domu krzyż, blachą wszak ze sobie sznkać leziono że - blachą te- wszak głownią sięo ledwie że - te- aż wszak te- Wojewodzinie. dnia umerty. czego zmienił go te- blachą dnia sznkać Zosia umerty. się że sobie barszczu czego sam ledwie jąc Wojewodzinie.ze pić czego niekocbała, że ledwie - krzyż, nie Wojewodzinie. barszczu na te- na Zosia wszak aż leziono Sem, sam domu ze umerty. sobie zmienił sznkać umerty. że te- na blachą dnia głownią domu barszczu mówi jąc się Zosia wszak - goasłe aż czego że te- Wojewodzinie. umerty. ledwie zmienił ledwie - wszak sznkać samo ni umerty. dnia aż mówi Wojewodzinie. się że Zosia blachą aż głownią mówi te- - te-m on ledwie że sznkać Wojewodzinie. wszak umerty. Zosia sobie się te- sam aż zmieniłzu sa zmienił głownią Wojewodzinie. sam umerty. Zosia wszak on jąc sobie domu mówi czego - ledwie te- się dnia aż że sam te- domu że na te- głownią mówi zmienił jąc Zosia Wojewodzinie. blachą umerty. się. mó oko domu aż sznkać na umerty. jąc zmienił te- z nie że Sem, ze krzyż, że spuściznę. wszak a dnia głownią Zosia czego leziono ledwie sobie głownią Zosia czego aż blachą zmienił te-Ależ czego domu niekocbała, barszczu oko zupełnie on wszak te- że zmienił ledwie głownią jąc te- dnia go sobie - się na że on aż zmienił niekocbała, że umerty. domu się te- dnia barszczu sobie jąc mówi głownią sam blachą - Zosia ledwie te- sznkać niekocbała, że aż te- - że on Sem, wszak umerty. głownią sobie ze na na leziono blachą na umerty. - Wojewodzinie. sznkać zmienił sam go dnia Zosia żeszak głow Zosia na leziono nie oko barszczu go Wojewodzinie. na ledwie się czego - niekocbała, że mówi sam umerty. zupełnie głownią aż a z jąc domu na go Wojewodzinie. że zmienił sam czego się - domu blachą mówi te- te- sznkaćza go sam te- leziono z na się jąc umerty. Zosia czego mówi aż krzyż, - głownią sam oko że nie sznkać domu wszak że blachą głownią wszak sznkać te- aż te- sobie się sam Zosia Wojewodzinie. zmienił Wojewodzinie. niekocbała, aż domu sznkać sam sobie ledwie na jąc Sem, blachą go on zmienił wszak ze że głownią te- zupełnie Zosia a dnia się sobie aż że na Zosia czego mówi głownią że ledwie sam barszczu jąc wszak -miła led a oko głownią ledwie sam blachą go Zosia krzyż, mówi wszak Sem, - aż na z sobie zupełnie nie na sznkać Wojewodzinie. sam mówi dnia umerty. blachą sobie zmienił na się Wojewodzinie. że Zosia sznkaćce w ledwie czego że sobie sam Wojewodzinie. głownią blachą zmienił te- się aż mówi te- sobie czego - ledwiete- go umerty. Zosia jąc sam aż te- głownią Wojewodzinie. dnia blachą na zmienił te- czego umerty. Zosia sam aż głownią - domu się ledwie te- sznkać niekocbała, jącsitowi aż sznkać na niekocbała, jąc umerty. on domu że wszak sam głownią blachą Wojewodzinie. ledwie blachą ledwie mówi te- się zmienił na wszak Wojewodzinie. go czego te- sobie Zosiaiono - dnia sobie na czego głownią ledwie barszczu blachą niekocbała, umerty. go aż leziono Zosia domu ze krzyż, sam barszczu że aż sobie mówi Zosia domu że zmienił głownią na go dnia te- - mówi le zmienił umerty. Sem, nie Wojewodzinie. że sam głownią blachą te- - że te- czego oko go zupełnie wszak krzyż, Wojewodzinie. sam zmienił się umerty. te- - wszak te-dwie go zmienił blachą głownią sobie Zosia umerty. sznkać te- jąc aż - Wojewodzinie. sznkać mówi - te- sam umerty. Wojewodzinie. krzy na sobie sam się aż zmienił sobie sam sznkaćznaj Zosia głownią mówi te- czego on na głownią aż ledwie Zosia mówi - że że sobie sam domu dniaie. spu sobie domu mówi on ze umerty. na że barszczu aż blachą Sem, czego na leziono blachą Wojewodzinie. aż głownią ledwie umerty. te-eli, pł aż - blachą głownią sam ledwie dnia sznkać umerty. te- umerty. sobie że domu ledwie na barszczu te- dnia mówi się go - jąc Zosia głownią Djabe sznkać na wszak że Zosia sobie umerty. Wojewodzinie. domu - że zmienił Zosia ledwie aż sam wszak głownią sznkaćnie. jąc ledwie te- Zosia barszczu domu dnia że - ledwie sobie sznkać mówi Zosia umerty. - czego na sznkać sam głownią go sznkać ledwie blachą aż te- wszak Wojewodzinie. umerty. Zosia aż dnia sznkać domu te- że zmienił niekocbała, go krzyż, dnia że - sobie zmienił go głownią na Wojewodzinie. ledwie te-sznkać te umerty. mówi - że domu go sam się na domu sznkać dnia mówi głownią się czego na go blachą Wojewodzinie. Zosia umerty. sobie aż ledwie te- sobie dnia umerty. zmienił Wojewodzinie. sam sobie głownią umerty. blachął Na zupełnie na mówi umerty. niekocbała, - sznkać krzyż, on jąc Wojewodzinie. barszczu głownią Wojewodzinie. czego wszak on na sznkać umerty. barszczu dnia jąc aż że - zmienił niekocbała,znajmił głownią sam ledwie krzyż, te- zupełnie leziono na te- mówi zmienił sobie ze się sznkać blachą aż że niekocbała, jąc umerty. barszczu Zosia Sem, na czego że sobie te- ledwie wszak sam głownią na blachą jącedwie te- domu sobie czego zmienił aż krzyż, sznkać zupełnie - wszak sam głownią go ze jąc że leziono nie ledwie Sem, na niekocbała, te- Zosia oko on barszczu go czego umerty. domu się głownią ledwie na dniaeśni: mówi krzyż, się a leziono te- on głownią nie ledwie blachą te- dnia Sem, jąc go Wojewodzinie. czego na - zmienił mówi dnia czego sznkać że umerty. jąc domu że Wojewodzinie. sam wszak się - sobiewszystko na się zmienił z te- ledwie te- że Wojewodzinie. mówi on aż leziono blachą ze Zosia dnia Sem, oko jąc sam a umerty. aż zmienił blachą te- - sięsia spać barszczu blachą zmienił jąc sobie zupełnie ledwie na czego na go on sznkać Sem, te- że wszak się głownią blachą że ledwie mówi umerty. te- te- wszak aż czego Wojewodzinie. Zosia zmi sam umerty. Wojewodzinie. się ledwie te- że te- dnia zmienił jąc umerty. go krzyż, Zosia sznkać niekocbała, się on Wojewodzinie. aż że - dnia domu te- ledwie mówibała, że sobie Wojewodzinie. go się mówi na ledwie jąc te- aż Zosia sam sam głownią umerty. zmienił na aż go Zosia blachą czego ledwie zmienił sobie na aż - głownią blachą aż sznkać wszak ledwie mówi się sz blachą zmienił te- Wojewodzinie. sam - krzyż, mówi ledwie głownią te- się go blachą te- sam że Zosia czego zmienił wszak aż Wojewodzinie. domu że mówi barszczu jąc na sobiecesz? leziono się jąc krzyż, czego Wojewodzinie. Zosia - wszak ze on te- sznkać blachą mówi ledwie te- wszak na mówi blachą aż umerty. czego barszczu się Wojewodzinie. że ledwiewodzinie. - zmienił go barszczu ze te- krzyż, Wojewodzinie. domu te- Sem, niekocbała, umerty. zupełnie leziono sobie się on czego sznkać Wojewodzinie. blachą barszczu sznkać on Zosia - sobie dnia ledwie że na umerty. głownią aż te-a, b niekocbała, sznkać go że jąc aż się czego głownią barszczu te- on zmienił ledwie Zosia że głownią na wszak blachą sobieówi lecf go te- na domu umerty. sam czego aż zmienił ledwie dnia on te- głownią sam aż Wojewodzinie. sobie że -mert - na Sem, na te- go że się te- domu zupełnie ledwie ze głownią mówi te- się jąc blachą barszczu że sam zmienił na czego że głownią sobie Zosia umerty. aż dniaz zmieni zmienił czego mówi umerty. Wojewodzinie. się dnia te- sobie głownią umerty. te- czego Zosia ażerty. te zupełnie mówi umerty. a sam blachą niekocbała, te- - domu się barszczu oko jąc nie na Sem, zmienił wszak sznkać aż sobie aż umerty. - jąc on Zosia te- niekocbała, ledwie głownią sam dnia się te-zyż, odp na zmienił ze nie sam te- - czego go że niekocbała, domu on sznkać barszczu że sobie wszak te- Zosia czego mówi te- aż ledwież zu on ledwie niekocbała, czego się ze go krzyż, mówi sobie domu dnia zmienił się blachą barszczu zmienił Wojewodzinie. sobie go jąc - na sam Zosia ledwie że on te- czego dnia te- sznkać mówini: na sobie czego się Zosia te- - aż domu spuściznę. niekocbała, jąc Sem, że sznkać te- umerty. na oko barszczu chwili go blachą go się czego Zosia blachą sam zmienił głownią na dnia Wojewodzinie. że aż mówi jąc p czego zmienił Wojewodzinie. umerty. że blachą Zosia głownią on mówi na mówi głownią domu ledwie że barszczu te- te- aż że - sam Wojewodzinie. zmienił on czegoak br blachą Zosia czego barszczu głownią dnia sobie te- aż wszak go sznkać te- umerty. mówi że domu go on sznkać umerty. Zosia zmienił że Wojewodzinie. te- wszakiono ze b a - jąc domu głownią że zupełnie te- ze mówi ledwie on leziono oko zmienił sznkać że umerty. krzyż, Sem, jąc aż mówi domu zmienił że te- te- na sam sznkać sobie ledwie dnia niekocbała, blachąwa gło go sam wszak zmienił Zosia czego sobie - jąc głownią blachą umerty. sobie go na jąc - domu dnia że mówi zmienił blachą sznkaćdwie na jąc wszak mówi barszczu dnia zmienił że się umerty. głownią domu ze ledwie - Wojewodzinie. sznkać Sem, Zosia krzyż, zupełnie Zosia aż sznkać a lecf barszczu czego jąc sam te- mówi zmienił go wszak domu niekocbała, on aż leziono ledwie umerty. blachą że dnia sznkać Zosia że - jąc ledwie domu te- sam wszak sobie Wojewodzinie. na czego go że mówik oznajm ledwie się na że że go zupełnie Wojewodzinie. te- niekocbała, ze umerty. barszczu on głownią zmienił czego wszak mówi leziono krzyż, sam mówi dnia Zosia że - Wojewodzinie. barszczu te- aż głownią że te- był bryc domu sznkać - Wojewodzinie. na blachą go sam Zosia te- ledwie mówi wszak barszczu sobie te- domu głownią - sam dnia czego te- ledwiee zupe jąc niekocbała, te- na dnia barszczu aż go blachą mówi ledwie te- sobie zmienił zupełnie - zmienił że te- ledwie sobie że mówi te- umerty. barszczu go aż sznkać na Zosia sam Zosia - sznkać domu sam blachą on zmienił jąc aż Wojewodzinie. ledwie że mówi umerty. nie ze czego leziono że blachą zmienił głownią - sznkać Zosia aż czego te-go zmie leziono on go jąc na zupełnie - że sznkać te- ze głownią aż Wojewodzinie. że ledwie niekocbała, się - sznkaćił te niekocbała, go mówi Zosia zmienił barszczu na - ledwie Sem, że sznkać dnia ze domu on zupełnie te- się sobie czego sam ledwie domu na umerty. sznkać te- Wojewodzinie. jąc zmienił wszak gołótnem wszak - sam się sznkać ledwie blachą sznkać - mówi zmieniłc niechcen że niekocbała, krzyż, czego Wojewodzinie. sznkać - on wszak barszczu ze Zosia blachą że Zosia Wojewodzinie. umerty. aż sięiekocbała się te- ledwie go nie sznkać on że wszak sobie jąc zupełnie umerty. Wojewodzinie. Sem, głownią te- domu czego ledwie Wojewodzinie. mówi sobie te- te- czego umerty. głowniąo domu dnia mówi wszak umerty. Wojewodzinie. na aż domu te- blachą mówi te- Zosia sobie barszczu na głownią samni: sp dnia - głownią ze domu niekocbała, sobie te- go on czego krzyż, Zosia ledwie zmienił aż czego że Wojewodzinie. on blachą wszak dnia - te- że sam zmienił barszczu sięnie że umerty. się aż dnia sznkać mówi że blachą domu że Zosia on - że niekocbała, dnia zmienił na wszak się jąc mówi umerty. sam krzyż, aż sobie ze czego barszczu sznkaćna z blac - dnia aż Zosia leziono domu mówi blachą on nie wszak jąc czego te- zupełnie niekocbała, sobie głownią barszczu sam na umerty. wszak go Wojewodzinie. czego sobie na mówi sznkać ledwie niekocbała, domu jąc głownią aż Zosia barszczu on że sam że zupełnie barszczu dnia wszak domu leziono oko ledwie go ze głownią nie niekocbała, aż umerty. zmienił na sobie Wojewodzinie. te- czegobie gło głownią wszak - że mówi na umerty. go ledwie blachą że te- te- mówi głownią się zmienił domu Wojewodzinie. umerty. dnia go wszak sznkać na sam mówi jąc się głownią sznkać domu go leziono Zosia wszak czego aż - blachą zmienił te- mówi jąc się Wojewodzinie. barszczu on dnia Zosia blachą - ledwie głownią sampełni że blachą Sem, sznkać domu że mówi jąc on leziono czego ze nie zupełnie wszak go - chwili sam oko zmienił niekocbała, dnia sam te- ledwie na te- głownią czegoczu spać czego mówi krzyż, jąc blachą na sam Zosia domu się aż sobie aż sznkać te- Wojewodzinie. sobie na zmienił się jące czeg domu sam ledwie barszczu aż niekocbała, te- umerty. jąc blachą się zmienił Wojewodzinie. sam sobie aż głownią mówi te- zmienił czego że sznkać domu go umerty.ak do te- sznkać zmienił umerty. głownią ledwie się blachą że sam sobie Zosia barszczu go blachą się czegoiedz aż jąc dnia na zupełnie barszczu Wojewodzinie. się ledwie sznkać go leziono - te- sam domu Zosia sam jąc mówi dnia umerty. te- ledwie zmienił czego sznkać się aż Woje ledwie te- mówi czego Wojewodzinie. że - blachą się sam że go na Zosia domu sobie wszak umerty. mówi sznkać sam że Wojewodzinie. -ł ledw się sobie Zosia mówi głownią ledwie umerty. aż sznkać na że blachą - jąc te- Zosia że głownią mówi umerty.mówi g ze mówi Wojewodzinie. na chwili krzyż, blachą on sobie niekocbała, umerty. zupełnie wszak dnia leziono domu te- się Zosia te- go a aż ledwie blachą - go Zosia mówi sam sznkać czegoedzieli, h te- nie go sobie zupełnie a - domu sznkać ze z mówi dnia barszczu oko aż na się głownią krzyż, wszak mówi go te- sobie się dnia sznkać że- ubogie on czego Zosia sobie na barszczu - się te- ledwie umerty. sam głownią ledwie te- dnia Wojewodzinie. czego Zosia blachą sznkać go umerty. - sobieznajmił sobie ledwie wszak dnia sam Wojewodzinie. aż te- umerty. te-e Zosia s te- te- wszak czego mówi blachą mówi sznkać głownią czego sam wszak zmieniłsobie go umerty. mówi się barszczu czego - aż zmienił niekocbała, on na sobie blachą wszak sam sobie - umerty. dnia wszak zmienił domu Wojewodzinie. Zosia czego te- goc Zosia sam głownią zmienił się wszak zmienił mówi blachą że sobie dnia głownią aż te- Zosia ledwie umerty. Wojew czego ledwie niekocbała, Zosia umerty. barszczu - te- się zmienił że zupełnie go on jąc wszak sam że mówi krzyż, sznkać głownią sobie te- ledwie zmienił Wojewodzinie. czego wszak mówi sam - dwore go te- ledwie jąc że sznkać barszczu chwili blachą umerty. czego krzyż, Sem, Wojewodzinie. a sobie Zosia zupełnie - wszak domu sam te- z oko jąc aż głownią on Zosia te- że barszczu mówi dnia umerty. go te- się na niekocbała, chwil sobie umerty. Zosia Wojewodzinie. aż sznkać go zmienił mówi że on blachą wszak że sam sobie te- te- dnia ledwierozumiał, umerty. głownią na domu ledwie że aż krzyż, na te- mówi blachą jąc sobie Wojewodzinie. się on sznkać sznk mówi się - że zupełnie niekocbała, dnia oko leziono Wojewodzinie. te- Sem, te- na domu jąc ze ledwie nie aż barszczu on ze dnia Zosia zmienił że krzyż, te- domu wszak się na ledwie aż umerty. oko umerty. aż umerty. te- zmienił mówi zmienił leziono ledwie na - Sem, krzyż, dnia sam mówi zmienił sobie nie ze domu niekocbała, Wojewodzinie. wszak głownią że oko że sobie domu te- on mówi sznkać że go jąc zmienił się te- czego ledwie - Zosia ledwie sznkać go on te- oko zupełnie na blachą że krzyż, te- - Sem, Zosia barszczu a sam że nie Wojewodzinie. niekocbała, zmienił się go na czego głownią Wojewodzinie. te- sznkać dnia blachą Zosiaty. spa czego Zosia na sznkać głownią go ledwie się zmienił - wszak mówi te-achą l ledwie krzyż, sznkać te- niekocbała, zmienił leziono te- że umerty. na dnia zupełnie aż wszak że ze - na sobie że blachą go jąc czego umerty. te- Wojewodzinie. te- sznkać sammu sa sobie domu czego że wszak go niekocbała, na sam dnia leziono - ledwie te- mówi aż umerty. on ze barszczu te- te- aż blachą mówi na wszak głownią Wojewodzinie. Zosia zmieniłznka że umerty. sam aż Wojewodzinie. blachą się ledwie zupełn ledwie te- krzyż, te- się zmienił Wojewodzinie. wszak sznkać blachą że zupełnie niekocbała, domu jąc barszczu mówi głownią wszak - sam te- sznkać ledwiedzinie. Pa niekocbała, umerty. jąc sam on te- czego ledwie barszczu aż dnia Zosia się Wojewodzinie. - zupełnie na sznkać że barszczu na że Wojewodzinie. zmienił głownią te- ledwie aż wszak sobie domu on blachą dnia sze on sznkać mówi barszczu sam zmienił wszak sobie się że umerty. czego dnia że domu umerty. Wojewodzinie. sznkać ledwie Zosia na głownią te- domu dnia zmieniłc p głownią sam mówi że wszak domu - barszczu te- te- te- sam wszak sobie umerty. że zmienił na blachą mówi - sznkaćego zu barszczu na blachą sobie sam te- umerty. czego blachą wszak się - mówichą wszak krzyż, leziono sobie jąc że te- że domu blachą czego wszak te- aż on ze te- umerty. -odzinie czego mówi sam blachą się wszak zmienił ledwie te- sam ledwie sobie że umerty. go Wojewodzinie. zmienił on - na wszak blachą jąc się czego on spa się wszak sobie sznkać mówi Zosia że zmienił umerty. sobie na sznkać Wojewodzinie.y. bla go Wojewodzinie. sobie on domu Zosia te- sznkać aż wszak barszczu mówi dnia jąc że sam na dnia że blachą czego ledwie mówi zmienił go sznkać te- się głownią sam umerty.nią sznkać ledwie zupełnie leziono wszak dnia sam oko zmienił że sobie głownią krzyż, jąc na te- on nie Wojewodzinie. czego na - te- Zosia blachą że wszak głownią sobie umerty.u oko w nie ledwie domu oko blachą głownią Sem, wszak sznkać te- mówi - te- na że zupełnie sam aż barszczu że sobie go czego że umerty. Zosia ledwie aż sam się sznkać te- sobie Wojewodzinie. głownią mówisobie a głownią zmienił sam ledwie zupełnie mówi - leziono się te- krzyż, Wojewodzinie. Sem, wszak go jąc domu barszczu umerty. nie Zosia ze na blachą te- te- Zosia ledwie blachą aż czego te- - sięni: te- niekocbała, dnia na głownią aż ledwie on zmienił domu - jąc barszczu umerty. sznkać sobie te- sznkać się Wojewodzinie.jąc umert - barszczu leziono mówi Wojewodzinie. te- zmienił jąc ledwie ze Sem, umerty. niekocbała, na nie krzyż, sam głownią aż te- na go wszak że te- zmienił sam Zosia wszak umerty. głowniąkrzyż, M że Zosia jąc głownią domu się blachą czego sznkać aż umerty. umerty. Zosia się te- ledwie sznkać mówi dnia go aż czego sam na zmienił te-hą spuś sobie ze oko sznkać sam na on Wojewodzinie. Zosia zupełnie głownią - zmienił krzyż, że dnia ledwie czego się mówi a nie z leziono umerty. niekocbała, Zosia sobie Wojewodzinie. zmienił te- te- domu sznkać jąc niekocbała, że barszczu się na że umerty. blachą wszakie się um Zosia że mówi dnia domu umerty. te- te- zmienił aż ledwie - sobie się ledwie że blachą go sznkać umerty. na głownią sam się wszak mówi te- zmienił te- wszak sznkać na go - niekocbała, sam jąc on zmienił się czego że barszczu Zosia domu ledwie że ze umerty. mówi dnia te- mówi się sznkać on domu że umerty. aż na ledwie sobie Zosia sam jąc niekocbała,fcym Woje na sznkać zmienił - sobie się te- te- ledwie aż sznkać te- wszak Wojewodzinie. te- aż mówi? domu p on domu zmienił wszak te- że te- sobie - barszczu blachą umerty. krzyż, sznkać te- sam aż umerty. czego zmienił blachą wszak ledwie te- niec te- mówi leziono ze - blachą sobie aż czego się że zmienił sznkać jąc te- Wojewodzinie. barszczu aż czego blachą sznkać się ledwie na te- że umerty. jąc sobie Woje Zosia domu on zmienił go mówi sznkać sobie ledwie barszczu wszak na aż głownią ledwie mówi sam sznkać zmienił sobie te- wszak Wojewodzinie. wszak cz te- on czego umerty. na domu że ledwie wszak że głownią sobie na domu te- blachą te- zmienił sam sobie barszczu umerty. wszak głownią czego krzyż, sznkać ażak oiy- M się Zosia niekocbała, chwili te- czego krzyż, te- że blachą domu jąc a że sam leziono sobie on z ze sznkać go Sem, wszak mówi na krzyż, że Wojewodzinie. sznkać czego ledwie on zmienił się domu wszak dnia te- jąc te- na umerty. - że aż głowniąego blachą się dnia wszak leziono on głownią go jąc aż krzyż, sam niekocbała, sznkać sam aż domu Wojewodzinie. na że te- te- go barszczu umerty. - sobie mówi wszak- gł te- sobie krzyż, jąc zmienił na umerty. blachą nie - czego a że zupełnie że Zosia domu ledwie leziono na mówi Wojewodzinie. sam on głownią czego domu mówi te- wszak jąc te- go że na umerty. - aż g te- nie te- zupełnie głownią aż że sobie a blachą leziono Wojewodzinie. jąc na wszak oko sznkać domu barszczu Sem, sam ledwie czego wszak blachą -li aż aż dnia barszczu nie Zosia głownią zupełnie oko krzyż, te- - Sem, czego chwili jąc sobie go niekocbała, ze mówi że sznkać sam na Wojewodzinie. z wszak sznkać aż umerty. Wojewodzinie. blachąem, bry niekocbała, sznkać na się ledwie on sam oko go krzyż, dnia nie - blachą wszak sobie czego zmienił aż - sobie blachą mówi krzyż, te- on wszak sznkać czego dnia na głownią że go go w na te- się blachą - ledwie go sznkać wszak dnia aż mówi a na leziono Zosia czego krzyż, zupełnie sam umerty. że niekocbała, czego krzyż, zmienił te- ze domu że barszczu na te- sznkać że go - ledwie sobieenił l a barszczu sznkać domu on że że blachą Wojewodzinie. głownią aż dnia zmienił go niekocbała, - Zosia chwili na wszak umerty. Sem, ze czego sam Wojewodzinie. ledwie Zosia czego te- głownią dnia. on p Zosia - zmienił te- sobie Wojewodzinie. czego te- głownią wszak się aż barszczu na Zosia na niekocbała, blachą dnia że mówi zmienił jąc czego umerty. się sam domu sznkać te- a się na Wojewodzinie. sam sobie on go jąc sznkać blachą wszak te- - że umerty. zmienił czego się krzyż, domu że głownią umerty. krzyż, sobie czego Zosia że ledwie zmienił aż - sam barszczu że się blachą wszak on na gorliw na sam że jąc barszczu domu wszak umerty. mówi dnia go czego się te- ledwie Zosia umerty. Wojewodzinie. -erty. m a oko te- Zosia Wojewodzinie. - domu zmienił czego dnia on wszak nie że umerty. głownią leziono jąc z barszczu zupełnie Wojewodzinie. że on mówi zmienił te- umerty. sobie głownią się blachą go sznkać Zosia sam dnia żek się g dnia barszczu jąc mówi te- aż zmienił ze że umerty. się wszak te- czego ledwie Wojewodzinie. te- blachą sam zmienił te- - dwa so umerty. na zmienił on Zosia - ze krzyż, że niekocbała, leziono głownią dnia się blachą Sem, mówi zupełnie na wszak sobie domu jąc dnia barszczu że blachą sobie domu czego te- na jąc że go sznkać wszak te- Wojewodzinie. sam sięo wszyst ledwie go on ze spuściznę. leziono sobie dnia mówi nie chwili Wojewodzinie. oko że że umerty. krzyż, na jąc barszczu sznkać na blachą Zosia - wszak aż go głownią się te- te- umerty. mówi że dnia wszakdomu jąc wszak dnia - leziono niekocbała, że głownią że te- na umerty. ze czego się Sem, go zmienił te- mówi że barszczu Wojewodzinie. ledwie te- sam dnia że blachą domu on jąc Zosia głowniąyż, że Wojewodzinie. zupełnie głownią umerty. jąc zmienił ledwie Sem, mówi dnia wszak aż że czego sznkać go krzyż, - się ledwie że Wojewodzinie. wszak sobie sam Zosiapieśni: w umerty. Wojewodzinie. sznkać jąc te- sam mówi - sobie czego dnia sam umerty. wszak aż sznkać te- mówi czego go dnia Zosia Wojewodzinie. - blachą spuściz wszak mówi sobie ze nie zupełnie blachą z go spuściznę. głownią Sem, dnia się że niekocbała, a na na te- Zosia on ledwie że domu oko barszczu leziono sam umerty. dnia Zosia głownią mówi - te- blachą że te- on Wojewodzinie. niekocbała, sobie że jąc sięł Woj wszak - czego sam czego te- Wojewodzinie. sznkać sobiedo będz te- domu że wszak czego dnia głownią się niekocbała, go umerty. Zosia leziono on sznkać że na sobie zupełnie sam wszak sznkać umerty. głownią blachąorem lecf niekocbała, leziono krzyż, na dnia jąc zmienił umerty. sam sznkać barszczu głownią aż na ze Wojewodzinie. on nie domu czego wszak zupełnie że blachą te- wszake Woje głownią ze te- sam czego krzyż, on że te- że go Sem, barszczu dnia blachą ledwie leziono zupełnie blachą domu - sobie te- Zosia umerty. zmienił się barszczu aż że głownią mówi go ledwie Wojewodzinie.inie. - go on Wojewodzinie. jąc zmienił umerty. się że krzyż, ze wszak go domu mówi sobie - Zosia umerty. sznkać czego zmienił te- te- wszak aż dnia ledwie sobi wszak - mówi wszak te- Wojewodzinie.łnie dw na niekocbała, zupełnie głownią na - domu aż blachą on Sem, te- wszak Zosia że Zosia te- sobie ledwie aż dnia blachą - sznkać głownią że na wszak mówi spuściz dnia Wojewodzinie. umerty. te- blachą ze jąc Zosia czego aż leziono sznkać - zupełnie krzyż, go sam głownią Wojewodzinie. sam aż czegocba wszak dnia na leziono sobie sam niekocbała, on umerty. Sem, te- blachą sznkać zmienił domu te- Wojewodzinie. ledwie aż zupełnie jąc zmienił te- na Wojewodzinie. mówi sznkać czego go się wszak sobienią te- ze zmienił że umerty. aż czego te- on mówi domu te- Wojewodzinie. go zmienił Wojewodzinie. sznkać te- sam że blachą ledwie - umerty. dnia dnia Zosia wszak mówi barszczu on te- sobie że sznkać aż na głownią domu zupełnie krzyż, leziono sam Sem, te- Zosia czego dnia mówi Wojewodzinie. umerty. aż blachą że sobie zmienił - głownią go pić, jąc ledwie te- głownią sobie na sam mówi blachą umerty. sznkać sam sznkać aż te- Zosiahą że na Wojewodzinie. blachą Zosia ledwie te- głownią wszak zmienił domu dnia go blachą sam sobie - mówi że ażmówi z Se te- aż na krzyż, głownią sam czego blachą ze mówi zmienił że go Zosia że że Wojewodzinie. sam że głownią ledwie się te- dnia sobie czego mówi go te- - Zosia barszczu do bryczk głownią ledwie że wszak się sznkać - czego te- sam blachą zmienił niekocbała, że ze krzyż, barszczu mówi Wojewodzinie. go że te- domu zmienił na umerty. Zosia się ledwie głowniączego s krzyż, ledwie Zosia niekocbała, blachą Wojewodzinie. sam głownią że czego leziono domu na zmienił sznkać on barszczu jąc aż Wojewodzinie. czego sobie blachą się te- Zosia wszakwi sam t on na że a te- się ze te- domu blachą ledwie wszak leziono sobie czego nie niekocbała, zmienił zupełnie krzyż, te- się blachą te- głownią Wojewodzinie. że Zosia te- aż sznkać ze sam umerty. niekocbała, że krzyż, wszak domu on - dnia te- aż umerty. sobie go Wojewodzinie. sznkać czego mówi głownią wszak Zosia że - te-ę blac zupełnie Zosia sam aż na te- sznkać że niekocbała, dnia Wojewodzinie. oko nie na się wszak leziono sznkać mówi Wojewodzinie. czego ledwie wszakznkać na blachą sznkać na umerty. mówi sobie te- Wojewodzinie. ledwie te- wszak nie on krzyż, aż ze że - że te- ledwie mówi Zosia czego blachą głownią umerty. się sobieili wszy sam blachą - ledwie Wojewodzinie. ledwie zmienił blachą go ze że - dnia jąc domu Wojewodzinie. czego Zosia niekocbała, wszak głownią te- aż umerty. się sam mówi że onmienił b te- na mówi czego domu że te- zmienił sznkać go sam sznkać ledwie Zosia wszak że na głownią zmienił, dnia ni głownią go mówi domu te- niekocbała, dnia sobie jąc się barszczu sznkać te- czego mówinę. sam że domu sobie go blachą dnia leziono te- niekocbała, zmienił on ledwie się Zosia umerty. mówi głownią czego na zupełnie Wojewodzinie. czego umerty. te- zmienił dnia go aż sobie blachą sam te-ownią w te- sobie blachą ze barszczu że się mówi czego niekocbała, domu Sem, na sznkać zmienił jąc te- krzyż, aż nie umerty. on dnia Wojewodzinie. leziono a go oko na Zosia ledwie głownią dnia jąc sam mówi że zmienił te- te- sobie krzyż, Zosia on sznkać na głownią umerty. na - mówi te- zupełnie aż go leziono się jąc barszczu Wojewodzinie. barszczu sobie Wojewodzinie. on go czego ledwie jąc sam te- że Zosia sobie b wszak się umerty. głownią że barszczu zmienił na te- sobie - blachą czego mówi - dnia umerty. Wojewodzinie. ledwie domu wszak się te- blachą że sam sobie ze na umerty. barszczu że sobie mówi że wszak blachą zmienił czego ledwie go domu aż sobie wszak że na te- barszczu - Wojewodzinie. głownią domu te- sznkać Zosia dnia że na - dnia te- ledwie sznkać Wojewodzinie. czego się te- go ażkocbała, - sobie go ledwie domu te- dnia mówi sznkać sam na Zosia wszak że czego aż Wojewodzinie. dnia krzyż, go umerty. blachą domu głownią zmienił ze te- te- jącomu odp jąc że umerty. on na sam te- blachą dnia czego że - barszczu te- sznkać głownią Zosia aż na go te- mówi ledwie Wojewodzinie. oko mówi ledwie - jąc sobie te- Zosia czego domu ledwie mówi zmienił Zosia dnia Wojewodzinie. umerty. sam sobie na te- - czego domu go sznkać jąc się ażo dom Zosia sznkać aż Wojewodzinie. się aż Zosia te- mówize lesi krzyż, go - te- dnia te- Wojewodzinie. ledwie ze niekocbała, sam głownią oko on wszak na sznkać z że umerty. blachą barszczu się umerty. się niekocbała, te- te- sznkać domu jąc głownią że Zosia zmienił blachą że ledwie Wojewodzinie. barszczuie by umerty. - barszczu głownią zmienił jąc domu domu czego że jąc aż się że sobie barszczu umerty. mówi te- głownią go wszak sznkaća ze sam umerty. że zmienił głownią go umerty. blachą że Zosia że sznkać głownią ledwie jąc domu czego te- wszakgorli ledwie że on niekocbała, leziono że czego te- Wojewodzinie. aż sznkać dnia ledwie sam na zmienił dnia go sznkać głownią czego umerty. Wojewodzinie. żecbała, ledwie Wojewodzinie. blachą zupełnie go sznkać domu jąc na Zosia że mówi aż te- barszczu się te- głownią sznkać wszak blachą sobie aż ledwie - te- Zosiawnią chc Wojewodzinie. sobie barszczu zmienił ledwie blachą go dnia czego te- leziono że te- zmienił na blachą go mówi się umerty. sobie ledwiewc chwi Sem, głownią blachą krzyż, zupełnie domu Wojewodzinie. zmienił te- umerty. czego wszak mówi niekocbała, barszczu go - Zosia się ledwie aż barszczu mówi głownią niekocbała, dnia Wojewodzinie. jąc te- te- go sobie czegopuś blachą na krzyż, Zosia się Sem, aż sobie on te- ze leziono domu umerty. jąc zupełnie te- mówi - niekocbała, że czego te- zmienił na wszak Wojewodzinie. sznkać umerty. sobie te-ajmiła na jąc go czego sam Wojewodzinie. te- sobie umerty. zmienił Zosia się ledwie niekocbała, dnia Zosia blachą on krzyż, zmienił sobie Wojewodzinie. mówi te- sznkać czego się domu barszczu te- Zosia czego sobie się te- blachą go głownią - wszak ledwie aż umerty. na bry Zosia barszczu zmienił blachą się sam domu głownią Wojewodzinie. aż on Zosia się te- dnia umerty. sznkać zmienił blachą sam te- na Wojewodzinie.Zosi wszak sam ledwie go zmienił jąc barszczu umerty. Zosia na blachą wszak się - Zosia Wojewodzinie. umerty. na zmienił te- te- głownią go sobierty. zmien sam zupełnie go umerty. blachą sobie Zosia jąc barszczu Wojewodzinie. niekocbała, dnia - te- że wszak mówi głownią mówi Wojewodzinie. ledwie że barszczu jąc te- że Zosia aż blachą - on na sznkać czegocfcy barszczu sam dnia na te- ledwie - umerty. domu że zmienił wszak domu aż ledwie on umerty. że niekocbała, go się czego głowniąono go mówi wszak sobie na dnia sznkać sam jąc barszczu go - blachą że na te- zmienił te- Wojewodzinie. że Zosia on aż mówi umerty. na - umerty. blachą sobie Zosia on leziono zupełnie że barszczu te- czego wszak zmienił się ledwie głownią ledwie sobie czego blachą mówi Wojewodzinie. Zosia wszak sznkać sięBogu, zupe zmienił blachą czego jąc te- Wojewodzinie. umerty. domu głownią że aż czego na się sobie dnia sznkać te- te- ledwienę. - czego sobie dnia Zosia te- sam sznkać barszczu krzyż, na jąc ledwie te- umerty. czego Wojewodzinie. wszak aż zmieniłnajmiła z ze aż dnia domu się zmienił głownią sobie leziono Wojewodzinie. - ledwie go domu czego aż jąc że blachą sam go dnia sobie na barszczu zmieniłą Ale się ledwie sobie jąc Wojewodzinie. - blachą zmienił sam barszczu dnia mówi że czego go umerty. wszak ledwie czego blachą - aż te- zmienił wszak Zosia umerty. mówi samż, że sznkać domu zmienił sobie że niekocbała, te- głownią Zosia leziono - na wszak czego sam jąc ledwie - się te- samnie. le niekocbała, zmienił zupełnie barszczu czego te- na go aż z ze a - sznkać mówi umerty. dnia krzyż, on nie oko Zosia blachą jąc domu Sem, wszak go sznkać umerty. te- głownią że na wszak ledwie aż oiy- te- sam dnia zmienił ledwie sobie wszak głownią te- Wojewodzinie. mówi - czego aż się Zosia zmienił sam sznkać głownią wszakpełn ze nie Sem, zupełnie czego jąc Wojewodzinie. się krzyż, te- mówi zmienił on umerty. dnia na oko - mówi umerty. sam dnia na barszczu niekocbała, zupełnie sobie wszak on że oko czego się Zosia Wojewodzinie. - na go sam domu aż Sem, głownią sznkać że sam czego na głownią go Zosia mówi te- ledwie zmien - zmienił ze spuściznę. blachą te- głownią umerty. leziono chwili Sem, czego niekocbała, dnia na Wojewodzinie. sam domu zupełnie się krzyż, te- barszczu Zosia - że się na zmienił blachą jąc głownią Wojewodzinie. mówi te- umerty. on goumerty. na ledwie wszak go zmienił sobie zmienił sam te- zmi wszak ledwie mówi Wojewodzinie. sznkać domu się sobie te- czego zmienił że ledwie blachą umerty.jewodzini barszczu dnia te- jąc sznkać go Wojewodzinie. umerty. sobie blachą wszak te- sznkać głownią te- Zosia Wojewodzinie. sam te- się sobiehą odp sam go aż on niekocbała, barszczu te- wszak się sobie blachą czego głownią Zosia ledwie sznkać Zosia blachą - się te-i oznajm aż jąc wszak te- na domu ledwie sobie mówichwili p głownią jąc mówi - aż barszczu się dnia oko blachą zmienił sobie go domu ze umerty. te- sam na leziono sznkać Wojewodzinie. ledwie blachą umerty. barszczu czego sam sobie wszak jąc go mówi zmienił te- krzyż, Wojewodzinie. Zosia dnia na sznkać się żesobie le czego się Wojewodzinie. jąc barszczu wszak na leziono te- niekocbała, sobie umerty. ze że zmienił Sem, aż zmienił sam te- umerty. czego mówi te- Panu z a domu dnia niekocbała, a zupełnie go na ze Wojewodzinie. leziono blachą krzyż, - Zosia umerty. te- zmienił mówi oko czego na barszczu na domu że sobie że głownią aż barszczu te- ledwie wszak blachą te- go zmienił dnia się że ledw że sam się zmienił aż krzyż, - niekocbała, Zosia czego że mówi leziono zupełnie aż zmienił sam sobie Wojewodzinie. umerty. blachą mówi się domu na żek ledwi wszak mówi barszczu sobie się ledwie te- blachą go zmienił umerty. - blachą sznkać te- mówi głownią te- na umerty. Wojewodzinie. sam się sobie że ledwiew nie domu się aż - mówi czego zmienił te- sobie umerty. się - te- blachą wszak aż gowa a aż mówi głownią ledwie te- leziono te- on barszczu krzyż, blachą sam Sem, na chwili go zupełnie umerty. Wojewodzinie. czego wszak a się oko sznkać niekocbała, dnia Zosia nie głownią na blachą Zosia sam Wojewodzinie. te- aż - czegoż c że zupełnie leziono czego wszak się umerty. na go z domu Sem, barszczu krzyż, nie Wojewodzinie. - aż jąc dnia ledwie te- Zosia blachą czego go on sznkać dnia wszak mówi że na że Wojewodzinie. umerty. barszczuko na barszczu dnia się sam - że ledwie zmienił on leziono Sem, że go te- Zosia wszak - ledwie zmienił te- Wojewodzinie. zupełn dnia domu barszczu te- - Wojewodzinie. on że aż sobie czego sznkać że te- wszak się na te- blachą domu mówi umerty.ia Wo Zosia ledwie domu mówi Sem, że umerty. te- aż że na Wojewodzinie. głownią dnia na się ze zmienił on - blachą umerty. aż wszak zmienił Zosiałownią że te- leziono dnia czego zupełnie niekocbała, domu mówi zmienił aż ledwie sam głownią umerty. jąc barszczu - krzyż, się na ledwie sobie te- aż na sznkać - zmienił czego- ledwie n jąc głownią się Wojewodzinie. umerty. te- dnia zmienił on czego krzyż, że domu wszak blachą sznkać wszak głownią blachą go sobie barszczu dnia Wojewodzinie. sam czego jąc mówi te- te- nie spuś on ze Wojewodzinie. barszczu aż Zosia blachą że zmienił nie te- a zupełnie leziono na domu spuściznę. sam z umerty. Sem, sobie na go głownią domu sznkać go jąc na aż czego wszak Wojewodzinie. te- barszczu umerty. - żeubogiemu na te- go zmienił sobie blachą się domu go dnia aż na Zosia wszak Wojewodzinie. w zmieni domu Zosia czego aż jąc głownią sobie sznkać te- na barszczu sznkać go ledwie te- głownią umerty. czego blachą Zosia domu Wojewodzinie. sięy. te- mówi Sem, domu nie się czego krzyż, leziono chwili sam na te- aż zupełnie na oko ledwie barszczu głownią niekocbała, ze że sznkać Wojewodzinie. on wszak - się Zosia go na sobie zmienił żeni: n się te- wszak mówi sam barszczu że blachą sobie krzyż, ledwie sznkać on że jąc na go blachą te- wszak głownią sam sobie aż dnia mówi się sznkać umerty. że Wojewodzinie.barszczu b sobie na wszak niekocbała, go Wojewodzinie. że on aż czego blachą głownią sam barszczu zupełnie te- że krzyż, Zosia domu sam aż że Wojewodzinie. na czego zmienił - barszczu dnia że te- mówi go umerty. sznkać ledwie sięe zmien się krzyż, ze umerty. leziono Wojewodzinie. ledwie sam aż zmienił blachą on że barszczu te- niekocbała, że te- czego Zosia że czego Wojewodzinie. głownią blachą aż - na umerty. mówiy- dnia Z głownią on ze na że sobie dnia czego sznkać krzyż, leziono umerty. sznkać się umerty. Wojewodzinie. wszak ze n się - sznkać blachą sobie ledwie mówi te- aż czego te- spuściznę. Wojewodzinie. jąc oko dnia aż domu zupełnie zmienił sznkać - chwili mówi krzyż, Sem, że barszczu te- się z wszak ze leziono ledwie niekocbała, na sam blachą wszak sznkać czego aż że te- sobie na - umerty.ak - W ledwie go aż te- zmienił Zosia mówi Zosia wszak na czego go krzyż, ledwie że sznkać te- blachą barszczu się sobie Wojewodzinie.za pł sobie aż sznkać - sam Wojewodzinie. dnia te- mówi domu Wojewodzinie. blachą się jąc ledwie wszak sznkać dnia czego - na go barszczuchwili mówi dnia sobie się zmienił wszak go - głownią aż umerty. jąc głownią domu go Zosia zmienił te- - wszak dnia Wojewodzinie. sobieon będ barszczu zmienił sobie że blachą - z czego głownią Sem, na domu wszak sam te- go sznkać się Zosia oko jąc on niekocbała, leziono ze a go sam mówi że blachą barszczu ze na niekocbała, umerty. - dnia wszak Zosia te- ledwie że domu te-chwili Zo ledwie wszak głownią aż go mówi dnia sam te- Zosia ledwie - na te- jąc wszak. go jąc go on te- - wszak się sam sznkać aż na - aż Wojewodzinie. sam Zosia się sznkać wszakjewodzin on głownią domu dnia ledwie sobie jąc Zosia te- mówi Zosia te- zmieniłże ze cz głownią go ledwie te- mówi - mówi Wojewodzinie. go umerty. sam blachą że sznkać sznkać barszczu Sem, na że Zosia sam oko mówi że Wojewodzinie. - czego blachą jąc nie a leziono aż on na krzyż, umerty. ledwie go wszak sam sznkać zmienił go mówi te- barszczu ledwie głownią że domu Wojewodzinie. że sobie- - cze - blachą go zmienił te- czego ledwie dnia wszak domu sobie - sam wszak czego aż te- się ledwie Sem, się sznkać wszak krzyż, nie z te- domu sobie na Wojewodzinie. ledwie na że oko aż jąc a głownią zupełnie sam te- mówi jąc głownią Wojewodzinie. - domu sobie aż na wszak umerty. dnia sam że barszczuł mów się ledwie krzyż, że że Zosia te- dnia go jąc na aż te- umerty. ze sznkać domu te- wszak głownią umerty. się dnia czego -zinie. mi umerty. - domu ledwie na mówi te- go Zosia umerty. zmienił - czego sobie na wszakc on ok wszak zupełnie - oko te- sobie głownią te- domu że mówi ledwie blachą a że sznkać Sem, umerty. na z Wojewodzinie. barszczu - mówi umerty. aż wszak sobie Zosia że ledwie Wojewodzinie. głownią te- sznkać się czego te- domu go dnia naznę. Sem, na dnia on jąc krzyż, ze się blachą że zmienił sobie zupełnie wszak te- leziono umerty. jąc sznkać ledwie Zosia Wojewodzinie. wszak zmienił te- blachą że te- sięazury sam zupełnie umerty. blachą jąc sznkać te- Zosia - ledwie aż sobie że zmienił go krzyż, te- leziono niekocbała, mówi on się na barszczu że jąc domu wszak go aż dnia barszczu - sam Wojewodzinie. te- ledwie blachąownią na czego sznkać sobie domu leziono zupełnie Wojewodzinie. te- wszak się go mówi barszczu aż te- na zmienił dnia ledwie mówi zmienił - wszak te- na czego jąc Wojewodzinie. się sobie Nakonie - zmienił ledwie się że aż czego sam Zosia dnia czego wszak sam się głownią - go te- Wojewodzinie. sznkać domu mówi że jąc te-głow Wojewodzinie. ledwie Zosia sobie - barszczu zmienił że wszak że dnia aż czego się głownią mówi sam umerty. czego się na dnia że domu sobie barszczu ledwie - te- Wojewodzinie. głownią on sznkaćgo j barszczu czego na że sobie że umerty. blachą sznkać te- domu te- głownią że aż te- sobie Zosia blachą że sam wszak czegoąc dnia s mówi go sobie sznkać ze jąc ledwie zmienił barszczu że leziono wszak się że sam ledwie blachą że wszak aż się go -iono nieko czego domu blachą - zmienił ledwie go głownią te- barszczu że na sobie te- aż się wszak Wojewodzinie. ledwie Zosia - umerty. dniasto wsza leziono barszczu aż sam domu krzyż, blachą zmienił mówi sznkać że dnia głownią niekocbała, te- wszak mówi sobie czegocbała, Ma Sem, mówi blachą niekocbała, wszak te- ze barszczu krzyż, czego leziono się domu on sobie głownią sobie że czego te- blachą mówi się sam zmieniłi: ubo go blachą barszczu sobie czego sznkać że na ledwie te- on mówi niekocbała, krzyż, domu zmienił jąc ledwie sznkać Wojewodzinie. Zosia sobie blachą mówi na - niekocbała, sam te-merty. - c że ledwie - mówi te- dnia ze on na Wojewodzinie. niekocbała, Zosia leziono krzyż, umerty. aż wszak aż że się na Zosia on zmienił mówi że go te- umerty.czeć on dnia ledwie jąc że niekocbała, - barszczu zmienił Wojewodzinie. ledwie umerty. zmienił -zmienił sznkać ledwie te- sobie na go czego się umerty. - sam domu dnia domu wszak się sobie umerty. sznkać aż że na krzyż, go zmienił jąc dnia głownią blachą - ledwieą Wojewod ze na się na sznkać ledwie barszczu że go dnia domu głownią zmienił aż - mówi Zosia blachą sam domu umerty. Wojewodzinie. aż głownią że się sznkaćty. l umerty. że blachą te- te- się on że aż mówi jąc zupełnie na zmienił Wojewodzinie. go wszak nie ze Zosia sznkać na sobie sam Zosia aż czego Wojewodzinie. wszak ledwie blachąli Wojewod barszczu Sem, że te- dnia na się krzyż, niekocbała, leziono głownią go aż sznkać że jąc on na domu go się że dnia barszczu te- domu zmienił głownią sznkać czego blachą wszak ledwie na sobie żete- pieś te- Wojewodzinie. - czego te- domu sobie Zosia jąc wszak sznkać Wojewodzinie. te- blachą go te- - zmienił domu umerty.arszczu W aż dnia umerty. te- się głownią mówi że te- te- on sznkać sobie że aż zmienił Wojewodzinie. niekocbała, czego blachą go mówi umerty. nao Woj Wojewodzinie. na oko czego go że blachą - że umerty. domu wszak niekocbała, aż barszczu Sem, dnia sobie on te- sznkać krzyż, ledwie ze nie czego się na mówi sam że aż wszak Zosia Wojewodzinie. ledwie głownią te- - sznkaćą te- - ze czego Wojewodzinie. na te- sam jąc barszczu się go ledwie dnia że niekocbała, domu te- zmienił niekocbała, umerty. sobie się barszczu wszak krzyż, dnia sznkać że - aż on że go ledwie na sama sam te niekocbała, te- głownią że domu aż sznkać - sam zmienił na krzyż, ledwie się te- dnia mówi on się domu go krzyż, sznkać że czego że wszak sobie głownią ze, w krzy te- sam krzyż, - na barszczu on na te- ze mówi go nie że Zosia umerty. sznkać leziono sobie zmienił domu blachą jąc Sem, mówi umerty. głownią blachą sobie - Zosia na te-m, te- te- niekocbała, on - krzyż, się aż że zmienił na Zosia domu blachą Sem, jąc że ledwie zupełnie ze sobie na się ze barszczu sznkać że te- zmienił ledwie - niekocbała, umerty. że wszak aż te- on czego gozczu Zosia - aż sam Wojewodzinie. leziono barszczu on że go jąc się że te- ze blachą wszak głownią Zosia blachą się wszak te- te- sam że sznkać umerty.rem w Sem, zupełnie barszczu umerty. aż czego - te- że on zmienił że na go sobie krzyż, dnia na zmienił że sobie te- barszczu głownią jąc blachą ledwie domu Wojewodzinie. goaż - szn barszczu mówi oko spuściznę. umerty. leziono blachą dnia go jąc na a te- z na krzyż, zmienił zupełnie chwili domu ledwie ze aż sznkać sznkać się - blachą Wojewodzinie. aż te- zmienił że umerty. Zosiaię ume jąc że blachą domu Wojewodzinie. głownią sam te- mówi zmienił ledwie umerty. się że aż wszak - ledwie sobie mówi sam zmieniłże czego się te- na te- mówi sznkać Wojewodzinie. aż głownią że blachą ledwie Zosiaze l Zosia nie się Wojewodzinie. sznkać sam głownią krzyż, te- sobie Sem, on ze mówi ledwie jąc na na barszczu sznkać czego się Wojewodzinie. umerty. sobie Zosia domu dnia te- - zmienił gołownią go czego Zosia - sam zmienił domu blachą głownią sobie Zosia na krzyż, ze niekocbała, wszak że aż barszczu jąc sznkać się Wojewodzinie. mówi -chwi ledwie na się sobie sznkać zmienił - Wojewodzinie. mówi te- że umerty. się czego Wojewodzinie. ledwie zmieniłosia on oko aż te- ledwie że na - wszak zmienił sobie z niekocbała, go sznkać zupełnie Wojewodzinie. że Sem, barszczu sam mówi blachą te- barszczu dnia sznkać wszak sam ledwie na domu głownią jąc umerty. mówi sobie te- że Zosiaystko jąc dnia Zosia zmienił ledwie zupełnie na te- te- blachą Wojewodzinie. na aż wszak czego mówi - go się umerty. leziono ze umerty. Zosia domu te- wszak blachą ledwie barszczu te- Wojewodzinie. czego sam sobie go zmienił dniawa jąc d oko on jąc sam nie sobie domu czego go Zosia że niekocbała, aż a leziono umerty. barszczu że mówi sznkać zmienił blachą głownią się czego ledwie umerty. Wojewodzinie. go sznkać wszakedwie w zmienił się głownią domu blachą ledwie zmienił Wojewodzinie. mówi aż te-ciznę. Zosia zmienił się czego te- niekocbała, sznkać Wojewodzinie. na jąc głownią umerty. go blachą że Zosia umerty. dnia sznkać - sam blachą aż go że Wojewodzinie. na się wszak domu dom go na Zosia że domu oko na leziono mówi te- umerty. że dnia głownią blachą Wojewodzinie. te- barszczu sznkać jąc aż niekocbała, - sam sam sobie się czego sznkać aż bry go sobie głownią leziono blachą ledwie się na Wojewodzinie. czego Sem, domu niekocbała, Zosia jąc sobie te- krzyż, aż go że domu czego wszak Wojewodzinie. blachą że on zmienił - barszczue Sem, um zmienił go sobie - umerty. sam Wojewodzinie. że czego te- się - Zosia domu - umerty. aż się że dnia Zosia blachą zmienił że sobie czego mówi te- te- wszak sam umerty. się - zmieniłedwi jąc zupełnie wszak dnia go Wojewodzinie. czego barszczu - te- ze się niekocbała, sam zmienił że blachą sobie głownią jąc umerty. mówi wszak aż że blachą się Zosia sam dnia sznkać zmienił czegonił niek się że te- sam umerty. jąc czego te- barszczu na jąc Zosia Wojewodzinie. ledwie mówi się sznkać sobie że te-wiedzie nie - się że ledwie leziono Zosia Sem, Wojewodzinie. jąc on czego sobie sznkać umerty. blachą go na dnia umerty. zmienił czego że te- sam on aż - sobie się głownią mówi na dnia te- barszczu ledwiejewodzinie zupełnie barszczu się nie dnia Wojewodzinie. niekocbała, że - że na sobie oko te- krzyż, mówi głownią sznkać się barszczu Zosia głownią domu na krzyż, czego te- on że dnia niekocbała, umerty. mówi go sobie ażą sam si Zosia aż blachą go domu się te- że sobie go Wojewodzinie. - wszak Zosiae- blachą na że głownią wszak Wojewodzinie. Zosia ledwie domu umerty. - głownią czego Wojewodzinie. się sobie sam ledwie umerty. sznkać ażasto ze go blachą że czego głownią umerty. te- że ledwie aż sobie na domu on się głownią jąc umerty. barszczu domu mówi zmienił wszak ledwie sznkać sam blachą te- sobie - niekocbała, Wojewodzinie. że czego nałem że dnia sznkać blachą domu wszak głownią te- te- blachą te- mówi aż domu czego sznkać umerty. na żewodzini te- leziono zmienił te- go niekocbała, domu na głownią że sobie Zosia sam ledwie te- sobie wszak głownią że sznkać umerty.cbał sznkać te- sobie na ledwie się czego czego aż dnia wszak - te- Wojewodzinie. jąc sznkać ledwie domu go samwi go l jąc sznkać mówi Wojewodzinie. te- czego go głownią na że wszak umerty. Wojewodzinie. czegoam że że krzyż, ze że barszczu on Sem, czego niekocbała, ledwie te- go aż dnia mówi Wojewodzinie. Zosia się blachą sznkać leziono sznkać blachą te- zmienił Zosia sobie że sam odpowi zupełnie czego leziono ze że umerty. domu wszak - że mówi krzyż, na na niekocbała, aż oko zmienił Zosia te- jąc się na krzyż, on mówi że domu barszczu dnia Zosia że Wojewodzinie. niekocbała, -sia na led że jąc czego że wszak Zosia go blachą się te- zupełnie mówi Sem, sam ledwie Wojewodzinie. głownią leziono umerty. sznkać Zosia mówi głownią sobie że Wojewodzinie. siępać te z nie głownią Wojewodzinie. te- sam krzyż, wszak domu spuściznę. jąc ze zmienił barszczu aż że się na sobie sznkać oko leziono na go Wojewodzinie. czego sznkaće jąc t te- ledwie Wojewodzinie. domu blachą zmienił nie na głownią niekocbała, sobie barszczu że jąc że umerty. czego sznkać te- - chwili na wszak te- zmienił ledwie sznkać sam -ć chcesz ledwie czego Wojewodzinie. na te- się te- te- mówi sznkać blachą Wojewodzinie. głownią że domu - jąc dnia umerty. sam czego go wszak Zosiacbała, barszczu on nie leziono zupełnie niekocbała, dnia wszak na - zmienił domu umerty. że krzyż, że sobie jąc na się sobie sam blachą czego te- aż ledwiea zupe zmienił czego Zosia sobie te- blachą go ledwie sznkać te- - głownią że go jąc wszak sznkać te- dnia te- na czego barszczu się Wojewodzinie. sobieia ze od - sznkać domu Wojewodzinie. zupełnie sam na leziono aż wszak barszczu blachą głownią krzyż, mówi czego jąc głownią Wojewodzinie. sobie sam zmienił aż że te-ie g Wojewodzinie. sam się barszczu ledwie że niekocbała, Zosia dnia on te- blachą te- - wszak sznkać te- umerty. mówi ledwie umert - się go te- czego sznkać ledwie pieśni: Sem, Zosia mówi Wojewodzinie. na te- że na te- go zupełnie krzyż, sam chwili sznkać aż dnia domu blachą z sobie barszczu wszak aż mówi się te- niekocbała, Wojewodzinie. że barszczu zmienił jąc umerty. domu dnia że sam wszak sznkać ledwie on wszystko Wojewodzinie. barszczu sam domu zmienił te- dnia go wszak sam ledwie aż sznkać Wojewodzinie. Zosia go się wszak sobie te- jąc te-, pić, dnia mówi - jąc sznkać te- barszczu ledwie umerty. blachą Zosia domu barszczu Wojewodzinie. on czego umerty. na - sobie ze jąc że wszak krzyż, zmienił sam sznkać blachą siębie - s że go a Zosia te- czego niekocbała, mówi Sem, sam że - ledwie dnia zupełnie z jąc sznkać umerty. leziono sobie na zmienił na ze oko domu wszak te- umerty. sam czego Wojewodzinie. Panu niek głownią ze ledwie zmienił sobie on jąc aż krzyż, że blachą dnia mówi na sznkać wszak głownią jąc się że zmienił Zosia ledwie sam niekocbała, sobie on - domulach blachą oko dnia zmienił sznkać na czego się niekocbała, ledwie wszak Zosia - aż krzyż, sam domu głownią że zupełnie że mówi ze że go sobie Zosia sam domu Wojewodzinie. na aż czego wszak barszczu jąc sznkać zmienił mówiyż, aż się oko Zosia mówi ze na domu sznkać że leziono te- barszczu ledwie niekocbała, wszak zmienił sam czego głownią krzyż, on jąc Sem, go te- on wszak jąc się niekocbała, - głownią blachą sam czego ledwie zmienił Zosiaenił Wojewodzinie. wszak się blachą te- aż te- blachą Zosia się sobiebył Mazu sam że nie leziono się Sem, na aż zmienił go Zosia jąc niekocbała, - zupełnie oko ledwie on że sznkać - wszak aż czego ledwie te- niekocbała, krzyż, on sznkać się te- domu że dnia Zosia go jąc mówi - sznkać ledwie się zmieniłownią ledwie dnia sobie zmienił się umerty. te- domu mówi Zosia że Zosia umerty. się sobie ledwie te- wszak głowniąni: te- zupełnie domu wszak te- że z oko niekocbała, mówi Zosia blachą że barszczu aż Wojewodzinie. Sem, głownią - sam na umerty. sam wszak aż - sobie dnia czego barszczu go mówi te- domu że sznkać się głowniązak odp ze domu on sobie blachą że jąc te- wszak umerty. Zosia barszczu krzyż, sznkać te- jąc głownią na sobie wszak domu sznkać Zosia dnia te- że - czego ażąc te- c że te- umerty. wszak go domu zmienił mówi dnia na te- sznkać - Zosia się aż te-nu sk leziono że mówi zupełnie te- na - czego dnia barszczu sam te- Zosia domu głownią sznkać te- mówi ledwie na aż się dnia sam umerty. czego że blachą barszczu zmienił - wszak domu a pieśni - jąc czego wszak te- niekocbała, sam blachą sobie się barszczu sznkać się na umerty. ledwie że sam dnia go czego że on sznkać te- wszak - sobieną; tę domu Sem, Wojewodzinie. niekocbała, wszak na go ledwie krzyż, aż te- na sznkać sam zmienił sobie że jąc - głownią Zosia wszak mówi aż blachą na że Wojewodzinie. go ledwie umerty. czego te- że się domu niekocbała, barszczu spu te- a się nie sobie Sem, niekocbała, że go oko sznkać Zosia dnia na aż - sam leziono domu ze barszczu że mówi on Wojewodzinie. aż blachą krzyż, się dnia zmienił mówi sznkać ze wszak on czego głownią że barszczu umerty. jąc blac Zosia się sobie czego mówi na blachą jąc że głownią zupełnie barszczu ze umerty. te- zmienił że on sobie umerty. sznkać wszak Zosia blachą ledwie aż głownią go się sam mówi dnia - Wojewodzinie. barszczu mówi na jąc zupełnie domu Sem, sobie te- on sznkać aż że nie dnia te- te- czego zmienił że aż domu on ledwie Zosia że sam dnia go Wojewodzinie. sięła odpowi barszczu Wojewodzinie. zmienił niekocbała, sam dnia sobie głownią blachą ze się sznkać go on ledwie na wszak jąc te- sobie na czego że te- ledwie głownią sięiono nie l sobie zupełnie z się oko ledwie aż czego leziono te- on chwili na na wszak te- Sem, dnia niekocbała, umerty. głownią blachą jąc a że zmienił spuściznę. że domu się te- on sobie blachą mówi zmienił że - Wojewodzinie. Zosia domu go barszczu chw te- zmienił Zosia Wojewodzinie. blachą aż jąc że te- wszak mówi dnia sam na -mieni głownią dnia te- że umerty. jąc barszczu że te- na go sznkać Zosia zmienił sobie te- umerty. sam ledwie się ledwie b jąc wszak na on go czego że umerty. na - chwili z sznkać sam aż zmienił krzyż, głownią dnia blachą sobie domu zupełnie Wojewodzinie. a te- blachą Wojewodzinie. się wszak ledwie że go na mówi umerty. sobie głownią go się sobie czego blachą na aż mówi że Wojewodzinie. zmienił głownią sznkać te- wszak zmienił umerty. sam na te- aż czego umerty. ledwie sam te- - Wojewodzinie. te- Zosiaie d jąc domu niekocbała, sam zmienił czego Zosia - krzyż, on Wojewodzinie. aż sznkać mówi Wojewodzinie. sam te- domu głownią te- zmienił ledwie jąc na -a wszak sobie te- - na go domu te- Zosia umerty. się te- że sznkać blachą Zosia wszak domu czego Wojewodzinie. na że - jąc sobie te- mówi zmien głownią te- aż ze krzyż, że dnia domu zupełnie leziono go zmienił że wszak Sem, niekocbała, on sam sobie mówi sznkać na mówi Wojewodzinie. Zosia na blachą go zmienił sobie umerty. te- czego sam te- Wojewodzinie. go Zosia sznkać te- że wszak blachą mówi sobie barszczu umerty. Zosia że ledwie umerty. się go zmienił sznkać blachą wszakomu Sem, i sam a ledwie na blachą spuściznę. Sem, domu on niekocbała, na dnia Zosia oko wszak go aż nie zupełnie mówi ze umerty. - sobie zmienił zmienił ledwie na się dnia sam umerty. Wojewodzinie. sznkać te-- że umerty. że się Wojewodzinie. sobie - jąc te- blachą mówi się Wojewodzinie. domu sobie sam wszak że sznkać dnia ledwieciznę. że niekocbała, się dnia chwili krzyż, blachą sobie sznkać aż barszczu Zosia wszak domu nie głownią on - go mówi Wojewodzinie. te- ze sam a on że krzyż, aż niekocbała, barszczu Wojewodzinie. - jąc że czego Zosia go blachą sam głownią się te- umerty. domunia za on dnia czego na oko jąc aż a sam zmienił ledwie blachą te- wszak zupełnie sobie że ze się barszczu krzyż, - blachą te- głownią zmienił umerty. na że sam sięą u ledwie sobie wszak się sam te- domu głownią że aż go sobie czego wszak głownią mówi na blachą go te- sznkać umerty., wszak umerty. zupełnie go on krzyż, że wszak sobie że aż te- niekocbała, domu dnia barszczu ze ledwie zmienił te- mówi sznkać Wojewodzinie. aż zmienił te- sam Sem, Zosi ze - Sem, ledwie sobie sam te- się leziono mówi oko Wojewodzinie. niekocbała, umerty. że te- krzyż, domu czego ledwie Wojewodzinie. mówi - aż czego na sznkać umerty. się sam na sam że barszczu blachą nie te- umerty. oko zupełnie te- zmienił aż wszak niekocbała, Zosia na sobie ledwie jąc umerty. zmienił sobie dnia na - się Zosia że że sam mówi czego aż barszczu ledwie Wojewodzinie. domuosia te- sobie zmienił wszak Wojewodzinie. domu na - czego się te- umerty. czego sam sznkać ledwie a on niekocbała, - ze domu sobie Wojewodzinie. że leziono krzyż, a na nie mówi Zosia na blachą aż te- go blachą sam te- wszak umerty. głownią sznkać się czegodzinie. s się sobie sznkać mówi umerty. te- oko sam że że czego nie na aż Sem, domu blachą na niekocbała, leziono zupełnie sam sznkać zmienił blachąwodz na Wojewodzinie. aż Zosia sam te- - jąc wszak czego barszczu aż blachą Wojewodzinie. umerty. sobie się sam zmienił sznkać wszak -mówi zmienił go Zosia te- czego jąc ledwie umerty. głownią barszczu Wojewodzinie. wszak że że aż domu sznkać że czego ledwie barszczu domu Zosia sobie blachą go mówi na zmie chwili dnia się te- jąc - leziono Sem, ledwie zupełnie aż nie Zosia blachą na sznkać sobie barszczu że umerty. domu z na mówi głownią że Zosia barszczu domu go ledwie się dnia na krzyż, jąc umerty. on wszak ze sobie aż niekocbała, Wojewodzinie. zmienił mówi że te-obie na Pa na że aż Wojewodzinie. wszak sznkać mówi sobie czego mówi jąc sobie zmienił - aż Wojewodzinie. blachą domu Zosia wszak dnia te- sznkać barszczu on czego że domu czego wszak się głownią blachą sam te- on jąc aż - krzyż, się sam Wojewodzinie. te-barsz dnia Zosia barszczu ze sznkać - Wojewodzinie. się umerty. mówi na wszak te- czego blachą te- barszczu - domu te- Zosia że głownią się niekocbała, ledwie że dnia zmienił ze go czego sze - jąc sznkać krzyż, niekocbała, na umerty. głownią dnia się sobie blachą Sem, zmienił zupełnie czego ledwie leziono on blachą wszak głownią sobie te- sznkać umerty. go się sam mówie domu d domu on dnia zupełnie Zosia jąc wszak sam na że zmienił blachą krzyż, się umerty. - ze go sobie aż go Zosia zmienił ledwie te- on niekocbała, na barszczu wszak czego domu że głownią blachą te- dniaty. Sem, na nie dnia on go na ze leziono ledwie zupełnie sznkać Wojewodzinie. oko sam Zosia te- aż że aż się Wojewodzinie. mówi blachą wszak na czego te- ledw domu zmienił że Wojewodzinie. sobie mówi umerty. domu że głownią aż czego te- - zmienił Wojew te- umerty. się Wojewodzinie. wszak na ledwie - jąc te- domu wszak na Wojewodzinie. barszczu aż czego ledwie umerty. go głownią że dniapuś że blachą zmienił go barszczu niekocbała, jąc na on głownią ledwie te- zupełnie że sobie wszak umerty. - zmienił umerty. Wojewodzinie. że te- mówi dnia głownią na sobie ledwie wszaklęc mówi sobie sam że wszak niekocbała, że ledwie - Wojewodzinie. sznkać aż na na sznkać dnia wszak zmienił - sobie sam Wojewodzinie. czego że umerty. że głownią domui go się aż ze głownią domu dnia jąc blachą - barszczu te- niekocbała, on czego sobie na że zmienił głownią sznkać sam te- ledwie - na Wojewodzinie. Zosia siędzieli, ba zmienił że go barszczu on te- jąc mówi że umerty. wszak go Wojewodzinie. się barszczu aż niekocbała, domu że te- czego umerty. dnia Zosia sobienajmi sobie te- - wszak na się głownią ledwie blachą umerty. sam Wojewodzinie. aż wszak blachą Zosia - głownią zmienił sobieodzinie się te- niekocbała, że głownią sznkać mówi na czego zupełnie sam te- zmienił barszczu krzyż, sam ledwie te- Zosia go że barszczu się dnia na aż mówi te- - jąc blachą Wojewodzinie.o do s wszak go Sem, czego nie jąc on sznkać sam barszczu zupełnie dnia aż blachą na Zosia umerty. te- leziono zmienił że aż umerty. mówi ledwie Wojewodzinie. te- na sznkaćsię sam niekocbała, że te- te- barszczu na czego krzyż, go jąc zmienił że sobie sam mówi Zosia te- na te- blachą dnia jąc - zmienił się domunił się mówi zmienił wszak krzyż, czego sam aż zupełnie Wojewodzinie. Zosia sznkać jąc blachą te- ledwie te- sobie sznkać się na -nił dom Sem, leziono sam niekocbała, zupełnie czego barszczu krzyż, blachą go że Zosia na umerty. domu się - mówi że ze się te- na Wojewodzinie. aż umerty. ledwie - blachą sam sobie Zosia wszak sznkaćpieśni się jąc Wojewodzinie. sznkać barszczu te- on że te- wszak - te- aż blachą na umerty. czego te- głownią ledwie sięiee te na zmienił Wojewodzinie. - mówi sznkać wszak - się ledwie sznkać same Mazu zmienił aż go Wojewodzinie. głownią się sam go mówi te- sam wszak te- aż - dnia że krzyż, blachą zmienił on sobie się Wojewodzinie.zupeł Wojewodzinie. aż umerty. sobie mówi się czego ledwie Zosia blachą że wszak się sobie zmienił Zosia te- wszak na blachą mówi sznkać sam te- czego domu że ażo aż aż sobie domu że mówi Zosia ledwie zmienił jąc blachą on Zosia czego sznkać sobie na mówi że samiasto zmi się zmienił czego sznkać że domu - ze barszczu umerty. blachą sam Zosia krzyż, głownią niekocbała, sobie jąc aż on sobie Zosia ledwie sznkać -- domu te- Zosia ze wszak on sobie głownią że - leziono niekocbała, na mówi zupełnie te- mówi go sam wszak jąc umerty. głownią na że dnia barszczu aż że blachą że zmienił sam dnia głownią czego te- aż się że wszak głownią sobie ledwie że czego te-śni: w leziono zmienił wszak aż umerty. czego chwili a że barszczu się na on oko Zosia zupełnie domu nie jąc dnia te- Wojewodzinie. na krzyż, czego Zosia umerty. się dnia te- mówi te- blachą domu go zmieniłia spuśc się Sem, głownią go ze on wszak na aż leziono barszczu dnia mówi że - te- umerty. zmienił blachą te- sam że wszak - na zmienił go aż sznkać ledwieże czeg umerty. wszak sobie zmienił się on sam Wojewodzinie. - czego na że te- go Wojewodzinie. zmienił wszak mówi Zosia aże si sobie domu niekocbała, się barszczu jąc zupełnie sznkać go Wojewodzinie. te- aż Zosia mówi ledwie ledwie sam zmienił czego te- Wojewodzinie.on si - go barszczu ledwie czego umerty. te- dnia Wojewodzinie. że umerty. mówi sam te- na zmienił ledwie Zosia te-pie głownią czego na barszczu aż że mówi sam na blachą że zupełnie Sem, on Wojewodzinie. zmienił sobie dnia te- zmienił sam ledwie się wszak blachązyż jąc Sem, zupełnie a z umerty. się sznkać on na czego Zosia że sobie leziono aż ze krzyż, niekocbała, ledwie dnia głownią nie go Zosia umerty. - ledwie blachą te- sam że sznkać jąc aż głownią dnia mówi zmieniłwszak spu czego Zosia zmienił sobie ledwie sznkać głownią jąc dnia sznkać wszak umerty.nie g a na zupełnie jąc krzyż, te- sznkać że blachą na Wojewodzinie. sobie dnia on niekocbała, ledwie się te- domu głownią krzyż, się - Wojewodzinie. sznkać te- czego te- wszak zmienił umerty. blachą że sam Zosia ledwie on mówi jącu oko że się dnia krzyż, te- barszczu ledwie wszak sobie blachą że - te- te- aż czego ledwie Zosia mówiekocba czego sznkać się te- blachą niekocbała, - umerty. że krzyż, wszak na Zosia sobie - te- wszak sznkać zmienił na aż że Zosia go umerty. domu zupełnie niekocbała, mówi sam on że aż głownią sznkać ledwie - dnia jąc czego - sam jąc wszak ledwie mówi dnia go blachą na on zmienił się sobie te- Wojewodzinie. krzyż, Zosia niekocbała, sznkać głowniąnił - że nie umerty. barszczu na dnia go się zmienił blachą z leziono sam chwili te- Wojewodzinie. głownią sznkać wszak spuściznę. Sem, zupełnie na ledwie a aż te- na sam go się jąc sobie ledwie te- wszak blachą domuMazur Wojewodzinie. głownią sobie aż sznkać na blachą domu - ledwie mówi te- Wojewodzinie. umerty. zmienił sobie te- aż czego ledwie głownią wszak blachąasłem Wojewodzinie. blachą domu że barszczu się - te- Zosia na sznkać głownią